Карпенко В.І. Лекції з курсу Основи безпеки життєдіяльностіКарпенко В.І. Лекції з курсу Основи безпеки життєдіяльності
24.01.2011 в 04:25 139.26 КБ doc 160 раз
Лекції з курсу "Основи безпеки життєдієльності" доцент кафедри екології В. І. Карпенко НаУКМА

Актуальність дисципліни. Безпека життєдіяльності як наука і її структура.
Методологія і ознаки безпеки життєдіяльності.
Основні поняття в БЖД. Безпека. Небезпека.
Ідентифікація небезпеки. Номенклатура небезпек.
Надзвичайна ситуація (НС). Інші основні визначення
Методи в БЖД. Методологічна основа. Загальні властивості складних систем.
Основні властивості систем: Параметри систем. Головні досягнення БЖД. Концепція освіти з безпеки життєдіяльності людини. Завдання і вміння в світі вищої освіти. Стан справ і проблеми безпеки життєдіяльності в Україні.

Загальні теоретичні питання досягнення безпечної діяльності.
Менеджмент БЖД.

Безпека в побутових умовах і на виробництві.
Національна безпека України
ризики.

Скачать файл

Комментарии


Смотрите также


Овчаров О.В. Конспект лекцій з БЖД

Овчаров О.В. Конспект лекцій з БЖД

разное
Харків – ХНАМГ – 2006р. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності, людина як елемент системи
„людина–життєве середовище”, небезпеки, що ведуть до надзвичайних ситуацій і заходи зменшення їх наслідків, безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій, організація та управління безпекою життєдіяльності
13.06.2009 в 13:38 181.95 КБ 254 раза
Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека Життєдіяльності

Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека Життєдіяльності

разное
Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 276 с.
Посібник побудовано так, що до нього увійшли традиційні питання, які розгляда-
ються в курсі безпеки життєдіяльності з позицій особистісно орієнтованого навчання.
Підготовка студентів у рамках курсу безпеки життєдіяльності містить теоретичні питан-
ня, с...
21.10.2011 в 22:33 14.64 МБ 119 раз
Чирва Ю.О., Баб'як О.С. Безпека життєдіяльності

Чирва Ю.О., Баб'як О.С. Безпека життєдіяльності

разное
Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2001. - 304 с.

Завданням посібника є теоретична і практична підготовка студентів до забезпечення здорових та безпечних умов життєдіяльності людини в оточуючому середовищі як у природному так і у виробничому.
З цією метою в посібнику висвітлені загальні питання функціонування життєді...
24.10.2011 в 20:33 4.94 МБ 83 раза
Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності

Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності

разное
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації /За ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. — Київ: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000», 2001. — 320 с.

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у систвмі «людина - життєве середовище» різного рівн...
25.12.2011 в 20:16 174.62 МБ 3040 раз
Желібо Є. П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник

Желібо Є. П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник

разное
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації /За ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. — Київ: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000»,
2001. — 320 с.

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у систвмі «людина - життєве середовище» різного ...
25.10.2009 в 23:56 6.08 МБ 3208 раз
Кирич Н.Б. Безпека життя і охорона праці. Посібник для студентів та викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації

Кирич Н.Б. Безпека життя і охорона праці. Посібник для студентів та викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації

разное
К.: Охорона праці, 2000. - 568 с.

Посібник розкриває актуальні проблеми організації безпечної життєдіяльності населення в побуті та надзвичайних ситуаціях охорони праці та техніки безпеки.
Книга укомплектована розділом з необхідним для працівника, відповідального за безпечна життєдіяльність населення та охорону прац...
24.10.2011 в 20:33 2.07 МБ 26 раз
Кирич Н.Б. Безпека життя і охорона праці. Посібник

Кирич Н.Б. Безпека життя і охорона праці. Посібник

разное
Для студентів та викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації. - К., 2000. - 568 с.

Посібник розкриває актуальні проблеми організації безпечної життєдіяльності населення в побуті та надзвичайних ситуаціях охорони праці та техніки безпеки.
Книга укомплектована розділом ...
09.04.2011 в 19:08 2.73 МБ 63 раза
Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності

Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності

разное
Навч. посібник.— 2-ге вид.,доп.— К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. — 268 с. — Бібліогр.:
с. 259—264.

Створюючи навчальний посібник, автор підкреслила питому вагу окремих питань, зокрема, теоретичного аспекту безпеки життєдіяльності, роль людського фактора в її забезпеченні, проблеми різкого зростання проявів тероризму,...
14.09.2011 в 12:55 639.47 КБ 181 раз
Калмиков Ю.І., Манойло О.Г. Основи безпеки життя і діяльності людини

Калмиков Ю.І., Манойло О.Г. Основи безпеки життя і діяльності людини

разное
Навчальний посібник, Одеська Державна Академія Холоду, 2008, 128 сторінок.
Обсяг і послідовність навчального матеріалу відповідає програмі навчання студентів усіх спеціальностей академії з дисципліни безпека життєдіяльності, яка затверджена у 2008 році.
12.02.2011 в 20:35 1.6 МБ 36 раз
Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства

разное
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 384 с.
ISBN 978-911-01-0027-4

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації гуманітарних спеціальностей. Розглянуто теоретичні, практичні питання небезпечних факторів в складній системі Людина-Техніка-Середови...
26.02.2011 в 18:47 4.16 МБ 179 раз