Войтович В.М. Українська міфологіяВойтович В.М. Українська міфологія
28.09.2011 в 01:23 109.4 МБ djvu 704 раза
Київ: Либідь, 2002. - 664 с.
Книга є спробою осмислення надзвичайно багатого та яскравого світу української дохристиянської міфології - народних уявлень, звичаїв та обрядів, вірувань та повір'їв. Текст супроводжується авторськими ілюстраціями, відомостями про визначних етнографів минулого та грунтовною бібліографією.

Скачать файл

Комментарии


Смотрите также


Войтович В. Генеалогія богів давньої України

Войтович В. Генеалогія богів давньої України

разное
Рівне: Валерій Войтович, 2007. - 556 с.
У монографії чи не вперше в історії української філософської науки автор, використовуючи порівняльно-історичний аналіз і співставлення з іншими індоєвропейськими міфологічними системами, спробував комплексно осмислити та реконструювати міфорелігійний світогляд наших Предків, зокрема, п...
23.01.2012 в 02:40 30.08 МБ 109 раз
Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського народу

Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського народу

разное
Луцьк, 2005, 310 с.

Пропоноване видання порушує питання походження в українському фольклорі образів та сюжетів первісної міфології. Для з’сування цього завдання залучаються, крім фольклористичних, археологічні та етнологічні матеріали.

Зміст
Міфологія казки
Міфологія календарно-обрядового циклу
Міф...
20.12.2010 в 14:56 3.31 МБ 207 раз
Реферат - Відьма як демонологічний персонаж

Реферат - Відьма як демонологічний персонаж

рефераты
6 сторінок (без титульного аркуша).
Відьма (відюга, відюха, вириця, лиходійниця, чаклунка, чародійка, обавниця, потворниця, ярижниця, карга, волоцюга, нечисть, лиха личина) - один із головних персонажів нижчої демонології. Це слово походить від «відати»,тобто знати все (наприклад, vidran-мудрий; ісл. vita; англ.vit (ср.: vi...
20.11.2011 в 19:10 35.7 КБ 27 раз
Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці

Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці

разное
Том 1, Донецьк: Донецький національний університет, 2003, 558 стр.

Для фольклористів та літературознавців.

Зміст
Загальнометодологичні аспекти (міф, міфологія, час, простір, текстологія);
Поетика фольклорних жанрів (голосіння, думи, балада, проза);
Порівняльні студії
04.10.2010 в 15:34 1.92 МБ 41 раз
Хобзей Н. Гуцульська міфологія: Етнолінгвістичний словник

Хобзей Н. Гуцульська міфологія: Етнолінгвістичний словник

разное
Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, 2002. - 216 с.
Словник гуцульської міфологічної лексики представляє не тільки мовний образ гуцульських говірок, але й особливості світосприймання і багацтво духовного світу їхніх носіїв. Видання адресоване спеціалістам-філологам, культурологам, широкому колу читачів, яких...
18.03.2011 в 00:47 2.39 МБ 187 раз
Українська минувшина

Українська минувшина

разное
Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник.-2-е вид./А.П. Пономарьов, Л.Ф. Артюх, Т.В. Косміна та ін. К.: Либідь,1994.-256 с.,іл.
Ця книга - своєрідна енциклопедія традиційної культури та побуту українців.Для етнографів, істориків,мистецтвознавців, фольклористів,усіх, хто прагне відродити національну спадщину.
01.11.2011 в 00:00 2.08 МБ 203 раза
Колесса Ф. Українська усна словесність

Колесса Ф. Українська усна словесність

разное
Львів: Накладом фонду Учітеся, брати мої, 1938, - 643 с.
Дане видання є працею етнографа, фольклориста, композитора, музикознавця і літературознавця Філарета Колесси. Темою дослідження є українська народна словесність, її виникнення та розвиток від дохристиянських часів до першої половини ХХ ст. Розглядаються різні форми нар...
20.10.2011 в 19:59 115.96 МБ 97 раз
Дисертація - Копаниця Л.М. Українська лірична пісня: Еволюція поетичного мислення

Дисертація - Копаниця Л.М. Українська лірична пісня: Еволюція поетичного мислення

разное
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, 10.01.07 – фольклористика, 10.01.01 – українська література, Київ, 2000.
Зміст:
Розділ
1. Генеза жанру ліричної пісні про кохання з погляду сучасності
Розділ
2. Логіка народної ліричної пісні про коханняї
Розділ
3. Доля як основний к...
02.10.2010 в 11:12 379.44 КБ 34 раза
Костомаров Н. Об историческом значении русской народной поэзии

Костомаров Н. Об историческом значении русской народной поэзии

разное
Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. — К., 1994. — С. 44-249.

Впервые опубликовано отдельной книгой в типографии Харьковского университета 1843 г., а в следующем, 1844 г., Н. Костомаров защитил ее как магистерскую диссертацию. Работа построена на украинских и российских фольклорных и этнографических материалах.
13.11.2011 в 18:22 280.49 КБ 28 раз
Аксьонова Н.В. та ін. Символичні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія)

Аксьонова Н.В. та ін. Символичні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія)

разное
Бібліогр. матеріали з білоруської, російської та української міфології, фольклору та етнології / Уклад.: Н. В. Аксьонова, Ю. Ю. Полякова, М. І. Філон, О. Є. Хомік; Бібліогр. ред.: С. Б. Глибицька, С. Р. Марченко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 336 с.

Бібліографічні матеріали містять спеціальну літературу, при...
04.10.2010 в 12:51 2.38 МБ 108 раз