Конвенція ООН Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Конвенція ООН Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
 • разное
 • doc
 • 196 КБ
 • скачан 17 раз
 • добавлен 27.11.2010
Для цілей цієї Конвенції поняття "дискримінація щодо жінок" означає будь-яке розрізнення, виняток або обмеження за ознакою статі, спрямовані на ослаблення чи зведення нанівець визнання, користування або здійснення жінками, незалежно від їхнього
сімейного стану, на основі рівноправності чоловіків і жінок, прав людини та основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській або будь-якій іншій галузі. Конвенция вступила в силу 3 сентября 1981 г. Ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 19 декабря 1980 г. Сборник Международных договоров СССР, вып.XXXVII М. , 1983, с.26-36

Смотрите также


Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок

Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок

 • разное
 • doc
 • 96 КБ
 • скачан 13 раз
 • добавлен 27.11.2010
Держава-учасниця цього Протоколу ("Держава-учасниця") визнає компетенцію Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок ("Комітету") приймати і розглядати повідомлення, що подаються відповідно до статті
2. Протокол ратифіковано Законом N 946-IV ( 946-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 39, ст.345
Лавринчук І.П. Трудове законодавство України. Гендерна експертиза

Лавринчук І.П. Трудове законодавство України. Гендерна експертиза

 • разное
 • pdf
 • 3.07 МБ
 • скачан 23 раза
 • добавлен 02.12.2010
Відповідальний редактор Т. М. Мельник. - К.: Логос. 2001. - 70 с.
Автор розкриває умови трудового законодавства щодо заборони дискримінації щодо працівників за ознакою статі. Книга рекомендується студентам ВНЗ для гендерної освіти
Левченко К.Б., Мартиненко О.А. Жінки в органах внутрішніх справ України

Левченко К.Б., Мартиненко О.А. Жінки в органах внутрішніх справ України

 • разное
 • pdf
 • 2.5 МБ
 • скачан 22 раза
 • добавлен 02.12.2010
Жінки в органах внутрішніх справ України / К. Б. Левченко, О. А. Мар тиненко. — К. : ТОВ «Видавництво «Телесик», 2008. — 56 с.
У книзі коротко викладається історія включення жінок в діяльність української міліції, їх служба у складі миротворчих місій; подається інформація щодо кількості жінок в поліцейських підрозділах інозе...
Суслова О.І. (ред) Законотворчість: Практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України

Суслова О.І. (ред) Законотворчість: Практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України

 • разное
 • pdf
 • 2.68 МБ
 • скачан 10 раз
 • добавлен 30.11.2011
К.: Москаленко О.М. ФОП, 2010. – 180 с.
Ґендерний компонент є одним із складових діяльності Програми сприяння Парламенту II. ПСП ІІ працює над включенням ґендерної проблематики в усі ланки своєї співпраці з Верховною Радою. Головною метою цього компоненту є сприяння дотриманню принципів ґендерної рівності в усіх аспектах зак...
Презентация - Гендерний аналіз

Презентация - Гендерний аналіз

 • рефераты
 • ppt
 • 231 КБ
 • скачан 30 раз
 • добавлен 02.12.2010
Суть та структура, методи гендерного аналізу за програмою рівних можливостей і прав жінок України. 2009 рік
Карбовська Н., Литвинова Т., Магдюк Л. Інструменти інтегрування концепції соціально-ґендерної рівності в роботу органів місцевої влади

Карбовська Н., Литвинова Т., Магдюк Л. Інструменти інтегрування концепції соціально-ґендерної рівності в роботу органів місцевої влади

 • разное
 • pdf
 • 323.7 КБ
 • скачан 17 раз
 • добавлен 11.07.2011
Київ, 2010. - 120 с.

Посібник створено в рамках проекту „Інструменти соціально-ґендерного інтегрування – платформа для забезпечення соціальної справедливості в Україні. В даному посібнику представлені теоретичні та практичні матеріали стосовно проблем соціальної справедливості та ґендерної рівності в Україні, надані мет...
Статус Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

Статус Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

 • разное
 • doc
 • 69 КБ
 • скачан 13 раз
 • добавлен 27.11.2010
Статус Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Нью-Йорк, 18 декабря 1979 года)(1) (по состоянию на 15 мая 2009 года) Вступление в силу: 03.09.1981
Мониторинг прав женщин в РФ

Мониторинг прав женщин в РФ

 • разное
 • pdf
 • 2.71 МБ
 • скачан 30 раз
 • добавлен 26.11.2009
М., Агентство "Бонус-медиа", 2007, 256 страниц
Сборник аналитических материалов и результатов мониторинга по выполнению в России Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

Содержание
Вступительная статья
Экспертные материалы
Ржаницына Л.С
Оценка выполнения ...