Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літературиГалич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури
25.12.2011 в 23:00 25.51 МБ pdf 3690 раз
Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. Київ, "Либідь", 2001. 486 с.
Теми, що висвітлюються: Літературознавство як наука. Від Арістотеля до сьогодення: короткий огляд розвитку літературознавчої науки. Літературно-художня творчість. Роди й жанри літератури. Літературний розвиток. Літературний процес.

Скачать файл

Комментарии


Смотрите также


Черноіваненко Є.М. Тип літератури і тип художньо-літературної свідомості в літературному процесі

Черноіваненко Є.М. Тип літератури і тип художньо-літературної свідомості в літературному процесі

разное
Автореф. дис. д-ра філол. наук: 10.01.06; 10.01.02 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 32 с. — укp.

Запропоновано принципово нове визначення такої фундаментальної категорії літературознавства як "літературний процес", розкрито поняття "тип літератури" та "тип художньо-літературної свідомості" як найбільших о...
04.01.2012 в 16:59 372.68 КБ 23 раза
Курсовая работа - Проблема морального вибору в романі О. Вайльда портрет Доріана Грея та повісті М. Гоголя портрет

Курсовая работа - Проблема морального вибору в романі О. Вайльда портрет Доріана Грея та повісті М. Гоголя портрет

курсовые
Україна, м.Рівне, РДГУ, 2011, 36 С.

Актуальність дослідження: Більша частина художньої літератури звернена до проблеми морального вибору у житті людини. На прикладі життя художніх персонажів автори намагаються відкрити читачу усі можливі хибні шляхи, які можуть бути обраними героями і, як наслідок, привести до їх мораль...
01.02.2012 в 17:50 78.35 КБ 24 раза
Реферат Ясунарі Кавабата - виразник суті японського мислення

Реферат Ясунарі Кавабата - виразник суті японського мислення

рефераты
ПЛАН
Вступ
Особливості розвитку японської літератури ХХ століття.
Ясунарі Кавабата – класик сучасної японської літератури.
Вираження суті японського мислення у повісті Я.Кавабата «Тисяча журавлів».
Висновки
Список використаної літератури
18.09.2011 в 18:15 100 КБ 58 раз
Перкінс Д. Чи можлива історія літератури?

Перкінс Д. Чи можлива історія літератури?

разное
Перекл. з англ. А. Іщенка. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. — 152 с.
ISBN 966-518-319-2
Відомий американський літературознавець, професор Гарвардського університету Девід Перкінс у своїй праці аналізує питання історії літератури в її теоретичному й методологічному аспектах. У центрі уваги автора дві фун...
14.04.2011 в 00:31 4.3 МБ 51 раз
Відповіді на білети з основ літературознавства

Відповіді на білети з основ літературознавства

разное
Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка
Інститут філології
Спеціальність: Українська мова і література
Навчальний предмет: Вступ до літературознавства.

Антична (квантитативна) система віршування. Сюжет та його елементи. Силабо-тонічна система віршування. Архаїзми, неологізми, варваризми. Тонічна...
13.11.2011 в 17:40 1.64 МБ 121 раз
Бовсунівська Т.В. Когнітивна жанрологія та поетика

Бовсунівська Т.В. Когнітивна жанрологія та поетика

разное
Київ: ВПЦ "Київський університет", 2010. - 180 с.
У монографії розглядається когнітивна теорія жанрів та мнемопоетика художнього твору. Зокрема особливу увагу приділено жанровим патернам, комунікативній природі жанру, мнемотехниці жанру, міфологемі та ремінісценції як своєрідним мнемосхемам поетики. Представлена також когніт...
04.06.2011 в 09:55 2.93 МБ 67 раз
Черноиваненко Е.М. Существует ли история литературы?

Черноиваненко Е.М. Существует ли история литературы?

разное
Статья. Що таке історія літератури? : Філологічні семінари. – Вип.
13. – Київ: Вид-во Київського нац. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка, 2010. – С. 39-
43. (язык - рус.)

В данной статье анализируется состояние современной истории литературы и обосновывается идея невозможности существования истории литературы как самостояте...
09.01.2012 в 21:10 62 КБ 9 раз
Лекція - Аналіз поезії. План оцінювання

Лекція - Аналіз поезії. План оцінювання

лекции
СГГУ, Севастополь, Макаренко Л.В. 9 стор. Українська мова.

Схема аналізу ліричного твору. Оцінювання аналізу ліричного твору. Твір з літератури. Передумови успішного написання твору. Учні повинні володіти. Написання твору.
09.01.2012 в 20:09 92 КБ 36 раз
Гундорова Т.І. Микола Гоголь і колоніальний кітч

Гундорова Т.І. Микола Гоголь і колоніальний кітч

разное
Стаття. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009 - 24 с.

Кітч у сучасному мистецтві не відділений непроникною стіною від естетики, тепер він є естетичною категорією, наділеною культурно-символічними цінностями, такими, як демонстрація престижності, візуалізація бажання, снобізм. Основою такого сприйняття...
07.11.2011 в 18:53 603.7 КБ 9 раз
Біла А., Бадрак Б. Основи літературознавства

Біла А., Бадрак Б. Основи літературознавства

разное
Донецьк, 2010. - 153 с.
Структурні особливості художнього твору:
Літературний твір як вид мистецтва.
Принципи аналізу художнього твору.
Літературний твір як структура.
Концептуальний рівень художньої організації твору (тема,
проблематика, ідейний світ).
Образний рівень художнього твору. Конфлікт.
...
05.10.2011 в 00:00 1.34 МБ 304 раза