Психологопедагогічні проблеми сільської школи 2006 Випуск 17

Наукові записки. Збірник. 2006 Випуск 34, Курасівські читання - 2006

Наукові записки. Збірник. 2006 Випуск 34, Курасівські читання - 2006

разное
К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2007 р. – 441 с. (підсерія "Курасівські читання") ISBN 966-02-2769-8 (серія), 978-966-024242-5 (Вип. 34).

Збірник містить статті з актуальних проблем етнополітології і виходить за результатами других Курасівських читань, що відбулися 3 жо...
25.12.2011 в 16:04 1.62 МБ 10 раз
Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. 2009. Випуск 47

Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. 2009. Випуск 47

разное
Редкол.: С В. Ківалов (голов. ред. ) та ін. ; відп. за вип. Ю. М. Оборотов. — Одеса: Юридична література, 2009. — 360 с

Видання містить статті, присвячені кримінально-правовим і кримінологічним питанням протидії злочинності, кримінально-процесуальним та криміналістичним аспектам діяльності судових і правоохоронних орган...
09.05.2011 в 22:18 3.16 МБ 51 раз
Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. 2010. Випуск 52

Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. 2010. Випуск 52

разное
Редкол.: С В. Ківалов (голов. ред. ) та ін. ; відп. за вип. Ю. М. Оборотов. — Одеса: Юридична література, 2010. — 476 с


У збірнику містяться статті, підготовлені вченими Одеської національної юридичної академії - фахівцями у сфері трудового права, права соціального забезпечення, екологічного, аграрного та земельног...
09.05.2011 в 21:33 1.9 МБ 80 раз
Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. 2009. Випуск 51

Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. 2009. Випуск 51

разное
Одеса, «Юридична література», 2009, 496 с.

У збірнику містяться статті з цивілістики та римського права. Автори піднімають проблематику зв’язку цивільного права України та розвитку цивільного права європейських країн. Представлена проблематика присвячена пам’яті відомого одеського вченого-цивіліста проф. І. В. Шерешевсь...
09.05.2011 в 21:21 1.9 МБ 63 раза
Наукові записки. Збірник. 2006 Випуск 29

Наукові записки. Збірник. 2006 Випуск 29

разное
К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2006. – 409 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 29/. ISBN 966-02-2769-8 (серія) ISBN 966-02-4027-9 (випуск)

Збірник містить статті з актуальних питань історії і сучасних проблем теорії та практики етнонаціональних, етноконфесійних і ...
25.12.2011 в 16:04 3.92 МБ 5 раз
Гузій Н.В. (відп. ред.) Творча особистість учителя: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Серія 16. Випуск 3

Гузій Н.В. (відп. ред.) Творча особистість учителя: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Серія 16. Випуск 3

разное
К., НПУ, 1999. - Вип.
3.-461с.
Розділ 1 Теоретико-методологічні засади професійної творчості вчителя.
Розділ 2 Творча особистість вчителя в історії педагогічної думки.
Розділ 3 Шляхи і засоби розвитку творчого потенціалу особистості вчителя в процесі професійної підготовки.
Розділ 4 Творча самореалізація учит...
28.09.2011 в 16:11 8.1 МБ 27 раз
Наукові записки. Збірник. 2006 Випуск 30, книга 1, Курасівські читання - 2005

Наукові записки. Збірник. 2006 Випуск 30, книга 1, Курасівські читання - 2005

разное
К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2006. – 391 с. Сер. "Політологія і етнологія", (підсерія "Курасівські читання") ISBN 966-02-2769-8 (серія) ISBN 966-02-4027-9 (випуск) ISBN 966-02-4028-7 (книга)

Збірник є спеціальним випуском "Наукових записок" та видається за матеріалами...
25.12.2011 в 16:04 2.34 МБ 8 раз
Наукові записки. Збірник. 2006 Випуск 30, книга 2, Курасівські читання - 2005

Наукові записки. Збірник. 2006 Випуск 30, книга 2, Курасівські читання - 2005

разное
К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2006. – 469 с. Сер. "Політологія і етнологія", (підсерія "Курасівські читання") ISBN 966-02-2769-8 (серія) ISBN 966-02-4027-9 (випуск) ISBN 966-02-4029-5 (книга)

Збірник є спеціальним випуском "Наукових записок" та видається за матеріалами...
25.12.2011 в 16:04 2.72 МБ 9 раз
Нет изображения

Рогов П.І. (ред.) Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку (1991 - 2006 рр.)

разное
Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд.: Л. О. Пономаренко, І. П. Моісеєва, Л. І. Ніколюк, О. С. Микитенко; Наук. ред. П. І. Рогова; Наук. консультант Б. І. Корольов; Бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко. – К., 2008. – 487 с.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик, ...
18.10.2011 в 11:11 3.43 МБ 34 раза
Межирицький О.Я. Підготовка студентів до соціально-педагогічної діяльності в умовах сільської місцевості

Межирицький О.Я. Підготовка студентів до соціально-педагогічної діяльності в умовах сільської місцевості

разное
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.05 / Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. — Луганськ, 2003. — 20 с.

Анотація.
Розкрито сутність і зміст діяльності сільської школи як центру соціально-педагогічної роботи, визначено педагогічні вимоги до функціонування шкіл як культурно-освітянського центру села, ...
23.04.2011 в 14:38 230.32 КБ 11 раз
СТО 11233753-001-2006* (Взамен СТО 11233753-001-2006) Системы автоматизации. монтаж и наладка

СТО 11233753-001-2006* (Взамен СТО 11233753-001-2006) Системы автоматизации. монтаж и наладка

разное
Настоящий стандарт разработан как альтернатива СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации".

В действующем СНиП 3.05.07-85 целый ряд норм и правил не отвечает современным техническим требованиям, уровню развития и технологии монтажа систем автоматизации.

Стандарт организации СТО 11233753-001-2006* устанавливает общи...
21.11.2011 в 20:56 1.41 МБ 110 раз
Схід. Спеціальний культурологічний випуск 2004

Схід. Спеціальний культурологічний випуск 2004

разное
Журнал присвячено Донеччині та людям, що живуть на цій землі. За багато років склався стереотип сприйняття Донеччини, як краю вугілля, металу та велетнів важкої промисловості. Все це так. Аленаш край - цевидатні діячі культури та мистецтва, спорту, які принесли славу Україні. Цей випуск є намаганням зламати стереотипи, розповіст...
26.03.2011 в 20:37 74.07 МБ 4 раза
Братства та їхні школи

Братства та їхні школи

разное
Братства та їхні школи. Шкільництво уніатів
Виникнення перших братств. Одним із істотних чинників українського релігійного і національно-культурного відродження стали братства і засновані ними школи та друкарні 1.
На християнському Сході (Єгипет, Константинополь) релігійні "братства", які об’єднували кліриків і світських...
27.03.2011 в 16:31 71 КБ 16 раз
Психологія вищої школи

Психологія вищої школи

разное
Лекції з психології вищої школи для магістрів педагогічних університетів. 272 сторінки.
Зміст: Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи. Психологічний аналіз особливостей емоційної сфери студента. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою. Психологія студентської групи. ...
16.06.2011 в 19:44 1.88 МБ 246 раз
Щербуха А.Я. Фауна України Том 8. Випуск 4. Риби. Окунеподібні

Щербуха А.Я. Фауна України Том 8. Випуск 4. Риби. Окунеподібні

разное
-К: Наук. Думка. 1982. -384 с. -Укр.
У монографії висвітленовідомості щодо систематики, екології,поширення та господарськогозначення видівродин серанові, центрархові, окуневі, луфареві, ставридовігорбилеві, спарові, смаридові, барабулеві, помацентрові, губаньові, драконові,зіркоглядові, собачкові, триперові, піщанкові, ліров...
02.02.2012 в 20:52 59.73 МБ 25 раз
Казидуб В.В., Киричанський В.С. Футбол. Клуби України. Випуск 1

Казидуб В.В., Киричанський В.С. Футбол. Клуби України. Випуск 1

разное
Житомир: КВО "Газета " Житомирський вiсник", 1992. - 72 с. Язык украинский.

Український футбол має багаторічну історію, і вона добре відома. Сьогодні ж з повним правом можна сказати, що перегорнуто ще одну сторінку, в якій йдеться про участь українських команд в чемпіонаті колишнього Союзу. Отже, можна підбити підсумки ...
04.10.2011 в 23:41 2.62 МБ 3 раза
Вісник соціально-економічних досліджень. 2008 Випуск 34

Вісник соціально-економічних досліджень. 2008 Випуск 34

разное
Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету.
У збірнику висвітлені теоретичні та практичні підходи до розвитку ринкової інфраструктури. Досліджується фінансовий механізм розвитку господарських систем в умовах інтеграційних процесів. Розглядаються екологічні аспекти економічного розвитку регіонів. Си...
04.05.2011 в 03:22 12.43 МБ 42 раза
Абелєнцев В.І. Фауна України. Том 1.Ссавці. Випуск 3. Куницеві

Абелєнцев В.І. Фауна України. Том 1.Ссавці. Випуск 3. Куницеві

разное
КИЇВ: «Наукова Думка»,1968. – 280 с.
У монографії, присвяченій питанням екології, поширення І господарського використання куницевих — цінних хутрових звірів фауни України, наведено загальну характеристику родини, діагнози родів та повні описи видів, вказано ворогів і паразитів куницевих та їх хвороби; даються рекомендації по...
22.04.2011 в 06:25 5.86 МБ 32 раза
Українська біографістика. Збірник наукових праць. Випуск 3

Українська біографістика. Збірник наукових праць. Випуск 3

разное
К.: Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2005.- 374 с.

Зміст

Бугаєва О. В.
В. С. Чишко – учений-історик, біографіст, організатор науки

Попик В. І.
Проблеми розвитку біографічних досліджень та формування вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів

Ляшко С....
03.10.2011 в 00:48 3.9 МБ 26 раз
Питання термінології. Науково-методичні матеріали. Випуск ХІ

Питання термінології. Науково-методичні матеріали. Випуск ХІ

разное
Науково-методичні матеріали присвячені проблемам фахових слів та словосполучень, зокрема етимології, термінологічному сленгу, вживанню в "нерідному" контексті, перекладу, абревіації. Значну питому вагу займають розвідки, пов’язані з обчислювальною технікою.
Житомирський військовий інститут радіоелектроніки, 2000.
16.04.2011 в 23:43 657.25 КБ 13 раз