Творчий звіт вчителя української мови та літератури, що атестується

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5.97 МБ
 • добавлен 08 марта 2014 г.
Вінниця/Україна, заклад "Вінницький технічний ліцей", 2013. — 13 слайдів. сост. О.Шаталюк. Моє педагогічне кредо. Проблема, над якою працюю. Типи уроків. Відкриті уроки. Види робіт на уроках української мови. Види робіт на уроках української літератури. Прийоми і форми роботи на уроках. Позаурочна робота з предмета.

Теслюк В.М., Лузан П.Г., Шовкун Л.М. Основи педагогічної майстерності

 • формат pdf
 • размер 1,28 МБ
 • добавлен 05 сентября 2013 г.
Навчальний посібник. – К. : ДАККіМ, 2010. – 244 с (14,1 у.д.а.). У навчальному посібнику висвітлено зміст професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу, сутнісні складові його педагогічної майстерності, умови та засоби формування педагогічної техніки, розвитку педагогічних здібностей, умінь та навичок. Посібник рекомендовано студентам денної форми навчання спеціальності «Педагогіка вищої школи», викладачам, які забезпечу...

Торопчина Лариса Васильевна. Заслуженный учитель РФ, кандидат филологических наук. Статья Односоставные предложения. Контроль и творчество

Практикум
 • формат doc
 • размер 1,23 МБ
 • добавлен 25 ноября 2015 г.
Статья содержит методические рекомендации для учителей-словесников по проведению контрольных и творческих работ в 8 классе на тему: "Односоставные предложения". Здесь же можно найти материал по подготовке учащихся к ОГЭ по русскому языку, в частности, по написанию сочинений разных типов и сжатого изложения. Рассказано об электронном портфолио ученика, способах его создания и ведения. Статья будет полезна не только учителям, но и школьникам. а так...

Третякова А.І. Шляхи подальшого розвитку творчої ініціативи

 • формат pdf
 • размер 1009,08 КБ
 • добавлен 21 августа 2013 г.
Міністерство освіти і науки україни харківський ліцей міського господарства харківської обласної ради Харків 2007 Зміст Шляхи розвитку творчої ініціативи вчителя Самостійна робота учнів – необхідна складова навчального процесу Урок-лекція з алгебри в 10 класі «Висловлення та операції над ними» Прикладна спрямованість уроків математики: арифметична та геометрична прогресія. Збірник прикладних задач

Туктагулова М.Н. Подготовка учителя начальной школы к использованию речевой деятельности как средства педагогической поддержки школьника в обучении

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,56 МБ
 • добавлен 27 февраля 2015 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Специальность: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования (педагогические науки). РГПУ им. А.И.Герцена. Санкт-Петербург. 2014. -— 219 с. Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор А.С. Роботова. Объект исследования - подготовка учителя начальной школы в процессе повышения квалификации к педагогической поддержке учащегося. Предмет исследования –...

Учебно-методическое пособие по дисциплине Основы педагогического мастерства

 • формат pdf
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 16 июля 2015 г.
Иркутский государственный педагогический колледж № 1, 2004. — 150 с. Введение. Педмастерство учителя как комплекс свойств личности педагога. Педагогическое мастерство и его элементы. Профессиональные знания, умения, способности к педагогической деятельности. Профессионально значимые личные качества педагога. Любовь к детям, склонность к педагогической работе – фундамент педагогического мастерства. Пути, условия, средства становления педмастерства...

Учитель - вихователь, як суб’єкт творчої педагогічної праці

Презентация
 • формат ppt
 • размер 7,71 МБ
 • добавлен 10 мая 2015 г.
Презентація з предмету "Основи педагогічної майстерності", складається із 31 слайду, оформлене як ІНДЗ, має план, вступ, розділи, висновки та список літератури. Інформація вся індивідуальна і виконана без копіювання. Користуйтесь на здоров"я=)

Учитель XXI века!

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,97 МБ
 • добавлен 03 июля 2014 г.
УО «Лоевский государственный педагогический колледж», Лоев/ Беларусь, преподаватель Ларкина Л.Б., 4-ый курс, 2014 год, 14 слайдов. Дисциплина "Введение в специальность". Современный учитель? Кто он? Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана только жертвами, которые человек пр...

Федорова Ніна. Педагогічна майстерність учителя − запорука розкриття творчих здібностей учнів

Статья
 • формат pdf
 • размер 319,54 КБ
 • добавлен 18 августа 2013 г.
Без выходных данных. — Статья. — 8 с. В статье автор показывает сходство профессии учителя и артиста, поскольку мастерство одного и второго тесно переплетаются. При этом учитель остается самим собой в любой ситуации. Ключевые слова: педагогическое мастерство, артистизм учителя, терпение, педагогическая техника.

Федорчук В.В Основи педагогічної майстерності

 • формат pdf
 • размер 2.01 МБ
 • добавлен 19 апреля 2011 г.
Кам`янець-Подільський: Видавець Зволейко Д. , 2008. –140 с. У навчально-методичному посібнику стисло і систематизовано викладено основний зміст курсу Основи педагогічної майстерності згідно з чинною навчальною програмою та з урахуванням сучасних досягнень педагогічної науки. Теоретичний і практичний матеріали посібника можуть використовуватися під час аудиторного опрацювання курсу Основи педагогічної майстерності, а також для організації самостій...

Формування педагогічної майстерності майбутніх вчителів

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 38,59 КБ
 • добавлен 01 декабря 2013 г.
Выходные данные неизвестны. Курсова складається з 2-х розділів. Загальний обєм 31 стр. Вступ теоретичні засади формування педагогічної майстерності Сутність поняття педагогічної майстерності вчителя Складові педагогічної майстерності Професійні та особисті якості вчителя-майстра Методологія визначення сформованості педагогічних якостей Інтерпретація тестів Результати досліджень Висновки список використаної літератури

Фортыгина С.Н. Информационно-образовательная среда как средство формирования проектировочной компетенции у будущих учителей начальных классов

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,44 МБ
 • добавлен 13 июля 2016 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Челябинск, Челябинский государственный педагогический университет 2015 г. – 180 стр. Специальность: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования. Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Волчегорская Е.Ю. Цель исследования – разработать, теоретически обосновать и реализовать структурно-функциональную модель информационно-образовательной среды к...

Фортыгина С.Н. Информационно-образовательная среда как средство формирования проектировочной компетенции у будущих учителей начальных классов

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 752,85 КБ
 • добавлен 07 августа 2016 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Челябинск, Челябинский государственный педагогический университет 2015 г. – 24 стр. Специальность: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования. Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Волчегорская Евгения Юрьевна. Цель исследования – разработать, теоретически обосновать и реализовать структурно-функциональную модель информационно...

Хрипун В.І. Шляхи розвитку творчої особистості вчителя

Статья
 • формат doc
 • размер 13,57 КБ
 • добавлен 05 августа 2013 г.
В.І Хрипун, старший викладач освітнього менеджменту і педагогічних інновацій ЧОІПОПП, Н.П.Николюк, завідувач відділення загальноосвітніх дисциплін Агротехнічного коледжу Уманського державного аграрного університету 7 ст. Вчитель, який має прагнення працювати творчо, розвиває у себе здібності до творчої педагогічної діяльності, самовдосконалюється в цій діяльності, так необхідний сьогоднішній школі, яка на потребу нашого часу має готувати своїх ви...

Цвелюх И.П. (сост.) Практики саморазвития: комплексная диагностическая программа по выявлению особенностей личностно-профессионального развития педагога

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,08 МБ
 • добавлен 27 октября 2014 г.
Красноярск: ПРИНТ, 2010. – 70 с. Аннотация. Пособие представляет собой практикум для студентов педагогических вузов, осваивающих дисциплину «Современные педагогические технологии и мониторинг качества результатов образования». Одним из объектов мониторинга являются условия, в которых человек обучается. В свою очередь, одной из составляющих этих условий выступает педагог, его квалификация, опыт деятельности, уровень профессионализма и личностного...

Черепанова В.Н. Введение в педагогическую имиджелогию

 • формат doc
 • размер 428,32 КБ
 • добавлен 25 сентября 2015 г.
Учебное пособие. Под ред. Макарени А.А., Самойловой М.И. — Б.и., 2006/2008. — 194 с. Педагогическая имиджелогия – новое направление андрогогики, которое продуцирует педагогические, социологические и психологические знания при решении проблемы управления образовательным процессом. В учебном пособии представлено авторское понимание сущности, структуры и функций индивидуального имиджа педагога и его роли в организации доверительной среды общения меж...

Чернявская А.П. Педагогическая техника в работе учителя

 • формат pdf
 • размер 1.12 МБ
 • добавлен 31 декабря 2015 г.
М.: Педагогический поиск, 2001. — 176 с. Педагогическая техника является неотъемлемой частью мастерства педагога. Она выражается в умении учителя найти адекватные ситуации способы, с помощью которых он может максимально выразить себя в учебной и воспитательной работе, соединить в единое целое все части своей работы, донести знания и моральные ценности до ума и души учеников. В книге предложены упражнения, способствующие развитию отдельных элемент...

Честных Ю.Н. Путь к сердцу ученика

 • формат pdf
 • размер 3,98 МБ
 • добавлен 09 июля 2016 г.
Учебное издание. — М.: Просвещение, 1989. — 143 с. — (Мастерство учителя: идеи, советы, предложения). Эта книга — дневник-исповедь учителя, воспитателя о нелегком, но полном радости творчества труде педагога. Автор рассказывает о своих удачах и промахах, сомнениях и открытиях, о том главном, что дает право называться Учителем, — любви и уважении к своим воспитанникам. Книга предназначена учителю, воспитателю группы продленного дня, может быть рек...

Шестакова Т.В та ін. Основи педагогічної творчості та майстерності

 • формат djvu
 • размер 2,27 МБ
 • добавлен 31 августа 2013 г.
Підручник лекцій з педагогічної діяльності, Київ, видавництво НПУ ім.Драгоманова, 255 стр. Творчість і майстерність у педагогічній професії Сутність і зміст педагогічної творчості та майстерності Теоретичні основи професійно-педагогічної діяльності Технологічні основи професійно-педагогічної діяльності Творча особистість педагога Основи професійно-педагогічного самовдосконалення Культура педагогічної взаємодії Теоретичні та Технологічні Основи...

Эстетическое воспитание на уроках географии

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 56,18 КБ
 • добавлен 08 декабря 2015 г.
ПГУ им. Шевченко, 2015 г. 30 стр. Дисциплина - Педагогика. История вопроса. Взгляды выдающихся педагогов на роль эстетического воспитания школьников. Эстетическое воспитание личности в современных условиях. Эстетика детской жизни. Эстетическое восприятие природы. Формирование эстетической культуры средствами искусства. Эстетическое воспитание в системе образования. Эколого-эстетическое воспитание на уроках географии. Теоретические аспекты...