Экономика предприятия


Славута О.І. Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства

Славута О.І. Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства

 • разное
 • pdf
 • 2.06 МБ
 • добавлен 06.02.2012
Навч. посібник. - - Харків: ХНАМГ, 2009. - 284 с.

В основу посібника покладено програму навчальної дисципліни „Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства, елементи якої автор опрацьовує вже декілька років зі студентами факультету економіки та підприємництва Харківської національної академії міс...
Кравченко И.А. Формирование финансового результата деятельности предприятия дорожного хозяйства

Кравченко И.А. Формирование финансового результата деятельности предприятия дорожного хозяйства

 • разное
 • pdf
 • 515.04 КБ
 • добавлен 05.02.2012
Методические указания к выполнению курсовой работы. - Омск: Изд-во СибАДИ, 2006. – 44 с.

Настоящие методические указания разработаны с целью оказания практической помощи студентам при выполнении курсовой работы, а также для приобретения навыков ведения бухгалтерского учёта, формирования финансового результата деятельно...
Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства

Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 808.5 КБ
 • добавлен 04.02.2012
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни /За редакцією проф. М.В. Афанасьєва.- Х.:.ВД «ШЖЕК», 2003. - 410 с.

Даний навчально-методичний посібник є збірником навчальних, нормативно-практичних матеріалів із організації викладання і вивчення курсу «Економіка підприємства»
Рекомендується для ст...
Славута О.І. Методичні вказівки до курсової роботи ''Розрахунок економічних показників діяльності готелю'' з курсу ''Економіка підприємства''

Славута О.І. Методичні вказівки до курсової роботи ''Розрахунок економічних показників діяльності готелю'' з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • doc
 • 186.5 КБ
 • добавлен 04.02.2012
Харків: ХДАМГ, 2001. - 24 с. Для студентів спеціальності Менеджмент готельного господарства і туризму.

Метою курсового проекту є закріплення навичок роботи з економічною інформацією з курсу «Економіка підприємств» з урахуванням специфіки фаху студентів. У проекті розглядаються питання організації у готелі власної праль...
Торкатюк В.И., Пан Н.П., Коненко В.В., Игнатова Н.И. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине ''Экономика предприятия''

Торкатюк В.И., Пан Н.П., Коненко В.В., Игнатова Н.И. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине ''Экономика предприятия''

 • разное
 • pdf
 • 294.84 КБ
 • добавлен 04.02.2012
Харьков: ХНАГХ, 2008. – 39 с. Для студентов 3 курса заочной формы обучения направления подготовки 0501 – «Экономика и предпринимательство».

Введение
Практическое занятие № 1 на тему «Учёт стоимости основных средств»
Практическое занятие № 2 на тему «Оборотные средства»
Практическое занятие № 3 на тему «П...
Нет изображения

Дудка Н.М. Економіка підприємства

 • разное
 • rtf
 • 1.98 МБ
 • добавлен 03.02.2012
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. - Київ, 2011. - 40с.
Эйхлер Л.В., Тетерина О.М. Управление оборотными средствами предприятия

Эйхлер Л.В., Тетерина О.М. Управление оборотными средствами предприятия

 • разное
 • doc
 • 1.63 МБ
 • добавлен 01.02.2012
Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине Финансовый менеджмент для студентов специальности 080502 – Экономика и управление предприятиями. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2008. – 47 с.

Приведены рекомендации по проведению анализа финансового состояния предприятия на основе бухгалтерской отчетности, а так...
Славута О.І. Методичні вказівки до курсового проекту ''Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства'' та самостійної підготовки з курсу ''Економіка підприємства''

Славута О.І. Методичні вказівки до курсового проекту ''Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства'' та самостійної підготовки з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • doc
 • 318.5 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Для студентів спеціальності Економіка підприємств міського господарства денної та заочної форм навчання. - Харків: ХДАМГ, 2002. - 47 с.

Метою курсового проекту є закріплення навичок роботи з економічною інформацією з курсу «Економіка підприємств» з урахуванням специфіки фаху студентів. У проекті розглядаються питання о...
Славута О.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ''Економіка підприємства''

Славута О.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ''Економіка підприємства''

 • разное
 • pdf
 • 194.44 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Х.: ХНАМГ, 2011. – 18 с. Для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».

Контрольна робота складається з трьох завдань за окремими навчальними модулями. Варіанти завдань визначають за вказівками,

Підприємство як основна ланка виробничо-господарської сфери
Славута О.І. та ін. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу ''Економіка підприємства''

Славута О.І. та ін. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • pdf
 • 344.86 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства усіх форм навчання)/ Славута О.І., Буряк О.М., Покуца І.В. - Х.: ХНАМГ, 2009. – 28 с.

Мета курсової роботи з „Економіки підприємства – поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення курсу, придбання практичних навичок у проведен...
Склярук Н.І., Славута О.І. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу ''Економіка підприємства''

Склярук Н.І., Славута О.І. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • doc
 • 498 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2006. - 47 с.

Для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050107 Економіка підприємства, 6.050106 Облік і аудит, 6.050201 Менеджмент організацій.

Основи організації управління підприємством
Теоретичні відомості
Практичні задачі
Запитання для перевірки
Виробнич...
Склярук Н.І., Славута О.І. Навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни ''Економіка підприємства''

Склярук Н.І., Славута О.І. Навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни ''Економіка підприємства''

 • разное
 • pdf
 • 910.62 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2008. – 125 с.

Для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальностей 6.050100 - "Економіка підприємства", 6.050100 - "Облік і аудит".

Підприємство як суб?єкт господарювання
Методичні вказівки до вивчення теми
Термінологічний словник
Питання для поглибленого вивчення тем...
Нет изображения

Нохріна Л.А., Александрова С.А., Щербина Л.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни ''Економіка підприємства''

 • разное
 • doc
 • 300 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2007. - 22 с. Для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504 Туризм.

Основною метою викладання дисципліни „Економіка підприємства є формування системи спеціальних знань і практичних навичок аналізу показників господарсько-виробничої діяльності підприємства з урахуванням чинників зовнішн...
Нохріна Л.А., Александрова С.А., Кравець О.М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни Економіка підприємства

Нохріна Л.А., Александрова С.А., Кравець О.М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 465 КБ
 • добавлен 29.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2007. - 60 с. Для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504 „Туризм.

ВСТУП
Альтернативні витрати
Ринкова система: попит та пропозиція
Виробнича програма підприємства
Основні засоби. Амортизація
Показники використання основних фондів підприємства
Нематеріальні а...
Нохріна Л.А., Александрова С.А. Конспект лекцій з дисципліни Економіка підприємства

Нохріна Л.А., Александрова С.А. Конспект лекцій з дисципліни Економіка підприємства

 • разное
 • djvu
 • 457.97 КБ
 • добавлен 29.01.2012
Х.: ХНАМГ, 2011. – 97 с.

Для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.140103 «Туризм» і 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та студентів 3 і 4 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.020107, 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа».

ЗМІСТ
Вступ
Пі...
Момот T.В., Соболєва Г.Г. Навчальний посібник з вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни Економіка підприємства

Момот T.В., Соболєва Г.Г. Навчальний посібник з вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 826.88 КБ
 • добавлен 29.01.2012
Для студентів 2,3 курсів навчання денної форми за спеціальностями «Економіка підприємства», «Облік і аудит» напряму 0501 «Економіка і підприємництво». - Харків: ХНАМГ, 2008. - 119 с.

Вступ
Мета і завдання курсової роботи
Загальні вимоги до курсової роботи
Склад курсової роботи
Склад основної частини к...
Голубева Е.А. Плановые расчеты и экономические показатели хозяйственной деятельности предприятия (на примере завода по выпуску дорожной продукции)

Голубева Е.А. Плановые расчеты и экономические показатели хозяйственной деятельности предприятия (на примере завода по выпуску дорожной продукции)

 • разное
 • doc
 • 377 КБ
 • добавлен 28.01.2012
Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине Экономика предприятия. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2008. – 32 с.

Методические указания к курсовой работе составлены на основе учебного плана и программы изучения дисциплины Экономика предприятия для специальности 080502 Экономика и управление на предприятии (до...
Нохріна Л.А., Александрова С.А. Конспект лекцій з дисципліни Економіка підприємства

Нохріна Л.А., Александрова С.А. Конспект лекцій з дисципліни Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 864.64 КБ
 • добавлен 28.01.2012
Для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.140103 «Туризм» і 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та студентів 3 і 4 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.020107, 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа». - Х.: ХНАМГ, 2011. – 97 с.

ЗМІСТ
Вступ
Підприємс...
Алексеев А.А., Алюшев Р.М. Экономика и организация предприятия

Алексеев А.А., Алюшев Р.М. Экономика и организация предприятия

 • разное
 • pdf
 • 6.69 МБ
 • добавлен 27.01.2012
Методическая разработка для студентов дневного отделения/ Под общ. ред. зав. каф. экономики предприятия и производственного менеджмента, проф., д-ра экон. наук А.Е. Карлика. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 28 с.

В настоящей методической разработке представлены методические материалы по курсу «Экономика и организация пр...
Китаева Л.И., Коваленко Ж.А. Контрольные задания и методические указания к выполнению контрольной работы

Китаева Л.И., Коваленко Ж.А. Контрольные задания и методические указания к выполнению контрольной работы

 • разное
 • doc
 • 342 КБ
 • добавлен 27.01.2012
Витебск: ВГТУ, 2011. - 27с.
В методических указаниях приведены контрольные вопросы, контрольные задания и методические указания по решению отдельных задач.
Для студентов специальности 1-50 01 02 Конструирование и технология швейных изделий заочной формы обучения.
Введение
Требования к оформлению контрольной работ...
Business Toolkits - Бизнес-курсы и слайд-конспекты

Business Toolkits - Бизнес-курсы и слайд-конспекты

 • разное
 • pdf
 • 10.41 МБ
 • добавлен 23.01.2011
Бизнес-курсы и слайд-конспекты по управлению, финансам, маркетингу и бюджетированию. В архиве находится 16 PDF документов, содержащих слайды и бизнес курсы. Архив включает:
Бюджетирование - Business Toolkits - 68 слайдов.
Глоссарий - Business Toolkits - 64 слайда.
Диагностика состояния предприятия - Business Toolkits...
Holcombe R.G. Entrepreneurship and economic growth (1998). Статья

Holcombe R.G. Entrepreneurship and economic growth (1998). Статья

 • разное
 • pdf
 • 1.09 МБ
 • добавлен 05.01.2011
Holcombe R.G. - Entrepreneurship and economic growth (1998)(en)(Предпринимательство и экономический рост) статья для экономистов, финансистов на английском языке 18 стр.
Нет изображения

Warynska L.O. Economy of the enterprice

 • разное
 • doc
 • 2.1 МБ
 • добавлен 21.02.2010
Запорожье: ЗНТУ, 2006-149с.Chapter 1 The main aspects of economics; Chapter 2 Enterprise production assets; Chapter
3. The circulating assets; Chapter 4 Wages and salary; Chapter 5 Plan of Production (products output) and Capacity of enterprise; Chapter 6 Production and productivity; Chapter 7 The cost price of production an...
Нет изображения

William G. Nickels, James M. McHugh, Susan M. McHugh. Understanding business. Part 1

 • разное
 • pdf
 • 95 МБ
 • добавлен 12.01.2011
Год выпуска: 2008.
8-е издание.
Жанр: Учебник.
Издательство: MacGrow-Hill Irwin.
ISBN: 007310597x.
Формат: PDF.
Качество: Отфотографированные страницы.
Количество страниц: 770.

"Understanding Business" is the most widely used text in introduction to business courses across the USA.

...
Нет изображения

William G. Nickels, James M. McHugh, Susan M. McHugh. Understanding business. Part 2

 • разное
 • pdf
 • 95 МБ
 • добавлен 12.01.2011
Год выпуска: 2008.
8-е издание.
Жанр: Учебник.
Издательство: MacGrow-Hill Irwin.
ISBN: 007310597x.
Формат: PDF.
Качество: Отфотографированные страницы.
Количество страниц: 770.
"Understanding Business" is the most widely used text in introduction to business courses across the USA.
Main parts ...
Нет изображения

William G. Nickels, James M. McHugh, Susan M. McHugh. Understanding business. Part 3

 • разное
 • pdf
 • 68.03 МБ
 • добавлен 12.01.2011
Год выпуска: 2008.
8-е издание.
Жанр: Учебник.
Издательство: MacGrow-Hill Irwin.
ISBN: 007310597x.
Формат: PDF.
Качество: Отфотографированные страницы.
Количество страниц: 770.
"Understanding Business" is the most widely used text in introduction to business courses across the USA.
Main parts ...
Алексеев А.А., Алюшев Р.М. Экономика и организация предприятия

Алексеев А.А., Алюшев Р.М. Экономика и организация предприятия

 • разное
 • pdf
 • 6.69 МБ
 • добавлен 27.01.2012
Методическая разработка для студентов дневного отделения/ Под общ. ред. зав. каф. экономики предприятия и производственного менеджмента, проф., д-ра экон. наук А.Е. Карлика. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 28 с.

В настоящей методической разработке представлены методические материалы по курсу «Экономика и организация пр...
Андреев П.И. Организационно-экономический механизм управления бизнес-планированием промышленного предприятия в регионе

Андреев П.И. Организационно-экономический механизм управления бизнес-планированием промышленного предприятия в регионе

 • разное
 • pdf
 • 287.65 КБ
 • добавлен 07.06.2011
Автореферат. диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. -Тамбов. Издательство ТГТУ, 2003. Работа выполнена на кафедре экономического анализа института "Экономика и право" Тамбовского государственного технического университета.
Научный руководитель кандидат экономических наук, доцент Пархоменко Лев ...
Нет изображения

Ардашева Т.Л. Экономика организации (предприятия). Учебное пособие

 • разное
 • doc
 • 1.45 МБ
 • добавлен 16.12.2010
МУП Якшур-Бодьинская типография, 2006. – 209с.

Основные фонды предприятий.
Производственная мощность предприятия.
Оборотные средства.
Трудовые ресурсы и производительность труда.
Организация оплаты труда работников предприятия.
Издержки производства и себестоимость продукции.
Предприятие и цены.
Нет изображения

Ареф'єва О.В., Сахаєв В.Г., Ареф'єв О.В. Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 1.13 МБ
 • добавлен 20.09.2011
Навчальний посібник. - К.: Видавництво Європейського університету, 2003.- 237 с.У навчальному посібнику розглядаються питання,...
Асаул А.Н. и др. Управление фирмой на основе разработки стратегий ее развития

Асаул А.Н. и др. Управление фирмой на основе разработки стратегий ее развития

 • разное
 • pdf
 • 2.68 МБ
 • добавлен 11.03.2011
СПб.: Международная Академия менеджмента, 2003.

В монографии рассмотрена сущность управления фирмой с позиций свободного вхождения на рынок продукции и повышения конкурентоспособности на основе разработанных авторами инструментов. Авторы анализируют основные методы исследований рынка и рекомендуют их для решения практич...
Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства

Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 808.5 КБ
 • добавлен 04.02.2012
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни /За редакцією проф. М.В. Афанасьєва.- Х.:.ВД «ШЖЕК», 2003. - 410 с.

Даний навчально-методичний посібник є збірником навчальних, нормативно-практичних матеріалів із організації викладання і вивчення курсу «Економіка підприємства»
Рекомендується для ст...
Бабин М.Г., Гореликова-Китаева О.Г. Технико-экономическое обоснование участка. Методическое указание к курсовой работе по экономике, организации и планированию производства

Бабин М.Г., Гореликова-Китаева О.Г. Технико-экономическое обоснование участка. Методическое указание к курсовой работе по экономике, организации и планированию производства

 • разное
 • pdf
 • 13.27 МБ
 • добавлен 26.02.2011
Методическое указание предназначено для студентов, обучающихся по программе высшего профессионального образования по специальностям самолето-вертолетостроение, при выполнении курсовой работы по экономике, организации и планированию производства и экономической части дипломных проектов технологического направления.
Бабич С.Н. Экономика предприятия

Бабич С.Н. Экономика предприятия

 • разное
 • pdf
 • 1.35 МБ
 • добавлен 11.06.2010
Учебное пособие, 2006, Харьковский национальный университет, 274 стр.


Методичка содержит полный материал лекций по экономике предприятий, поможет в подготовке к разному виду контроля знаний.
Буду благодарен за отзывы.


Содержание
Предприятие как субъект хозяйствования
Основы предпринимател...
Бабук И.М. Экономика предприятия

Бабук И.М. Экономика предприятия

 • разное
 • pdf
 • 64.27 МБ
 • добавлен 15.02.2011
Год издания: 2006. Издательство: ИВЦ Минфина. Страниц: 327.
В учебном пособии рассматриваются основные вопросы, связанные с функционированием предприятия в условиях рыночной экономики: организационно-правовые формы, формирование материальных ресурсов и показателей их использования, себестоимость продукции, основы ценообразов...
Бабук И.М. Экономика предприятия

Бабук И.М. Экономика предприятия

 • разное
 • djvu
 • 1.93 МБ
 • добавлен 04.01.2011
Конспект лекций и методическое пособие по выполнению контрольных работ. Минск, Белорусская государственная политехническая академия, 2000 г. , 131 с.
Предисловие
Предприятие - первичное звено народнохозяйственного комплекса
Долгосрочные активы предприятия
Оборотные средства предприятия
Трудовые ресурсы предпр...
Баженов Г.Е., Гнездилова Л.И., Стародубцева О.А. Яцко В.А. Экономика предприятия

Баженов Г.Е., Гнездилова Л.И., Стародубцева О.А. Яцко В.А. Экономика предприятия

 • разное
 • pdf
 • 696.26 КБ
 • добавлен 04.11.2010
Учебное пособие. – Новосибирск, 2000. – 81 с.

Введение.
Предприятие, его ресурсы и общественные формы организации.
Организационно-правовые формы предприятий.
Понятие предприятия, его признаки.
Организационно-правовые формы предприятия.
Порядок создания и ликвидации предприятий.
Контрольные вопрос...
Байнев В.Ф. Экономика предприятия и организация производства

Байнев В.Ф. Экономика предприятия и организация производства

 • разное
 • doc
 • 1.3 МБ
 • добавлен 28.11.2009
Учеб. пособие Мн.: БГУ,
2003. - 191 с., Рассматриваются общие вопросы экономики предприятий и их функционирования, организации производственного процесса и анализа финансовой деятельности организаций в условиях переходной экономики. Для студентов высших учебных заведений специальности «Экономическая теория», а также для всех...
Баландин А.И. Автореферат. Управление промышленным предприятием на основе стоимостного подхода

Баландин А.И. Автореферат. Управление промышленным предприятием на основе стоимостного подхода

 • разное
 • pdf
 • 415.08 КБ
 • добавлен 01.05.2011
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность).
Екатеринбург, 2010 г.
Басалай С.П. Эффективность управления факторами производства в корпорациях оборонной промышленности России

Басалай С.П. Эффективность управления факторами производства в корпорациях оборонной промышленности России

 • разное
 • doc
 • 3.27 МБ
 • добавлен 08.01.2011
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Специальность: 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством. - М.: РГГУ, 2001. – 174 с. (На правах рукописи). Научный руководитель: доктор экономических наук Аксенов В.С.

Аннотация.
Цель диссертационной работы – разработка комплексного ин...
Горфинкель В.Я., Швандар В.А. Экономика предприятия

Горфинкель В.Я., Швандар В.А. Экономика предприятия

 • разное
 • pdf
 • 4.87 МБ
 • добавлен 05.03.2009
4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 670 с

Четвертое издание учебника (1-е изд., 1996 г., удостоено Диплома I степени конкурса "Деловая Россия", 2-е изд., 1998 г., отмечено в числе лучших отечественных учебников по экономике; 3-е изд., 2000 г., удостоено Диплома I степени конкурса Академии экономических н...
Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства

Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 4.71 МБ
 • добавлен 23.04.2010
Навч. посіб. — 2-ге видання. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с.

В навчальному посібнику розглянуто закономірності та проблеми розвитку вітчизняних підприємств в конкурентному ринковому середовищі. Охарактеризовано нормативно-правові засади їх функціонування та здійснення всіх виробничо-господарських процесів...
Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия

Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия

 • разное
 • pdf
 • 1.43 МБ
 • добавлен 15.01.2009
М.: ИНФРА-М, 2006. - 280 с.

В книге рассматриваются характеристика, функции и организационно-правовые формы предприятий и фирм, субъекты и виды предпринимательства, методы организации производства, инвестиционная деятельность, способы организации и нормирования труда, другие вопросы, касающиеся деятельности фирм и предп...
Шваб Л.І. Економіка підприємства

Шваб Л.І. Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 23.86 МБ
 • добавлен 29.03.2010
Підприємство як суб'єкт господарювання.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. — К.: Каравела, 2005. — 568 с.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової навчальної програми дисципліни "Економіка підприємства" для економічних факультетів вищих навчальних закладів України з ...
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 5.13 МБ
 • добавлен 17.01.2010
Підручник. /КНЕУ-1999
У підручнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання формування й розвитку економіки підприємства. Наведено загальну організаційно-економічну характеристику підприємства як суб’єкта господарювання. Докладно висвітлено питання формування та використання ресурсів підприємства —...
Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий)

Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий)

 • разное
 • pdf
 • 2.63 МБ
 • добавлен 05.11.2008
Учебное пособие. - 3-е изд. - М.: Изд-во Проспект, 2005. - 560 с.

Учебник написан на основе существенной переработки и дополнений неоднократно издававшегося учебного пособия «Экономика предприятия». В нем изложены основные цели и функции предприятия в условиях рынка. Рассмотрены сущность и значение малого бизнеса, инвес...
Сафронов Н.А. Экономика предприятия

Сафронов Н.А. Экономика предприятия

 • разное
 • pdf
 • 2.98 МБ
 • добавлен 08.11.2008
Учебник/ Под ред. проф. Н. А. Сафронова, М.: «Юристъ», 1998 г. - 584 с.

В учебнике рассматриваются все стороны деятельности предприятия с момента его создания: выбор организационно-правовой формы, формирование материальных и финансовых ресурсов, организация производства и сбыта продукции, разработка стратегии, тактики, ...
Швандар, Прасолова. Экономика предприятия - Тесты, Задачи, Ситуации

Швандар, Прасолова. Экономика предприятия - Тесты, Задачи, Ситуации

 • разное
 • djvu
 • 458.42 КБ
 • добавлен 20.08.2009
Сборник тестов, задач, ситуаций подготовлен по учебной дисциплине "Экономика предприятий". На базе данного материала разработаны контрольные работы в РЗИТиЛП.
В пособии представлены такие темы как себестоимость, рентабельность, прибыль, цена, основные и оборотные фонды и средства, производственные мощности и другие.
Хор...
Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (укр.)

Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (укр.)

 • разное
 • djvu
 • 7.38 МБ
 • добавлен 31.12.2009
К.: Атіка, 2004. - 480 с.

Зміст
Підприємство як субєкт господарювання
Управління підприємством
Прогнозування і планування діяльності підприємства
Розробка та обґрунтування виробничої програми підпритємства
Персонал підприємства та продуктивність праці
Основні фонди та виробнича потужність підприє...
Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия

Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия

 • разное
 • doc
 • 1.33 МБ
 • добавлен 06.12.2009
Учебное пособие. - 2-е изд., перераб и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 208 с.
Раскрываются экономические основы функционирования предприятий в условиях рынка, ресурсы предприятий и показатели их использования, анализируются экономические показатели их детальности (издержки предприятия, финансовые результаты, ценовая...
Волков О.И., Девяткин О.В. Экономика предприятия (фирмы)

Волков О.И., Девяткин О.В. Экономика предприятия (фирмы)

 • разное
 • pdf
 • 5.56 МБ
 • добавлен 10.02.2009
Учебник. Изд. 3-е. перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2007г. -601с.

Предприятие (фирма) - коммерческая организация
Хозяйственные объединения
Предпринимательская производственная деятельность предприятия (фирмы)
Производственное предприятие в сфере рыночного товарообмена

Ресурсы предприятия: Основные средс...
Бланк И.А. Управление прибылью

Бланк И.А. Управление прибылью

 • разное
 • doc
 • 5.36 МБ
 • добавлен 13.12.2009
2002г
В книге рассматривается основной круг вопросов управления формированием прибыли предприятия в процессе его операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Значительное внимание уделяется также вопросам управления распределением прибыли, обеспечивающим эффективную реализацию целей стратегического развития предпр...
Гетьман О.О. Економічна діагностика

Гетьман О.О. Економічна діагностика

 • разное
 • doc
 • 394.26 КБ
 • добавлен 21.01.2010
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст з економіки та підприємництва – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2004. – 78 с.
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економічна діагност...
Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебник. Практикум

Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебник. Практикум

 • разное
 • doc
 • 6.86 МБ
 • добавлен 07.06.2010
3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 336 с.: ил.

Рассматривается практически весь круг вопросов, содержащихся в Государственном образовательном стандарте по этой дисциплине. Раскрываются экономические основы функционирования предприятия в условиях рынка, ресурсы предприятия и показатели их испол...
Дунаев В.Ф. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности

Дунаев В.Ф. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности

 • разное
 • pdf
 • 17.81 МБ
 • добавлен 05.11.2009
Учебник. под ред проф. Дунаева В. Ф. издательство "нефть и газ" РГУ нефти и газа им. Губкина. 2006г, 352 с
Рассмотрены вопросы текушего состояния. проблемы перспективы развития тЭК РФ. в частности нефтяной и газовой промышленности. структуры и составы основных фондов оборотных средств предприятия. структуры персонала. оплаты...
Кантор Е.Л., Маховикова Г.А., Кантор В.Е. Экономика предприятия

Кантор Е.Л., Маховикова Г.А., Кантор В.Е. Экономика предприятия

 • разное
 • djvu
 • 39.34 МБ
 • добавлен 04.10.2009
Пособие для подготовки к экзамену. СПБ.: Питер, 2007 г. - 224 с.; ил. - (Серия «Завтра экзамен»). Рассматривается практически весь круг вопросов, содержащихся в Государственном образовательном стандарте по курсу «Экономика предприятия». Раскрываются экономические основы функционирования предприятия в условиях рынка, ресурсы пред...
Нет изображения

Непомнящий Е.Г. Экономика и управление предприятием

 • разное
 • doc
 • 2.88 МБ
 • добавлен 21.05.2008
Конспект лекций.

Предмет и задачи курса.
Предмет курса.
Задачи курса.
Место и роль организации (фирмы) в обществе.
Роль организации (фирмы) в современном обществе.
Производственный процесс — основа деятельности фирмы.
Внутренняя и внешняя среда организации (фирмы) и их взаимосвязь. Мировой рынок ...
Краснокутская Н.С. Потенциал предприятия: формирование и оценка (укр.)

Краснокутская Н.С. Потенциал предприятия: формирование и оценка (укр.)

 • разное
 • doc
 • 3.33 МБ
 • добавлен 03.10.2010
Навчальний посібник. – Харків: ХДУХТ, 2004. - 287 стр.
Навчальний посібник присвячений актуальним проблемам формування та оцінки потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання. У посібнику надано цілісне уявлення про сутність потенціалу підприємства, його склад і структуру, закономірності його формування та розвит...
Іванілов О.С. Економіка підприємства

Іванілов О.С. Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 5.41 МБ
 • добавлен 23.04.2010
К.: Центр учбової літератури, 2009. - 728 с.
Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Економіка підприємства» і містить систематизований виклад питань теорії та практики формування і розвитку підприємств України в умовах ринкової економіки.
Особлива увага приділена висвітленню питань організац...
Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия

Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия

 • разное
 • djvu
 • 4.05 МБ
 • добавлен 12.04.2009
М. : 2006 - 528с. Книга прекрасно подходит для подготовки к экзамену ЭП. Содержит широкий спектр тем изучаемый по курсу ЭП, понятные и легко запоминающиеся схемы, формулы, таблицы. Предприятие как организация. Предпринимательство. Предпринимательский риск.
Управление предприятием. Организационно-правовые формы предприятия. А...