Войтович В.М. Українська міфологіяВойтович В.М. Українська міфологія
28.09.2011 в 01:23 109.4 Мб djvu 608 раз
Київ: Либідь, 2002. - 664 с.
Книга є спробою осмислення надзвичайно багатого та яскравого світу української дохристиянської міфології - народних уявлень, звичаїв та обрядів, вірувань та повір'їв. Текст супроводжується авторськими ілюстраціями, відомостями про визначних етнографів минулого та грунтовною бібліографією.
Скачать / Download

Комментарии


Смотрите также


Войтович В. Генеалогія богів давньої України

Войтович В. Генеалогія богів давньої України

разное
Рівне: Валерій Войтович, 2007. - 556 с.
У монографії чи не вперше в історії української філософської науки автор, використовуючи порівняльно-історичний аналіз і співставлення з іншими індоєвропейськими міфологічними системами, спробував комплексно осмислити та реконструювати міфорелігійний світогляд наших Предків, зокрема, п...
23.01.2012 в 02:40 30.08 Мб 90 раз
Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського народу

Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського народу

разное
Луцьк, 2005, 310 с.

Пропоноване видання порушує питання походження в українському фольклорі образів та сюжетів первісної міфології. Для з’сування цього завдання залучаються, крім фольклористичних, археологічні та етнологічні матеріали.

Зміст
Міфологія казки
Міфологія календарно-обрядового циклу
Міф...
20.12.2010 в 14:56 3.31 Мб 193 раза
Реферат - Відьма як демонологічний персонаж

Реферат - Відьма як демонологічний персонаж

рефераты
6 сторінок (без титульного аркуша).
Відьма (відюга, відюха, вириця, лиходійниця, чаклунка, чародійка, обавниця, потворниця, ярижниця, карга, волоцюга, нечисть, лиха личина) - один із головних персонажів нижчої демонології. Це слово походить від «відати»,тобто знати все (наприклад, vidran-мудрий; ісл. vita; англ.vit (ср.: vi...
20.11.2011 в 19:10 35.7 Кб 25 раз
Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці

Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці

разное
Том 1, Донецьк: Донецький національний університет, 2003, 558 стр.

Для фольклористів та літературознавців.

Зміст
Загальнометодологичні аспекти (міф, міфологія, час, простір, текстологія);
Поетика фольклорних жанрів (голосіння, думи, балада, проза);
Порівняльні студії
04.10.2010 в 15:34 1.92 Мб 41 раз
Хобзей Н. Гуцульська міфологія: Етнолінгвістичний словник

Хобзей Н. Гуцульська міфологія: Етнолінгвістичний словник

разное
Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, 2002. - 216 с.
Словник гуцульської міфологічної лексики представляє не тільки мовний образ гуцульських говірок, але й особливості світосприймання і багацтво духовного світу їхніх носіїв. Видання адресоване спеціалістам-філологам, культурологам, широкому колу читачів, яких...
18.03.2011 в 00:47 2.39 Мб 165 раз
Українська минувшина

Українська минувшина

разное
Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник.-2-е вид./А.П. Пономарьов, Л.Ф. Артюх, Т.В. Косміна та ін. К.: Либідь,1994.-256 с.,іл.
Ця книга - своєрідна енциклопедія традиційної культури та побуту українців.Для етнографів, істориків,мистецтвознавців, фольклористів,усіх, хто прагне відродити національну спадщину.
01.11.2011 в 00:00 2.08 Мб 197 раз
Колесса Ф. Українська усна словесність

Колесса Ф. Українська усна словесність

разное
Львів: Накладом фонду Учітеся, брати мої, 1938, - 643 с.
Дане видання є працею етнографа, фольклориста, композитора, музикознавця і літературознавця Філарета Колесси. Темою дослідження є українська народна словесність, її виникнення та розвиток від дохристиянських часів до першої половини ХХ ст. Розглядаються різні форми нар...
20.10.2011 в 19:59 115.96 Мб 90 раз
Дисертація - Копаниця Л.М. Українська лірична пісня: Еволюція поетичного мислення

Дисертація - Копаниця Л.М. Українська лірична пісня: Еволюція поетичного мислення

разное
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, 10.01.07 – фольклористика, 10.01.01 – українська література, Київ, 2000.
Зміст:
Розділ
1. Генеза жанру ліричної пісні про кохання з погляду сучасності
Розділ
2. Логіка народної ліричної пісні про коханняї
Розділ
3. Доля як основний к...
02.10.2010 в 11:12 379.44 Кб 32 раза
Костомаров Н. Об историческом значении русской народной поэзии

Костомаров Н. Об историческом значении русской народной поэзии

разное
Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. — К., 1994. — С. 44-249.

Впервые опубликовано отдельной книгой в типографии Харьковского университета 1843 г., а в следующем, 1844 г., Н. Костомаров защитил ее как магистерскую диссертацию. Работа построена на украинских и российских фольклорных и этнографических материалах.
13.11.2011 в 18:22 280.49 Кб 25 раз
Аксьонова Н.В. та ін. Символичні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія)

Аксьонова Н.В. та ін. Символичні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія)

разное
Бібліогр. матеріали з білоруської, російської та української міфології, фольклору та етнології / Уклад.: Н. В. Аксьонова, Ю. Ю. Полякова, М. І. Філон, О. Є. Хомік; Бібліогр. ред.: С. Б. Глибицька, С. Р. Марченко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 336 с.

Бібліографічні матеріали містять спеціальну літературу, при...
04.10.2010 в 12:51 2.38 Мб 106 раз