Похожие разделы

Документація з особового складу

Статья
 • формат doc
 • размер 20,28 КБ
 • добавлен 29 февраля 2012 г.
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2009, 17 сторінок План: Облік особового складу. Порядок ведення особових справ. Трудові книжки.

Документація по особовому складу

Презентация
 • формат ppt
 • размер 23,09 КБ
 • добавлен 13 января 2012 г.
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2009, викладач: Зілюк Н.В., 33 слайда План: Заява Характеристика Особовий листок з обліку кадрів Автобіографія Резюме Пропозиція Скарга Трудова книжка Контракт Наказ + зразки

Документація щодо особового складу

Презентация
 • формат ppt
 • размер 45,05 КБ
 • добавлен 13 января 2012 г.
ВВПК ім. А.Ю. Кримського. 2009, викладач: Зілюк Н.В., 50 слайдів План: Поняття та види документів по особовому складу. Заява Характеристика Автобіографія Особовий листок з обліку кадрів Резюме Документи по особовому складу створюються з приводу прийняття працівників на роботу, звільнення їх, переведення на іншу роботу, надання відпусток, заохочення, накладання дисциплінарних стягнень.

Документи табличного типу

Статья
 • формат doc
 • размер 14,31 КБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2009, 7 сторінок План: Поняття про таблиці та їх призначення Правила заповнення таблиць Документи табличної форми

Документи, що підлягають спеціальному обліку у відповідних структурних підрозділах

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,14 МБ
 • добавлен 05 мая 2012 г.
15 слайдів, 2012 рік. "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана" В роботы детально розглядаються документи, які належать обліку в структурних підрозділах: рознарядка; навчальний план; бланк навчального плану; видання; звіт; реквізити звітів; договір;

Документоведение и документационное обеспечение управления

 • формат iso
 • размер 70.98 МБ
 • добавлен 02 декабря 2010 г.
Коллектив преподавателей РГГУ. Учебно-методический комплекс. М.: РГГУ. Центр дистанционных технологий обучения, 2005 г. Данный электронный учебно-методический комплекс предназначен для преподавателей и студентов документоведческих и архивоведческих дисциплин по специальности "Документоведение и документационное обеспечение управления". Помещенные в пособии материалы могут быть также полезны специалистам в сфере делопроизводства и всем, кого инте...

Документологічна діяльність Міжнародної федерації з інформації та документації

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 36,44 КБ
 • добавлен 02 марта 2014 г.
НАУ. Київ. - 2013. - 24 с. Вступ. Міжнародна федерація з інформації та документації як організаційне утворення. Історія заснування Міжнародної федерації з інформації і документації МФІД. Структура організації та зібрання документів МФІД. Розробка МФІД Універсальної десяткової класифікації (УДК). Створення та побудова універсальної десяткової класифікації (УДК). Консорціум УДК (УДКК). Висновки.

Документування діяльності по кадрах

Реферат
 • формат rtf
 • размер 12,20 КБ
 • добавлен 21 апреля 2012 г.
2012, 12 с., українська мова, м. Володимир-Волинський, Буря Т.В. План: Вступ Загальна характеристика документації з кадрових питань Заяви Накази Трудові книжки Особова картка Особовий листок з обліку кадрів Трудова угода Контракт Автобіографія Характеристика Графік відпусток Доручення Розписка Зразки оформлення документів Зразок заяви про прийняття на роботу Зразок наказу щодо особового складу Зразок оформлення автобіографії Зразок оформлення ха...

Документы, передаваемые по электросвязи

Статья
 • формат ppt
 • размер 5,39 МБ
 • добавлен 05 февраля 2015 г.
Томский политехнический университет. Доцент Роготнева Е.Н. Презентация к лекции. 45 слайдов. 2015 г. Телеграмма. Телекс. Факсограмма. Телефонограмма. Электронное письмо.

Доповідна записка, довідка

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,12 МБ
 • добавлен 21 февраля 2012 г.
13 слайдів. На українській мові. Дається розгорнуте пояснення документа Довідка та Доповідна записка. Вимоги до оформлення довідок та доповідних записок, реквізити та зразки. Після вивчення цього навчального елементу, Ви зможете оформляти доповідні записки згідно вимог та надавати поради співробітникам щодо складання доповідних записок, а також оформляти довідки згідно вимог.

Експертиза цінності документів

Реферат
 • формат doc
 • размер 32,73 КБ
 • добавлен 28 мая 2013 г.
БІЕУ, Біла Церква, викладач - Ярош О.І. Предмет: "Діловодство". Експертиза цінності документів Призначення і сутність експертизи цінності документів Визначення строків зберігання документів Порядок проведення експертизи цінності документів та оформлення її результатів

Закарян М.Р. Введение в общую теорию систем документации

 • формат pdf
 • размер 1,49 МБ
 • добавлен 21 января 2016 г.
Учебное пособие. — Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015. — 245 с. — ISBN 978-5-8209-1159-0 В пособии представлено систематизированное изложение теоретических основ формирования, функционирования и развития систем документации в современном обществе. Освещены новые теоретические подходы к описанию и объяснению сущности систем документации. Адресуется студентам направления 46.03.02 и 46.04.02 «Документоведение и архивоведение» подготовки бакалавро...

Захарова І.В. Документно-інформаційні комунікації

 • формат doc
 • размер 485.5 КБ
 • добавлен 05 декабря 2011 г.
Методичний посібник. Черкаси: Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту, 2011. 31 с. Навчальна дисципліна „Документно-інформаційні комунікації є нормативною навчальною дисципліною, яка передбачена навчальним планом підготовки фахівців кваліфікаційного рівня „бакалавр за напрямом „Документознавство та інформаційна діяльність. „Документно-інформаційні комунікації входить до циклу дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекон...

Захарова В.І., Філіпова Л.Я. Основи інформаційно-аналітичної діяльності

 • формат pdf
 • размер 4,36 МБ
 • добавлен 15 января 2014 г.
К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 336 с. Даний навчальний посібник складений на основі програми підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, якою передбачено вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність». Основна мета навчального курсу – опанування знань щодо теоретичних основ ІАД, організаційно-методичних засад реалізації ІАД в управлінській сфері та в галузі НТІ, типології інформаційно-аналіти...

Заяви

Статья
 • формат doc
 • размер 8,28 КБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2009, 3 сторінки План: Поняття про заяву. Заява про прийняття на роботу. Заява про переведення на іншу посаду. Заява про надання чергової відпустки. Заява про надання відпустки без збереження заробітної плати. Заява про звільнення. Заява про надання навчальної відпустки. Структура тексту заяви. Зразки.

Зиновьева Н.Б. Документоведение

 • формат doc
 • размер 925 КБ
 • добавлен 24 ноября 2010 г.
Учеб.-метод. пособие. - М.: Профиздат, 2001. - 208 с. Пособие существенно расширяет представления о сущности понятия «документ», его видах, действиях и функциях, технологиях документарной деятельности. Оно освещает также теоретические проблемы документоведения: его научный статус, место в системе наук, методы документоведческих исследований. Издание предназначено студентам библиотечно-информационных, документоведческих, архивоведческих, музеевед...

Зиновьева Н.Б. Документоведение

 • формат doc
 • размер 204,86 КБ
 • добавлен 11 января 2017 г.
Учебно-методическое пособие. — М.: Профиздат, 2001. — 208 с. Пособие существенно расширяет представления о сущности понятия «документ», его видах, действиях и функциях, технологиях документной деятельности. Оно освещает также теоретические проблемы документоведения: его научный статус, место в системе наук, методы документоведческих исследований. Издание предназначено студентам библиотечно-информационных, документоведческих, архивоведческих, музе...

Иванов Д.Н., Петрова Н.Е. Как подготовить и оформить письменную работу

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,69 МБ
 • добавлен 09 марта 2015 г.
Учебно-методическое пособие. — СПб.: Университет ИТМО, 2014. — 48 с. Настоящее методическое пособие призвано помочь учащимся (в первую очередь, студентам вузов) в написании письменных работ – от распространенного реферата до экзотической хрии. В пособии читатель познакомится с такими понятиями, как плагиат, компиляция и самостоятельная работа, найдет сведения о типах и композиции письменных работ, ознакомится с основными принципами цитирования, о...

Иванова Н.Ю., Романова Е.Б. Составление и оформление документов в офисном пакете Microsoft Office

 • формат pdf
 • размер 811.75 КБ
 • добавлен 30 декабря 2011 г.
СПб.: НИУ ИТМО, 2011. - 66 с. В методическом пособии рассмотрены примеры разработки различных документов в соответствии с действующей нормативно-правовой базой РФ. Представлены варианты заданий для выполнения лабораторных работ в соответствии с заданной ситуацией. Задания ориентированы на выполнение в офисном программном пакете Microsoft Office - в программах Word и Excel. В пособии даны некоторые теоретические сведения по составлению и оформлени...

Илюшенко М., Лившиц Я, Кузнецова Т. Документоведение. Документ и системы документации

 • формат doc
 • размер 129,43 КБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
М.: 1977. — 84 с. Первый в СССР учебник по документоведению. На сегодняшний день - лучший, но малодоступный. Документоведение — научная дисциплина, изучающая в историческом развитии закономерности образования документов, способы их создания, становление и развитие систем документации и систем документирования. В соответствии с этим в учебном пособии излагаются понятие документ, его функции, способы документирования. Подробно освещается процесс ск...