Синьов В.М., Матвєєва М.П., Хохліна О.П. Психологія розумово відсталої дитини

Нет изображения
 • разное
 • jpg
 • 179.6 МБ
 • скачан 909 раз
 • добавлен 08.02.2012
Психологія розумово відсталої дитини: підруч. / В.М. Синьов, М.П. Матвєєва, О.П. Хохліна. – К.: Знання, 2008. – 359 с.
ISBN 978-966-346-243rn

Смотрите также


Шпаргалки по дисципліні корекційна Кліника

Шпаргалки по дисципліні корекційна Кліника

 • шпаргалки
 • doc
 • 196.5 КБ
 • скачан 59 раз
 • добавлен 02.06.2011
10 стр. Види дизонтогенезу за В. В. Лебединським. Дефект розвитку та його структура. Біологічні чинники виникнення порушення психофізичного розвитку у дитини. Загальна характеристика деривації. її види. Ознаки розумової відсталості. Види розумової відсталості. Олігофренія. Види розумової відсталості. Деменція. Ступені розумової ...
Шептицький В.Ф. Розвиток основних рухових якостей у розумово відсталих школярів молодшого віку

Шептицький В.Ф. Розвиток основних рухових якостей у розумово відсталих школярів молодшого віку

 • разное
 • doc
 • 54 КБ
 • скачан 15 раз
 • добавлен 07.01.2010
Стаття// Педагогіка, психологія та мед. -біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — №
24. — С. 61-66.

Розглянуто питання розвитку основних рухових якостей у розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку у порівнянні з нормою в контексті підготовки їх до експериментальної роботи з включенням до ігрової діяль...
Стаття - Харченко Л. Обгрунтування вибору тестових випробувань для визначення рівня розвитку психомоторики у розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку

Стаття - Харченко Л. Обгрунтування вибору тестових випробувань для визначення рівня розвитку психомоторики у розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку

 • разное
 • doc
 • 66 КБ
 • скачан 27 раз
 • добавлен 03.12.2009
Обгрунтування вибору тестових випробувань для визначення рівня розвитку психомоторики у розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку / Л. Харченко // Педагогіка, психологія та мед. -біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N
17. — С. 128-
133.
На підставі опитування фахівців, які працюють з дітьми-оліго...
Курсовая работа - Психологічні особливості розвитку розумово відсталих дітей

Курсовая работа - Психологічні особливості розвитку розумово відсталих дітей

 • курсовые
 • doc
 • 235 КБ
 • скачан 71 раз
 • добавлен 13.06.2011
Вступ.
Розділ 1 Розумово відсталі діти Визначення розумової відсталості. Причини порушень інтелектуального розвитку у дітей Класифікація олігофренії.
Розділ 2 Психологічні особливості розвитку розумово відсталих дітей Моторика Увага.
Інтереси Сприйняття Пам'ять Мислення Мова.
Висновки.
Список використаних дже...
Пріданнікова О.М. Особливості педагогічного керівництва самовихованням учнів старших класів допоміжної школи

Пріданнікова О.М. Особливості педагогічного керівництва самовихованням учнів старших класів допоміжної школи

 • разное
 • rtf,pdf
 • 240.61 КБ
 • скачан 17 раз
 • добавлен 17.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К. , 2006. — 20 с.

Анотація.
Досліджено засади формування самовиховання підлітків, його теоретичні та методичні засади.
Проведено класифікацію методів самовиховання, визначено особливості застосування у роботі з розумов...
Грицюк В.І. Активізація корекційно-виховної роботи в допоміжній школі засобами рухливих ігор

Грицюк В.І. Активізація корекційно-виховної роботи в допоміжній школі засобами рухливих ігор

 • разное
 • pdf,doc
 • 180.4 КБ
 • скачан 41 раз
 • добавлен 23.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т дефектології АПН України. — К. , 2000. — 17 с.

Анотація.
Досліджено вплив рухливих ігор на розвиток дитячого організму розумово відсталих школярів.
Доведено, що на відміну від нормально розвинутих, аномальні діти потребують серйозного вдосконалення мо...
Контрольна робота - Засоби виховання дошкільників з порушеннями інтелекту

Контрольна робота - Засоби виховання дошкільників з порушеннями інтелекту

 • лабараторные
 • doc
 • 49 КБ
 • скачан 17 раз
 • добавлен 22.04.2011
Дошкільне дитинство – короткий, але важливий період ствердження особистості. В ці роки дитина отримує початкові знання про навколишній світ, у неї починає формуватися певне відношення до людей, до праці, виробляються навички і звички правильної поведінки, складається характер. Одним із напрямків у моральному розвитку дитини з по...
Нет изображения

Товстоган В.С. Методичне забезпечення професійного відбору у системі трудової підготовки учнів допоміжної школи

 • разное
 • pdf,rtf
 • 218.22 КБ
 • скачан 17 раз
 • добавлен 23.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т дефектології АПН України. — К. , 2002. — 18 с.

Анотація.
Проведено теоретико-експериментальне дослідження з проблеми соціально-трудової адаптації випускників допоміжної школи.
Розглянуто професійний відбір у системі трудового навчання розумово відстал...
Робоча програма з курсу Основи дефектології

Робоча програма з курсу Основи дефектології

 • разное
 • doc
 • 192 КБ
 • скачан 150 раз
 • добавлен 21.11.2010
Аномальні діти. Загальна характеристика. Предмет і завдання дефектології. Загальні закономірності психічного дизонтогенезу. Захворювання нервової системи. Взаємозв'язок відхилень у функціонуванні психічних процесів та особистісному розвитку дитини.
Діти з порушенням інтелектуального розвитку. Діти із затримкою психічного ро...
Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник

Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник

 • разное
 • djvu
 • 1.36 МБ
 • скачан 4364 раза
 • добавлен 19.01.2010
К.: Вища школа, 1994. - 143 с.

Посібник знайомить студентів з основами дефектології - галузі педагогічної науки, яка розробляє питання вивчення, навчання, та соціальної адаптації аномальних дітей. Подано характеристику різних категорій аномальних дітей та навчально-виховних закладів для них, висвітлено особливості проц...