Синьов В.М., Матвєєва М.П., Хохліна О.П. Психологія розумово відсталої дитиниНет изображения
08.02.2012 в 17:21 179.6 МБ jpg 804 раза
Психологія розумово відсталої дитини: підруч. / В.М. Синьов, М.П. Матвєєва, О.П. Хохліна. – К.: Знання, 2008. – 359 с.
ISBN 978-966-346-243rn

Скачать файл

Комментарии


Смотрите также


Шпаргалки по дисципліні корекційна Кліника

Шпаргалки по дисципліні корекційна Кліника

шпаргалки
10 стр. Види дизонтогенезу за В. В. Лебединським. Дефект розвитку та його структура. Біологічні чинники виникнення порушення психофізичного розвитку у дитини. Загальна характеристика деривації. її види. Ознаки розумової відсталості. Види розумової відсталості. Олігофренія. Види розумової відсталості. Деменція. Ступені розумової ...
02.06.2011 в 15:57 196.5 КБ 59 раз
Шептицький В.Ф. Розвиток основних рухових якостей у розумово відсталих школярів молодшого віку

Шептицький В.Ф. Розвиток основних рухових якостей у розумово відсталих школярів молодшого віку

разное
Стаття// Педагогіка, психологія та мед. -біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — №
24. — С. 61-66.

Розглянуто питання розвитку основних рухових якостей у розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку у порівнянні з нормою в контексті підготовки їх до експериментальної роботи з включенням до ігрової діяль...
07.01.2010 в 18:04 54 КБ 15 раз
Стаття - Харченко Л. Обгрунтування вибору тестових випробувань для визначення рівня розвитку психомоторики у розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку

Стаття - Харченко Л. Обгрунтування вибору тестових випробувань для визначення рівня розвитку психомоторики у розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку

разное
Обгрунтування вибору тестових випробувань для визначення рівня розвитку психомоторики у розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку / Л. Харченко // Педагогіка, психологія та мед. -біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N
17. — С. 128-
133.
На підставі опитування фахівців, які працюють з дітьми-оліго...
03.12.2009 в 01:08 66 КБ 26 раз
Курсовая работа - Психологічні особливості розвитку розумово відсталих дітей

Курсовая работа - Психологічні особливості розвитку розумово відсталих дітей

курсовые
Вступ.
Розділ 1 Розумово відсталі діти Визначення розумової відсталості. Причини порушень інтелектуального розвитку у дітей Класифікація олігофренії.
Розділ 2 Психологічні особливості розвитку розумово відсталих дітей Моторика Увага.
Інтереси Сприйняття Пам'ять Мислення Мова.
Висновки.
Список використаних дже...
13.06.2011 в 21:51 235 КБ 71 раз
Пріданнікова О.М. Особливості педагогічного керівництва самовихованням учнів старших класів допоміжної школи

Пріданнікова О.М. Особливості педагогічного керівництва самовихованням учнів старших класів допоміжної школи

разное
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К. , 2006. — 20 с.

Анотація.
Досліджено засади формування самовиховання підлітків, його теоретичні та методичні засади.
Проведено класифікацію методів самовиховання, визначено особливості застосування у роботі з розумов...
17.04.2011 в 18:40 240.61 КБ 16 раз
Грицюк В.І. Активізація корекційно-виховної роботи в допоміжній школі засобами рухливих ігор

Грицюк В.І. Активізація корекційно-виховної роботи в допоміжній школі засобами рухливих ігор

разное
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т дефектології АПН України. — К. , 2000. — 17 с.

Анотація.
Досліджено вплив рухливих ігор на розвиток дитячого організму розумово відсталих школярів.
Доведено, що на відміну від нормально розвинутих, аномальні діти потребують серйозного вдосконалення мо...
23.04.2011 в 15:53 180.4 КБ 39 раз
Контрольна робота - Засоби виховання дошкільників з порушеннями інтелекту

Контрольна робота - Засоби виховання дошкільників з порушеннями інтелекту

лабараторные
Дошкільне дитинство – короткий, але важливий період ствердження особистості. В ці роки дитина отримує початкові знання про навколишній світ, у неї починає формуватися певне відношення до людей, до праці, виробляються навички і звички правильної поведінки, складається характер. Одним із напрямків у моральному розвитку дитини з по...
22.04.2011 в 00:38 49 КБ 17 раз
Нет изображения

Товстоган В.С. Методичне забезпечення професійного відбору у системі трудової підготовки учнів допоміжної школи

разное
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т дефектології АПН України. — К. , 2002. — 18 с.

Анотація.
Проведено теоретико-експериментальне дослідження з проблеми соціально-трудової адаптації випускників допоміжної школи.
Розглянуто професійний відбір у системі трудового навчання розумово відстал...
23.04.2011 в 15:31 218.22 КБ 17 раз
Робоча програма з курсу Основи дефектології

Робоча програма з курсу Основи дефектології

разное
Аномальні діти. Загальна характеристика. Предмет і завдання дефектології. Загальні закономірності психічного дизонтогенезу. Захворювання нервової системи. Взаємозв'язок відхилень у функціонуванні психічних процесів та особистісному розвитку дитини.
Діти з порушенням інтелектуального розвитку. Діти із затримкою психічного ро...
21.11.2010 в 14:18 192 КБ 142 раза
Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник

Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник

разное
К.: Вища школа, 1994. - 143 с.

Посібник знайомить студентів з основами дефектології - галузі педагогічної науки, яка розробляє питання вивчення, навчання, та соціальної адаптації аномальних дітей. Подано характеристику різних категорій аномальних дітей та навчально-виховних закладів для них, висвітлено особливості проц...
19.01.2010 в 03:55 1.36 МБ 4040 раз