Касьянов М.А., Медяник В.О. та ін. (состав). Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людиниКасьянов М.А., Медяник В.О. та ін. (состав). Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людини
27.01.2011 в 12:48 460.32 КБ pdf 47 раз
Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності».
Тема «Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людини» (для студентів усіх напрямів навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, В. О. Медяник, В. І. Сало, І. М. Арнаут, Д. В. Михайлов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 24 с.
Запропоновані методичні вказівки присвячені найцікавішим і найкориснішим аспектам хронобіології – таким, як вікові особливості біоритмів людини, питання оптимального планування режиму праці і відпочинку, впливу біоритмів на здоров'я, а також сучасним методам та засобам, які сприяють гармонізації біологічних ритмів.
Методичні вказівки розроблені для практичних занять на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України «Програми підготовки студентів вищих навчальних закладів з дисциплін «Безпека життєдіяль-ності» та «Цивільна оборона» № 182/200 від 20.06.1995 р. та «Навчальної програми нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих закладів освіти, затвердженої 04.12. 1998 р. і містять рекомендації щодо розрахунку біоритмів студентів.

Скачать файл

Комментарии


Смотрите также


Касьянов М.А., Ревенко Ю.П. та ін. Безпека життєдіяльності

Касьянов М.А., Ревенко Ю.П. та ін. Безпека життєдіяльності

разное
Навчальний посібник/ Касьянов М. А. (Розділ I), Ревенко Ю. П., Медяник В. О., Арнаут І. М. (Розділ II), Друзь О. М., Тищенко Ю. А. (Розділ III). – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту. ім. В. Даля, 2006. –284 с. ISBN 966-590-582-1

В навчальному посібнику згідно з «Програмами підготовки студентів вищих навчальних закла...
21.01.2011 в 18:18 2.72 МБ 186 раз
Супрович М.П., Сенюк Д.В., Замойська К.В. Безпека життєдіяльності. Практикум. (укр.)

Супрович М.П., Сенюк Д.В., Замойська К.В. Безпека життєдіяльності. Практикум. (укр.)

разное
Теоретичні постулати БЖД.
Системно-структурний підхід та системний аналіз при вивченні БЖД.
Надання долікарської допомоги.
Види темпераменту людини та їх визначення.
Біоритми людини.
Аналізатори людини.
Раціональне харчування.
Практичний курс щоденного виживання.
Керівництво і лідерство в колектив...
29.01.2010 в 22:03 14.89 МБ 141 раз
Касьянов М.А., Мальоткiн В.М. та ін (состав). Захист від іонізуючих випромінювань

Касьянов М.А., Мальоткiн В.М. та ін (состав). Захист від іонізуючих випромінювань

разное
Методичні вказівки до практичного заняття «Захист від іонізуючих випромінювань» з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів усіх форм навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, В. М. Мальоткiн, О. М. Друзь, І. Є. Голяєв, В. В. Некрутенко, А. В. Черних. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 40 с.
У методичних вказівках...
27.01.2011 в 12:45 863.49 КБ 22 раза
Касьянов М.А., Мальоткін, В.М. та ін. (состав). Ризик як оцінка небезпеки

Касьянов М.А., Мальоткін, В.М. та ін. (состав). Ризик як оцінка небезпеки

разное
Методичні вказівки до практичного заняття «Ризик як оцінка небезпеки» з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів усіх напрямків підготовки і форм навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, В. М. Мальоткін, О. М. Друзь, І. М. Арнаут, І. Є. Голяєв, В. В. Некрутенко, О. О. Рибальченко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – ...
27.01.2011 в 12:51 790.67 КБ 34 раза
Чирва Ю.О., Баб'як О.С. Безпека життєдіяльності

Чирва Ю.О., Баб'як О.С. Безпека життєдіяльності

разное
Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2001. - 304 с.

Завданням посібника є теоретична і практична підготовка студентів до забезпечення здорових та безпечних умов життєдіяльності людини в оточуючому середовищі як у природному так і у виробничому.
З цією метою в посібнику висвітлені загальні питання функціонування життєді...
24.10.2011 в 20:33 4.94 МБ 85 раз
Касьянов М.А., Гунченко О.М. та ін. (укл.) Ризик як оцінка небезпеки

Касьянов М.А., Гунченко О.М. та ін. (укл.) Ризик як оцінка небезпеки

разное
Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності». Тема «Ризик як оцінка небезпеки» (для студентів всіх напрямів навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, О. М. Гунченко, І. М. Арнаут, О. О. Колібабчук, Д. В. Михайлов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 19 с.

Методичні вказівки включають ...
27.01.2011 в 12:50 454.27 КБ 33 раза
Цапка В.Г. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб

Цапка В.Г. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб

разное
Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред. В.Г. Цапка. — 3-тє вид., стер. — К.: Знання, 2004. — 397 с
ISBN 966-8148-39-8
Перевага цього навчального посібника в тому, що головна увага авторів зосереджується на людині: людина розглядається як об'єкт, що потребує захисту в умовах навколишнього середовища. Аналізуються ...
18.12.2011 в 00:48 1.01 МБ 269 раз
Сафонов А. Безпека життєдіяльності (екологічна та техногенна безпека)

Сафонов А. Безпека життєдіяльності (екологічна та техногенна безпека)

разное
Програмний курс з предмету "Безпека життєдіяльності (екологічна та техногенна
безпека)" (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності екологія) за
кредитно-модульною системою / А.І. Сафонов. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 104 с.

Безпека життєдіяльності як наука є комплексною дисципліною з вивчення зага...
01.10.2011 в 23:14 1.2 МБ 158 раз
Карпенко В.І. Лекції з курсу Основи безпеки життєдіяльності

Карпенко В.І. Лекції з курсу Основи безпеки життєдіяльності

разное
Лекції з курсу "Основи безпеки життєдієльності" доцент кафедри екології В. І. Карпенко НаУКМА

Актуальність дисципліни. Безпека життєдіяльності як наука і її структура.
Методологія і ознаки безпеки життєдіяльності.
Основні поняття в БЖД. Безпека. Небезпека.
Ідентифікація небезпеки. Номенклатура небезпек.
24.01.2011 в 04:25 139.26 КБ 161 раз
Гайченко В.А, Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності людини

Гайченко В.А, Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності людини

разное
Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2004. —232 с: іл. — Бібліогр.: с. 225-226.

У навчальному посібнику розкрито складну систему взаємозв'язку здоров'я людини і чинників навколишнього середовища. Висвітлено негативний вплив діяльності людини на навколишнє природне середовище, а також чинників виробничого сер...
10.01.2010 в 19:23 1.04 МБ 240 раз