Касьянов М.А., Медяник В.О. та ін. (состав). Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людини

Касьянов М.А., Медяник В.О. та ін. (состав). Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людини
 • разное
 • pdf
 • 460.32 КБ
 • скачан 47 раз
 • добавлен 27.01.2011
Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності».
Тема «Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людини» (для студентів усіх напрямів навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, В. О. Медяник, В. І. Сало, І. М. Арнаут, Д. В. Михайлов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 24 с.
Запропоновані методичні вказівки присвячені найцікавішим і найкориснішим аспектам хронобіології – таким, як вікові особливості біоритмів людини, питання оптимального планування режиму праці і відпочинку, впливу біоритмів на здоров'я, а також сучасним методам та засобам, які сприяють гармонізації біологічних ритмів.
Методичні вказівки розроблені для практичних занять на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України «Програми підготовки студентів вищих навчальних закладів з дисциплін «Безпека життєдіяль-ності» та «Цивільна оборона» № 182/200 від 20.06.1995 р. та «Навчальної програми нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих закладів освіти, затвердженої 04.12. 1998 р. і містять рекомендації щодо розрахунку біоритмів студентів.

Смотрите также


Касьянов М.А., Ревенко Ю.П. та ін. Безпека життєдіяльності

Касьянов М.А., Ревенко Ю.П. та ін. Безпека життєдіяльності

 • разное
 • pdf
 • 2.72 МБ
 • скачан 191 раз
 • добавлен 21.01.2011
Навчальний посібник/ Касьянов М. А. (Розділ I), Ревенко Ю. П., Медяник В. О., Арнаут І. М. (Розділ II), Друзь О. М., Тищенко Ю. А. (Розділ III). – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту. ім. В. Даля, 2006. –284 с. ISBN 966-590-582-1

В навчальному посібнику згідно з «Програмами підготовки студентів вищих навчальних закла...
Супрович М.П., Сенюк Д.В., Замойська К.В. Безпека життєдіяльності. Практикум. (укр.)

Супрович М.П., Сенюк Д.В., Замойська К.В. Безпека життєдіяльності. Практикум. (укр.)

 • разное
 • doc
 • 14.89 МБ
 • скачан 142 раза
 • добавлен 29.01.2010
Теоретичні постулати БЖД.
Системно-структурний підхід та системний аналіз при вивченні БЖД.
Надання долікарської допомоги.
Види темпераменту людини та їх визначення.
Біоритми людини.
Аналізатори людини.
Раціональне харчування.
Практичний курс щоденного виживання.
Керівництво і лідерство в колектив...
Касьянов М.А., Мальоткiн В.М. та ін (состав). Захист від іонізуючих випромінювань

Касьянов М.А., Мальоткiн В.М. та ін (состав). Захист від іонізуючих випромінювань

 • разное
 • pdf
 • 863.49 КБ
 • скачан 22 раза
 • добавлен 27.01.2011
Методичні вказівки до практичного заняття «Захист від іонізуючих випромінювань» з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів усіх форм навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, В. М. Мальоткiн, О. М. Друзь, І. Є. Голяєв, В. В. Некрутенко, А. В. Черних. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 40 с.
У методичних вказівках...
Касьянов М.А., Мальоткін, В.М. та ін. (состав). Ризик як оцінка небезпеки

Касьянов М.А., Мальоткін, В.М. та ін. (состав). Ризик як оцінка небезпеки

 • разное
 • pdf
 • 790.67 КБ
 • скачан 34 раза
 • добавлен 27.01.2011
Методичні вказівки до практичного заняття «Ризик як оцінка небезпеки» з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів усіх напрямків підготовки і форм навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, В. М. Мальоткін, О. М. Друзь, І. М. Арнаут, І. Є. Голяєв, В. В. Некрутенко, О. О. Рибальченко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – ...
Чирва Ю.О., Баб'як О.С. Безпека життєдіяльності

Чирва Ю.О., Баб'як О.С. Безпека життєдіяльності

 • разное
 • djvu
 • 4.94 МБ
 • скачан 86 раз
 • добавлен 24.10.2011
Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2001. - 304 с.

Завданням посібника є теоретична і практична підготовка студентів до забезпечення здорових та безпечних умов життєдіяльності людини в оточуючому середовищі як у природному так і у виробничому.
З цією метою в посібнику висвітлені загальні питання функціонування життєді...
Касьянов М.А., Гунченко О.М. та ін. (укл.) Ризик як оцінка небезпеки

Касьянов М.А., Гунченко О.М. та ін. (укл.) Ризик як оцінка небезпеки

 • разное
 • pdf
 • 454.27 КБ
 • скачан 33 раза
 • добавлен 27.01.2011
Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності». Тема «Ризик як оцінка небезпеки» (для студентів всіх напрямів навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, О. М. Гунченко, І. М. Арнаут, О. О. Колібабчук, Д. В. Михайлов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 19 с.

Методичні вказівки включають ...
Цапка В.Г. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб

Цапка В.Г. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб

 • разное
 • doc
 • 1.01 МБ
 • скачан 275 раз
 • добавлен 18.12.2011
Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред. В.Г. Цапка. — 3-тє вид., стер. — К.: Знання, 2004. — 397 с
ISBN 966-8148-39-8
Перевага цього навчального посібника в тому, що головна увага авторів зосереджується на людині: людина розглядається як об'єкт, що потребує захисту в умовах навколишнього середовища. Аналізуються ...
Сафонов А. Безпека життєдіяльності (екологічна та техногенна безпека)

Сафонов А. Безпека життєдіяльності (екологічна та техногенна безпека)

 • разное
 • pdf
 • 1.2 МБ
 • скачан 160 раз
 • добавлен 01.10.2011
Програмний курс з предмету "Безпека життєдіяльності (екологічна та техногенна
безпека)" (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності екологія) за
кредитно-модульною системою / А.І. Сафонов. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 104 с.

Безпека життєдіяльності як наука є комплексною дисципліною з вивчення зага...
Карпенко В.І. Лекції з курсу Основи безпеки життєдіяльності

Карпенко В.І. Лекції з курсу Основи безпеки життєдіяльності

 • разное
 • doc
 • 139.26 КБ
 • скачан 165 раз
 • добавлен 24.01.2011
Лекції з курсу "Основи безпеки життєдієльності" доцент кафедри екології В. І. Карпенко НаУКМА

Актуальність дисципліни. Безпека життєдіяльності як наука і її структура.
Методологія і ознаки безпеки життєдіяльності.
Основні поняття в БЖД. Безпека. Небезпека.
Ідентифікація небезпеки. Номенклатура небезпек.
Гайченко В.А, Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності людини

Гайченко В.А, Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності людини

 • разное
 • pdf
 • 1.04 МБ
 • скачан 240 раз
 • добавлен 10.01.2010
Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2004. —232 с: іл. — Бібліогр.: с. 225-226.

У навчальному посібнику розкрито складну систему взаємозв'язку здоров'я людини і чинників навколишнього середовища. Висвітлено негативний вплив діяльності людини на навколишнє природне середовище, а також чинників виробничого сер...