Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін. Педагогічна майстерність (укр.яз)

Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін. Педагогічна майстерність (укр.яз)
 • разное
 • doc
 • 1.15 МБ
 • скачан 2029 раз
 • добавлен 21.02.2010
Підручник за ред. І.А.Зязюна. — 2-ге вид. допов. і переробл. — К.: Вища школа, 2004.— 422 с.
Підручник підготовлено відповідно до чинної програми курсу «Педагогічна майстерність». Друге видання книжки (1-ше вид. — 1997 р. ) докорінно перероблене і значно доповнене. У теоретичному курсі висвітлено сутність, природу і складники педагогічної майстерності. В лабораторно-практичних заняттях розкрито шляхи опанування її секретами. Система особистісно зорієнтованого навчання майбутнього вчителя, розроблена авторами, становить оригінальну технологію формування готовності майбутнього педагога до професійного самовдосконалення й саморозвитку, а через нього — до продуктивної педагогічної діяльності.
Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Може бути використаний у вищих навчальних закладах іншого профілю, де здійснюється підготовка спеціалістів для професійної системи «людина — людина», в інститутах післядипломної педагогічної освіти.
Розділ 1 Сутність педагогічної діяльності вчителя
Розділ 2 Педагогічна майстерність і особистість учителя
Розділ 3 Педагогічна техніка вчителя
Розділ 4 Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці
Розділ 5 Педагогічна майстерність як мистецька дія в театрі
Розділ 6 Спільне й відмінне в театральному і педагогічному мистецтві
Розділ 7 Майстерність педагогічного спілкування
Розділ 8 Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії в педагогічному спілкуванні
Розділ 9 Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної бесіди
Розділ 10 Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні
Розділ11 Майстерність побудови діалогічної взаємодії на уроці
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Смотрите также


Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін Педагогічна майстерність

Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін Педагогічна майстерність

 • разное
 • doc
 • 2.56 МБ
 • скачан 531 раз
 • добавлен 20.12.2010
Підручник за ред. І.А.Зязюна. — К.: Вища шк, 1997. —349 с.
Підручник орієнтований не тільки на теоретичну підготовку майбутніх учителів, а й на розвиток творчого потенціалу особистості педагога, формування практичної готовності до керівництва навчально-виховним процесом.
Крім теоретичного матеріалу, подано розробку лабор...
Зязюн І.А., Базилевич Н.Г., Дмитренко Т.Г. Педагогічна майстерність

Зязюн І.А., Базилевич Н.Г., Дмитренко Т.Г. Педагогічна майстерність

 • разное
 • djvu
 • 10.69 МБ
 • скачан 778 раз
 • добавлен 06.04.2011
Хрестоматія: Навч. посіб. за ред. І.А.Зязюна. - К.: СПД Богданова А.М., 2008. - 462 с.
Хрестоматія містить тексти, дидактичні завдання до них, коментарі та додатки для самостійного опанування курсу "Основи педагогічної майстерності" (три модулі): теоретичні та прикладні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, що розкри...
Статья - Колесник Н. Є. Педагогічна майстерність майбутніх учителів початкових класів на уроках трудового навчання: історико-педагогічний аспект

Статья - Колесник Н. Є. Педагогічна майстерність майбутніх учителів початкових класів на уроках трудового навчання: історико-педагогічний аспект

 • разное
 • pdf
 • 155.63 КБ
 • скачан 14 раз
 • добавлен 08.08.2010
2010.
У статті представлено історико-педагогічний аспект педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів на уроках трудового навчання; встановлено сутність та зміст проблеми дослідження; розкрито основні ідеї видатних учених, педагогів, митців, державних
діячів ХІХ-ХХст. щодо формування педагогічної майст...
Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок

Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок

 • разное
 • pdf
 • 50.86 МБ
 • скачан 370 раз
 • добавлен 27.12.2011
Харків: Основа, 2009. — 88 с. — (Золота педагогічна колекція). — ISBN 978-966-333-868-2.

У посібнику зібрані цікаві, оригінальні педагогічні ідеї та знахідки, які допоможуть і молодому, і досвідченому вчителю зробити урок ефективним та нестандартним. Особливістю книги є доступна, зручна, лаконічна форма подачі матеріалу...
Педагогічна практика вчителя інформатики

Педагогічна практика вчителя інформатики

 • разное
 • doc
 • 641.61 КБ
 • скачан 180 раз
 • добавлен 16.12.2010
Звіт з педагогічної практики (Ознайомлення з навчальним закладом, кабінетом інформатики, його функціями, завантаженням, техничним забезпеченням, аналіз 4-х уроків інформатики, розробка 3-х уроків інформатики та позакласного заходу з інформатики, психолого-педагогічна характеристика класу, аналіз структури класу).
Щоденник з ...
Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка

Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка

 • разное
 • doc
 • 1.28 МБ
 • скачан 288 раз
 • добавлен 19.12.2010
Київ: Лібра, 1996. —224 с.
Концептуальними засадами навчального посібника є уявлення про увагу, психофізичну свободу, уяву та фантазію, дію спілкування й мовлення як про найважливіші складові педагогічної технології й техніки, які за умови достатнього розвитку й постійного вдосконалення переходять у педагогічну майстерність,...
Макаренко В.М., Туманцова О.О. Як опанувати технологію формування критичного мислення

Макаренко В.М., Туманцова О.О. Як опанувати технологію формування критичного мислення

 • разное
 • pdf
 • 59.13 МБ
 • скачан 67 раз
 • добавлен 04.01.2012
Xарків: Основа: Тріада+, 2008. — 96 с. — (Педагогічні інновації. Майстерня). — ISBN 978-966-495-083-8.

Посібник містить теоретичні та практичні матеріали, методичні рекомендації шодо впровадження у навчальний процес технології формування та розвитку критичного мислення.

Для директорів, заступників директорів шк...
Туріщева Л.В. Діти з особливостями розвитку в звичайній школі

Туріщева Л.В. Діти з особливостями розвитку в звичайній школі

 • разное
 • pdf
 • 39.68 МБ
 • скачан 113 раз
 • добавлен 11.10.2011
Харків: Основа, 2011. - 111 с.
У посібнику представлені рекомендації щодо діагностування, психологічної підтримки, корекційної роботи з дітьми, які мають певні особливості (розлади зору, слуху, мовлення та ін.) й проблеми розвитку й навчаються в звичайній школі.
Зміст
Вступ
Етапи психолого-педагогічної діагност...
Сисоєва C.O., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка

Сисоєва C.O., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка

 • разное
 • doc
 • 5.87 МБ
 • скачан 217 раз
 • добавлен 20.12.2010
Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. - К.: Міленіум, 2005. - 520 с.
Підручник створено для модульно-кредитної організації навчального процесу. Структура підручника передбачає можливість його застосування як при традиційній організації процесу на...
Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка (укр.яз)

Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка (укр.яз)

 • разное
 • pdf
 • 488.48 КБ
 • скачан 428 раз
 • добавлен 21.02.2010
Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 176 с.
У посібнику розглядаються основні категорії загальної педагогіки, її теоретико-методологічні основи, провідні технології навчання та виховання, а також проблеми педагогічного менеджменту. Наголошується на особистісно-розвивальному характері навчання і виховання, оптимізації цих процесі...