Амосова К.М.(ред.) Внутрішня медицина. Том 2

Амосова К.М.(ред.) Внутрішня медицина. Том 2
 • разное
 • djvu
 • 23.73 МБ
 • добавлен 10.10.2011
Автори: Свінціцький А.С., Конопльова Л.Ф., Фещенко Ю.І., Яременко О.Б., Яшина Л.О., Гаврисюк В.К., Мішалова В.Г., Пелещук А.П., Осадчий О.І., Полянська М.О., Моногарова Н.Є., Туманов А.Н., Сідун Г.В., Руденко Ю.В.
Рік видання: 2009 Видавництво: Медицина Місто видання: Київ Якість: djvu
Другий том підручника Внутрішня медицина містить три розділи, в яких висвітлені хвороби органів дихання, хвороби нирок і ревматичні хвороби. У підручнику наведені сучасні уявлення про основні захворювання і синдроми зазначених розділів внутрішньої патології, їх етіопатогенез та епідеміологію, використані найбільш відомі та авторитетні вітчизняні і зарубіжні класифікації хвороб. У простій і доступній формі розглядаються питання клінічної картини, діагностики і дифе-ренціальної діагностики конкретних захворювань, їх профілактики та лікування на підставі даних доказової медицини і клінічної епідеміології, з урахуванням останніх стандартів та рекомендацій американських, європейських і вітчизняних наказів і протоколів МОЗ України щодо надання медичної допомоги хворим, власного досвіду авторів. Дається детальна фармакологічна характеристика основ-них груп медикаментозних препаратів, які використовуються в практичній діяльності сучасного лікаря, а глава Медикаментозна хвороба містить опис можливих побічних дій цих препаратів, що дає змогу здійснювати найбільш адекватне і раціональне лікування конкретного хворого.
Уперше в навчальній літературі на сучасному рівні описані хронічне обструктивне захворю-вання легень, хронічна хвороба нирок, остеопороз та інші метаболічні захворювання кісток, з яки-ми щодня зустрічаються лікарі широкого профілю у своїй практичній діяльності.
Для студентів IV—VI курсів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, а також лікарів-початківців, насамперед терапевтів.

Смотрите также


Рат М. Основы клеточной медицины

Рат М. Основы клеточной медицины

 • разное
 • pdf
 • 8.52 МБ
 • добавлен 04.01.2012
Электронное издание. - 110с.
Содержание:
Основы клеточной медицины
Клеточная медицина и сердечно-сосудистые заболевания
Клеточная медицина и рак
Клеточная медицина и СПИД
Фармбизнес на болезнях
Что мы сделали для улучшения здоровья людей в мире
Что теперь можете сделать Вы
Харрисон. Внутренние болезни. В 10 книгах. Книга 7

Харрисон. Внутренние болезни. В 10 книгах. Книга 7

 • разное
 • djvu
 • 7.47 МБ
 • добавлен 21.07.2009
Пер. с англ. Под ред. Е. Браунвальда, К. Дж. Иссельбахера, Р. Г. Петерсдорфа и др. — М.: Медицина. —
1996. — 720 с: ил.
ISBN 5-225-00624-8
ISBN 0-07-100134-4
УДК 616.3+616.4+612.017.1/-02-092
ББК 54.1
В книге 7 «Внутренние болезни» рассматриваются болезни органов пищеварения, иммунной и кроветворной сист...
Харрисон. Внутренние болезни. В 10 книгах. Книга 8

Харрисон. Внутренние болезни. В 10 книгах. Книга 8

 • разное
 • djvu
 • 3.55 МБ
 • добавлен 21.07.2009
Пер. с англ. Под ред. Е. Браунвальда, К. Дж. Иссельбахера, Р. Г. Петерсдорфа и др. — М.: Медицина. —
1996. — 320 с: ил.
ISBN 5-225-00625-6
ISBN 0-07-100134-4
УДК 616-006.04+616.43/.45
ББК 54.1
В книге 8 «Внутренние болезни» рассматриваются злокачественные болезни и болезни желез внутренней секреции, обсу...
Харрисон. Внутренние болезни. В 10 книгах. Книга 9

Харрисон. Внутренние болезни. В 10 книгах. Книга 9

 • разное
 • djvu
 • 5.78 МБ
 • добавлен 21.07.2009
Пер. с англ. Под ред. Е. Браунвальда, К. Дж. Иссельбахера,
Р. Г. Петерсдорфа и др. — М.: Медицина. —
1997. — 464 с, ил.
ISBN 5-225-00639-6
ISBN 0-07-I00I34-4
УДК 616.71 -092:616.71 -008.92(035)
ББК 54.1
В книге обсуждаются проблемы эндокринологии, нарушения минерального обмена и патологии костной тка...
Харрисон. Внутренние болезни. В 10 книгах. Книга 10

Харрисон. Внутренние болезни. В 10 книгах. Книга 10

 • разное
 • djvu
 • 12.21 МБ
 • добавлен 21.07.2009
Пер. с англ. Под ред. Е. Браунвальда, К. Дж. Иссельбахера,
Р. Г. Петерсдорфа и др. — М.: Медицина. —
1997. — 496 с: ил.
ISBN 5-225-00640-Х
ISBN 0-07-100134-4
УДК 616.1/.4:616.83
ББК 54.1
В книге обсуждаются болезни центральной и периферической нервной системы различной этиологии, включая неопластичес...
Харрисон. Внутренние болезни. В 10 книгах. Книга 4

Харрисон. Внутренние болезни. В 10 книгах. Книга 4

 • разное
 • djvu
 • 4.6 МБ
 • добавлен 21.07.2009
Пер. с англ. Под ред. Е. Браунвальда, К. Дж. Иссельбахера, Р. Г. Петерсдорфа и др. — М., Медицина. —
1994. — 496 с., ил.
ISBN 5-225-00601-9 ISBN 0-07-100134-4
В книге обсуждаются вирусные болезни, инфекции, обусловленные высшими бактериями и грибами, риккетсиозы, микоплазменные и хламидиозные инфекции. Рассмотрены па...
Харрисон. Внутренние болезни. В 10 книгах. Книга 3

Харрисон. Внутренние болезни. В 10 книгах. Книга 3

 • разное
 • djvu
 • 5.15 МБ
 • добавлен 21.07.2009
Пер. с англ. / В60 Под ред. Е. Браунвальда, К- Дж. Иссельбахера, Р. Г. Петерсдорфа и др. — М.: Медицина. —
1993. — 480 с: ил.
ISBN 5-225-00602-7 ISBN 0-07-100134-4
Во 3-й книге справочника «Внутренние болезни» обсуждаются проблемы бактериальных инфекций дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта; инфекционных боле...
Мышкина А.К. Внутренние болезни. Шпаргалки

Мышкина А.К. Внутренние болезни. Шпаргалки

 • разное
 • pdf
 • 232.96 КБ
 • добавлен 05.11.2009
Студенту без шпаргалки никуда! Удобное и красивое оформление, ответы на все экзаменационные вопросы ведущих вузов России.

Содержание:
гастроэнтерология.
пульмонология.
гепатология.
нефрология.
кардиология.
гематология.
ревматология.
инфекционные заболевания.
спортивная медицина.
И...
Маколкин В.И., Овчаренко С.И. Внутренние болезни: Учебник

Маколкин В.И., Овчаренко С.И. Внутренние болезни: Учебник

 • разное
 • doc
 • 5.74 МБ
 • добавлен 17.11.2009
5-е изд., перераб. и доп. — М.: ОАО «Издательство «Медицина»,
2005. — 592 с.
В 5-е издание учебника (4-е вышло в 1999 г. ) внесены существенные изменения и дополнения, которые отражают современные принципы классификации, диагностики и лечения внутренних болезней, нашедших свое отражение в опубликованных в последние годы ...
Харрисон. Внутренние болезни. В 10 книгах. Книга 5

Харрисон. Внутренние болезни. В 10 книгах. Книга 5

 • разное
 • djvu
 • 4.53 МБ
 • добавлен 21.07.2009
Пер. с англ.
Под ред. Е. Браунвальда, К. Дж. Иссельбахера, Р. Г. Петерсдорфа и др. — М.: Медицина. —
1995. — 448 с: ил.
ISBN 5-225-00623-Х ISBN 0-07-100I34-4
В 5-й книге справочника «Внутренние болезни» рассмотрены болезни сердечно-сосудистой системы. Уделено внимание методам исследования сердца, вопросам диагно...