Циппеліус Р. Філософія праваЦиппеліус Р. Філософія права
13.11.2011 в 23:14 1.81 МБ pdf 227 раз
Пер. з нім. Є. М. Причепій [та ін.] ; ред. пер. ПрЄ. М. Причепій. - К. : Тандем, 2000. - 300 с.

Зміст
Поняття права
Специфіка проблеми значення ("право і звичай")
Право та реалії
Справедливість
Забезпечення прав та недоторканості громадян
Свобода
Суспільство
Філософсько-правові аспекти специфічної царини проблем
Юридичне мислення

Скачать файл

Комментарии


Смотрите также


Реферат - Взаємодія філософії науки з іншими філософськими дисциплінами

Реферат - Взаємодія філософії науки з іншими філософськими дисциплінами

рефераты
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 7 Дисципліна - філософія права
Правова філософія як особлива дисципліна. Співвідношення філософії з теорією держави і права. Соціологія та філософія права.Співвідношення філософії права з правовою ідеологією. Філософія і політика.
25.10.2011 в 00:21 61 КБ 18 раз
Реферат - Наукова революція Нового часу Формування засад класичної науки

Реферат - Наукова революція Нового часу Формування засад класичної науки

рефераты
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 8 Дисципліна - філософія права
Виникнення експериментального наукового пізнання.Важливі передумови експериментального наукового пізнання. Науковий рух XVII ст. Філософія Нового часу.
06.11.2011 в 15:19 68.5 КБ 23 раза
Реферат - Межі державної влади (філософський аспект)

Реферат - Межі державної влади (філософський аспект)

рефераты
Хмельницький університет управління та права. Дисципліна - філософія права. 2011 рік.
Зміст
Природа поняття влада та державна влада
Межі державної влади
03.12.2011 в 15:56 140 КБ 4 раза
Реферат - Соціально-економічні і духовні особливості епохи Нового часу. Формування емпіризму (Ф.Бекон, Т.Гоббс, Дж.Локк, Д.Берклі, Д.Юм)та раціоналізму (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц)

Реферат - Соціально-економічні і духовні особливості епохи Нового часу. Формування емпіризму (Ф.Бекон, Т.Гоббс, Дж.Локк, Д.Берклі, Д.Юм)та раціоналізму (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц)

рефераты
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 6 Дисципліна - філософія права.
Поняття емпіризму та раціоналізму.Ідоли Ф. Бэкона. Раціоналізм Р. Декарта.теорія пізнання (гносеологія) Г. В. Лейбніца.
28.10.2011 в 20:46 56.5 КБ 17 раз
Презентація - Політичні ідеали французького Просвітництва

Презентація - Політичні ідеали французького Просвітництва

рефераты
Національний аграрний університет, м.Київ, 5 курс, 2010 рік, 11 слайдів Предмет філософія права.
Поняття та основні ідеї Просвітництва.Ш.Л. Монтеск’є. Ж.Ж. Руссо . К.А. Гельвецій. П. Гольбах.
П. Гольбах.
09.11.2011 в 23:05 1.76 МБ 28 раз
Реферат - Рівні і форми пізнання

Реферат - Рівні і форми пізнання

рефераты
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 6 Дисципліна - філософія права
Джерела знання. Чуттєве пізнання. Форми абстрактного мислення.
06.11.2011 в 15:19 55 КБ 10 раз
Реферат - Поняття екологічної кризи та її види

Реферат - Поняття екологічної кризи та її види

рефераты
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 5 Дисципліна - філософія права.
Поняття екологічної кризи. Відмінність кризи від катастрофи. Сутність екологічної кризи. Класифікація криз.
25.10.2011 в 00:22 50 КБ 8 раз
Реферат - Функції філософії у науковому пізнанні

Реферат - Функції філософії у науковому пізнанні

рефераты
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 7 Дисципліна - філософія права
Поняття філософії, зміст філософії. Місце філософії. Основні функції філософії.Світоглядна. Гносеологічна. Методологічна. Інтегративна. Аксіологічна. Критична.
25.10.2011 в 00:22 58.5 КБ 13 раз
Реферат - Теоретичні методи наукового пізнання

Реферат - Теоретичні методи наукового пізнання

рефераты
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 5 Дисципліна - філософія права.
Емпіричний метод наукового пізнання. Теоретичний рівень наукового пізнання. Ідея, проблема та концепція як форми наукового пізнання. Аніліз і синтез, та індукція і дедукція.
28.10.2011 в 20:46 47 КБ 12 раз
Реферат - Новий час і епоха Просвітництва перша наукова революція і становлення технічного знання

Реферат - Новий час і епоха Просвітництва перша наукова революція і становлення технічного знання

рефераты
Національний аграрний університет, м.Київ 2010 рік, кількість сторінок - 5 Дисципліна - філософія права.
Суть наукової революції. Відмежування наукового знання від релігії та філософських вчень минулого. Піднесення досвіду до рангу експерименту. Проголошення математики мовою науки. Виокремлення проблеми методу в самостійну с...
25.10.2011 в 00:22 51.5 КБ 40 раз