Лекції з дисципліни Професійна етика юристаЛекції з дисципліни Професійна етика юриста
20.08.2010 в 16:07 206 КБ doc 140 раз
Укладач Струг М. Ю.
Едність та відмінність моралі права у життєдіяльності суспільства, соціальних спільнот та особистості. Визначення змісту і завдань професійної етики юриста. Соціальне призначення і моральний сенс юридичної професії. Культура особистості юриста. Зміст моральної культури юриста. Деформації моральної і правової свідомості у працівників юридичних професій.
Література
19 с.

Скачать файл

Комментарии


Смотрите также


Реферат - Мораль юриста

Реферат - Мораль юриста

рефераты
Юридична деонтологія, реферат на тему "Мораль юриста" , Київ, НАУ, 2011
Мораль юриста є різновидом вселюдської і водночас професійної моралі, що функціонує у сфері правосуддя і правоохоронної діяльності й виявляється в домінуючій серед юристів громадській думці про належне (мораль) і в реальних моральних стосунках між юриста...
25.10.2011 в 00:47 221.5 КБ 24 раза
Реферат - Культура усного та письмового мовлення юристів

Реферат - Культура усного та письмового мовлення юристів

рефераты
Вступ
Модель професійного юриста на ринку послуг України
Мова у професії юриста
Виступи на правову тематику
Етика мовної поведінки оратора
Поняття культури мови юриста
Мовний рівень виступу
Специфіка мови права
Мистецтво судової промови
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
24.11.2010 в 22:16 143 КБ 67 раз
Бризгалов І.В. Юридична деонтологія

Бризгалов І.В. Юридична деонтологія

разное
Предмет та обєкт юридичної деонтології.
Методологія та зміст юридичних наук.
Юридична діяльність.
Основні юридичні спеціальності.
Соціальне регулювання професійної юридичної діяльності.
Професійно - особисті якості юриста.
Професійна культура юриста.
25.01.2010 в 15:36 617.12 КБ 83 раза
Реферат - Нотаріус

Реферат - Нотаріус

рефераты
Етика професійної діяльності юриста, реферат на тему Професія нотаріус, Законодавство 2011, НАУ, Київ
Нотаріус
Професія нотаріуса з’являється в ті давні часи, коли на зміну усному доказу приходить доказ письмовий, як більш об’єктивний, переконливий, надійний. Нотаріус стає центральною постаттю в створенні письмових доказ...
25.10.2011 в 00:47 36 КБ 24 раза
Контрольная работа - Этико-психологическая сторона работы юриста

Контрольная работа - Этико-психологическая сторона работы юриста

лабараторные

1. Предмет и задачи психологии юриста
2. Основные принципы профессиональной этики юриста
26.04.2010 в 23:09 78.5 КБ 82 раза
Лекции - Юридическая деонтология

Лекции - Юридическая деонтология

лекции
Институт права КПУ, Запорожье, 2009. - 37 с.

Содержание:

Предмет, метод, структура юридической деонтологии как науки и учебной дисциплины.
Психологическая культура юриста.
Профессиограммы юридических профессий.
Правовая культура юриста как профессионала.
Политическая культура юриста.
Этическ...
25.01.2012 в 12:27 75.51 КБ 63 раза
Реферат - Эстетическая культура юриста

Реферат - Эстетическая культура юриста

рефераты
Гуманитарный университет "ЗИГМУ" дисциплина: "Юридическая деонтология" Запорожье,
2003 год. 29 стр.
Эстетика, правовая эстетика и эстетическая культура юриста.
Формы проявления эстетической культуры юриста.
Служебный этикет юриста.
Внешний вид юриста. Форма, атрибуты, символика.
Требования к дизайну и эрг...
03.09.2010 в 17:17 158.5 КБ 68 раз
Жалинский А.Э. Введение в специальность Юриспруденция. Профессиональная деятельность юриста

Жалинский А.Э. Введение в специальность Юриспруденция. Профессиональная деятельность юриста

разное
Учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. - "Проспект", 2009 г.
Предисловие
Введение
Профессия юриста в обществе
Основные характеристики юридической профессиональной деятельности
Профессионализм юридической деятельности
Юридичность (юридический характер) профессиональной деятельности
Содержание профессиона...
22.09.2010 в 12:15 1.92 МБ 649 раз
Изиляева Л.О. Методическое пособие по этике юриста

Изиляева Л.О. Методическое пособие по этике юриста

разное

1. Мораль и этика в юридическом труде.
2. Юридическая этика как вид профессиональной деятельности.
3. Нравственные качества юриста.
4. Этика адвоката.
5. Профессиональная следственная этика.
6. Профессиональная судейская этика.
7. Профессиональная тайна в деятельности юриста.
8. Этика юриста в сф...
07.04.2010 в 21:04 366.88 КБ 311 раз
Лозовой В.О. (ред.), Румянцев В.О.(ред.), Анучин Л.В. та ін. Еволюція етосу юриста в Україні (історичний та соціальнопсихологічний нарис)

Лозовой В.О. (ред.), Румянцев В.О.(ред.), Анучин Л.В. та ін. Еволюція етосу юриста в Україні (історичний та соціальнопсихологічний нарис)

разное
Х. : Право, 2011. – 264 с.

У формі нарису у виданні висвітлена субкультура юриста в контексті української культури від часів Київської Русі до сьогодення. Особлива увага приділена соціально-психологічному портрету представників суддівського корпусу, формам, змісту та етикету судового процесу, зображенню суддів в...
11.12.2011 в 18:22 1.33 МБ 10 раз