Похожие разделы

Баласагунлу Јусиф. Гутадгу билик (поема)

 • формат pdf
 • размер 8,18 МБ
 • добавлен 14 января 2017 г.
Бакы: Ҝәнҹлик, 1998. — 336 c. — ISBN 5-8020-1315-Х. Әзиз охуҹу, ҝөркәмли халг шаиримиз Хәлил Рза Улутүркүн тәрҹүмәсиндә сизә тәгдим етдијимиз бу китаб түркдилли халгларын мөһтәшәм абидәсидир, ХI әсрин јадиҝары - Јусиф Баласагунлунун Гутадгу билик Садәл ҝәтирән елм китабында ајры-ајры синиф, тәбәгә вә зүмрәләрин әхлагы, дүнјаҝөрүшү, борҹу, мәсулијјәт дәрәҹәси, имтијазлары, Аллаһ вә бәндә гаршысында башлыҹа вәзифәләринин нәдән ибарәт олдуғу поетик...

Нариманов Нариман. Избранное / نریمان نریمانوف. اثرلری

 • формат pdf
 • размер 6,18 МБ
 • добавлен 31 марта 2016 г.
Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyatı, 1971. — 240 s. (in Iranian Azeri) Mündəricat: Neriman Nerimanovun edebi yaradıcılığı. Nadanlıq. Şamdan-beq. Nadir-şah. Bahadur ve Sona. Pir. Bir kendin sergüzeşti. Nərimanov Nəriman Kərbəlayi Nəcəf oğlu (1870-1925) — ictimai-siyasi xadim, yazıçı, publisist, Azərbaycan SSR-in ilk dövlət və hökumət başçısı, Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının ilk dövlət başçılarından biri, SSRİ MİK-in Sədri (1922-1925).

Axundzadə (Axundov) Mirzə Fətəli. Əsərləri üç cilddə, I cild

 • формат pdf
 • размер 777,33 КБ
 • добавлен 18 апреля 2016 г.
Bakı: Şerq-Qerb, 2005. — 296 s. Ахундов Мирза Фатали. Собрание сочинений в трёх томах, том 1 (на азер. яз.) Mündəricat: Həyatı ve yaradıcılığı. Hekayəti Molla İbrahim-Xəlil Kimyagər. Hekayəti Müsyö Jordan Həkimi-Nəbatat və Dərviş Məstəli Şah Cadükuni Məşhur. Hekayəti Xırsi-Quldurbasan. Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran. Sərgüzəşti Mərdi-Xəsis (Hacı Qara). Mürafiə vəkillərinin hekayəti. Aldanmış kəvakib. Şeirlər. İzahlar. М. Ф. Ахундов (1812-1878) —...

Axundzadə (Axundov) Mirzə Fətəli. Əsərləri üç cilddə, II cild

 • формат pdf
 • размер 1,34 МБ
 • добавлен 18 апреля 2016 г.
Bakı: Şerq-Qerb, 2005. — 376 s. Ахундов Мирза Фатали. Собрание сочинений в трёх томах, том 2 (на азер. яз.) Mündəricat: Ön söz. Kəmalüddövlə məktubları. Felsefı, edebi-tenqidi ve tarixi meqaleler. Tənqid risaləsi. Nüsxe ferqleri ve şerhler. Tarixi, coğrafi adlar haqqında melumat. Lüğet. М. Ф. Ахундов (1812-1878) — азербайджанский писатель-просветитель, поэт, философ и общественный деятель, член Российского императорского географического общества;...

Axundzadə (Axundov) Mirzə Fətəli. Əsərləri üç cilddə, III cild

 • формат pdf
 • размер 931,45 КБ
 • добавлен 21 апреля 2016 г.
Bakı: Şerq-Qerb, 2005. — 296 s. Ахундов Мирза Фатали. Собрание сочинений в трёх томах, том 3 (на азер. яз.) Mündəricat: Mektublar. Əlaveler. İzahlar. М. Ф. Ахундов (1812-1878) — азербайджанский писатель-просветитель, поэт, философ и общественный деятель, член Российского императорского географического общества; зачинатель азербайджанской драматургии и основоположник литературной критики в азербайджанской литературе, титулуется "мусульманским Моль...

Pişəvəri (Cavadzadə) Mir Cəfər. Zindan Xatirələri Dəftərindən

 • формат pdf
 • размер 809,82 КБ
 • добавлен 10 апреля 2016 г.
E-book, Azerbaijan.—İnternet üçün hazırlayan: açıqsöz. — 84 s. Пишевари (Джавад-заде) Мир Джафар. Дневник тюремных воспоминаний (на азер. яз.) М. Дж. Пишевари (Джавад-заде) — революционер, деятель азербайджанского национально-освободительного движения в Иране, член РСДРП, один из основателей Коммунистической партии Ирана, председатель Азербайджанской демократической партии, глава Азербайджанской Демократической Республики. Seyid Cəfər Pişəvəri (1...

Şəriəti Əli. Ey ata, ey ana, biz müttəhimik

 • формат doc, pdf
 • размер 1,21 МБ
 • добавлен 06 ноября 2015 г.
Baki: Daneshe-hamedun, 2004. — 71 p. Шариати Али. Предки, это наша вина (на азербайджанск. яз.) Mündəricat: Biz müttəhimik. Iki boyuk ve meșhur sehv. Betne bagli eqide ve ya alin yazisi. Qadaqalar dini! Hecc. Bura qeder deyilenler ve bundan sonra.

Əylisli Əkrəm. Adamlar və ağaclar

 • формат rtf
 • размер 180,29 КБ
 • добавлен 11 апреля 2016 г.
E-book, Azerbaijan, 1968. — 142 s. Айлисли Акрам. Люди и деревья: Повести (на азер. яз.) İçindəkilər: İlk söz. Mənim nəğməkar bibim. Tənha narın nağılı. Adamlar və ağaclar. Gümüş maqqacın nağılı.

Əylisli Əkrəm. Seçilmiş Əsərləri

 • формат pdf
 • размер 8,40 МБ
 • добавлен 14 апреля 2016 г.
Bakı: Şerq-Qerb, 2004. — 368 s. Айлисли Акрам. Избранные сочинения (на азер. яз.) Mündricat: Ön söz yerine. Povestler. Hekayeler.