Гриценко Т.Б., Іщенко Т.Д., Мельничук Т.Ф. Сімейно-побутова культура та домашня економікаГриценко Т.Б., Іщенко Т.Д., Мельничук Т.Ф. Сімейно-побутова культура та домашня економіка
03.08.2010 в 03:11 4.28 МБ pdf 275 раз
Навчальний посібник / За ред. Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т. Ф. Мельничук. — К.: Вища освіта, 2004. — 480 с.

Подано теоретичний матеріал до тем курсу «Сімейно-побутова культура та домашня економіка» для студентів вищих навчальних закладів, а також запитання і завдання для закріплення теоретичних відомостей, практичних умінь і навичок із культури сімейного спілкування, ведення ділових зустрічей, нарад, переговорів, подолання конфліктних ситуацій, утримання житла, домашнього господарювання, планування сімейного бюджету. Особлива увага акцентується на таких питаннях, як сім’я і шлюб, історія та розвиток сім’ї в Україні, загальна характеристика шлюбно-сімейної ситуації, соціально-біологічні проблеми родини, морально-психологічні відносини подружжя, правила харчування, статева свідомість чоловіка і дружини, гендерні ролі, господарсько-економічні проблеми і правові відносини в сім’ї.
Матеріали навчального посібника дібрано так, що вони відповідають реаліям сучас ного суспільного становища молоді, тому спрямовують студентів на переоцінку стереотипного ставлення до сім’ї та шлюбу, сприятимуть формуванню почуття відповідальності та власної гідності, підвищенню рівня знань з етики і психології сімейного життя. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним молодим подружжям у процесі вирішення багатогранних сімейних проблем та подолання кризових ситуацій, молоді, що готується до укладання шлюбу.

Скачать файл

Комментарии


Смотрите также


Гриценко Т.Б. Культурологія

Гриценко Т.Б. Культурологія

разное
Навч. посіб. / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. та ін.; за ред. Т. Б. Гриценко. - [2-ге вид. |. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 392 с.

Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідн...
08.03.2011 в 14:17 3.98 МБ 171 раз
Головнёва Е.В. Культурология

Головнёва Е.В. Культурология

разное
Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005. – 84 с.

Теория культуры.
Культурология как научная дисциплина. Методы культурологии.
Культура как предмет изучения.
Культура и цивилизация.
Морфология. Виды культуры.
Школы и концепции культурологии.

Культура Западной Европы.
Культура Древней Греции.
Культу...
16.04.2011 в 23:29 126.25 КБ 24 раза
Радугин А.А. Культурология: учебное пособие

Радугин А.А. Культурология: учебное пособие

разное
Культура как предмет культурологии
Основные школы и концепции культурологии
Культура как система
Организационная культура и культура предпринимательства
Массовая и элитарная культура
Взаимоотношение идеологических и гуманистических тенденций в художественной культуре
Миф как форма культуры
Культура Др...
07.01.2010 в 18:27 343.52 КБ 341 раз
Поликарпов В.С. Лекции по культурологии

Поликарпов В.С. Лекции по культурологии

разное
М.: «Гардарика», «Экспертное бюро», 1997. - 344 с.

В учебном пособии излагается курс истории мировой культуры, что позволяет понять культуру как сложный общественный феномен, а также ее роль в жизнедеятельности человека. В курсе лекций рассматривается история культуры народов мира, начиная с первобытного общества и конч...
16.12.2007 в 12:17 508.18 КБ 96 раз
Барыкин Ю.В, Назарчук Т.Б. Культурология

Барыкин Ю.В, Назарчук Т.Б. Культурология

разное
(Учебное пособие)

Предмет, содержание и задачи курса «Культурология». Основные культурологические концепции. Бытие культуры. Роль культурных ориентаций в развитии общества. Искусство в системе культуры. Культура Древнего мира. Античная культура. Культура европейского Средневековья. Культура эпохи Возрождения. Культура п...
23.12.2010 в 22:05 1.24 МБ 100 раз
Нет изображения

Столяров Д.Ю., Кортунов В.В. Учебное пособие по культурологии

разное
Культурология и её проблематика. Культура как предмет анализа.
Структура и морфология культуры. Типология культуры. Функции культуры.
Культура и человек.
История зарубежной культуры.
Генезис культуры.
Культура древних цивилизаций.
Античная культура.
Культура западноевропейского Средневековья.
Куль...
13.07.2006 в 05:11 141.5 КБ 90 раз
Нет изображения

Поликарпов С.И. Лекции по культурологии

разное
Практически идеальное пособие для написания реферата о культуре той или иной страны ( культура Древнего Египта, культура Древнего Ирана, Индии, Китая, Месопотамии, Рима, Византии, Руси, культура Возрождения, Барокко и т. д. ).
Курс лекций знакомит читателя с фундаментальными достижениями мировой культуры, демонстрирует разли...
27.06.2008 в 09:17 344.63 КБ 75 раз
Культурология

Культурология

разное
Теория культуры Предмет, задачи и структура культурологической науки. Культурологические концепции. Историческая культурология. Первобытная культура. Культура древнего и средневекового Востока. Античный тип культуры. Культура средневековой Европы. Культура западноевропейского Возрождения. Европейская культура Нового времени. Ста...
24.09.2008 в 15:23 747 КБ 84 раза
Елопов А.П. Лекции по культурологии

Елопов А.П. Лекции по культурологии

разное
Полный конспект лекций по дисциплине "Культурология (включая религиоведение и эстетику)".
Темы лекций:
Предмет культурологии
Морфология и типология культуры
Искусство
Религия как социокультурный феномен
Динамика культуры
Культура первобытности
Культура Востока
Античная колыбель
Культура ...
02.10.2010 в 01:34 321.48 КБ 57 раз
Бригадина О.В. История культуры России новейшего времени 1917-2000 гг

Бригадина О.В. История культуры России новейшего времени 1917-2000 гг

разное
Первые результаты культурной революции. Итоги культурной революции. Война и культура. Культура и наука "Послевоенного сталинизма". "Оттепель" в советской культуре. Системный кризис и культура. Культура в условиях трансформации Российского общества. Культура русского зарубежья.
11.09.2008 в 10:53 6.55 МБ 51 раз