Золотоверх В.В. Становлення та розвиток дошкільних закладів для дітей з психофізичними вадами в системі спеціальної освіти України

Золотоверх В.В. Становлення та розвиток дошкільних закладів для дітей з психофізичними вадами в системі спеціальної освіти України
 • разное
 • pdf,rtf
 • 250.37 КБ
 • скачан 34 раза
 • добавлен 23.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т дефектології АПН України. — К. , 2001. — 21 с.

Анотація.
Обґрунтовано необхідність історико-педагогічного дослідження проблеми становлення та розвитку дошкільних закладів для дітей з психофізичними вадами в системі спеціальної освіти України як умова раннього виявлення, корекції властивих їм порушень і підготовки до навчання в школі.
На підставі історико-логічного та порівняльного аналізу отриманих матеріалів розроблено авторську періодизацію, виявлено організаційно-педагогічні, соціально-культурні та наукові чинники створення, розширення, функціонування спеціальних дошкільних закладів, розглянуто їх диференціацію, особливості дидактичного та методичного забезпечення їх діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази.
Проаналізовано основні тенденції, закономірності та особливості цього процесу на різних етапах суспільного розвитку країни; визначено прогностичні можливості використання історичного досвіду за сучасних умов.

Зміст.
Становлення і розвиток системи спеціальної освіти дітей з особливими потребами як передумова розбудови її дошкільної ланки (кінець ХІХ – початок ХХ ст. ).
Організація дошкільних закладів для дітей з особливими потребами в структурі спеціальної освіти як історичний феномен (друга половина ХХ ст. ).

Стоимость данного файла составляет 5 баллов

Смотрите также


Шевченко В.М. Виникнення і розвиток в Україні спеціальних шкіл для глухонімих у другій половині ХІХ - початку ХХ століття

Шевченко В.М. Виникнення і розвиток в Україні спеціальних шкіл для глухонімих у другій половині ХІХ - початку ХХ століття

 • разное
 • pdf,rtf
 • 256.09 КБ
 • скачан 9 раз
 • добавлен 17.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К. , 2006. — 17 с.

Анотація.
Здійснено цілісний історико-педагогічний аналіз виникнення та розвитку в Україні спеціальних шкіл для глухонімих дітей у другій половині XIX - початку XX ст.
Виявлено, проаналізовано та розк...
Легкий О.М. Організаційно-педагогічні умови використання комп'ютера в спеціальній школі

Легкий О.М. Організаційно-педагогічні умови використання комп'ютера в спеціальній школі

 • разное
 • pdf,rtf
 • 226.26 КБ
 • скачан 14 раз
 • добавлен 23.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т дефектології АПН України. — К. , 2001. — 20 с.

Анотація.
Розглянуто актуальну проблему комп'ютеризації спеціальної шкільної освіти дітей з особливими потребами, їх розвиток шляхом використання в системі корекційного навчання комп'ютера та нових інформаційн...
Шевченко О.Е. Становлення та розвиток системи підготовки дефектологічних кадрів для закладів спеціальної освіти України (1918 - 1941 рр.)

Шевченко О.Е. Становлення та розвиток системи підготовки дефектологічних кадрів для закладів спеціальної освіти України (1918 - 1941 рр.)

 • разное
 • pdf,rtf
 • 239.77 КБ
 • скачан 10 раз
 • добавлен 23.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К. , 2004. — 19 с.

Анотація.
Проведено цілісний історико-педагогічний аналіз процесу розвитку системи підготовки дефектологічних кадрів в Україні з 1918 до 1941 рр.
Встановлено, що на розвиток та функціонування структурн...
Лекція №4: Еволюція відношень суспільства і держави до осіб з відхиленнями у розвитку

Лекція №4: Еволюція відношень суспільства і держави до осіб з відхиленнями у розвитку

 • лекции
 • doc
 • 74.5 КБ
 • скачан 52 раза
 • добавлен 18.07.2011
План лекції:
Три моменти зацікавленості держави в розвитку корекційної освіти.
Пріоритети сучасної державної політики щодо соціальної реабілітації інвалідів.
Дві крайні можливості держави у ставленні до спеціальної освіти.
Інтегроване навчання.
Історія розвитку системи навчання і виховання аномальних дітей:
Нечипоренко В.В. Системний розвиток навчально-реабілітаційного центру як умова формування життєвих компетенцій в учнів з обмеженими можливостями здоров'я

Нечипоренко В.В. Системний розвиток навчально-реабілітаційного центру як умова формування життєвих компетенцій в учнів з обмеженими можливостями здоров'я

 • разное
 • pdf,rtf
 • 270.56 КБ
 • скачан 5 раз
 • добавлен 17.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К. , 2006. — 20 с.

Анотація.
Теоретично обґрунтовано необхідність системного розвитку навчально-реабілітаційних закладів освіти.
Проаналізовано сучасні наукові підходи щодо трактування понять "система", "системний розви...
Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник

Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник

 • разное
 • djvu
 • 1.36 МБ
 • скачан 4364 раза
 • добавлен 19.01.2010
К.: Вища школа, 1994. - 143 с.

Посібник знайомить студентів з основами дефектології - галузі педагогічної науки, яка розробляє питання вивчення, навчання, та соціальної адаптації аномальних дітей. Подано характеристику різних категорій аномальних дітей та навчально-виховних закладів для них, висвітлено особливості проц...
Нет изображения

Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи

 • разное
 • doc
 • 30.91 МБ
 • скачан 130 раз
 • добавлен 03.04.2011
Монографія. - К.: «Самміт-Книга», 2009. – 272 с., іл. – (Серія „Інклюзивна освіта")

У монографії подано історико-педагогічне узагальнення науково-теоретичних підходів до процесу залучення осіб з обмеженими можливостями здоров'я у загальноосвітній простір; визначено понятійно-термінологічне поле інклюзивної освіти; проа...
Дефектологія з основами психопатології

Дефектологія з основами психопатології

 • разное
 • doc
 • 620 КБ
 • скачан 150 раз
 • добавлен 22.11.2010
Курс "Дефектологія з основами психопатології" є одним з базових у підготовці педагогів-дефектологів. Його мета - сформувати у студентів загальні поняття щодо закономірностей аномального розвитку в порівнянні з нормальним онтогенезом, а також надати знання про особливості структури дефекту у різних груп дітей з особливими потреба...
Лекція №2: Поняття аномальна дитина або дитина з особливими потребами у розвитку

Лекція №2: Поняття аномальна дитина або дитина з особливими потребами у розвитку

 • лекции
 • doc
 • 36 КБ
 • скачан 125 раз
 • добавлен 18.07.2011
План лекції:
Аномальний розвиток дітей та поняття аномальні діти.
Причини аномального розвитку.
Основні групи аномальних дітей.
Аномалії у дітей відповідно до причин їх виникнення.
Нет изображения

Колесник І.П. Методичні матеріали для заочників (психопедагогіка)

 • разное
 • html,gif
 • 112.98 КБ
 • скачан 37 раз
 • добавлен 17.07.2011
Методичні матеріали і завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 6.010100 Корекційна освіта (психопедагогіка)
Зміст
Передмова
Спецметодика української мови в школі для глухих дітей.
Методика викладання історії України
Спеціальна методика викладання географії
Методика в...