Охрана труда по отраслямНАОП 1.1.10 - 5.05 - 86 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

НАОП 1.1.10 - 5.05 - 86 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

разное
Первая помощь направлена на восстановления или сохранения жизни и здоровья пострадавшему. От того насколько умело и быстро она оказана, зависит жизнь пострадавшего, и как правило, успех последующего лечения. Поэтому каждый должен знать, как оказывать первую помощь, и уметь оказать ее пострадавшему и себе.
Инструкция содержит...
08.02.2012 в 19:18 2.26 МБ pdf 812 раз


Нет изображения

Реферат Спеціальні розділи охорони праці в галузі і професійної діяльності

рефераты
ВУЗ Херсонский Национальный Технический Университет (ХНТУ), Украина.
Реферат содержит 25 страницы, год написания работы 2011.

Зміст реферата

Вступ
Визначення і класифікація виробничих шкідливостей
Мікроклімат виробничих приміщень, його вплив на організм працівника і заходи щодо зниження його негатив...
08.02.2012 в 19:14 72.13 КБ docx 87 раз
Реферат Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків

Реферат Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків

рефераты
ВУЗ Херсонский Национальный Технический Университет (ХНТУ), Украина.
Реферат содержит 33 страницы, год написания работы 2011.

Зміст реферата:

Виробничий травматизм та професійні захворювання: поняття і визначення
Поняття про виробничу травму
Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
Поняття про н...
08.02.2012 в 19:14 41.91 КБ docx 190 раз
Іларіонов О.Є., Кузнєцов М.О., Хрутьба В.О. (укл.) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу Охорона праці в галузі

Іларіонов О.Є., Кузнєцов М.О., Хрутьба В.О. (укл.) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу Охорона праці в галузі

разное
Для студентів економічних спеціальностей міжнародного факультету та факультету економіки підприємства / Укл.: О.Є.Іларіонов, М.О.Кузнєцов, В.О.Хрутьба, - К.: Університет економіки та права КРОК, 2011 - 17с.

Вступ
Практична робота. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі
...
07.02.2012 в 15:55 933 КБ doc 140 раз
Іларіонов О.Є., Кузнєцов М.О., Хрутьба В.О. (укл.) Методичні вказівки до виконання розділу Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях в дипломних роботах

Іларіонов О.Є., Кузнєцов М.О., Хрутьба В.О. (укл.) Методичні вказівки до виконання розділу Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях в дипломних роботах

разное
Для студентів факультету економіки підприємства /Укл.: О.Є.Іларіонов, М.О.Кузнєцов, В.О.Хрутьба, - К.: Університет економіки та права КРОК, 2011 - 17с.

Вступ
Вимоги до розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" в дипломній роботі
Мета і завдання
Структура і обсяг розділу "Охорона пра...
07.02.2012 в 15:55 653.5 КБ doc 71 раз
Лекции по охране труда Курепин В.Н

Лекции по охране труда Курепин В.Н

лекции
Конспект лекций, Курепин В.Н. , 45 стр.
Тема №
1. «Загальні відомості та поняття про охо-рону праці».
Тема №
2. «Правові та організаційні основи охорони праці».
Тема №
3. «Організація навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки на виробництві».
Тема №
4. «Розслідування та облік нещасних ви...
01.02.2012 в 09:57 1.07 МБ doc 86 раз
Теленьга В.Г. Безпека життєдіяльності в системі людина - виробниче середовище

Теленьга В.Г. Безпека життєдіяльності в системі людина - виробниче середовище

разное
Методичный пособник.
Автор: ст.викладач кафедри педагогіки Теленьга В.Г.
Матеріал з:
Небезпечні чинники виробничого середовища.
Вплив виробничого мікроклімату.
Про виробниче освітлення.
Дія виробничого шуму.
Вібрація.
Вплив інфразвуку.
Вплив ультразвуку.
Дія електромагнітних полів...
29.01.2012 в 18:17 453.09 КБ rtf 20 раз
Урбанович А.И. Учебно - методический комплекс Охрана труда

Урбанович А.И. Учебно - методический комплекс Охрана труда

разное
ОХРАНА ТРУДА
Учебная программа
для Белорусского государственного университета по специальностям:
1- 31 03 03 Прикладная математика,
1- 31 03 04 Информатика,
1- 31 03 05 Актуарная математика, 1- 31 03 06 Экономическая кибернетика
1- 98 01 01 01 Компьютерная безопасность

Составители:
А.И. Урбан...
27.01.2012 в 21:38 3.96 МБ pdf 116 раз
Журнал прийому та видачі балонів

Журнал прийому та видачі балонів

разное
Рекомендована форма прийому та видачі балонів з газами. На вимогу посадової інструкції відповідального за безпечне зберігання посудин, що працюють під тиском. 3 стор.
26.01.2012 в 16:37 59.5 КБ doc 26 раз
ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

разное
ДНАОП 1.1.10-1.07-
01. Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 р. № 253. 73 стор. В цих Правилах наведено перелік засобів захисту, вимоги до них, обсяги і норми випробувань, порядок застосування, зберігання їх, а також норми комплектування засобами захисту електроустановок і вироб...
24.01.2012 в 00:31 776 КБ doc 20 раз
СОУ 60.3-30019801-050: 2008 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

СОУ 60.3-30019801-050: 2008 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

разное
СОУ 60.3-30019801-050:2008. 206 стор. Стандарт організації України. Київ. ДК "Укртрансгаз". 2008 р. Внесено Управлінням науково-технічного прогресу ДК Укртрансгаз". Погоджено Дежгірпромнагляд України, лист від 19.01.07р. №01/05-08.1-05/
306. Стандарт розроблений з метою встановлення технічних норм та вимог до експлуатації ос...
24.01.2012 в 00:30 1.46 МБ doc 290 раз
ИПП-21-2010 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве

ИПП-21-2010 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве

разное
ИПП-21-2010. ОАО "Геологоразведочная экспедиция". Правила соблюдения собственной безопасности на месте происшествия. Правила спуска пострадавшего с высоты и его дальнейшего расположения у основания опоры. Действия очевидца во время приближения к пострадавшему и в первые секунды оказания помощи. Действия при обнаружении признаков...
24.01.2012 в 00:29 2.32 МБ doc 86 раз
НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

разное
НПАОП 60.3-1.01-10. 89 стор. Державний комітет України з питань промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Наказ № 11 від 27.01.2010 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р. за № 292/
17587. Сфера застосування. Визначення термінів. Позначення та скорочення. Загальні положення. Лінійна ч...
20.01.2012 в 19:33 723 КБ doc 102 раза
Реферат - Штучне освітлення. Системи штучного освітлення та вимоги санітарних нормативів щодо їх використання. Штучне освітлення: робоче, аварійне, чергове, евакуаційне, охоронне

Реферат - Штучне освітлення. Системи штучного освітлення та вимоги санітарних нормативів щодо їх використання. Штучне освітлення: робоче, аварійне, чергове, евакуаційне, охоронне

рефераты
АМСУ, Дніпропетровськ, 2011, 18 стор.

ЗМІСТ
Штучне освітлення. Джерела штучного освітлення
Системи штучного освітлення та вимоги санітарних нормативів щодо їх використання
Види штучного освітлення
Робоче штучне освітлення
Аварійне штучне освітлення
Чергове штучне освітлення
Евакуаційне штучне...
19.01.2012 в 03:45 153 КБ doc 68 раз
Контрольная работа - Зарядка на рабочем месте

Контрольная работа - Зарядка на рабочем месте

лабараторные
Н-Тагил, НТПУ №2. 6стр.

Разработан вариант зарядки на рабочем месте для офисных сотрудников.
17.01.2012 в 17:14 48 КБ doc 23 раза
Презентация - Охрана труда работников

Презентация - Охрана труда работников

рефераты
ДонНУ, Экономический факультет, 16 слайдов, 2009 (2005) г.

Содержание слайдов:

Трудовой договор
Основные обязанности работодателя по охране труда
Дисциплина труда
Основные термины и определения охраны труда
Факторы производственной среды
Классификация условий труда по степени вредности и опа...
16.01.2012 в 14:36 422.5 КБ ppt 308 раз
Контрольная работа-Охрана труда на производстве

Контрольная работа-Охрана труда на производстве

лабараторные
КубГТУ 2012-7стр.
1.Правовая основа и законодательные положения по охране труда
2.Классификация промышленных ядов по характеру физиологического воздействия на организм. Указать какие из них могут встречаться на предприятиях вашей отрасли
3.Общие требования безопасности к основным конструкциям производственного оборуд...
16.01.2012 в 14:15 23.3 КБ docx 29 раз
ДНАОП 0.00-1. 35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

ДНАОП 0.00-1. 35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

разное
Державний нормативний акт з охорони праці. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 05.09.2003 р. №
173. ДНАОП 0.00-1. 35-
03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів. Київ. Розроблено Відкритим акціонерним товариством Український центр екології, безпеки і...
14.01.2012 в 22:49 1.58 МБ doc 40 раз
ПКМУ № 1232 від 30.11.2011 р. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

ПКМУ № 1232 від 30.11.2011 р. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

разное
Постанова Кабінету Міністрів України № 1232 від 30.11.2011 року. Київ. 68 сторінок. Постанова. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
12.01.2012 в 23:00 526.5 КБ doc 137 раз
КПІЗ - Визначення економічної ефективності заходів, щодо зниження виробничого травматизму та професійних захворювань

КПІЗ - Визначення економічної ефективності заходів, щодо зниження виробничого травматизму та професійних захворювань

разное
Охорона праці.
КПІЗ (комплексне практичне індивідуальне завдання) - Визначення економічної ефективності заходів, щодо зниження виробничого травматизму та професійних захворювань

ТНЕУ (Тернопільський національний економічний університет), ФКІТ (Факультет комп'ютерних інформаційних технологій), ПЗАС (Програмне забезпе...
12.01.2012 в 14:34 61.5 КБ doc 22 раза
Конспект лекцій по Основам охорони праці

Конспект лекцій по Основам охорони праці

лекции
Мета та завдання вивчення предмету „Основи охорони праці".
Предмет „Основи охорони праці", його зміст і задачі та зв’язок його з іншими предметами.
Основні терміни та означення основних понять в області охорони праці.
Стан охорони праці в Україні та інших країнах.
Ідентифікація і вплив на людину негативних фактор...
21.05.2011 в 16:32 1.06 МБ doc 364 раза
Лекции - 16 лекций по охране труда в Украине

Лекции - 16 лекций по охране труда в Украине

лекции
Основні правові та нормативні положення про охорону праці, Державний нагляд та державні нормативні акти з охорони праці, Організація охорони праці на підприємстві, Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом, Процесс горіння та протипожежні вимоги до будівель та споруд, Виро...
22.02.2011 в 15:31 436.02 КБ doc 288 раз
Лекции - Основы безопасности труда

Лекции - Основы безопасности труда

лекции
«Основы безопасности труда»
Понятия и определения условий труда
Система стандартов безопасности труда
Государственная экспертиза условий труда
Организационно-экономические методы решения проблем безопасности и условий труда
Задачи государственной экспертизы условий и охраны труда
Основные положения законо...
20.02.2011 в 21:06 1.3 МБ doc 304 раза
Лекции - Основы охраны труда

Лекции - Основы охраны труда

лекции
«Основы охраны труда. Конспект лекций. » / Сост.: Л. В. Бабенко. - Днепропетровск: ГИПО МКУ, 2002. - с.117
Изложены основные положения курса «Основы охраны труда» в соответствии с рабочей программой.
Предназначен для студентов всех специальностей.
30.01.2010 в 04:16 694 КБ doc 1204 раза
Лекции - Особенности восприятия звука человеком. Общие факты

Лекции - Особенности восприятия звука человеком. Общие факты

лекции
МГЭИ. 1 курс заочного сокращённого отд. в гуманитарно-экономическом ВУЗе. Нет плана, нет списка использованной литературы - начитанные лекции. Хорошо подойдёт для написания контрольных, рефератов, курсовых, дипломных работ. 6 страниц.
Содержание: Речь, Восприятие в зависимости от частоты, Немного анатомии (устройство уха– к...
13.04.2009 в 21:37 55 КБ doc 66 раз
Нет изображения

Лекции - Охорона праці в торгівлі

лекции
Охорона праці в торгівлі – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців із вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь із правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки процесів праці та п...
23.10.2010 в 16:25 409.5 КБ doc 146 раз
Лекции - Охрана труда

Лекции - Охрана труда

лекции

1. Правовые и организационные вопросы охраны труда
2. Несчастные случаи на производстве
3. Условия труда
4. Оздоровление воздушной среды и параметров микроклимата
5. Производственное освещение
6. Производственный шум
7. Основы электробезопасности
8. Пожарная безопасность
9. Охрана труда при р...
09.06.2011 в 08:59 557 КБ doc 323 раза
Нет изображения

Лекции - Охрана труда

лекции
Оглавление
Введение
Основные положения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Понятийный аппарат дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Принципы обеспечения безопасности
Принципы обеспечения безопасности
Технические
Управленческие
Методы обеспечения безопасности
Управление безопаснос...
22.06.2010 в 02:40 296.18 КБ docx 211 раз
Лекции - Охрана труда

Лекции - Охрана труда

лекции
Харьков, 2002 г., 134 стр.
Порядок действия закона Украины "Об охране труда"
Социально-экономическое значение охраны труда
Организация охраны труда на производстве
Государственный и профсоюзный контроль за охраной труда на производстве
Мероприятия по охране труда
Ответственность предприятия за ущерб, пр...
22.11.2011 в 22:46 1.03 МБ doc 45 раз
Лекции - Охрана труда

Лекции - Охрана труда

лекции
Курс лекций для студентов технического колледжа включает изучение правовых нормативных актов и организационных основ по охране труда, вопросы санитарии, воздействие негативных факторов на человека, идентификацию травмирующих и вредных факторов, методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов...
26.12.2009 в 01:39 1.23 МБ doc 387 раз
Лекции - Охрана труда

Лекции - Охрана труда

лекции
Національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ. Методические указания: Правовые, социально - экономические и организационные вопросы социального страхования от несчастного случая на производстве в Украине. Лекции по охране труда
05.03.2011 в 23:37 934.03 КБ doc 54 раза
Лекции - Охрана труда (1998г.)

Лекции - Охрана труда (1998г.)

лекции
16 лекций:
Предмет охраны труда.Термины и определения.
Правовые и организационные вопросы охраны труда.
Организация работы по охране труда на предприятии.
Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.
Надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране труда ГОСПРОМАТОМНАДЗОР.
Система...
21.11.2011 в 15:23 205.18 КБ doc 141 раз
Лекции - Охрана труда (2010г.)

Лекции - Охрана труда (2010г.)

лекции
Охрана труда на производстве.
Система управления ОТ промышленного предприятия.
Формирование и влияние на человека микроклимата в производственных условиях.
Нормирование микроклимата.
Классификация систем вентиляции.
Очистка промышленных выбросов от газов и парообразующих примесей.
Освещение.
Обеспече...
21.11.2011 в 14:57 293 КБ doc 82 раза
Лекции - Охрана труда (на укр. языке)

Лекции - Охрана труда (на укр. языке)

лекции
Курс лекций по охране труда на основе украинского законодательства. 287 стр.
Курс раскрывает ответы на ВСЕ вопросы, касающиеся Охраны труда - от законодательной базы до требований по различным категориям охраны труда на любом предприятии. Дан список литературы.
2009 г.
06.01.2010 в 17:06 476.59 КБ rtf 640 раз
Лекции - Охрана труда на производстве

Лекции - Охрана труда на производстве

лекции
Для студентов 4-5 курсов.
Содержание.
Охрана труда на производстве.
Система управления ОТ промышленного предприятия.
Формирование и влияние на человека микроклимата в производственных условиях.
Нормирование микроклимата.
Классификация систем вентиляции. Очистка воздуха от вредных веществ.
Очистка про...
14.02.2010 в 10:29 105.16 КБ rtf 486 раз
Лекции - Охрана труда от НМетАУ Украина

Лекции - Охрана труда от НМетАУ Украина

лекции
Содержание
Вступление к охране труда
Основные законодательные акты
Основные термины и определения
Правовые и организационные вопросы охраны труда
Режим труда и отдыха
Основные и дополнительные отпуска
Гарантии прав граждан на охрану труда
Социальное страхование от несчастных случаев и профессиона...
23.06.2010 в 23:53 687.5 КБ doc 259 раз
Лекции - По охране труда

Лекции - По охране труда

лекции
НМетАУ, преподаватель Турищев В. В.

В данном конспекте рассмотрены такие темы:
Введение. Общие вопросы охраны труда.
Законодательство о труде.
Организация охраны труда на предприятии.
Травматизм и профессиональные заболевания.
Анализ условий труда.
Воздушная среда рабочих помещений.
Производс...
08.01.2011 в 14:29 485.5 КБ doc 162 раза
Лекции - Требования к организации рабочего места с точки зрения эргономики

Лекции - Требования к организации рабочего места с точки зрения эргономики

лекции
МГЭИ Киров, 2009 г.

Для всех курсов, специальностей, форм и срока обучения. Подойдёт для написания курсовой или хорошего реферата. 10 страниц. Ничего лишнего, кратко и понятно.
Этапы, коэффициенты, классификации, немного формул, понятия, характеристики. Нет списка использованной литературы - начитанные лекции.
О...
11.04.2009 в 02:26 78 КБ doc 186 раз
Лекции по дисциплине Безопасность жизнедеятельности и экзаменационные тесты

Лекции по дисциплине Безопасность жизнедеятельности и экзаменационные тесты

лекции
Тульский Государственный Университет, Кафедра Охраны труда и Окружающей среды.
Архив включает в себя полный набор лекций для специальностей различных направлений и тесты для самопроверки и подготовки к экзаменам.
08.02.2011 в 18:01 1.21 МБ doc 107 раз
Лекции по охране труда

Лекции по охране труда

лекции
Баргу, бух. учет, НФО. Отражение вопросов охраны труда в законодательстве о труде. Нормы и правила в области охраны труда — требования охраны труда. Система стандартов безопасности труда. Основные принципы организации работы по охране труда на предприятии. Охрана труда женщин, подростков и лиц с пониженной трудоспособностью. Инс...
14.11.2010 в 20:31 1.14 МБ doc 186 раз
Лекции - Основы охраны труда

Лекции - Основы охраны труда

лекции
«Основы охраны труда. Конспект лекций. » / Сост.: Л. В. Бабенко. - Днепропетровск: ГИПО МКУ, 2002. - с.117
Изложены основные положения курса «Основы охраны труда» в соответствии с рабочей программой.
Предназначен для студентов всех специальностей.
30.01.2010 в 04:16 694 КБ doc 1204 раза
Лекции по охране труда

Лекции по охране труда

лекции
Курс лекций по охране труда на основе украинского законодательства. 22 лекции, 134 стр. в формате DOC.
Курс раскрывает ответы на ВСЕ вопросы, касающиеся Охраны труда - от законодательной базы до требований по различным категориям охраны труда на любом предприятии производства рыбной продукции. Дан список литературы.
16.05.2009 в 02:34 340.75 КБ doc 970 раз
Жидецький В. Ц, Джигирей В. С, Мельников О.В. Основи охорона праці

Жидецький В. Ц, Джигирей В. С, Мельников О.В. Основи охорона праці

разное
Підручник. — Вид. 5-те, доповнене. — Львів: Афіша, 2000. — 350 с.

Підручник розкриває складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В ньому подано сучасні дані щодо закон...
06.06.2009 в 20:28 2.96 МБ djvu 1008 раз
Ткачук К.Н. Основи охорони праці

Ткачук К.Н. Основи охорони праці

разное
Підручник. 2-ге видання, доповнене та перероблене. За ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. — К.: Основа, 2006 — 448 с. (OCR)

Викладені правові, нормативно-технічні та організіційні основи охорони праці, виробничої санітарії, безпеки виробництва, протипожежної безпеки.
Уперше приведена інформація щодо оцінки рі...
14.12.2009 в 15:22 2.76 МБ pdf 1261 раз
Вопросы ответы на билеты по охране труда (20 билетов)

Вопросы ответы на билеты по охране труда (20 билетов)

билеты
Учебный центр оао"ЧМК"- 2010год. Охватывают полностью вопросы по охране труда. 20 билетов по 6 вопросов и ответов.

Организация проведения медицинских осмотров. Система государственного контроля за охраной труда в РФ. Инструктаж по охране труда, порядок проведения и оформления. Требование законодательства об ограничениях...
09.10.2010 в 14:48 162.28 КБ doc 2078 раз
Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці

Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці

разное
Вид. 2-е, стериотипне. - Львыв: Афіша, 2000. - 348 с.

Навчальний посібник розкриває складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров"я і працездатності людини в процесі праці. В ньому подано сучасні дані щодо законод...
07.01.2010 в 14:11 13.8 МБ pdf 875 раз
Дзюндзюк Б.В. Охрана труда. Сборник задач (с примерами решения)

Дзюндзюк Б.В. Охрана труда. Сборник задач (с примерами решения)

разное
В книге на конкретных примерах в цифрах дается решение практически всех задач по охране труда (вентиляция, освещение, защитное заземление, зануление и т. д. ). Кроме того имеется большой объем справочного материала в виде таблиц, графиков, схем и т. д. Книга будет незаменимой для студентов, изучающих охрану труда, а также для вы...
28.08.2010 в 16:57 3.5 МБ djvu 2849 раз
Презентация - Профессиональные заболевания и их профилактика

Презентация - Профессиональные заболевания и их профилактика

рефераты
Всего 27 слайдов, формат: ppt, содержание: Понятие профессиональные заболевания, их классификация, а далее идут описания заболеваний и рекомендации как их избежать
12.03.2009 в 18:09 568.5 КБ ppt 1208 раз
Лекции - Охрана труда (на укр. языке)

Лекции - Охрана труда (на укр. языке)

лекции
Курс лекций по охране труда на основе украинского законодательства. 287 стр.
Курс раскрывает ответы на ВСЕ вопросы, касающиеся Охраны труда - от законодательной базы до требований по различным категориям охраны труда на любом предприятии. Дан список литературы.
2009 г.
06.01.2010 в 17:06 476.59 КБ rtf 640 раз
Шпоры по охране труда

Шпоры по охране труда

шпаргалки
Государственный надзор и общественный контроль в области охраны труда. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства об охране труда.Расследование. Несчастные случаи.Анализ производственного травматизма.Опасные и вредные производственные факторы. Классификация, характеристика. Финансирование мероприятий по охране...
29.09.2007 в 03:02 15.92 КБ doc 676 раз
Презентация - Средства индивидуальной защиты

Презентация - Средства индивидуальной защиты

рефераты
Определение СИЗ.
В каких случаях применяют СИЗ.
Классификация СИЗ.
Защита головы.
Защита органов дыхания.
Защита рук.
Спецодежда (рабочая одежда).
Защитная рабочая обувь.
Безопасность высотных работ.
Безопасность рабочего места.
Перечень нормативно-правовых актов по СИЗ.
17 слайдов.
13.03.2010 в 17:45 10.44 МБ ppt 746 раз
Челноков А.А., Ющенко Л.Ф. Охрана труда

Челноков А.А., Ющенко Л.Ф. Охрана труда

разное
Издательство: Вышэйшая школа, год 2006, 456 с.
Рассмотрены правовые и организационные вопросы охраны труда, основы гигиены труда и производственной санитарии, техники безопасности и пожаровзрывобезопасности производства.
24.02.2010 в 01:44 5.29 МБ djvu 1837 раз
Шпаргалка - Охрана труда

Шпаргалка - Охрана труда

шпаргалки
НУВГП, 4 курс.
Экзаменационные вопросы и ответы по предмету «Охрана труда»
Основные документы по охране труда.
Инструктажи, их виды и методика проведения.
Служба охраны труда на предприятии. Права и обязанности должностных лиц по охране труда.
Акты о несчастных случаях, порядок их оформления.
Метеорологич...
16.02.2010 в 20:22 123.48 КБ rtf 526 раз
Нет изображения

Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда

разное
Издательство "Высшая школа", 2-е изд., перераб. и доп. -382 с.

Рассмотрены программные вопросы производственной санитарии и гигиены труда для студентов специальности 280102 "Безопасность технологических процессов и производств" направления подготовки дипломированных специалистов "Безопасность жизнедеятельности"
Для ...
23.10.2010 в 17:47 133.08 МБ jpg 1237 раз
Лекции - Охрана труда на производстве

Лекции - Охрана труда на производстве

лекции
Для студентов 4-5 курсов.
Содержание.
Охрана труда на производстве.
Система управления ОТ промышленного предприятия.
Формирование и влияние на человека микроклимата в производственных условиях.
Нормирование микроклимата.
Классификация систем вентиляции. Очистка воздуха от вредных веществ.
Очистка про...
14.02.2010 в 10:29 105.16 КБ rtf 486 раз
Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. Практикум з охорони праці

Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. Практикум з охорони праці

разное
Навч. посібник для вищих навч. закладів/ В. Ц. Жидецький [и др. ]; ред. В. Ц. Жидецький; Укр. держ. лiсотехнiчний ун-т, Укр. академiя друкарства. - Львiв: Афiша, 2000. - 350 с.: ил. - Библиогр.: с.339-
344. - ISBN 966-7760-09-X

Содержание:
Генеральний план підприємства. Обладнання виробничих, адміністративних ...
03.09.2010 в 14:32 4.08 МБ djvu 822 раза
Программа - Настольный справочник инженера по охране труда

Программа - Настольный справочник инженера по охране труда

программы
В обязанности инженера по охране труда входит подготовка огромного количества разнообразных документов. Наличие и правильность составления документов гарантируют, что ваша организация будет готова к проверкам контролирующих органов, избежит штрафов и других санкций. Чтобы помочь вам сориентироваться в «океане» нормативной докуме...
28.09.2009 в 00:06 198.36 МБ doc 520 раз
Сєріков Я.О. Основи охорони праці

Сєріков Я.О. Основи охорони праці

разное
Навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 227 с.

У посібнику викладено основні законодавчі й нормативні положення, що відносяться до організації та діяльності служби охорони праці на підприємстві, проведення атестації робочих місць за умовами праці, визначення розміру тарифів при страхуванні працюючих від нещасних в...
13.06.2009 в 13:37 13.77 МБ doc 439 раз
Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці

Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці

разное
Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 280 с. (OCR с ошибками)

ВСТУП ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ЯК НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛНИ (Охорона праці, її предмет, об’єкт, методологічні основи. Економічне та соціальне значення ОП. Основні етапи розвитку вчення про охорону праці. Роль вітчизняної науки. Зв’язок охорони прац...
01.12.2010 в 02:54 1.77 МБ pdf 506 раз
Инструкции по охране труда по профессиям

Инструкции по охране труда по профессиям

руководства
2002г. Представлены 610 профессий с полным описанием инструкций по каждой из профессий в отдельности. Каждая профессия от Аппаратчика по варке колбас до Электромонтера по обслуживания ЛЭП представлены в отдельных документах. Включает в себя. Общие требования. Требования безопасности перед началом работ. Требования безопасности в...
23.08.2009 в 13:17 6.05 МБ doc 467 раз