Транспортная система и управление на транспортеОліскевич М.С. (укладач) Технологічні процеси вантажних автомобільних перевезень

Оліскевич М.С. (укладач) Технологічні процеси вантажних автомобільних перевезень

разное
Методичні рекомендації. - Львів: НУ Львівська політехніка, 2009. – 36 с.

Методичні рекомендації до розв’язання практичних вправ та самостійних завдань до першого змістовного модулю з курсу Організація автомобільних перевезень для студентів фахового спрямування 8.090258 Автомобілі і автомобільне господарство
12.01.2011 в 22:07 5.66 МБ doc 40 раз


Лабораторная работа - Организация работы перекрестка

Лабораторная работа - Организация работы перекрестка

лабараторные
На основании исходных данных построить план перекрестка в масштабе и провести расчет режима работы светофорной сигнализации. Построить план перекрестка с размещением технических средств. Составить схему организации движения на перекрестке. Составить схему режимов работы светофоров. Провести расчет степени насыщения направлений д...
12.01.2011 в 11:38 122.81 КБ docx 69 раз
Методичні вказівки до виконання практичних завдань по дисципліні Загальний курс транспорту

Методичні вказівки до виконання практичних завдань по дисципліні Загальний курс транспорту

разное
І. В. Терлецька.
Мета методичних вказівок — допомогти студентам закріпити теоретичний матеріал з дисципліни Загальний курс транспорту. У завданнях розв’язуються задачі, які виникають у реальному транспортному процесі. ХНАДУ. 2003г. 42 с.
10.01.2011 в 00:03 318.38 КБ pdf 59 раз
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Взаємодія видів транспорту

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Взаємодія видів транспорту

разное
Нефьодов Микола Анатолійович.
Дані методичні вказівки розроблені з метою закріплення теоретичного
матеріалу та отримання навичок вирішення задач взаємодії різних видів транс-
порту на практичних заняттях. Вказівки призначені для студентів спеціальності
Організація перевезень і управління на транспорті. ХНАДУ. 37 ...
10.01.2011 в 00:00 193.93 КБ pdf 76 раз
Давідіч Ю.О., Горяїнов О.М. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни Автоматизовані системи управління на автомобільному транспорті

Давідіч Ю.О., Горяїнов О.М. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни Автоматизовані системи управління на автомобільному транспорті

разное
ХНАДУ, 2001г. 31 с.
Імітаційне моделювання процесу руху автомобільного транспорту через регульоване перехрестя.
Сортування інформації в АСУ автотранспортних підприємств.
Кодування інформації в АСУ автотранспортних підприємств.
Розробка імітаційної моделі об'єкта управління - АЗС.
Розробка модуля АСУ АТП по ав...
09.01.2011 в 23:59 227.49 КБ pdf 37 раз
Терешина Н.П., Шобанов А.В. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности

Терешина Н.П., Шобанов А.В. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности

разное
Учебное пособие, Московский государственный университет сообщения, 2002 г. , 123 с.
Введение
Организация транспортной работы при осуществлении внешнеэкономической деятельности
Организация и условия международных перевозок на отдельных видах транспорта
Специальные виды международных транспортных операций
Эконо...
31.12.2010 в 17:38 684.5 КБ doc 99 раз
Горбачев, Дмитриев. Основы теории транспортных систем

Горбачев, Дмитриев. Основы теории транспортных систем

разное
Учебное пособие. ХНАДУ. Харьков. 2002. - 202 с.
Изложены основные теоретические положения системного подхода и системного анализа транспортных объектов.
29.12.2010 в 22:02 32.68 МБ pdf 176 раз
Плужников К.И., Чунтомова Ю.А. Транспортное экспедирование

Плужников К.И., Чунтомова Ю.А. Транспортное экспедирование

разное
М.: Транслит, 2006. — 528 с.
Фундаментальный учебник, в котором охвачен весь комплекс вопросов теории и практики транспортно-экспедиторского обслуживания. Раскрыты конкретные формы транспортно-экспедиторского обслуживания экспортно-импортных и транзитных грузов. Большое внимание уделено транспортно-правовым аспектам внешнето...
12.12.2010 в 16:13 16.05 МБ djvu 516 раз
Пунь В.П. Збірник ексклюзивних інформаційно-аналітичних матеріалів з ефективності перевезень вантажів автотранспортом у міжнародному сполученні (укр)

Пунь В.П. Збірник ексклюзивних інформаційно-аналітичних матеріалів з ефективності перевезень вантажів автотранспортом у міжнародному сполученні (укр)

разное
ДП "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут". — К.: ДП "ДержавтотрансНДІпроект", 2008. - 80 с.
До збірника увійшли опрацьовані багаторічною практикою авторські розробки та аналітичні матеріали з економічних питань переведень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні. Опрацювання н...
05.12.2010 в 15:58 5.51 МБ djvu 86 раз
Зеркалов Д.В. Транспортна система України

Зеркалов Д.В. Транспортна система України

разное
Київ: Основа, 2006. - 704с.
Розглянуто транспортна інфраструктура України, розкритий її потенціал і транзитні можливості міжнародних коридорів. Описано обладнання і сервіс на залізничному, морському, автомобільному, авіаційному і трубопровідному транспорті.
Узагальнений і систематизований матеріал основних законодавчих ...
01.12.2010 в 12:15 3.82 МБ pdf 161 раз
Габарда Д. Новые транспортные системы в городском общественном транспорте

Габарда Д. Новые транспортные системы в городском общественном транспорте

разное
М.: Транспорт, 1990. - 216с.

В книге освещен передовой опыт в области создания новых видов городского общественного пассажирского транспорта. Рассмотрены перспективные варианты традиционных систем: автобусы по вызову, троллейбусы с двумя видами приводных систем, а также принципиально новые непрерывные транспортные систе...
24.11.2010 в 16:31 2.48 МБ djvu 133 раза
Юдин В.А., Самойлов Д.С. Городской транспорт

Юдин В.А., Самойлов Д.С. Городской транспорт

разное
Учебник для вузов - М.: Стройиздат, 1975. - 287с.

В книге изложены основные вопросы проектирования транспортных сетей и организации работы пассажирского транспорта в городах. Описаны службы городского пассажирского транспорта и структура транспортных хозяйств. Рассмотрены вопросы применения скоростных видов транспорта. ...
24.11.2010 в 16:21 5.2 МБ djvu 283 раза
Сафронов Э.А. Транспортные системы городов и регионов

Сафронов Э.А. Транспортные системы городов и регионов

разное
Учебное пособие. М.: Издательство АСВ, 2005. - 272 с.
Раскрывается роль транспортных систем городов и регионов в жизнедеятельности общества, влияние транспортного каркаса на формирование расселения. Излагаются новые методы прогнозирования транспортного спроса населения, обоснования уровня развития транспортных систем и их ко...
11.11.2010 в 01:27 3.84 МБ djvu 443 раза
Черепанов В.А. Транспорт в планировке городов

Черепанов В.А. Транспорт в планировке городов

разное
М.: Издательство литературы по строительству, 1970. – 304 с.
Книга посвящена вопросам взаимодействия транспорта и планировки городов, влияния транспортных требований на построение систем улиц, дорог и площадей, основам проектирования комплексных схем транспорта в генеральных планах городов.
В учебнике излагаются классифи...
06.11.2010 в 15:09 9.02 МБ djvu 696 раз
Фишельсон М.С. Городские пути сообщения

Фишельсон М.С. Городские пути сообщения

разное
М.: Высш. школа. 1980. – 296 с.
В учебном пособии рассматриваются методы проектирования городских путей сообщения, обеспечивающих надлежащую пропускную способность, эффективную скорость транспортных потоков при соблюдении требований безопасности движения транспорта и пешеходов.
22.10.2010 в 02:19 6.1 МБ djvu 311 раз
Тумилович В.Н. Общий курс транспорта: Учеб.-метод, пособие по выполнению практических работ

Тумилович В.Н. Общий курс транспорта: Учеб.-метод, пособие по выполнению практических работ

разное
В. Н. Тумилович, С. В. Скирковский: М-во образования Респ. Беларусь. Белорус, гос. ун-т трансп. - Гомель: БелГУТ. 2008. - 72 с.
Приводятся теоретические основы для выполнения практических, расчетно-графических и контрольных работ, а также задания, необходимые для их выполнения. Предназначено для студентов специальности 1 - 4...
24.09.2010 в 03:35 1000.21 КБ pdf 225 раз
Ярошевич В.П., Шкурин М.И. Транспорт. Общий курс

Ярошевич В.П., Шкурин М.И. Транспорт. Общий курс

разное
Учебное пособие для студентов транс-портных специальностей вузов/ Белорус. гос. ун-т трансп. – Го-мель, 2001. – 389 с.

Приводятся общая характеристика транспортной системы, ее основные термины и понятия. Рассматриваются: краткая история развития, технический комплекс, струк-тура управления, принципы организации эксплуат...
24.09.2010 в 01:01 25.2 МБ doc 264 раза
Босняк М.Г. Пасажирські автомобільні перевезення (укр)

Босняк М.Г. Пасажирські автомобільні перевезення (укр)

разное
К.: Видавничий Дім "Слово", 2009. - 272 с.
Навчальний посібник для студентів спеціальності: 6.100404 "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)" У навчальному посібнику викладені технологія, організація і управління виконання пасажирських перевезень. Розглянуті класифікація пасажирських перевезень, пи...
02.07.2010 в 02:17 5.65 МБ djvu 763 раза
Організація перевезень вантажів

Організація перевезень вантажів

разное
В тексті викладено основи організації перевезень вантажів на автомобільному транспорті. Розглядаються задачі та проблеми розвитку транспорту, організації планування та контролю на автотранспортних підприємствах. Приділено увагу плануванню та розрахунку основних техніко-експлуатаційних показників рухомого складу. Приведені особли...
18.05.2010 в 13:55 712.68 КБ pdf 127 раз
Абакумов Г.В. Общий курс транспорта: Курс лекций

Абакумов Г.В. Общий курс транспорта: Курс лекций

разное
Тюмень: ТюмГНГУ, 2003. - 120 с.

Дана общая характеристика транспорта России. Рассмотрены технико-экономические особенности и показатели работы различных видов транспорта. Показана роль транспортного рынка в экономике страны, формы и методы взаимодействия и конкуренции между видами транспорта, экономически выгодные сферы...
22.02.2010 в 20:13 710.98 КБ doc 373 раза
Правдин Н.В. Негрей В.Я., Подкопаев В.Л. Взаимодействие различных видов транспорта: (примеры и расчеты)

Правдин Н.В. Негрей В.Я., Подкопаев В.Л. Взаимодействие различных видов транспорта: (примеры и расчеты)

разное
Под ред. Н. В. Правдина.— М.: Транспорт, 1989. — 208 с. Ил. 49, табл. 121, библиогр. 37 назв.

В книге рассмотрены типичные примеры и задачи, возникающие в ходе выбора режимов взаимодействия различных видов транспорта. Излагается системный метод расчета пропускной способности транспортных коммуникаций. Даны примеры опред...
29.10.2011 в 20:04 9.96 МБ djvu 394 раза
Пунь В.П. Збірник ексклюзивних інформаційно-аналітичних матеріалів з ефективності перевезень вантажів автотранспортом у міжнародному сполученні (укр)

Пунь В.П. Збірник ексклюзивних інформаційно-аналітичних матеріалів з ефективності перевезень вантажів автотранспортом у міжнародному сполученні (укр)

разное
ДП "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут". — К.: ДП "ДержавтотрансНДІпроект", 2008. - 80 с.
До збірника увійшли опрацьовані багаторічною практикою авторські розробки та аналітичні матеріали з економічних питань переведень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні. Опрацювання н...
05.12.2010 в 15:58 5.51 МБ djvu 86 раз
Разработка проекта транспортно-грузового комплекса

Разработка проекта транспортно-грузового комплекса

разное
Романов В. А., Корнеев М. В. Разработка проекта транспортно-грузового комплекса: Методические указания к курсовому и дипломному проектированию по дисциплине «Транспортно-грузовые системы». – Новосибирск: Изд-во СГУПСа,
2008. – 48 с.
Методические указания к курсовому и дипломному проектированию по транспортно-грузовым сис...
13.10.2009 в 17:19 1.23 МБ pdf 153 раза
Редзюк А.М. Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи розвитку (укр)

Редзюк А.М. Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи розвитку (укр)

разное
Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут; Монографія за заг. ред. А. М. Редзюка. — К.: ДП "ДержавтотрансНДІпроект", 2005. — 400 с.
Вперше за останні десятиріччя опубліковано книгу, яка охоплює практично всі найактуальніші проблеми розвитку автомобільного транспорту. Представлено багатий інформаційно-...
03.02.2011 в 19:11 12.23 МБ djvu 239 раз
Сафронов Э.А. Транспортные системы городов и регионов

Сафронов Э.А. Транспортные системы городов и регионов

разное
Учебное пособие. М.: Издательство АСВ, 2005. - 272 с.
Раскрывается роль транспортных систем городов и регионов в жизнедеятельности общества, влияние транспортного каркаса на формирование расселения. Излагаются новые методы прогнозирования транспортного спроса населения, обоснования уровня развития транспортных систем и их ко...
11.11.2010 в 01:27 3.84 МБ djvu 443 раза
Сафронов Э.А., Шейхон Т.Ф., Сафронов К.Э., Семенова Е.С. Совершенствование транспортной системы крупного города

Сафронов Э.А., Шейхон Т.Ф., Сафронов К.Э., Семенова Е.С. Совершенствование транспортной системы крупного города

разное
Методические указания к курсовой работе для студентов специальности 24010003 (ОД). – Омск: Изд-во СибАДИ, 2007. – 27 с.

Методические указания предназначены для выполнения студентами специальности 24010003 (ОД) курсовой работы на тему Совершенствование транспортной системы крупного города по дисциплине Транспортная плани...
03.02.2012 в 16:23 888.5 КБ doc 60 раз
Седюкевич В.Н. Международные автомобильные перевозки пассажиров

Седюкевич В.Н. Международные автомобильные перевозки пассажиров

разное
Учебное пособие. - Мн.: БНТУ, 2006. - 88 с.

В пособии рассмотрены вопросы организации и выполнения международных перевозок пассажиров. Излагаются классификация международных перевозок пассажиров, требования к транспортным средствам и водителям, требования к работе экипажей автомобильных транспортных средств, общий поряд...
07.02.2012 в 03:10 1.49 МБ doc 31 раз
Скирковский С.В. Практикум по страхованию

Скирковский С.В. Практикум по страхованию

разное
Гомель, БелГУТ, Беларусь, 126 стр

Учебное пособие по выполнению контрольной работы по дисциплине Страхование на транспорте
31.01.2012 в 00:27 817.5 КБ doc 13 раз
Соловйова О.О., Савченко Л.В., Сулима Л.О. Взаємодія видів транспорту: Конспект лекцій

Соловйова О.О., Савченко Л.В., Сулима Л.О. Взаємодія видів транспорту: Конспект лекцій

разное
НАУ, 2010.
Модуль
1. Організація взаємодії видів транспорту та характеристика технічної і технологічної сфери взаємодії
Організація взаємодії видів транспорту
Загальна характеристика сфер взаємодії видів транспорту
Оцінка взаємодії транспортних мереж і вузлів
Організація технічної взаємодії видів транспор...
28.02.2011 в 22:47 631.5 КБ doc 163 раза
Спирин И.В. Научные основы комплексной реструктуризации городского автобусного транспорта

Спирин И.В. Научные основы комплексной реструктуризации городского автобусного транспорта

разное
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. - М., 2007. - 38 с.
Специальность 05.22.10 "Эксплуатация автомобильного транспорта".
Работа выполнена на кафедре эксплуатации транспортных средств Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский го...
24.08.2011 в 22:41 786 КБ doc 39 раз
Сханова С.Э., Попова О.В., Горев А.Э. Основы транспортно-экспедиционного обслуживания

Сханова С.Э., Попова О.В., Горев А.Э. Основы транспортно-экспедиционного обслуживания

разное
Москва: Академия, 2005. - 423 с.

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки «Технология транспортных процессов» (квалификация «бакалавр»). Рассмотрены современные методы транспортно-экспедиционного обслуживания при доставке грузов. Описаны но...
02.12.2011 в 17:21 225.71 МБ pdf 362 раза
Тезисы доклада министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь на встрече Министров транспорта стран Евро-Азиатского региона

Тезисы доклада министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь на встрече Министров транспорта стран Евро-Азиатского региона

разное
Минск: Транспортный комплекс Республики Беларусь, Сосновский В.Г., 19 февраля 2008 г. (г. Женева). - 10 с.

Характеристика дорожной инфраструктуры и транспортного комплекса Республики Беларусь. Раскрыты направления государственной политики в развитии транспортного комплекса с учетом транзитного потенциала Беларуси. Рассм...
23.01.2012 в 07:44 196.5 КБ pdf 8 раз
Терешина Н.П., Шобанов А.В. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности

Терешина Н.П., Шобанов А.В. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности

разное
Учебное пособие, Московский государственный университет сообщения, 2002 г. , 123 с.
Введение
Организация транспортной работы при осуществлении внешнеэкономической деятельности
Организация и условия международных перевозок на отдельных видах транспорта
Специальные виды международных транспортных операций
Эконо...
31.12.2010 в 17:38 684.5 КБ doc 99 раз
Тумилович В.Н. Общий курс транспорта: Учеб.-метод, пособие по выполнению практических работ

Тумилович В.Н. Общий курс транспорта: Учеб.-метод, пособие по выполнению практических работ

разное
В. Н. Тумилович, С. В. Скирковский: М-во образования Респ. Беларусь. Белорус, гос. ун-т трансп. - Гомель: БелГУТ. 2008. - 72 с.
Приводятся теоретические основы для выполнения практических, расчетно-графических и контрольных работ, а также задания, необходимые для их выполнения. Предназначено для студентов специальности 1 - 4...
24.09.2010 в 03:35 1000.21 КБ pdf 225 раз
Фишельсон М.С. Городские пути сообщения

Фишельсон М.С. Городские пути сообщения

разное
М.: Высш. школа. 1980. – 296 с.
В учебном пособии рассматриваются методы проектирования городских путей сообщения, обеспечивающих надлежащую пропускную способность, эффективную скорость транспортных потоков при соблюдении требований безопасности движения транспорта и пешеходов.
22.10.2010 в 02:19 6.1 МБ djvu 311 раз
Хамаза Е.В., Юрченко Е.Ю. Коммерческая работа на водном транспорте. Часть2

Хамаза Е.В., Юрченко Е.Ю. Коммерческая работа на водном транспорте. Часть2

разное
Методические указания для выполнения практических работ
ФГОУ ВПО "Морской государственный университет им. Г. И. Невельского", Владивосток, 2008, 53с.
Практическая работа 3 "Организация договорных связей с поставщиками и подрядчиками"
Практическая работа 4 "Правила заполнения перевозочных документов"
25.01.2011 в 19:23 506.33 КБ pdf 30 раз
Черепанов В.А. Транспорт в планировке городов

Черепанов В.А. Транспорт в планировке городов

разное
М.: Издательство литературы по строительству, 1970. – 304 с.
Книга посвящена вопросам взаимодействия транспорта и планировки городов, влияния транспортных требований на построение систем улиц, дорог и площадей, основам проектирования комплексных схем транспорта в генеральных планах городов.
В учебнике излагаются классифи...
06.11.2010 в 15:09 9.02 МБ djvu 696 раз
Чижонок В.Д. Выбор автотранспортных средств для перевозки грузов: Пособие для самостоятельной работы студентов

Чижонок В.Д. Выбор автотранспортных средств для перевозки грузов: Пособие для самостоятельной работы студентов

разное
Учебное пособие. - Ч-
596. – Гомель: БелГУТ, 2002. – 53 с.

По дисциплине «Технология и организация грузовых перевозок».

Приводятся теоретические основы выполнения самостоятельных заданий к практическим занятиям и лабораторным работам, а также излагаются отдельные вопросы, необходимые при разработке курсовог...
20.01.2012 в 21:14 745.5 КБ doc 32 раза
Шелейховский Г.В. Композиция городского плана как проблема транспорта

Шелейховский Г.В. Композиция городского плана как проблема транспорта

разное
М.: ГИПРОГОР, 1946г. – 129 с.
Одна из первых фундаментальных работ по теории городских пассажирских перевозок, транспортной планировке городов. Многие её положения, выводы легли в основу последующих исследований в данной области. Работа чрезвычайно насыщена формулами, графиками. Хотя с момента её издания прошло 65 лет, работ...
05.04.2011 в 19:42 2.01 МБ doc 99 раз
Шкурин М.И. Маркетинг на транспорте

Шкурин М.И. Маркетинг на транспорте

разное
Пособие по выполнению курсового проектирования. - Гомель: БелГУТ, 2003. - 61 с.
Шкурин М.И., Скирковский С.В., Шкурина Е.В.

Приведены методика выполнения и требования к содержанию и оформлению курсового проекта (работы). Изложены теоретические вопросы комплексного анализа рынка транспортных услуг региона, спроса и ...
31.01.2012 в 00:21 785 КБ doc 33 раза
Куликов Ю.И. Автомобильный транспорт в транспортной системе России

Куликов Ю.И. Автомобильный транспорт в транспортной системе России

разное
Учебное пособие. – Хабаровск : Изд - во Тихоокеан. гос. ун - та, 2007. – 246 с. ISBN:978-5-7389-0602-2.

Учебное пособие содержит основные понятия о транспорте, классификацию транспорта и сообщений, основные характеристики и показатели работы различных видов транспорта. Особое внимание уделено автомобильному и городском...
11.11.2011 в 21:37 1.15 МБ djvu 86 раз
Инструкция по оформлению учетной карточки с использованием электронно-цифровой подписи

Инструкция по оформлению учетной карточки с использованием электронно-цифровой подписи

руководства
Москва, ОАО "РЖД" 2009г. 3 стр.
В данной инструкции содержится полное описание и порядок действий при работе в АС «ЭТРАН» при оформлении учетной карточки с использованием электронно-цифровой подписи.
07.05.2011 в 21:14 77.77 КБ doc 21 раз
Компендиум международных договоров, норм и стандартов (2007)

Компендиум международных договоров, норм и стандартов (2007)

разное
Издание ООН. - 61 с.
Особое внимание обратить на раздел "Транспорт" (представлен перечень действующих конвенций и соглашений в области транспорта) и Приложение I "Правила, касающиеся транспортных средств" (представлен перечень Правил, принятых в рамках Соглашения о принятии единообразных условий официального утверждения и о ...
31.08.2011 в 22:21 559.55 КБ pdf 16 раз
Молокова Е.Ю Постоянные устройства транспорта

Молокова Е.Ю Постоянные устройства транспорта

разное
Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2000. - 73с.

Даны основные понятия и классификация постоянных устройств различных видов транспорта, определено их значение, перечислены основные элементы путей сообщения и терминалов.
Предназначается для студентов специальности 06.08.13 «Экономика и управление на предприятиях транспорта» при из...
03.11.2011 в 07:52 431.11 КБ pdf 35 раз
Allsop R.E. (ed.) at.al. Transportation and Traffic Theory 2007

Allsop R.E. (ed.) at.al. Transportation and Traffic Theory 2007

разное
Elsevier Science, 2007. 880 p. ISBN-10:0080453759.

"The ISTTT" series is the main gathering for the worlds transportation and traffic theorists, and the resulting volume is a field-defining milestone featuring the most promising thinking and theoretical developments. It reflects the major renewal the field is experienc...
24.11.2011 в 22:07 20.4 МБ pdf 22 раза
Галузева Угода на автомобільному транспорті України на 2011-2012 рр. (укр)

Галузева Угода на автомобільному транспорті України на 2011-2012 рр. (укр)

разное
Галузева Угода між Міністерством інфраструктури України, Федерацією роботодавців транспорту України і спільним представницьким органом профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту на 2011 – 2012 роки. - 36 с.
Затверджена 04.08...
02.11.2011 в 00:34 1.66 МБ djvu 202 раза
Бордун О., Забарило А. Становлення географії транспортної інфраструктури як наукового напрямку

Бордун О., Забарило А. Становлення географії транспортної інфраструктури як наукового напрямку

разное
Стаття опублікована у Віснику львівського універсітету (ЛНУ) – 2004. – Серія географічна. 2004. Вип.
30. с. 28-31.

Висвітлено етапи формування і місце географії транспортної інфраструктури в системі
географічних наук. Сформульовано головні підходи до визначень найважливіших категорій цього наукового напряму. Р...
26.10.2011 в 21:59 128.11 КБ pdf 21 раз
Нет изображения

Игнатьев В.Б. Моделирование и прогнозирование транспортных показателей РФ, Сибирского соглашения и Иркутской области

разное
Иркутск: БГУЭП, 2002. - 176 с.

В пособии представлен сравнительный анализ и прогноз показателей транспорта Иркутской области, Восточно-Сибирского района и Российской Федерации, который проводился в последние годы.В результате расчетов по грузовому транспорту России было получено 14350 коэффициентов корреляции, характери...
03.11.2011 в 20:29 5.92 МБ doc 20 раз
Ловыгина Н.В., Трофимова Л.С. Автоматизированные системы управления как инструмент оптимизации процессов управления в транспортных системах

Ловыгина Н.В., Трофимова Л.С. Автоматизированные системы управления как инструмент оптимизации процессов управления в транспортных системах

разное
Задания и методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине Информационные технологии на транспорте для студентов специальности 190701 Организация перевозок и управление на транспорте очной и заочной форм обучения. - Омск: СибАДИ, 2011. - 35 с.

Задания и методические указания содержат теоретические пол...
23.01.2012 в 06:59 1004.5 КБ doc 109 раз
Кабанец Д.Ю. Теория транспортных процессов и систем

Кабанец Д.Ю. Теория транспортных процессов и систем

разное
Методические указания и задания к практическим занятиям по дисциплине Теория транспортных процессов и систем для студентов специальности 190701 Организация перевозок и управление на транспорте дневной и заочной форм обучения. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2008. – 44 с.

В соответствии с рабочей программой разработаны задачи и в...
28.01.2012 в 18:31 832 КБ doc 116 раз
Сафронов Э.А., Шейхон Т.Ф., Сафронов К.Э., Семенова Е.С. Совершенствование транспортной системы крупного города

Сафронов Э.А., Шейхон Т.Ф., Сафронов К.Э., Семенова Е.С. Совершенствование транспортной системы крупного города

разное
Методические указания к курсовой работе для студентов специальности 24010003 (ОД). – Омск: Изд-во СибАДИ, 2007. – 27 с.

Методические указания предназначены для выполнения студентами специальности 24010003 (ОД) курсовой работы на тему Совершенствование транспортной системы крупного города по дисциплине Транспортная плани...
03.02.2012 в 16:23 888.5 КБ doc 60 раз
Лекции - Взаимодействие видов транспорта

Лекции - Взаимодействие видов транспорта

лекции
Курс лекций, город, ВУЗ, неизвестны, 2000 – 24 с.

Роль и значение транспорта
Организация управления транспортной системой
Транспортная обеспеченность страны
Железнодорожный транспорт
Водный транспорт
Магистральный трубопроводный транспорт
Воздушный транспорт
Промышленный транспорт
Городск...
09.01.2012 в 15:15 822.58 КБ pdf 202 раза
Нет изображения

Шпаргалки - Основы теории систем и управления. Часть 1

шпаргалки
ХНАГХ, Украина, 2011.

Экзамен

Общая теория систем. Предмет и область определения курса.
Виды реакций системы.
Виды взаимосвязи входных и выходных характеристикк системы:
Типовые входные сигналы системы.
Классификация систем по природе элементов(происхождению).
Классификация по обуславливаемо...
08.12.2011 в 05:11 123.81 КБ docx 44 раза
Дорогов А.Ю. Алгоритмы оптимального движения мобильных объектов по пересеченной местности и транспортной сети

Дорогов А.Ю. Алгоритмы оптимального движения мобильных объектов по пересеченной местности и транспортной сети

разное
Статья. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, Россия. 2008. - 9 с.

Исследованы алгоритмы построения оптимальных и квазиоптимальных маршрутов движения мобильных объектов по пересеченной местности и транспортной сети. Рассмотрены алгоритмы для комбинированных вариантов движения. Эффективность...
29.01.2012 в 18:06 310.56 КБ pdf 20 раз
Мочалин С.М., Демиденко О.В. Основы теории транспортных систем

Мочалин С.М., Демиденко О.В. Основы теории транспортных систем

разное
Методические указания для проведения лабораторных занятий по дисциплинам Основы теории транспортных систем, Технологические процессы транспортного производства для студентов специальности
240100. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2003. – 27 с.

В настоящих методических материалах излагаются задачи, контрольные вопросы для решен...
29.01.2012 в 09:16 329 КБ doc 67 раз
Шкурин М.И. Маркетинг на транспорте

Шкурин М.И. Маркетинг на транспорте

разное
Пособие по выполнению курсового проектирования. - Гомель: БелГУТ, 2003. - 61 с.
Шкурин М.И., Скирковский С.В., Шкурина Е.В.

Приведены методика выполнения и требования к содержанию и оформлению курсового проекта (работы). Изложены теоретические вопросы комплексного анализа рынка транспортных услуг региона, спроса и ...
31.01.2012 в 00:21 785 КБ doc 33 раза
Swift E. The Big Roads: The Untold Story of the Engineers, Visionaries, and Trailblazers Who Created the American Superhighways

Swift E. The Big Roads: The Untold Story of the Engineers, Visionaries, and Trailblazers Who Created the American Superhighways

разное
Houghton Mifflin Harcourt Publishing, 2011, 422 Pages

A man-made wonder, a connective network, an economic force, a bringer of blight and sprawl and the possibility of escape—the U.S. interstate system changed the face of our country. The Big Roads charts the creation of these essential American highways. From the turn...
30.12.2011 в 07:11 4.8 МБ pdf 15 раз
Морозов С.А. По суше, воде и воздуху

Морозов С.А. По суше, воде и воздуху

разное
Москва: Научно-популярная библиотека Гостехиздат, 1953. - Выпуск
62. – 64 с. – ч/б илл

Брошюра о транспорте и путях сообщения: морских «дорожках», воздушных трассах, железных дорогах и автомагистралях.

Содержание.
Как люди передвигались в старину.
Железная дорога.
О первых «колёсопровода...
20.01.2012 в 19:49 1.56 МБ djvu 13 раз
Чижонок В.Д. Выбор автотранспортных средств для перевозки грузов: Пособие для самостоятельной работы студентов

Чижонок В.Д. Выбор автотранспортных средств для перевозки грузов: Пособие для самостоятельной работы студентов

разное
Учебное пособие. - Ч-
596. – Гомель: БелГУТ, 2002. – 53 с.

По дисциплине «Технология и организация грузовых перевозок».

Приводятся теоретические основы выполнения самостоятельных заданий к практическим занятиям и лабораторным работам, а также излагаются отдельные вопросы, необходимые при разработке курсовог...
20.01.2012 в 21:14 745.5 КБ doc 32 раза
Контрольная работа - Технико-экономическая эксплуатация траспорта

Контрольная работа - Технико-экономическая эксплуатация траспорта

лабараторные
КГТУ, Калининград, 2011, 14 стр. Транспорт как отрасль народного хозяйства, его отличительные особенности и функции. Функции и общее устройство морских портов. Основные эксплуатационно-технические характеристики транспортного судна.
06.02.2012 в 06:52 263.11 КБ docx 16 раз