Вердіна С.В., Панченко А.Г. Секрети педагогічної майстерності. Уроки для вчителя

 • формат pdf
 • размер 521,44 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х. : Вид. група «Основа», 2008. — 111, [1] с.: іл. — (Серія «Педагогічні інновації. Майстерня»). ISBN 978-966-333-714-2. У посібнику представлені теоретичні та практичні матеріали щодо організації ефетивної мотивації навчальної діяльності та формування загальнонавчальних умінь і навичок, які можуть бути використані для самоосвіти вчителів і проведення сучасних форм педагогічних семінарів, конференцій тощо. Третій розділ присвячено типовим учитель...

Возможности использования различных путей и методов педагогом для активизации учебно-познавательной деятельности старшеклассников на уроке

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 78,34 КБ
 • добавлен 11 мая 2014 г.
ВятГгу, киров, 2013. Курсовая по педагогике Введение теоретические основы активизации учебно-познавательной деятельности Активизация познавательной деятельности учащихся Уровни познавательной деятельности учащихся Принципы активизации учебно-познавательного процесса Методы активизации учебно-познавательного процесса Факторы активизации учебно-познавательного процесса Приемы активизации познавательной деятельности Особенности учебно-познавательног...

Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки

 • формат pdf
 • размер 2,22 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Харків: Веста: Ранок, 2007. — 176 с. — ISBN 978-966-08-2492-8. Зміст цього методичного посібника є не тільки результатом наукового пошуку його автора, але й підсумком апробації відбитих у ньому наукових ідей і методичних рекомендацій у власній і масовій управлінській практиці. Матеріали, запропоновані увазі читача, як правило, мають інваріантний характер, і це не випадково, бо вони розраховані на творчих керівників і шкільні колективи, здатні від...

Гаврилюк Світлана. Педагогічна творчість вихователя дошкільного навчального закладу як чинник творчого розвитку дітей дошкільного віку в спадщині В.О. Сухомлинського

Статья
 • формат pdf
 • размер 92,70 КБ
 • добавлен 14 августа 2013 г.
Стаття. 6 ст. У світлі концепції особистісно орієнтованого виховання важливого значення набуває проблема розвитку творчості дітей дошкільного віку – неповторного періоду людського життя. Рівень творчого розвитку майбутнього покоління значною мірою визначається педагогічним професіоналізмом, творчою компетентністю, професійним педагогічним мисленням педагога, його психологічною готовністю до педагогічної творчості. Підготовку педагога до творчої п...

Гацко А.М. Педагагічнае ўзаемадзеянне ў вучэбнай камунікацыі

 • формат pdf
 • размер 4,21 МБ
 • добавлен 01 августа 2016 г.
Вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў педагагічных спецыяльнасцей. — Баранавічы: БарДУ, 2010. — 97 с. Разглядаюцца асноўныя падыходы да арганізацыі работы па ўдасканаленні моўнай падрыхтоўкі будучых спецыялістаў. Выкладзены тэарэтычныя асновы педагагічнага ўзаемадзеяння як сістэмаўтваральнага кампанента прафесійнай адукацыі, апісаны вербальныя сродкі ўзаемадзеяння ў працэсе лекцыі, разглядаюцца камунікатыўныя стратэгіі, якія класіфікуюцца па...

Гин А.А. Приемы педагогической техники

 • формат doc
 • размер 371 КБ
 • добавлен 31 октября 2011 г.
Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя (конспект) / Харьковская гуманитарно-педагогическая академия, г. Харьков, Украина, 23 стр., 2009 г. Книга адресована: учителю или воспитателю, который хочет, чтобы на уроках было интересно и ему и детям, но не имеет времени отыскивать идеи в лавине педлитературы; преподавателю ВУЗа, который хочет повысить эффективность препод...

Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность

 • формат pdf
 • размер 5.49 МБ
 • добавлен 23 августа 2011 г.
М.: Вита-Пресс, 2001, 88 стр., 3-е изд. Пособие для учителя. Эта книга-методика адресована учителям-практикам и методистам независимо от предметной специализации. В ней содержатся апробированные и четко сформулированные приемы управлении классом, поддержания дисциплины и внимания; технология организации традиционных и нетрадиционных форм работы на уроке., взаимопомощи учеников; приемы обеспечения эффективной проверки знаний и т. п., а также д...

Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность

 • формат pdf
 • размер 8.04 МБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
Пособие для учителя. М.: Вита-Пресс, 1999 - 88 стр. Эта книга-методика адресована учителям-практикам и методистам независимо от предметной специализации. В ней содержатся апробированные и четко сформулированные приемы управлении классом, поддержания дисциплины и внимания; технология организации традиционных и нетрадиционных форм работы на уроке., взаимопомощи учеников; приемы обеспечения эффективной проверки знаний и т. п., а также дидактические...

Гин Анатолий. Приемы педагогической техники

 • формат djvu
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 18 сентября 2009 г.
Приема педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя / А. А. Гин. — 5-е изд. — М: Вита-Пресс, 2004. — 88 с. — ISBN 5-7755-0513-1. Эта книга-методика адресована учителям-практикам и методистам независимо от предметной специализации. В ней содержатся апробированные и четко сформулированные приемы управлении классом, поддержания дисциплины и внимания; технология организации традиц...

Голубчикова М.Г. От творчества учителя - к творчеству ученика: путеводитель по продуктивному обучению

 • формат pdf
 • размер 2,06 МБ
 • добавлен 03 октября 2015 г.
Издание 5-е, переработанное. — Иркутск: изд-во ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 2011. — 98 с. Пособие предназначено педагогам, стремящимся к организации учебного процесса на идеях продуктивности и творчества. В работе представлен вариант реализации теоретических идей в образовательной практике, показан путь осуществления продуктивного обучения с позиций целостности и системности: от разработки творческих заданий до составления образовательных программ. Пособие...

Голубчикова М.Г. От творчества учителя - к творчеству ученика: путеводитель по продуктивному обучению

 • формат doc
 • размер 122,08 КБ
 • добавлен 20 января 2012 г.
Иркутск: изд-во ГОУ ВПО «ИГПУ», 2004. - 91 с.Пособие предназначено педагогам, стремящимся к организации учебного процесса на идеях продуктивности и творчества. В работе представлен вариант реализации теоретических идей в образовательной практике, показан путь осуществления продуктивного обучения с позиций целостности и системности: от разработки творческих заданий до составления образовательных программ.Пособие адресуется как практикующим педагог...

Гордон Томас. Курс эффективного преподавателя. Как раскрыть в школьниках самое лучшее

 • формат doc
 • размер 1,72 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
При участии Ноэля Берча; пер. с англ. К. Лукьяненко. — М.: Ломоносовъ, 2010. — 432 с. — (Школа завтра). Известный американский психолог дает советы учителям, стремящимся повысить эффективность своей работы. Как решить извечную проблему: дисциплина или доверительные отношения с классом? Можно ли научить ребенка, который не хочет учиться? Как разрешить конфликт без проигравших? Автор предлагает эффективную модель взаимоотношений учителя и ученика,...

Гордон Томас. Курс эффективного преподавателя. Как раскрыть в школьниках самое лучшее

 • формат djvu
 • размер 3,56 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Год: 2010 Автор: Томас Гордон при участии Ноэля Берча Переводчик: К.Лукьяненко Жанр: Педагогическая психология Издательство: ЛомоносовЪ ISBN: 978-5-91678-022-2 Серия: Школа завтра Язык: Русский Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста Интерактивное оглавление: Да Количество страниц: 432 Описание: Известный американский психолог дает советы учителям, стремящимся повысить эффективность своей работы. Как решить изв...

Гребенкина Л.К., Байкова Л.А. (ред.) Педагогическое мастерство и педагогические технологии

 • формат pdf
 • размер 40,08 МБ
 • добавлен 02 сентября 2015 г.
Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Педагогическое общество России, 2000. — 256 с. — (Профессиональная культура педагога). ISBN 5-93134-097-1. Научные основы педагогического мастерства и педагогических технологий. Педагогическая деятельность. Технологии. Мастерство. Педагогическая культура и педагогическое мастерство. Педагогическая техника в педагогической деятельности. Технология...

Гресь Анна. Не-методичний посібник для вчителя

 • формат pdf
 • размер 4,95 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х. : Вид. група «Основа», 2011. — 255, [1] с. : іл. — (Серія «Золота педагогічна скарбниця»). ISBN 978-617-00-0742-1. Цю книгу адресовано всім педагогам, які творчо ставляться до своєї роботи, тому вона є справжнім помічником учителя. У книзі зібрано корисні рекомендації, які полегшать індивідуальну роботу з дітьми й батьками, підкажуть вихід зі складних ситуацій; допоможуть провести батьківські збори, дібрати ключик до найважчого учня, знайти сп...

Даринская Л.А. Технологии педагогического мастерства

 • формат pdf
 • размер 852,60 КБ
 • добавлен 17 марта 2012 г.
СПб.: НОУ «Экспресс», 2009. – 117 с. Книга выстроена и написана очень рационально и компактно. В ней содержатся инновационные педагогические технологии, без которых трудно представить себе работу современной школы. Но учителя, взявшиеся их осваивать, иногда вынуждены «клевать по зернышку»: что-то узнавать на курсах повышения квалификации, что-то из журналов, учебников, рассказов коллег. Здесь же технологии четко систематизированы, подробно описа...

Дёгтева Т.А. Аналитический отчёт за межаттестационный период (2010-2015 гг.)

 • формат doc
 • размер 73,59 МБ
 • добавлен 13 марта 2015 г.
ГАОУ СПО СО "Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства" Бобровский филиал, п. Бобровский, 2015. — 100 с. Введение. Анализ формирования развивающей образовательной среды, как фактора формирования профессиональных компетенций и развития творчества студентов. Основные принципы формирования образовательной среды в учебном кабинете. Кабинет как компонент развивающей образовательной среды. Информационно-образовательная среда. Р...

Дёгтева Т.А. Моя педагогическая деятельность

Презентация
 • формат ppt
 • размер 76,81 МБ
 • добавлен 11 марта 2015 г.
П.Бобровский Сысертского р-она Свердловской обл. 2015г. 1 презентация - Моя педагогическая деятельность - 1 часть. 34 слайда. - общие сведения. - грамоты и награды. 2 презентация - Моя педагогическая деятельность - 2 часть. 30 слайдов. - аттестация. - участие в конкурсах. - публикации. - ИКТ. 3 презентация - Моя педагогическая деятельность - 3 часть. 20 слайдов. - методическая работа. - успехи студентов. - классное руководство. 4 презентация - Мо...

Джонсон С., Джонсон К. Одноминутный учитель

 • формат pdf
 • размер 478,59 КБ
 • добавлен 11 августа 2015 г.
Пер. Е. Гендель. — Попурри, 2003. — 45 с. Описаны практические методы повышения эффективности учебного процесса в образовательных учреждениях. Для широкого круга читателей.

Емельянова М.В., Журлова И.В., Савенко Т.Н. Основы педагогического мастерства

 • формат pdf
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 27 июля 2015 г.
Курс лекций для студентов дневного и заочного отделений педагогического университета. – Мозырь: УО «МГПУ», 2005. – 150 с. Пособие содержит учебный материал по тринадцати главным темам курса «Основы педагогического мастерства», список основной литературы в соответствии с темами, а также литературы для самообразования. В качестве приложений представлены справочный материал по вопросу «Формирование профессионального мастерства учителя как педагогиче...