Шляхтун П.П. ПолітологіяШляхтун П.П. Політологія
09.06.2009 в 13:44 3.82 МБ doc 2496 раз
(надія та історія політичної науки). К.: Либідь,
2002. 576 с
Політико-правова думка Античності та Середньовіччя
Політичні доктрини лібералізму та їхні критики
(ХVІІ-ХІХ ст. )
Плюралізм політичних концепцій XX ст.
З історії української політичної думки
Політичні системи, процеси та інститути
Політична влада
Політичні партії, суспільно-політичні об'єднання
Держава та її інститути. Громадянське суспільство
Політичні еліти і лідери

Скачать файл

Комментарии


Смотрите также


Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія

Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія

разное
Підручник / П. П. Шляхтун. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 472 с.

Підручник містить систематизований виклад основних теоретичних положень політичної науки з урахуванням новітніх вітчизняних і зарубіжних досягнень. Визначаються предмет і методи політичної науки, з’ясовуються її зв’язки з іншими галузями наукових ...
24.12.2011 в 20:48 1.58 МБ 550 раз
Вегеш М.М. Політологія

Вегеш М.М. Політологія

разное
Політологія: підручник / М. М. Вегеш та ін. ; ред. М. М. Вегеш. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 384 с.

Підручник розкриває зміст науки про політику: визначає систему категорій, предмет, методи, функції політології. Розділи підручника відповідають змісту державного стандарту дисципліни "Політологія...
15.07.2011 в 01:10 2.1 МБ 826 раз
Нет изображения

Ватуля Ю.О. Методіческіє вказівки для підготовки до семінарських занять

разное
Ватуля Ю. О. Політологія: Метод. вказівки для підготовки до семінарських занять. Для студ. денного відділення усіх спеціальностей/ Херсон: ХНТУ, 2009. – 57 c.
Введення
тичний план
Підручники і навчальні посібники
Додаткова література з дисципліни
Політологія як наукова і навчальна дисципліна.
Історія с...
09.11.2010 в 01:13 1.07 МБ 34 раза
Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів закладів освіти І-IV рівнів акредитації

Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів закладів освіти І-IV рівнів акредитації

разное
2-е видання, виправлене і доповнене. — К.: Каравела, 2001. 344с.

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленого Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних анал...
05.04.2010 в 14:08 21.15 МБ 2766 раз
Крюкова А.В. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни Політологія (Модульно-рейтингова система)

Крюкова А.В. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни Політологія (Модульно-рейтингова система)

разное
Харків: ХНАМГ, 2007. – 44 с. Для студентів 2-4 курсів.

Політологія є однією з основних навчальних дисциплін. Актуальність вивчення даного курсу виявляється не тільки в його освітньому й виховному впливі. Для фахівців необхідно усвідомлювати суспільні потреби й інтереси, розуміти перспективні завдання, що стоять перед н...
18.12.2011 в 22:09 223.5 КБ 25 раз
Мілова М.І., Дружкова І.С., Дмитрашко С.А. Політологія. Посібник до семінарських занять

Мілова М.І., Дружкова І.С., Дмитрашко С.А. Політологія. Посібник до семінарських занять

разное
Одеська Державна Академія Холоду, 2006 рік.
Затверджено навчально-методичною комісією з гуманітарної та природничо-наукової підготовки.
Укладачі: Мілова М. І., Дружкова І. С., Дмитрашко С. А.
Зміст:
Вступ.
Література до курсу (обов'язкова).
Зміст навчального лекційного курсу.
Вступ до курсу політологі...
16.02.2011 в 15:32 514.11 КБ 71 раз
Мілова М.І., Дружкова І.С., Дмитрашко С.А. Політологія. Посібник до самостійної роботи та виконання контрольних завдань

Мілова М.І., Дружкова І.С., Дмитрашко С.А. Політологія. Посібник до самостійної роботи та виконання контрольних завдань

разное
Одеська Державна Академія Холоду, 2007 рік.
Посібник для студентів 2-3 курсів денної форми навчання всіх спеціальностей розглянутий рекомендований до друку на засіданні кафедри вищої математики.
Посібник схвалений методичною комісією напряму підготовки 0905 "Енергетика" наукова-методичної ради академії.
Укладачі: М. ...
16.02.2011 в 15:24 195.17 КБ 24 раза
Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології

Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології

разное
Підручник для студентів ВУЗів. - К.: Кондор, 2009. - 354 с.
Підручник з основ сучасної політології органічно поєднує політологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові політологічні погляди на засади формування та реалізації політики держави. У ньому розкривається зміст політологічних поглядів мислител...
14.07.2011 в 04:50 1.73 МБ 129 раз
Радіонова Л.О., Толстенко С.М., Зінчина О.Б. та ін. Методичні рекомендації з вивчення політології і виконання контрольних робіт

Радіонова Л.О., Толстенко С.М., Зінчина О.Б. та ін. Методичні рекомендації з вивчення політології і виконання контрольних робіт

разное
Х.: ХНАМГ, 2009. – 76 с. Для студентів 2-4 курсу заочної форми навчання.

Політологія як навчальна дисципліна постала у вузівських програмах лише в останнє десятиріччя. Тепер це вже далеко не екзотична, як було на перших порах, дисципліна, а обов’язковий компонент. Її з великими труднощами освоюють на освітніх теренах, ...
20.12.2011 в 02:03 642.78 КБ 14 раз
Зінчина О.Б., Клименко Г.Т., Кудрявцев О.Ю., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Методичні вказівки і плани практичних занять з політології

Зінчина О.Б., Клименко Г.Т., Кудрявцев О.Ю., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Методичні вказівки і плани практичних занять з політології

разное
Х.: ХНАМГ, 2009. – 64 с. Для студентів 2-4 курсів всіх спеціальностей і форм навчання).

Політологія як навчальна дисципліна постала у вузівських програмах лише в останнє десятиліття. Тепер це вже далеко не екзотична, як було на перших порах, дисципліна, а обов’язковий компонент. Вона з великими труднощами освоюється на ...
18.12.2011 в 22:07 565.74 КБ 14 раз