Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. История
 3. История Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Периодика по вспомогательным историческим дисциплинам
 5. Беларускі археаграфічны штогоднік
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историография, источниковедение и методы исторических исследований
 4. Историография и источниковедение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историческое краеведение
 4. Краеведение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История стран Европы и Америки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Гістарычны Альманах
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 4. Этнография и этнология народов Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 3. История культуры
 4. История белорусской культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Литературоведение
 3. Изучение белорусской литературы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания истории
 5. Методика преподавания истории Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История государства и права
 4. История государства и права Беларуси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Беларуси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Киевской Руси
 1. Художественная литература
 2. Белорусская художественная литература

Белы А. Хроніка Белай Русі: Імагалогія Беларусі XII-XVIII стст

 • формат pdf
 • размер 99,36 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
/Алесь Белы. — 2-е выд., папраўл. і дапоўн. — Смаленск: Інбелкульт, 2013. — 468 с. ISBN: 978-5-9904531-1-1. "Хроніка Белай Русі" — істотна перапрацаванае і дапоўненае выданне манаграфіі 2000 г., прысвечанай гісторыі ўзнікнення хароніма - Белая Русь» і яго паступовага дастасавання да тэрыторыі сённяшняй Рэспублікі Беларусь, разгледжаных у рэчышчы -гісторыі ідэй». У кнізе на падставе аналізу вялікай колькасці тэкставых і картаграфічньгх крыніц прас...

Бригадин П.И. История Беларуси в контексте европейской истории

 • формат pdf
 • размер 99,52 МБ
 • добавлен 12 октября 2016 г.
Курс лекций. — Минск: БГУ, 2007. — 336 с. Курс лекций прочитан в Государственном институте управления и социальных технологий БГУ. Для студентов и всех интересующихся отечественной историей. Расселение славян. Белорусские земли в IX — середине XIII в. Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское в XIII—XVI вв. Беларусь в составе Речи Посполитой. Беларусь в составе Российской империи. Эпоха войн и революций. Беларусь в межвоенный период. Бел...

Брыгадзін П.І.(ред) Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Часть 2. ХІХ - ХХ стст

 • формат djvu
 • размер 5.24 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Курс лекцый / П.Брыгадзін, У.Ладысеў, П.Зялінскі [і інш.]. — Мн.: РІВШ БДУ, 2002. — 656 с. Другая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Частка 1 выйшла у 2000 г: Крэнь І.П. (рэд.) Гісторыя Беларусі у 2 ч. Частка 1. Са старажытных часоу да канца XVIII ст. Змест Беларусь у п еры яд ад падзелаў рэчы паспалітай да буржуазных рэформаў Прававое i сацыяльна-эканамічнае становішча Беларуci пасля далучэння да Рассii Урадавая палітык...

Брыгадзін П.І., Ладысеў У.Ф., Зялінскі П.І. і інш. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Часть 2. XIX XX стагоддзі

 • формат pdf
 • размер 14.87 МБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Курс лекцый. Мінск.: РІВШ БДУ, 2002. - 656 с. ISBN 985-6299-68-3 (ч. 2) Курс лекцый па гісторыі Беларусі, канец XVIII - пачатак ХХІ ст., адпавядае асноўнаму зместу вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў ВНУ. Уяўляе цікавасць для выкладчыкаў тэхнікумаў і вучылішчаў, настаўнікаў школ, ліцэяў, гімназій, а таксама аматараў айчыннай гісторыі.

Будзьма беларусамi!

 • формат video
 • размер 72,11 МБ
 • добавлен 13 декабря 2015 г.
Год выпуска: 2011. Жанр: Мультфильм, рисованный, короткометражный, история. Выпущено: Беларусь, БудзьмаTUT. Режиссер: Юлия Рудицкая. Качество: WEBRip. Видео: XviD, 1586 Кбит/с, 720х400. Аудио: Белорусский (MP3, 2 ch, 192 Кбит/с). Размер: 72 МБ. Продолжительность: 00:05:37. Перевод: Отсутствует. Субтитры: Русские. Короткий патриотический мультфильм, первый профессионально созданный анимационный фильм на белорусском языке, посвящённый истории Белор...

Вільня-Беларускі, альбо Літоускі горад?

Презентация
 • формат ppt
 • размер 8,40 МБ
 • добавлен 25 октября 2014 г.
Данная презентация раскрывает историю основания Вільні (современного Вильнюса) и исследует вопрос о "национальной принадлежности" этого города. Презентация основана на достоверных исторических и статистических данных, дополнена показательными графиками.

Ваенна палітычныя інтарэсы РСФСР і стварэнне Літ-Бел

Реферат
 • формат doc
 • размер 17,27 КБ
 • добавлен 01 октября 2012 г.
БГЭУ, РБ, Минск, 2012, преподаватель Ковалевская Ю.И., 10 стр., имеется список литературы. 1 раздел - Ваенна палітычныя інтарэсы РСФСР і стварэнне Літ-Бел.

Вайна 1812 года і Беларусь(на белорусском языке)

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 17,59 КБ
 • добавлен 18 ноября 2010 г.
Контрольная работа по истории Беларуси - Вайна 1812 года і Беларусь(на белорусском языке) МГПУ, 2009 г. , 15 стр. Дисциплина - История Беларуси Пачатак вайны. Адносіна да яе беларускага грамадства. Партызанскі рух у Беларусі. Разгром арміі Напалеона. Вынікі вайны для Беларусі.

Великая Отечественная война: Шпоры

Шпаргалка
 • формат pdf
 • размер 501,06 КБ
 • добавлен 04 ноября 2014 г.
1 курс, ПолесГУ, Пинск, Беларусь. Селюжицкая Н. А. 52 страницы. 2014 год. Вопросы к зачету по предметному курсу «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)» для студентов дневной формы обучения, 32 вопроса. 1. Актуальность и необходимость изучения истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. Периодизация Второй мировой войны. 2. Международное положение в мире в 30 е гг. XX в. Очаги военной напряженн...

Внешняя политика государства. Союз Беларуси и России

Реферат
 • формат doc
 • размер 5,91 КБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Содержание Основные принципы внешней политики Договор о создании Союзного государства Гражданство Союзного государства Предметы ведения Союзного государства Бюджет Союзного государства Органы Союзного государства Парламент Союзного государства Совет Министров Суд Союзного государства Счетная палата Должностные лица Акты Союзного государства Государства-участники

ВОВ Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 84,47 КБ
 • добавлен 20 января 2013 г.
«Великая Отечественная война советского народа» (в контексте Второй мировой войны) БТЭУ ПК Вопросы к зачёту по курсу Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) для всех специальностей. Предмет, задачи и актуальность изучения истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. Периодизация Второй мировой и Великой Отечественной войн. Источники изучения Второй мировой и Великой Отечественной войн. Междунаро...

Военно Топографическая карта Виленской губерніи

Карта
 • формат pdf
 • размер 133,20 МБ
 • добавлен 12 августа 2012 г.
1869 г. Выпущено: Россійская Имперія, С.Петербург, Военно-топографический Отдел Главного Штаба. Масштаб карты 3 версты. Карта выполнена в виде книги и размер листа 1 на 1,5 метра.

Военно-топографическая карта Витебской губерніи

Карта
 • формат pdf
 • размер 139,61 МБ
 • добавлен 11 августа 2012 г.
1858 г. Выпущено: Россійская Имперія, С.Петербург, Военно-топографическій Отдел Главного Штаба. Масштаб карты 3 версты. Карта выполнена в виде книги и размер разворота 1 на 1.5 метра. Содержание военно-топографической карты очень подробно. На карте обозначены все объекты, допускаемые масштабом: населенные места показаны в планах; дороги же, кроме теряющихся в лесах или полях, курганы, кустарники, леса, болота, ручьи, отдельные строения, мосты, пе...

Военно-топографическая карта Волынской губерніи

Карта
 • формат pdf
 • размер 176,41 МБ
 • добавлен 09 сентября 2012 г.
1855 г. Выпущено: Россійская Имперія, С.Петербург, Военно-топографическій Отдел Главного Штаба. Военно-топографическая карта Волынской губернии выпущена Военно-топографическим отделом Главного Штаба в 1855 году для военно-топографической карты России. Масштаб карты 3 версты. Карта выполнена в виде книги и размер разворота 1 на 1.5 метра. Содержание военно-топографической карты очень подробно. На карте обозначены все объекты, допускаемые масштабом...

Военно-Топографическая карта Гродненской губерніи

Карта
 • формат pdf
 • размер 102,17 МБ
 • добавлен 25 августа 2012 г.
1856 г. Выпущено: Россійская Имперія, С.Петербург, Военно-топографический Отдел Главного Штаба. Исправления на карте сделаны согласно рекогносцировке 1866 года. Масштаб карты 3 версты. Гродненская губерния граничит: к северу и северо-востоку с Виленской губерней, к востоку с Минской, к югу с Волынской, к западу с Люблинской и Варшавской губерниями, а к северо-западу с Августовской. Карта выполнена в виде книги и размер разворота 1 на 1,5 метра. С...

Военно-Топографическая карта Минской губерніи

Карта
 • формат pdf
 • размер 224,71 МБ
 • добавлен 06 сентября 2012 г.
1850 г. Выпущено: Россійская Имперія, С.Петербург, Военно-топографический Отдел Главного Штаба. Масштаб карты 3 версты. Карта выполнена в виде книги и размер разворота 1 на 1,5 метра. Содержание военно-топографической карты очень подробно. На карте обозначены все объекты, допускаемые масштабом: населенные места показаны в планах; дороги же, кроме теряющихся в лесах или полях, курганы, кустарники, леса, болота, ручьи, отдельные строения, мосты, пе...

Война 1812 года

Презентация
 • формат ppt
 • размер 48,03 МБ
 • добавлен 22 мая 2012 г.
УО "Витебский государственный университет им. Машерова", Витебск/Беларусь, 2012,34 слайда В презентации продемонстрированы изображения, картины, пейзажи и портреты, относящиеся к войне 1812 года. Представленные панорамы известных сражений и образы личностей, участвовавших в войне 1812 года,позволяют проникнуться тогдашней атмосферой.

Вопросы и ответы к экзамену по истории Беларуси / Пытанні і адказы да экзамена па гісторыі Беларусі

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 801,44 КБ
 • добавлен 17 февраля 2012 г.
Мінск, 2012. — 415 с. Матэрыял да экзамена па гісторыі Беларусі (у кантэксце цывілізацыйнага і рэгіянальнага развіцця). Усяго 72 пытанні: Гісторыя Беларусі (у кантэксце цывілізацыйнага і рэгіянальнага развіцця як аб’ект вывучэння. Гістарычная перыядызацыя. Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы ў вывучэнні гісторыі Прынцыпы і метады вывучэння гісторыі. Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі Беларусі Даіндаеўрапейскае насельніцтва на беларускіх земля...

Восстание 1863-1864 гг. на Беларуси

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 40,69 КБ
 • добавлен 23 июля 2013 г.
Брест: Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина (БрГУ), 2013. - 14 с. 1 курс Введение. Подготовка восстания, его причины и цели. К. Калиновский и его революционная деятельность. Происхождения и семья. Биография. Публицистическая и издательская деятельность Калиновского. Причины поражения восстания и его последствия. Заключение. Список литературы.

Восточная Европа в древности и средневековье

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,32 МБ
 • добавлен 12 июля 2014 г.
Научное издание. — Доклады международной научной конференции, посвященной 75-летию профессора Э.М. Загорульского и 30-летию кафедры археологии и спец. ист. дисциплин БГУ (Минск, 16 января 2004 г.) / Науч. ред. А. А. Егорейченко. — Мн.: БГУ, 2004. — 99 с. ISBN 985-485-197-4. В сборник включены доклады международной научной конференции «Восточная Европа в древности и средневековье», посвященной 75-летию профессора Э. М. Загорульского и 30-летию каф...