Довгань Г.Д. Економічна і соціальна географія світу (10 клас). Наочний довідникДовгань Г.Д. Економічна і соціальна географія світу (10 клас). Наочний довідник
13.11.2010 в 02:50 7.61 МБ pdf 351 раз
Рецензенти:
Ю. П. Грицак, канд. геогр. наук,
доцент Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
В. Ф. Вовк, учитель-методист ЗОШ с. Новий Мерчик
Валківського району Харківської області
Пропоноване видання є черговим у серії наочних посібників зі шкільних дисциплін, які допоможуть учням систематизувати, конкретизувати і поглибити набуті знання і вміння, а також прилучитися до активної самостійної роботи.
Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам чинної навчальної програми зі шкільного курсу економічної і соціальної географії світу. Навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків тощо, які супроводжуються необхідними коментарями. Особлива увага приділяється роботі з термінами і поняттями, що є основними у курсі. Різноманітний ілюстративний матеріал, який міститься у довіднику, посилює емоційне сприйняття навчальної інформації, активізуючи творче осмислення і більш глибоке засвоєння набутих знань.
Автори свідомо уникнули методичних порад щодо практичного використання посібника. Структурно-змістовна простота і повнота зумовлюють необмеженість можливостей як самостійного опрацьовування учнями наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом учителя. Такий підхід, на думку авторів-практиків, сприятиме ефективній реалізації навчально-виховних завдань.
Висловлюємо надію, що пропонований наочний довідник буде надійним помічником і порадником в опануванні шкільного курсу географії світу.

Скачать файл

Комментарии


Смотрите также


Довгань Г.Д.Географія України. 9 клас: Довідник для передекзаменаційної підготовки

Довгань Г.Д.Географія України. 9 клас: Довідник для передекзаменаційної підготовки

разное
Географія України. 9 клас: Довідник для передекзаменаційної
підготовки. — X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2005. — 128 с.
Фізична географія України.
Економічна і соціальна географія України.
07.01.2010 в 14:05 5.93 МБ 159 раз
Географія України. 8-9 класи. Наочний довідник

Географія України. 8-9 класи. Наочний довідник

разное
Костенко Л. В. Географія України. 8—9 класи: Наочний довідник. — К.; Харків: Веста, 2007. — 135 с.
Видання містить навчальний матеріал у вигляді таблиць, схем, діаграм, малюнків тощо зі шкільних курсів фізичної,
економічної і соціальної географії України, що повною мірою відповідає чинній навчальній програмі.
Наочний...
07.01.2010 в 14:09 5.78 МБ 278 раз
Економічна та соціальна географія: Збірник тестів та завдань для абітурієнтів економічних спеціальностей

Економічна та соціальна географія: Збірник тестів та завдань для абітурієнтів економічних спеціальностей

разное
М.І. Бондаренко, Г.В. Сарафін, Л.О. Іващенко, В.М. Шацька. – 3-тє вид., випр. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 210 с.

Збірник тестових завдань з соціально-економічної географії призначається для самостійної підготовки до вступних випробувань з комплексного іспиту на всі економічні спеціальності Хмельницького національного у...
24.10.2011 в 02:07 1.42 МБ 148 раз
Атлас. Економічна і соціальна географія України. 9 клас

Атлас. Економічна і соціальна географія України. 9 клас

разное
К.: ТОВ "Новий друк", 2006
03.12.2011 в 21:15 47.04 МБ 296 раз
Географія. 9 клас: Відповіді до збірника завдань для державної підсумкової атестації

Географія. 9 клас: Відповіді до збірника завдань для державної підсумкової атестації

разное
Географія. 9 клас: Відповіді до збірника завдань для державної
підсумкової атестації. — X.: «Ранок-НТ», 2011. — 160 с.
Посібник допоможе учням успішно підготуватися до державної підсумкової атестації з географії (автори Р. В. Гладковський, А. І. Довгань, Л. Б. Паламарчук, В. В. Совенко). Посібник побудований за таким при...
10.04.2011 в 22:42 4.08 МБ 402 раза
Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Економічна і соціальна географія України. 9 клас

Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Економічна і соціальна географія України. 9 клас

разное
Підручник «Географія» продовжує лінію новостворених підручників, які складено за новою програмою для 12-річної школи. У підручнику доступно і надзвичайно цікаво охарактеризовано вітчизняний народно-господарський комплекс, його проблеми і перспективи розвитку, висвітлено зовнішньоекономічні зв’язки України. Підручник яскраво ілюс...
30.03.2011 в 23:34 3.64 МБ 290 раз
Гілецький Й. Географія: Економічна і соціальна географія України. Підручник для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Гілецький Й. Географія: Економічна і соціальна географія України. Підручник для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

разное
Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. 272 с.
Україна на карті світу
Економіко-географічне положення України
Українські історичні землі
Адміністративно-територіальний устрій України
Населення України
Чисельність населення
Міграції населення
Системи розселення і розвиток поселень
Націонал...
04.01.2012 в 18:11 9.69 МБ 417 раз
Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії: 9 клас

Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії: 9 клас

разное
К.: Центр навчально-методичної літератури, 2011. - 192 с. - ISBN: 978-617-626-074-5

Запропонований авторами Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії охоплює зміст навчальної програми шкільного курсу «Географія України». Основна мета посібника - забезпечити об'єктивне оцінювання навчальних досягнен...
11.04.2011 в 01:03 10.01 МБ 175 раз
Надтока О.Ф., Топузов О.М. Економічна і соціальна географія України. 9 клас

Надтока О.Ф., Топузов О.М. Економічна і соціальна географія України. 9 клас

разное
Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Сучасний світ стрімко розвивається, змінюються віковічні традиції, засоби виробництва і, врешті-решт, свідомість людини. Сучасна людина характеризу­ється мобільністю, умінням швидко переміщуватися у просторі, використовую­чи сучасні види транспорту, та пристосовувати...
30.03.2011 в 23:50 48.01 МБ 377 раз
Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії: 9 клас

Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії: 9 клас

разное
Київ, Центр навчально-методичної літератури, 2011 - 192 с.
ISBN: 978-617-626-074-5

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 9 клас. Рекомендовано МОН України. Офіційне видання, захищене голограмою. До збірника входить 30 варіантів атестаційних робіт. Кожен варіант налічує 30 тес...
09.08.2011 в 16:52 34.27 МБ 10 раз