Касьянов М.А., Гунченко О.М. та ін. (укл.) Ризик як оцінка небезпекиКасьянов М.А., Гунченко О.М. та ін. (укл.) Ризик як оцінка небезпеки
27.01.2011 в 12:50 454.27 КБ pdf 33 раза
Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності». Тема «Ризик як оцінка небезпеки» (для студентів всіх напрямів навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, О. М. Гунченко, І. М. Арнаут, О. О. Колібабчук, Д. В. Михайлов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 19 с.

Методичні вказівки включають основні терміни і визначення, джерела небезпеки і їхню класифікацію. Розглянуто ризик і методи його аналізу.
Методичні вказівки розроблені для практичних занять на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України «Програми підготовки студентів вищих навчальних закладів з дисциплін «Безпека життєдіяль-ності» та «Цивільна оборона» № 182/200 від 20.06.1995 р. та «Навчальної програми нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих закладів освіти, затвердженої 04.12.1998 р. і містять рекомендації щодо розрахунку індивідуального і соціального ризику.

Скачать файл

Комментарии


Смотрите также


Касьянов М.А., Мальоткін, В.М. та ін. (состав). Ризик як оцінка небезпеки

Касьянов М.А., Мальоткін, В.М. та ін. (состав). Ризик як оцінка небезпеки

разное
Методичні вказівки до практичного заняття «Ризик як оцінка небезпеки» з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів усіх напрямків підготовки і форм навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, В. М. Мальоткін, О. М. Друзь, І. М. Арнаут, І. Є. Голяєв, В. В. Некрутенко, О. О. Рибальченко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – ...
27.01.2011 в 12:51 790.67 КБ 34 раза
Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства

разное
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 384 с.
ISBN 978-911-01-0027-4

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації гуманітарних спеціальностей. Розглянуто теоретичні, практичні питання небезпечних факторів в складній системі Людина-Техніка-Середови...
26.02.2011 в 18:47 4.16 МБ 179 раз
Касьянов М.А., Ревенко Ю.П. та ін. Безпека життєдіяльності

Касьянов М.А., Ревенко Ю.П. та ін. Безпека життєдіяльності

разное
Навчальний посібник/ Касьянов М. А. (Розділ I), Ревенко Ю. П., Медяник В. О., Арнаут І. М. (Розділ II), Друзь О. М., Тищенко Ю. А. (Розділ III). – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту. ім. В. Даля, 2006. –284 с. ISBN 966-590-582-1

В навчальному посібнику згідно з «Програмами підготовки студентів вищих навчальних закла...
21.01.2011 в 18:18 2.72 МБ 184 раза
Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини (укр. мова)

Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини (укр. мова)

разное
Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2005. - 304 с.

У посібнику теоретично проаналізовано категорії безпеки як стан захищеності з позицій ризикоорієнтованого підходу. Безпеку життєдіяльності розглянено у контексті системи "людина-життєве середовище" в перерізі різних сфер життєдіяльності. Ґрунтовно проаналізовані чинники, в...
13.05.2010 в 12:24 7.26 МБ 1065 раз
Касьянов М.А., Мальоткiн В.М. та ін (состав). Захист від іонізуючих випромінювань

Касьянов М.А., Мальоткiн В.М. та ін (состав). Захист від іонізуючих випромінювань

разное
Методичні вказівки до практичного заняття «Захист від іонізуючих випромінювань» з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів усіх форм навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, В. М. Мальоткiн, О. М. Друзь, І. Є. Голяєв, В. В. Некрутенко, А. В. Черних. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 40 с.
У методичних вказівках...
27.01.2011 в 12:45 863.49 КБ 22 раза
Касьянов М.А., Медяник В.О. та ін. (состав). Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людини

Касьянов М.А., Медяник В.О. та ін. (состав). Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людини

разное
Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності».
Тема «Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людини» (для студентів усіх напрямів навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, В. О. Медяник, В. І. Сало, І. М. Арнаут, Д. В. Михайлов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 24 с.
Запропоновані ме...
27.01.2011 в 12:48 460.32 КБ 47 раз
Овчаров О.В. Конспект лекцій з БЖД

Овчаров О.В. Конспект лекцій з БЖД

разное
Харків – ХНАМГ – 2006р. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності, людина як елемент системи
„людина–життєве середовище”, небезпеки, що ведуть до надзвичайних ситуацій і заходи зменшення їх наслідків, безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій, організація та управління безпекою життєдіяльності
13.06.2009 в 13:38 181.95 КБ 254 раза
Карпенко В.І. Лекції з курсу Основи безпеки життєдіяльності

Карпенко В.І. Лекції з курсу Основи безпеки життєдіяльності

разное
Лекції з курсу "Основи безпеки життєдієльності" доцент кафедри екології В. І. Карпенко НаУКМА

Актуальність дисципліни. Безпека життєдіяльності як наука і її структура.
Методологія і ознаки безпеки життєдіяльності.
Основні поняття в БЖД. Безпека. Небезпека.
Ідентифікація небезпеки. Номенклатура небезпек.
24.01.2011 в 04:25 139.26 КБ 160 раз
Михайлюк В.О., Савіна О.Ю. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з теми: Моделювання небезпечних подій

Михайлюк В.О., Савіна О.Ю. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з теми: Моделювання небезпечних подій

разное
– Миколаїв: НУК, 2006. – 48 с.
ЗМІСТ
Вступ
Перелік використаних скорочень
Завдання для виконання розрахунково-графічної роботи
Навчальні питання
Організаційно-методичні вказівки
Порядок виконання роботи .
Моделювання небезпечних подій .
Прогнозування обстановки, яка може скластися...
14.09.2011 в 12:55 1.02 МБ 26 раз
Нет изображения

Цапко В.Г Безпека життєдіяльності

разное
Перевага навчального посібніка в тому, Що головна Увага авторів зосереджується на людіні: людина розглядається Як об'єкт, Що потребує Захисту в умова навколишнього середовища. Аналізуються Особливості організму людини, Вплив на нього природного середовища (кліматічніх умів, атмосферного Повітря, гідросфері, електромагнітного віп...
22.06.2011 в 19:39 3.42 МБ 93 раза