Похожие разделы

Slotine J., Li W. Applied Nonlinear Control, New Jersey, Prentice Hall, 1991, 476 p

 • формат pdf
 • размер 6,29 МБ
 • добавлен 26 мая 2015 г.
Цыпкин Я.З. (из рецензии на книгу Дж Слотина, В. Ли «Прикладная теория нелинейного управления»). Теории нелинейных систем управления посвящено довольно большое число книг как монографий, так и учебников. В них, как правило, приводится традиционное изложение основных задач и методов исследования нелинейных систем управления. Книга профессоров Массачусетского технологического института отличается, следующими особенностями: она представляет собой у...

TEST_automatizaciya

software
 • формат exe
 • размер 3,88 МБ
 • добавлен 26 февраля 2012 г.
Тестирующая программа TEST_automatizaciya предназначена для самотестирования студентов, обучающихся по специальностям «Процессы, машины и оборудование агропромышленного производства», «Технология переработки продуктов» а также по другим специальностям у которых автоматизация не входит в перечень базовых дисциплин. После тестирования выставляется оценка в баллах по 100-бальной шкале. В процессе тестирования ведется регистрация результатов в тексто...

Tомович P., Вукобратович М. Общая теория чувствительности

 • формат djvu
 • размер 2.96 МБ
 • добавлен 05 декабря 2010 г.
Пер. с сербск. и с англ., под ред. Цыпкина Я .3., М.: Изд-во «Советское радио», 1972, 240 стр. Настоящая книга является первым трудом, в котором систематически изложены основные положения теории и приложений нового, интенсивно развивающегося в последние годы направления теории автоматического управления — теории чувствительности. Изложены аналитические и структурные методы определения функций чувствительности непрерывных и импульсных как линейных...

Utkin V., Guldner J., Shi J. Sliding mode control in electromechanical systems

 • формат pdf
 • размер 8.23 МБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Taylor & Francis, 1999 - Всего страниц: 325 Sliding Mode Control (SMC) is gaining increasing importance as a universal design tool for the robust control of linear and nonlinear systems. The strengths of sliding mode controllers result from the ease and flexibility of the methodology for their design and implementation. They provide inherent order reduction, direct incorporation of robustness against system uncertainties and disturbances, and...

Євстіфєєв В.О. Теорія автоматичного керування. Частина 1: Лінійні безперервні та нелінійні системи

 • формат doc
 • размер 1.43 МБ
 • добавлен 29 марта 2010 г.
Навчальний посібник. За редакцією д. т. н., професора Д. Й. Родькіна. Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського, 2005. - 244 с. Навчальний посібник призначений для студентів електромеханічних спеціальностей технічних навчальних закладів. У посібнику викладені принципи побудови, аналізу і синтезу лінійних безперервних та нелінійних систем автоматичного керування. Пояснення супроводжуються графічним матеріалом і прикладами р...

Євстіфєєв В.О. Теорія автоматичного керування.Частина 2: Спеціальні системи автоматичного керування

 • формат doc
 • размер 831.64 КБ
 • добавлен 29 марта 2010 г.
Навчальний посібник. За редакцією д. т. н., професора Д. Й. Родькіна. Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського, 2005. - 185 с. Навчальний посібник призначений для студентів електромеханічних спеціальностей технічних навчальних закладів. У посібнику викладені принципи побудови й аналізу імпульсних, цифрових, оптимальних і адаптивних систем автоматичного керування, а також описані випадкові процеси в системах. Пояснення суп...

Єрмолаєв Ю.О. Привод в системах автоматики

Практикум
 • формат pdf
 • размер 4,34 МБ
 • добавлен 10 мая 2012 г.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей: 7.091901«Енергетика сільськогосподарського виробництва», 7.091401«Системи управління і автоматики», 7.091401* «Комп’ютеризовані локальні системи і мережі перетворення і обробки інформації» /Укл. Ю.О. Єрмолаєв. – Кіровоград: КОД-КНТУ, 2009. – 65 с. Зміст: Дослідження параметрів крокового двигуна Загальні відомост Порядок роботи з лабораторним стендом изначення максим...

Єфімов В.В. Автоматика своїми руками

 • формат djvu
 • размер 3,92 МБ
 • добавлен 27 октября 2013 г.
Київ: Веселка, 1981. — 182 с. (Укр.яз). У цій книзі, написаній у формі діалогу, розкрито «таємниці» автоматики, наведено цікаві факти з історії її розвитку. Тут викладено теоретичні основи автоматики, зокрема цілий розділ присвячено її майбутньому, а також наведено багато корисних порад. Юні умільці ознайомляться у книзі з різноманітними конструкціями саморобних автоматів та автоматичних пристроїв, які можна використовувати як у школі, так і вдо...

Ідентифікація і моделювання ТП і ОА

Статья
 • формат doc
 • размер 483,58 КБ
 • добавлен 10 июня 2013 г.
ЛНТУ, Україна, 2010 р., 42 стр. Зміст Основні поняття, визначення та завдання ідентифікації Поняття про моделювання та сигнали Принципи, технологія та основні методи рішення завдань моделювання Математичні моделі технічних систем та методи їх ідентифікації Характеристика методів побудови математичних моделей технологічних об'єктів Характеристика експериментально-аналітичного методу ідентифікації