Кочин В.В. Цивільна правоздатність юридичної особи як ознака учасника приватних відносинКочин В.В. Цивільна правоздатність юридичної особи як ознака учасника приватних відносин
23.08.2013 в 03:45 176.14 КБ pdf 13 раз
Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць.- 2012.- Вип.
11.- С. 85-88

У статті розглядаються проблеми, пов’язані з наданням юридичним особам загальної (універсальної) правоздатності, а також розкриваються питання спеціальних прав та обов’язків, пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.
Ключові слова: юридична особа приватного права, правоздатність, спеціальна правосуб’єктність.

Скачать файл

Комментарии


Смотрите также


Нет изображения

Фединяк Л. Цивільні процесуальні норми, що регулюють зміст відносин з іноземним елементом у національному законодавстві України

разное
// Підприємство, господарство і право. - №
9. - 1998

У судах Украєни все частiше з'являються спори, сторонами яких у вiтчизнянi суб'укти права, з одного боку, та iноземнi фiзичнi чи юридичнi особи, або ж держава як суб'укт приватно-правових вiдносин, з другого. Вiдповiдно до вимог Конституцiї України iноземцям та ос...
23.12.2011 в 22:52 13.82 КБ 3 раза