Кайдалова Л.Г., Щокіна Н.Б., Вахрушева Т.Ю. Педагогічна майстерність викладача

 • формат pdf
 • размер 1,61 МБ
 • добавлен 12 февраля 2017 г.
Навчальний посібник. — Х.: Вид-во НФаУ, 2009. — 140 с. Розкрито сутність та складові педагогічної майстерності: професійна компетентність, педагогічна техніка, культура, педагогічний такт та імідж викладача. Висвітлено специфіку й особливості спілкування в педагогічній діяльності, приділено увагу лекціям майстер-класу та акторським здібностям викладача, самовдосконаленню педагога. Рекомендовано викладачам, аспірантам та магістрам. Зміст Передмова...

Как преодолеть медленное чтение у школьников

Практикум
 • формат doc
 • размер 19,35 КБ
 • добавлен 29 ноября 2014 г.
МОБУСОШ №6 Россия, г.Новокубанск Мигулина Джамиля Курбановна. 5 стр. 2014г. В данной статье имеется теоретическая и практическая части. Первая часть показывает причины медленного чтения школьников, вторая часть показывает как на практике можно это преодолеть.

Калінська О.П., Цубов Л.В. Маніпуляція як невід`ємна частина педагогічної майстерності викладача

Статья
 • формат pdf
 • размер 153,23 КБ
 • добавлен 18 августа 2013 г.
Стаття, 2 ст. Національний університет Львівська політехніка Зміни, що відбуваються у сучасному суспільстві, вимагають нових підходів до освіти й виховання підростаючого покоління. Перед сучасним педагогом ставиться вимога володіти цілою гамою спеціальних, професійних умінь, передусім, пов’язаних з його психолого-педагогічною підготовкою. У своїй професійній діяльності він зіштовхується з необхідністю вчити не лише знанням, але й способам ї...

Калошин В.Ф., Гоменюк Д.В., Сушенцева Л.Л. Педагогічні засади розвитку творчості в учнів навчальних закладів професійно-технічної освіти

 • формат pdf
 • размер 827,68 КБ
 • добавлен 29 июля 2013 г.
Інститут професійно-технічної освіти апн україни навчально-науковий цетр професійно-технічної освіти апн україни Методичний посібник. – К.: 2008. – 86 с. методичний посібник розроблено з метою надання практичної допомоги викладачам, Майстрам виробничого навчання (далі в тексті викладачам) у розвитку творчості учнів, Ліцеїстів, студентів (далі в тексті – учнів). Матеріали посібника дозволять кожному Зацікавленому викладачу більш ефективно розвив...

Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество

 • формат djvu
 • размер 5,28 МБ
 • добавлен 10 апреля 2014 г.
М.: Педагогика, 1990. — 144 с. — ISBN 5-7155-0293-4. Педагогическая деятельность рассматривается в книге как творческий процесс. Авторы анализируют как педагогические, так и психологические основы педагогического творчества. Причем в кругу их интересов оказывается не только обучающая деятельность учителя, но и его общение с детьми, которое тоже рассматривается как творчество. Авторы ставят перед собой задачу помочь учителю сформировать свою творч...

Капіца В.Ф., Орлова О.І., Шурупова К.В. Професійна кар’єра успішного фахівця. Книга 1

 • формат doc
 • размер 1,35 МБ
 • добавлен 25 февраля 2015 г.
Монографія. – Кривий Ріг: Видав. центр ДВНЗ «КНУ», 2013. – 415 с. Монографія представляє собою навчальне видання, в якому узагальнюється перший досвід викладання навчальної дисципліни «Професійна кар’єра успішного фахівця» в ДВНЗ «Криворізький національний університет». Дисципліна викладається силами викладачів кафедри філософії і соціальних наук у трьох основних взаємопов’язаних модульних блоках: світоглядно-методологічні засади професійного ста...

Карнелович М.М. Рефлексия учителей на этапе послевузовского образования

 • формат pdf
 • размер 582,80 КБ
 • добавлен 29 июля 2013 г.
Пособие. – Гродно: ГрГУ, 2009. – 67 с. ISBN 978-985-515-190-7 Излагается психолого-педагогическая программа развития рефлексии учителей на послевузовском этапе образования, основанная на результатах фундаментальных исследований в области психологии профессионально-личностного самосовершенствования учителя. Адресовано студентам специальности «Практическая психология», может быть полезным педагогам-психологам, преподавателям учреждений образования,...

Карпицкий Н.Н., Тарнапольская Г.М. Личность в современной практике образования

 • формат pdf
 • размер 633,90 КБ
 • добавлен 05 мая 2015 г.
Рига: Cita Eiropa, 2015. – 142 с. Монография посвящена значению преподавания для личностной самореализации. В монографии рассматривается формирование в системе образования гуманитарного фундамента, на основе которого происходит личностная самореализация и культурная инициация личности. В соответствии с этим предлагается динамическая модель обучения, предполагающая, что преподаватель и учащиеся формируют новый язык взаимопонимания, на котором прои...

Ковальова I.О., Шатілова Ж.В. Артистизм сучасного педагога

Практикум
 • формат pdf
 • размер 4,77 МБ
 • добавлен 09 августа 2016 г.
Науково-методичні рекомендації до навчального курсу з педагогіки. — Харків: Оберіг, 2012. — 112 с. Рекомендовано для студентів, молодих фахівців-педагогів, вчителів і викладачів. Передмова Структура навчального спецкурсу "Артистизм сучасного педагога" Зміст навчальної дисципліни Педагогіка і театр: історія та розвиток взаємодії Місце театрального мистецтва в освітньому процесі Структура педагогічного артистизму Педагогічний артистизм як скл...

Ковальчук Василь. Педагогічна майстерність викладача - основа його компетентності

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,10 МБ
 • добавлен 05 января 2016 г.
Профтехосвіта № 6 (30), червень 2011 Управління якістю 13 ст. Педагогічна майстерність — високе мистецтво виховання та навчання, що постійно вдосконалюється, доступне кожному педагогові, який працює за покликанням і любить дітей. Під педагогічною майстерністю розуміється комплекс властивостей особистості, що забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності. Бути майстром педагогічної справи — це означає мати вихідну позицію, яка...

Ковальчук Л.О. Педагогічна майстерність

Практикум
 • формат pdf
 • размер 270,14 КБ
 • добавлен 19 декабря 2015 г.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра загальної і соціальної педагогіки Методичні вказівки до вивчення навчального курсу для студентів ІV курсу факультету культури і мистецтв (доповнення до посібника Основи педагогічної майстерності відповідно до вимог КМСОНП) Львів – 2012 Суспільні тенденції гуманізації змісту, методів і форм педагогічного процесу, орієнтування...

Ковнер В.В. Педагогічні задачі в підготовці майбутніх учителів до творчої діяльності

Статья
 • формат pdf
 • размер 504,72 КБ
 • добавлен 31 июля 2013 г.
М. Ніжин, Україна 11 ст. У статті автор розглядає проблему доцільності використання педагогічних задач в підготовці студента до майбутньої професійної діяльності.

Колесникова И.А. Педагогическое проектирование

 • формат doc
 • размер 395.83 КБ
 • добавлен 28 декабря 2016 г.
Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. — М.: Академия, 2005. — 288 с. В пособии рассматриваются научно-практические основы проектирования как особого вида профессионально-педагогической деятельности. Впервые подробно представлено многообразие областей, видов и проблем проектирования в сфере современного образования. Проектная деятельность проанализирована как средство изменения педагогической действительности и обеспечения личностного роста.

Коломієць А.М., Лапшина І.М., Білоус В.С. Основи інформаційної культури майбутнього вчителя

 • формат pdf
 • размер 1,31 МБ
 • добавлен 10 июня 2015 г.
Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ВДПУ, 2006. — 88 с. Мета посібника – дати майбутньому вчителю уявлення про роль інформації в розвитку інформаційного суспільства, найбільш важливі джерела та способи одержання інформації, переконати в необхідності розвитку особистої інформаційної культури, допомогти студентам навчитися орієнтуватися в світі інформації, самостійно знаходити необхідні для навчального процесу відомості й факти, раціонально п...

Консерватизм в профессии учителя

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 16,19 КБ
 • добавлен 07 ноября 2015 г.
Смоленский Государственный Университет, город Смоленск, 2013, 12 с. Понятие консерватизма и его особенности, методика педагога-консерватора, творческое самосовершенствование учителя

Константинова Л.А. Обучение студентов-нефилологов письменной коммуникации в учебно-профессиональной сфере

 • формат doc
 • размер 238,38 КБ
 • добавлен 01 августа 2014 г.
Монография / Л.А. Константинова. Тула: Тул. гос. ун-т. 2003. – 137 с. Аннотация. Повышение общей речевой культуры учащихся есть некий «социальный заказ» современного постиндустриального общества, когда ясно осознается то, что успех или неуспех в учебной, а затем и в профессиональной деятельности непосредственно связан с уровнем владения языком. Вот почему умение работать с научной литературой с целью извлечения нужной информации становится все бо...

Крохмаль В.Ф. На допомогу молодому вчителю

 • формат doc
 • размер 169,54 КБ
 • добавлен 27 января 2016 г.
Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації, 2013. — 87 с. Молодий учитель уперше переступає поріг класу. Скільки труднощів чекає його попереду! Він немає практики, йому дуже складно, бо ні з чим порівнювати кожну нову педагогічну ситуацію. Він вчиться бути вимогливим і поступливим, суворим і життєрадісним. Якщо всі ці риси йому допомогли виробляти його наставники ще у ВНЗ, то потрібно тільки бути самим собою. Але це, на жаль...

Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учителя. Учебно-методическое пособие

 • формат doc
 • размер 187.73 КБ
 • добавлен 24 ноября 2009 г.
В учебном пособии рассматривается один из важнейших аспектов педагогического труда — оценочная деятельность учителя. Предпринята попытка объяснить необходимость изменения традиционно сложившейся оценочной системы и раскрыть последовательность процедур, обеспечивающих самооценку учебной деятельности. Работа адресована директорам, завучам школ руководителям методических объединений, учителям. студентам педвузов, педучилищ, специалистам, интересующи...

Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии

 • формат doc
 • размер 171,79 КБ
 • добавлен 08 сентября 2016 г.
Монография - М.:Просвещение,2004. - 80 с. Настоящее издание поможет начинающим и опытным педагогам в овладении педагогическими технологиями в современной школе.

Кузнецов И. Настольная книга практикующего педагога

 • формат rtf
 • размер 3.78 МБ
 • добавлен 02 марта 2011 г.
РОСБУХ, ГроссМедиа, 2008. - 358 с. Пособие составлено на основе изучения теории и практики проведения реформ в отечественных и зарубежных учебных заведениях, а также опыта исследовательской и практической работы учреждений образования и преподавателей по совершенствованию технологий обучения и воспитания. В книге изложена наиболее востребованная в современном прагматичном мире прикладная педагогическая технология, которую отличает основанная на...