Викиди забруднювальних речовин у атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення

Стандарт
 • формат doc
 • размер 182,11 КБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Видавництво КВІЦ 04080, м. Київ, вул. Фрунзе 19- 21. Тел. (044) 417-2172, 462-4851. Свідоцтво про внесення до державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 461 від 23.05.01 р.

ГКД 34.47.502-2003. Маслонаповнені вводи напругою 110-750кВ. Типова інструкція

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,38 МБ
 • добавлен 10 декабря 2015 г.
Вимоги цієї типової інструкції з експлуатації маслонаповнених вводів напругою 110-750 кВ поширюються на маслонаповнені вводи герметичної та негерметичної конструкції напругою 110-750 кВ з маслобар'єрною, паперово-масляною та твердою ізоляцією. Інструкцію призначено для використання при здійсненні налагоджувальних робіт, а також при експлуатації і ремонті маслонаповнених вводів. Ця інструкція доповнює заводські інструкції і не суперечить їм. На ос...

ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 258.75 КБ
 • добавлен 22 сентября 2010 г.
Дані Правила встановлюють вимоги до проектування, будови, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту і експлуатації парових котлів, автономних пароперегрівачів і економайзерів з робочим тиском (тут і далі за текстом – надлишковим) більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і автономних економайзерів з температурою води вище 115°С.

ДНАОП 0.00-1.08-94Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

Стандарт
 • формат doc
 • размер 415.1 КБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
Киев 1998.«Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», (С изменениями и дополнениями) Обязательны для всех министерств, ведомств, объединений, организаций, предприятий (независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности), юридических и физических лиц. Настоящие Правила устанавливают требования к проектированию, устройства, изготовления, реконструкции, монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации паров...

ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту вiд статичної електрики

 • формат doc
 • размер 1.46 МБ
 • добавлен 14 мая 2010 г.
ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту вiд статичної електрики. -69 стр. Ці Правила містять вимоги щодо захисту від шкідливого та небезпечного впливу статичної електрики у виробництвах промисловості. Правила поширюються на виробництва, якi заново проектуються, будуються або монтуються, а також на дiючi промислові, дослiдно-промисловi виробництва, цехи, дільниці та лабораторні установки всіх галузей промисловості, незалежно від форм власності та видів...

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

 • формат doc
 • размер 927 КБ
 • добавлен 04 мая 2010 г.
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок Затверджено: Наказ Міністерства праці. та соціальної політики. України. 21.06.2001 р. N 272. зміст. Загальні положення. Галузь застосування. Скорочення, терміни, визначення. Нормативні посилання. Електроустановки житлових, громадських, адміністративних. та побутових будинків. Галузь застосування. Терміни та визначення. Електропостачання. Ввідні пристрої, розподільні щит...

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. електрообладнання спеціальних установок

 • формат doc
 • размер 834 КБ
 • добавлен 14 мая 2010 г.
ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. електрообладнання спеціальних установок. затверджено: Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 р № 272. - 110 стор. Вимоги Правил поширюються на електрообладнання спеціальних електроустановок напругою до 10 кВ будинків та споруд, які будуються або реконструюються в Україні, а саме: електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків; буд...

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок

 • формат doc
 • размер 746 КБ
 • добавлен 12 сентября 2009 г.
ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок Требования Правил распространяются на электрооборудование специальных электроустановок напряжением до 10 кВ зданий и сооружений, вновь строящихся или реконструируемых в Украине, а именно: электрооборудование жилых, общественных, административных и бытовых зданий; зданий и сооружений физкультурно-оздоровительных, спортивных и культурно-зрелищных, раз...

ДНАОП 1.1-10-1.01-97 Правила безопасной эксплуатации электроустановок

Стандарт
 • формат doc
 • размер 124.83 КБ
 • добавлен 28 октября 2010 г.
Правила безпечної експлуатації електроустановок (далі - Правила) поширюються на працівників, які виконують роботи в електроустановках Міністерства енергетики України (далі - Міненерго України). Дотримання вимог цих Правил є обов'язковим у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації електроустановок електричних станцій, електричних і теплових мереж, електричної частини пристроїв ТАВ, ЗДТК, районних котелен...

Додатки до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (будуть чинні з 02.09.2012)-124 стор. Додатки 1-4

Стандарт
 • формат doc
 • размер 210,24 КБ
 • добавлен 30 июня 2012 г.
Додаток 1 до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів норми і обсяг випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів Силові трансформатори, автотрансформатори й масляні реактори (далі - трансформатори). Напівпровідникові перетворювачі (далі - перетворювачі). Силові конденсатори. Акумуляторні батареї. Кабельні лінії. Повітряні лінії електропередавання. Повітряні лінії електропередаванн...

Документация - Электрохозяйство

 • формат doc
 • размер 397.34 КБ
 • добавлен 18 марта 2010 г.
Примеры инструкций, журналов, положений и т. д., которые требует Госэнергонадзор. График ТО и ремонта электроустановок. Должностная инструкция для ответственного. Должностная инструкция для слесаря - сантехника. Должностная инструкция для электромонтера. Журнал дефектов и неполадок. Журнал инструктажа по ОТ. Журнал инструктажей. Журнал проверки знаний у не электротехнического персонала. Журнал учёта и содержания средств защиты. Журнал учета рабо...

Жовнір Ю.М. Жовнір О.П. Навчальний посібник з проектування, монтажу і експлуатації ПЛІ с арматурой СICAME

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 9,42 МБ
 • добавлен 12 ноября 2015 г.
Подано основні положення проектування електричних мереж, методи визначення розрахункових електричних навантажень, електричного та механічного розрахунків ПЛІ (з врахуванням вимог ПУЕ 2006р.), характеристики самоутримних проводів (СІП) для ПЛІ. лінійної арматури для монтажу СІП на опорах, загальні рекомендації щодо монтажу СІП на ПЛІ напругою до І кВ. Окремо розглянуто аспекти експлуатації ПЛІ до 1 кВ (нагляд за станом ПЛІ, профілактичні випробува...

Закон Украины об энергетике

Стандарт
 • формат doc
 • размер 200 КБ
 • добавлен 01 октября 2010 г.
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці і регулює відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі.

Закон Украины по энергосбережению

Стандарт
 • формат doc
 • размер 119.5 КБ
 • добавлен 01 октября 2010 г.
Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об'єднань та організацій, розташованих на території України, а також для громадян. У цьому Законі вживаються такі поняття: "енергозбереження" - діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсі...

Зміни та доповнення до текстової частини ПТЕЕС 2012

Стандарт
 • формат doc
 • размер 412,96 КБ
 • добавлен 18 ноября 2015 г.
В таблице сведены разделы из старых и новых ПТЭЭП и даны комментарии к изменениям

Инструкция по эксплуатации ВЛ 0.4-10 кВ

Стандарт
 • формат doc
 • размер 2.19 МБ
 • добавлен 10 ноября 2010 г.
Инструция по эксплуатации разработана, согласно требований Правил технической эксплуатации одним из обл. энерго Украины и адаптирована предприятием не энергетическим, имеющим несколько десятков киллометров ВЛ и свою энергетическую службу под себя. Язык русский.

Инструкция по эксплуатации молниезащиты зданий и сооружений

Стандарт
 • формат doc
 • размер 79.58 КБ
 • добавлен 15 ноября 2010 г.
Инструкция по эксплуатации молниезащиты разработана, согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Національний стандарт України інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд, предприятием имеющим в эксплуатации объекты взрывоопасные и пожароопасные. Дает общие сведения об устройстве молниезащиты, руководство по приемке в эксплуатацию и саму эксплуатацию, особенно проверка перед грозовым сезоном. Язык украинский.

Инструкция по эксплуатации силовых трансформаторов 6-10/0.4 кВ

Стандарт
 • формат doc
 • размер 218 КБ
 • добавлен 11 ноября 2010 г.
Инструкция разработана Обл. энерго Украины и адаптирована под не энергетическое предприятие эксплуатирующее несколько десятков собственных трансформаторов. Разрабатывалась для обучения персонала правильной эксплуатации и устройства трансформаторов. Язык русский.

Инструкция по эксплуатации ТП и РП 6-10/0.4 кВ

Стандарт
 • формат doc
 • размер 148.5 КБ
 • добавлен 12 ноября 2010 г.
Инструкция по эксплуатации РП и ТП дает основы устройства оборудования их безопасную эксплуатацию, разработана и адаптирована для электромонтеров и инженеров отдела главного энергетика, согласно правил технической эксплуатации электроустановок потребителей Украины. Язык русский.

КНД 45-141-99 Керівництво щодо будівництва лінійних споруд волоконно-оптичних ліній зв'язку

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,57 МБ
 • добавлен 11 декабря 2015 г.
Руководство по строительству линейных сооружений ВОЛС (для Украины) Цей КНД розроблено згідно з тематичним планом Державного комітету зв’язку та інформатизації Украни з метою формування фонду галузевих нормативних документі в з питань будівництва, реконструкці та ремонту лінійних споруд зв'язку. Сучасні волоконно-оптичні системи передавання для свого функціонування потребують мережі на базі волоконно-оптичниі ліній зв'язку, основою яких є оптичні...

Косюк В.В. Пожежна безпека енергетичних підприємств (Довідник)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 109,69 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: СМПГ Шанс, 2011. — 122 с. Довідник містить нормативні матеріали, необхідні для розробки генеральних планів, планування будівель, проектування будівельних конструкцій, зовнішнього і внутрішнього водопроводу, вентиляції, газопостачання, автоматичних установок пожежогасіння і пожежної сигналізації підприємств паливо-енергетичної галузі, а також забезпечення пожежної їх в період експлуатації. Довідник розглянутий та погоджений на засіданні НТР...

Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією

 • формат doc
 • размер 152 КБ
 • добавлен 20 июня 2010 г.
Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією Постанова від 4 травня 2006 року N 562 (Із змінами і доповненнями від 18 грудня 2008 року N 1384 ) -17 стор. Ця Методика встановлює порядок визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення спожив...

Методика обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж

 • формат doc
 • размер 256.5 КБ
 • добавлен 20 июня 2010 г.
НКРЕ Методика обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 червня 2008 року N 691 –18 стор. Ця Методика встановлює методологію обрахування вартості обґрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання, у тому числі порядок складення кошторису витрат власників мереж на утримання їх технологічних електричних м...

Методика по визначенню втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач

 • формат doc
 • размер 1.61 МБ
 • добавлен 20 июня 2010 г.
Міністерство Енергетики України. Затверджено 18 лютого 1998 р. Методика по визначенню втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач Затверджено Заступником Міністра енергетики України, головним державним інспектором України з енергетичного нагляду 18 лютого 1998 р. - 53 стор. Ця Методика призначена для визначення втрат електроенергії в елементах мережі (трансформаторах, лініях електропередач), які враховуються при фінансових розр...

Методика по визначенню втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.74 МБ
 • добавлен 27 октября 2011 г.
Затверджено Заступник Міністра енергетики України, головний державний інспектор України з енергетичного нагляду В. А. Дарчук 18 лютого 1998 р Ця Методика призначена для визначення втрат електроенергії в елементах мережі (трансформаторах, лініях електропередач), які враховуються при фінансових розрахунках між енергопостачальними організаціями і між енергопостачальними організаціями і споживачами електроенергії, а також для складання енергетичних...

Методика поділу споживачів та електричного обладнання місцевих (локальних) електричних мереж ліцензіата з передачі електроенергії за чотирма класами напруги

 • формат doc
 • размер 93 КБ
 • добавлен 20 июня 2010 г.
Національнаї комісія регулювання електроенергетики України «Методика поділу споживачів та електричного обладнання місцевих (локальних) електричних мереж ліцензіата з передачі електроенергії за чотирма класами напруги» N 1180 від 01.12.2000 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 14 від 10.01.2001 ) -7 стор. Ця Методика встановлює порядок поділу споживачів та електричного обладнання на чотири класи напруги під час визначення тарифу на п...

Методика расчета штрафа та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 4 травня 2006 року N 562

Стандарт
 • формат doc
 • размер 213.5 КБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
Ця Методика встановлює порядок визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28, або Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357. Методика застосовується постачальником елект...

Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж. (2013р.)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 7,26 МБ
 • добавлен 20 ноября 2015 г.
Постанова НКРЕ №115 від 12.02.2013р. Мінюст №339/22871 від 28.02.2013р. Методика встановлює порядок розрахунку плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж. Методика застосовується електропередавальними організаціями.

Методичні рекомендації визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,71 МБ
 • добавлен 18 мая 2015 г.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. Наказ №399 від 21 червня 2013р. Методичні рекомендації набирають чинності з 01.01.2014. З 01.07.2013 наказ Міненерговугілля від 22.09.2011 N 532 "Про затвердження нормативного документа "Визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання. Методика" визнати таким, що втратив чинність.

Методичні рекомендації з оцінки технічного стану силових трансформаторів напругою від 35 кВ до 750 кВ

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 438,57 КБ
 • добавлен 09 августа 2015 г.
Эти методические указания применяются при проведении оценки технического состояния силовых масляных трансформаторов напряжением 35-750 кВ. Замена для СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-71:2012 Методика оцінки технічного стану силових трансформаторів напругою від 35 кВ до 750 кВ.

МКД - 38.09.07. Методика організації обліку відпущеної електроенергії електроустановками споживачів та проведення обстеження точок обліку електричної енергії споживачів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 260,37 КБ
 • добавлен 13 августа 2012 г.
Місцевий керівний документ. Методика організації обліку відпущеної електроенергії електроустановками споживачів та проведення обстеження точок обліку електричної енергії споживачів. (III видання із змінами та доповненнями). ЗМІСТ. Загальні положення. Поняття, терміни, скорочення та позначення. Нормативні посилання. Організація обліку відпущеної електроенергії електроустановками споживача. Основні положення. Основні вимоги до обліку електроенергії...

Наказ Міністерства енергетики України від 31 грудня 1997 року N 58

Стандарт
 • формат doc
 • размер 56,23 КБ
 • добавлен 26 сентября 2012 г.
Про затвердження Положення про порядок перевірки технічного стану внутрішніх електричних мереж у приватних будинках на відповідність вимогам Правил улаштування електрообладнання Положення встановлює порядок перевірки технічного стану внутрішніх електричних мереж приватних будинків представниками енергопостачальних компаній. Метою виконання робіт, передбачених цим Положенням, є зменшення електротравматизму в побуті та кількості пожеж, що виникають...

Наказ № 75 від 9 лютого 2004 року Про затвердження Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 263,20 КБ
 • добавлен 14 июля 2012 г.
Положення встановлює порядок проведення спеціальної підготовки, навчання і перевірки знань з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики, які є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами електроенергетики. До нормативних документів, які визначають порядок технічної експлуатації об'єктів електроенергетики, належать нормативний документ "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", затверджений наказом Міністер...

НАПБ 10.0-5.30-04 Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору та перевірки уставок в мережах напругою до 1200 В

Стандарт
 • формат docx, pdf
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 27 октября 2011 г.
Розрахунок ефективних значень струмiв короткого замикання (к.з.) здiйснюється з метою визначення мiнiмального значення струму двофазного к.з., необхiдного для вибору уставок захисту, а також максимального значення струму трифазного к.з., необхiдного для перевiрки комутацiйної апаратури на вимикаючу здатнiсть.

НАПБ Б.01.014-2007 Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станції

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 973,73 КБ
 • добавлен 26 мая 2016 г.
Ці Правила установлюють вимоги пожежної безпеки, які розповсюджуються на об'єкти АЕС, що експлуатуються, споруджуються, реконструюються, технічно переоснащуються. Вимоги цих Правил є обов'язковими для виконання юридичними та фізичними особами (незалежно від форм власності) на території АЕС.

НПАОП 0.00-1.15-07. Провила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 758,78 КБ
 • добавлен 19 марта 2016 г.
125 с., на укр. мові. Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці 21 червня 2007 р. за № 366. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 р. за № 571/13840. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті поширюються на суб'єктів господарювання, які організовують або виконують роботи на висоті, у тому числі верхолазні роботи, і встановлюють вимоги безпеки і охорони праці під час здійснен...

НПАОП 0.00-1.68-13 Правила охорони праці під час холодного оброблення металів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 246,26 КБ
 • добавлен 05 сентября 2014 г.
Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час холодного оброблення металів, а саме: - оброблення металів різанням (точіння, фрезерування, свердління, стругання); - згинання, волочіння, пресування металів; - холодне штампування металів; - шліфування металів.

НПАОП 0.00-1.69-13. Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,20 МБ
 • добавлен 24 апреля 2014 г.
Взамен «Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей», затверджені Державною інспекцією з енергетичного нагляду Міністерства енергетики та електрифікації СРСР 15 червня 1972 року и Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж, затверджені наказом Мінпраці України від 15 листопада 2001 року № 485, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2001 ро...

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 475,53 КБ
 • добавлен 20 сентября 2014 г.
Ці правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності. Ці правила встановлюють вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням інструменту та пристроїв.

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 521,98 КБ
 • добавлен 21 февраля 2016 г.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. 2015. - 80 с.

НПАОП 0.00-5.24-01 Інструкція з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями

Стандарт
 • формат doc
 • размер 22,77 КБ
 • добавлен 22 сентября 2014 г.
Інструкція поширюється на працівників, які виконують монтажні роботи із застосуванням інструментів і пристроїв на об'єктах промислового та житлово-громадського призначення, на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності і видів діяльності.

НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 204,84 КБ
 • добавлен 02 декабря 2015 г.
Ці правила встановлюють вимоги охорони праці під час електрозварювання металів, а саме: електродугового і плазмового зварювання, наплавлення, різання; атомно-водневого зварювання, електронно-променевого зварювання, лазерного зварювання і різання (зварювання і різання світловим променем); електрошлакового зварювання, наплавлення; контактного зварювання.

Положення про систему технічного обслуговування та ремонту енергетичного обладнання

Стандарт
 • формат doc
 • размер 64,85 КБ
 • добавлен 28 ноября 2015 г.
Положення про систему технічного обслуговування та ремонту введена на підприємстві згідно вимог ПТЕЕС. Підприємство має декілька десятків об"єктів в Україні. Введення положення мало на меті спробу упорядочення та приведення до єдиних стандартів підприємства документації та організації ППР на усіх відокремлених об"єктах.

Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики

Стандарт
 • формат doc
 • размер 63,92 КБ
 • добавлен 22 апреля 2015 г.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Наказ №73 від 09.02.2015р. Це Положення визначає порядок побудови, впровадження і функціонування системи управління охороною праці (далі – СУОП) на основі вимог ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги» (далі – ДСТУ OHSAS 18001:2010) Дія цього Положення поширюється на підприємства електроенергетики, що належать до сфери управління Міненерговугілля Украї...

Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення

 • формат pdf
 • размер 446,05 КБ
 • добавлен 12 февраля 2016 г.
Укргаз. Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.10.1997 за № 451/2255 Положення є обов'язковим для виконання підприємствами, установами, організаціями незалежно від їхньої відомчої належності і форм власності, що експлуатують внутрішньобудинкові системи газопостачання природного та зрідженого газу в житлових будинках (квартирах), громадських будівлях, підприємствах комунального та побутового призначення, а також окремими громадянами, що...

Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання

 • формат pdf
 • размер 1,74 МБ
 • добавлен 23 февраля 2016 г.
Затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 640 від 24.10.2011. - 109 с. Загальні положення. Вимоги до проведення технічного огляду. Перелік робіт з технічного огляду (обходу) ОСГ та вимоги до їх виконання. Підготовчі роботи з проведення технічного обстеження. Склад робіт з технічного обстеження і вимоги до їх виконання. Методи і методики виконання технічного обстеження газопроводів і споруд на них. Методи та...

Посібник з вивчення Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ПТЕ)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 95.29 МБ
 • добавлен 22 ноября 2015 г.
К.: ДП "НТУКЦ" 2004. -795 с. Посібник з вивчення Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж. Електротехнічне устаткування електричних станцій та мереж, оперативно-диспетчерське керування. Ця книга є посібником з вивчення нормативного документа Міністерства палива та Енергетики України "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила". (ГКД 34.20.507-2003). У ній надані коментарі та додаткові матеріали, які довзоляють екс...

Постанова НКРЕ № 115 від 12.02.2013 Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж

Стандарт
 • формат doc
 • размер 87,51 КБ
 • добавлен 03 декабря 2015 г.
Постанова НКРЕ № 115 від 12.02.2013 Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за № 339/22871 Відповідно до статті 12 Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері е...

Правила безопасной эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Украина

Стандарт
 • формат doc
 • размер 961.5 КБ
 • добавлен 26 сентября 2010 г.
Правила поширюються на працівників, які виконують роботи на тепломеханічному обладнанні електростанцій, теплових мереж, теплових пунктів та опалювальних котелень. Вимоги цих Правил є обов'язковими у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації теплосилового, механічного, паливного і водопідготовчого обладнання, неелектричних пристроїв теплової автоматики та вимірювань паливно-транспортних, котлотурбінних і...

Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей

standart
 • формат chm
 • размер 190.81 КБ
 • добавлен 11 февраля 2009 г.
Государственный нормативный акт об охране труда. Для Украины. Издание удобное для изучения в формате "скомпилированный HTML-файл справки".rn

Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 947 КБ
 • добавлен 24 декабря 2010 г.
Дія цих Правил поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності (далі - підприємства), діяльність яких пов'язана з проектуванням, спорудженням, експлуатацією, ремонтом та реконструкцією об'єктів нафтогазодобувних виробництв, а також на спеціалізовані організації, що здійснюють геофізичні, науково-дослідні, проектно-конструкторські, будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні і діагностичні роботи, а також ліквідацію а...

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 199,89 КБ
 • добавлен 24 ноября 2015 г.
Нормотивний акт про охорону праці. Дата введення 20.02.1998,18 стр. Загальні положення Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок 114 стр.

Правила безпечної експлуатації електроустановок. ДНАОП 1.1.10-1.01-97 (укр.)

standart
 • формат djvu
 • размер 739.67 КБ
 • добавлен 05 ноября 2009 г.
Друге видання (зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Комітету по нагляду за охороною праці України № 26 від 25.02.2000 р. і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2000 р. за № 213/4434): Київ, 2000.

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води

Стандарт
 • формат doc
 • размер 811.5 КБ
 • добавлен 24 декабря 2010 г.
Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (далі - Правила) визначають вимоги щодо проектування, виготовлення, монтажу, налагоджування, експлуатації, діагностування, ремонту та реконструкції трубопроводів, що транспортують водяний пар або гарячу воду (далі - трубопроводи), і обов'язкові для всіх міністерств і інших органів виконавчої влади, а також об'єднань, установ, організацій та підприємств - незалежно від їхнь...

Правила користування електричною енергією (зі змінами від 25.12.2008)

standart
 • формат doc
 • размер 959.5 КБ
 • добавлен 14 мая 2010 г.
Правила користування електричною енергією (зі змінами від 25.12.2008). -58 стор. Ці Правила регулюють взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії). Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення). Норми розділів "Загальні положення", "Межі балансової належності та е...

Правила користування електричною енергією для населення (зі змінами від 15 квітня 2008 року)

standart
 • формат doc
 • размер 165 КБ
 • добавлен 14 мая 2010 г.
Правила користування електричною енергією для населення (зі змінами від 15 квітня 2008 року). -25 стор. Ці Правила регулюють відносини між громадянами (далі - споживачі електричної енергії) та енергопостачальниками. Правила обов'язкові для виконання всіма споживачами і енергопостачальниками незалежно від форм власності.

Правила користування електричною енергією для населення (зі змінами від 17.07.2009 року)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 154.5 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Ці Правила регулюють відносини між громадянами та енергопостачальниками. Правила обов'язкові для виконання всіма споживачами і енергопостачальниками незалежно від форм власності. Остання редакція (зі змінами від 17.07.2009 року).

Правила користування електричною енергією України

Стандарт
 • формат docx
 • размер 223.39 КБ
 • добавлен 30 октября 2010 г.
Последняя редакція зі зминами від 4 лютого 2010 року N 105 Ці Правила регулюють взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії). Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення).

Правила користування електричною енергією, 2010р, зі змінами

Стандарт
 • формат fb2
 • размер 87,61 КБ
 • добавлен 16 октября 2014 г.
Остання редакція зі зминами від 4 лютого 2010 року N 105 Ці Правила регулюють взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії). Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення). Книга в формате fb2 с заголовками, оглавлением, приложениями.

Правила надання населенню послуг з газопостачання

Стандарт
 • формат doc
 • размер 131 КБ
 • добавлен 22 сентября 2010 г.
Ці Правила регулюють відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та фізичними особами - споживачами газу.

Правила обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання

Стандарт
 • формат doc
 • размер 161.5 КБ
 • добавлен 24 декабря 2010 г.
Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з постачання та транспортування природного газу розподільними мережами, споживачів газу, крім населення, суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з проектування, налагоджування вузлів обліку газу, а також з розроблення та виготовлення засобів вимірювальної техніки, які призначені для використання на вузлах обліку газу.

Правила обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 555,81 КБ
 • добавлен 08 февраля 2016 г.
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України. 1998. - 82 с. Організація технічного обстеження. Проведення ТО. Критерії оцінки технічного стану газопроводів. Методи оцінки технічного стану газопроводів. Оцінка герметичності газопроводів. Оцінка антикоррозійного ізоляційного покриття підземного газопроводу. Оцінка стану металу труби. Оцінка якості зварних стиків. Оцінка корозійного стану газопроводів. Визначення стану ЕХЗ...

Правила охорони електричних мереж (Україна)

standart
 • формат doc
 • размер 160 КБ
 • добавлен 15 мая 2010 г.
Правила охорони електричних мереж. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. N 209. - 17 стр. Правила охорони електричних мереж запроваджуються з метою забезпечення збереження електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму і використовуються у разі проектування, будівництва та експлуатації електричних мереж, а також під час виконання робіт аб...

Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду

Стандарт
 • формат doc
 • размер 233.5 КБ
 • добавлен 26 сентября 2010 г.
Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії та надання послуг з теплопостачання (опалення та ГВП), а також на споживачів теплової енергії незалежно від організаційно-правових форм та форм власності. Правила встановлюють єдиний порядок підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 154.5 КБ
 • добавлен 24 декабря 2010 г.
Правила є обов'язковими для усіх підприємств, об'єднань і організацій, зайнятих видобутком, транспортуванням, збутом і споживанням природного газу, проектуванням систем газопостачання і газоспоживаючого обладнання та його налагоджуванням, незалежно від їх відомчого підпорядкування і форми власності.

Правила пользования тепловой энергией (Украина)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 65,36 КБ
 • добавлен 18 декабря 2015 г.
Утверждено приказом Министерства энергетики Украины и Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины от 28 октября 1999 г. №307/262. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 30 ноября 1999 г. за №825/4118. Правила пользования тепловой энергией определяют взаимоотношения между поставщиками и потребителями тепловой энергии. Правила обязательные для выполнения всеми поставщиками тепловой энергии, потребителя...

Правила пользования электрической энергией (Украина)

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 1.47 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Нацкомэлектроэнергетики, Харьков: Форт, 2010. - 164 с. Правила пользования электрической энергией в Украине (С изменениями, внесенными согласно Постановлениям Нацкомэлектроэнергетики № 1196 от 14.09.99; № 998 от 22.09.2000; № 1072 от 18.10.2000; № 393 от 20.04.2001; № 983 от 27.09.2001; Постановлениям НКРЭ № 280 от 25.03.2002; № 928 от 22.08.2002; № 1305 от 11.12.2003; № 910 от 17.10.2005; № 1497от 22.11.2006; № 1449 от 25.12.2008; М 105 от 04.0...

Правила приєднання вітроелектростанцій до електричних мереж

Стандарт
 • формат doc
 • размер 87 КБ
 • добавлен 28 октября 2010 г.
Ці Правила визначають механізм приєднання та передачі в електричні мережі енергії, що виробляється вітроелектростанціями з установленою потужністю не менш як 100 МВт, зокрема тими, будівництво яких передбачається в Автономній Республіці Крим та Миколаївській області. Ці Правила поширюються на відносини, що виникають при приєднанні та підключенні до електричних мереж вітроелектростанцій з установленою потужністю не менш як 100 МВт, будівництво як...

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж. 2013

Стандарт
 • формат doc
 • размер 240,48 КБ
 • добавлен 01 февраля 2013 г.
Постанова НКРЕ 17.01.2013 № 32. Мінюст № 236/22768 від 8 лютого 2013 р. До архіву вкладено також Постанову НКРЕ №1695 від 25.12.2012р. про плату за стандартне приєднання до 16 кВт.

Правила присоединения ветроэлектростанций к электрическим сетям Украины (рус)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 24,32 КБ
 • добавлен 02 февраля 2013 г.
Правила присоединения ветроэлектростанций 100 МВТ и более к электрическим сетям. Украина

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 5.95 МБ
 • добавлен 06 ноября 2015 г.
/ Міністерствo палива та енергетики України X.: Видавництво «Форт», 2012. - 368 с. Наказ «Про внесення змін та доповнень до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Сфера застосування. Нормативні посилання. Терміни, визначення понять, скорочення. Організація експлуатації електроустановок. Керування електрогосподарством. Безпечна експлуатація. Виробнича санітарія.Пожежн...

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (будуть чинні з 02.09.2012)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 180,84 КБ
 • добавлен 02 декабря 2015 г.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (будуть чинні з 02.09.2012). ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства палива та енергетики Міністерства енергетики та вугільної промисловості 13.02.2012 № 91. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 березня 2012 р. за № 350/ 20663. Ці Правила встановлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання (далі - електроустановки) споживачів і нап...

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів 2012р

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,81 МБ
 • добавлен 03 ноября 2015 г.
Наказ №91 від 13.02.2012р.Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, зареєстровано в міністерстві юстиції України 02.03.2012р, вводяться зміни до правил ТЕЕС, які набувають чинності через 6 місяців після реєстрації у Мінюсті. Наведено нові правила та наказ. Язык украинский.

Правила технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 290.15 КБ
 • добавлен 26 сентября 2010 г.
Правила установлюють вимоги до ремонту, реконструкції, налагодження та експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики, до яких входять джерела теплової енергії, теплові мережі, теплові пункти і теплоспоживачі. поширюються на: районні, квартальні, групові та індивідуальні котельні, обладнані паровими та водогрійними котлами, незалежно від параметрів роботи; парові та водяні теплові мережі; центральні та індивідуальні теплові пу...

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.01 МБ
 • добавлен 27 сентября 2010 г.
Правила розроблено відповідно до законів України, з організаційних і технічних питань функціонування теплових установок і теплових мережпоширюються на суб'єктів відносин у сфері теплопостачання (в тому числі, які мають власні джерела теплопостачання), що займаються виробництвом, передачею та постачанням теплової енергії, або є споживачами теплової енергії незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності.

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж

Стандарт
 • формат docx
 • размер 226.85 КБ
 • добавлен 28 октября 2010 г.
Ці Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж (далі - Правила) розроблено відповідно до законів України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міжгалузевих і галузевих нормативних документів з організаційних і технічних питань функціонування теплових установок і теплових мереж. Положення цих Правил поширюються на суб'єктів відносин у сфері теплопостачання (в тому числі, які мають власні джерела теплопостачання), що...

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж 14.02. 2007 № 71

standart
 • формат doc
 • размер 126.54 КБ
 • добавлен 21 ноября 2008 г.
Ці Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж (далі - Правила) розроблено відповідно до законів України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міжгалузевих і галузевих нормативних документів з організаційних і технічних питань функціонування теплових установок і теплових мереж.

Правила технічної експлуатації установок очистки газу

Стандарт
 • формат doc
 • размер 47,45 КБ
 • добавлен 30 октября 2015 г.
Ці Правила розроблені відповідно до Законів України Про охорону навколишнього природного середовища та Про охорону атмосферного повітря, постанов Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1524 Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та від 17.11.2001 № 1520 Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію

Правила улаштування електроустановок. 2011р. Глава 1.7 Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3.15 МБ
 • добавлен 04 ноября 2011 г.
Ця глава Правил поширюється на електроустановки змінного і постійного струму, призначені для виробництва, перетворення, трансформації, передавання та розподілу електроенергії, які проектуються, будуються або реконструюються, і містить загальні вимоги до заходів захисту від ураження електричним струмом, як у нормальному режимі роботи електроустановок, так і в разі пошкодження ізоляції. Вимоги цієї глави можуть також поширюватися на діючі електроус...

Правила улаштування електроустановок. 2011р. Глава 1.7 Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом

Стандарт
 • формат doc
 • размер 31.53 МБ
 • добавлен 07 декабря 2011 г.
Київ, 2011. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. Правила улаштування електроустановок. 2011р. ст.78. Глава 1.7 Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом Тип: Відфотографовані сторінки вставлені у Word. Текстового слою не має.

Правила улаштування електроустановок. Тлумачний посібник з вивчення та роз'яснення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 13.07 МБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
Правила улаштування електроустановок. Посібник до глав 4.1 та 4.2 ПУЕ: 2008. - К.: "КВІЦ". - 2008. - 224 с. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Посібник розроблено згідно з наказом Мінпаливенерго України від 2 квітня 2008 р. Посібник складається з чотирьої частин: в першій частині викладені концептуальні засади перегляду глав 4.1 та 4.2 ПУЕ, у другій - наведено текст глави 4.1 з коментарями та поясненнями, у третій - глава 4.2 з коментаря...

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 2009г

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 8.78 МБ
 • добавлен 10 июня 2009 г.
X.: Изд-во «Форт», 2009 г. - 704 с. Официальное издание. Издание ПУЭ-2009 содержит определения, область применения и общие указания по устройству электроустановок, выбору проводников и электрических аппаратов. В ПУЭ-2009 входят действующие на территории Украины репринтные разделы ПУЭ-86: 1.1-1.6, 1.8, 2.1-2.3, 3.1-3.4, 4.3-4.4, 5.1-5.3, 5.6, 7.5, 7.7, а так же переводы на русский язык новых разделов, разработанных и принятых Минтопэнерго Украин...

Правила устройства электроустановок (ПУЭ-2009) Украина, (редакция от 13.05.2009)

standart
 • формат djvu
 • размер 11.83 МБ
 • добавлен 26 февраля 2010 г.
X.: Изд-во «Форт», 2009 г. - 726 с. Официальное издание. (на русском языке) Издание ПУЭ-2009 содержит определения, область применения и общие указания по устройству электроустановок, выбору проводников и электрических аппаратов. В ПУЭ-2009 входят действующие на территории Украины репринтные разделы ПУЭ-86: 1.1-1.6, 1.8, 2.1,2.2, 3.1-3.4, 4.3-4.4, 5.1-5.3, 5.6, 7.5, 7.7, а так же переводы на русский язык новых разделов, разработанных и принятых М...

Правила устройства электроустановок для Украины (ПУЭ) ( WinRAR)

standart
 • формат exe
 • размер 2.35 МБ
 • добавлен 28 мая 2009 г.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ, в том числе на специальные электроустановки, оговоренные в разд. 7 настоящих Правил. (для Украины 2006г)rn

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 53,89 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів © Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009 © ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009

Про затвердження Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 червня 2008 року N 691 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 се

Стандарт
 • формат doc
 • размер 258 КБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
МЕТОДИКА обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж. Ця Методика встановлює методологію обрахування вартості обґрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання, у тому числі порядок складення кошторису витрат власників мереж на утримання їх технологічних електричних мереж, порядок розрахунку об'єму технологічного обладнання електричних мереж в умовних одиницях електропередавал...

Программа Аспект - інтегратор версия 1.1

software
 • формат txt, exe
 • размер 86.41 МБ
 • добавлен 29 ноября 2010 г.
Aspect-integrator version 1.1 Author: Roman Lemchyk 2003 Программа от "Вінницяелектротехнологія" - Библиотека нормативных документов и контроль знаний по этим НД в составе: 1. Закон України про охорону праці 2. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования 3. Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників підприємств, установ і організацій Міненерго України з пит...

ПТЕЕС від 16 листопада 2012 року

Стандарт
 • формат doc
 • размер 349,15 КБ
 • добавлен 11 декабря 2015 г.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів зі змінами від 16 листопада 2012 року. Внесені суттєві зміни до IV розділу.

ПТЕЕС від 16.05.2013

Стандарт
 • формат rtf
 • размер 798,44 КБ
 • добавлен 11 ноября 2015 г.
Україна вшанувала прихильників "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів". Зустрічайте, насолоджуйтесь та проводіть позачергові іспити. Текст відредактував для зручного друкування на обох сторінках, видалив коментарі про внесення змін для зручного читання.

ПУЕ Правила улаштування електроустановок (2010)

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 19.2 МБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
Правила улаштування електроустановок. вид. 3-тє, перероб. і доп. – 736 с. Видання містить: – автентичний український переклад глав 1.1. –1.6, 1.8, 2.1–2.2, 3.1–3.4, 4.3–4.4, 5.1–5.3, 5.6, 7.5 Правил улаштування електроустановок, виконаний з видання Правила устройства электроустановок / Минэнерго СССР. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 648 с.: илл. ; – глави 1.7, 2.3–2.5,4.1,4.2, 6.1–6.6 та нову главу 1.9, які затверджено...

ПУЕ Правила улаштування електроустановок (2010) зі змінами від 31.03.2011

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 26,14 МБ
 • добавлен 18 ноября 2015 г.
Правила улаштування електроустановок. вид. 3-тє, перероб. і доп. – 736 с. Видання містить: – автентичний український переклад глав 1.1. –1.6, 1.8, 2.1–2.2, 3.1–3.4, 4.3–4.4, 5.1–5.3, 5.6, 7.5 Правил улаштування електроустановок, виконаний з видання Правила устройства электроустановок / Минэнерго СССР. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 648 с.: илл. ; – глави 1.7, 2.3–2.5,4.1,4.2, 6.1–6.6 та нову главу 1.9, які затверджено...

ПУЕ Правила улаштування електроустановок (п`яте видання станом на 22.08.2014)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 19,88 МБ
 • добавлен 29 ноября 2014 г.
X.: Изд-во «Форт», 2014 г. - 793 с. издание 5 переработаное и дополненое(редакция от 22.08.2014). Официальное издание. (на украинском языке). Видання містить: - нові редакції глав: - 1.1-1.3, 1.5-1.9 , які затверджено та введено в дію наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20 червня 2014 року № 469; - 2.3-2.5 , які затверджено та введено в дію наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 2...

ПУЕ-2009 Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ (укр. язык)

 • формат djvu
 • размер 9.46 МБ
 • добавлен 06 ноября 2009 г.
На замену Глава 2.3, Кабельные линии напряжением до 220 кВ. Наказ Мінпаливенерго України від 13 березня 2009 р. № 144

ПУЕ. Окремі розділи (на українській мові)

 • формат doc
 • размер 7.16 МБ
 • добавлен 15 мая 2010 г.
ПУЕ. Окремі розділи (на українській мові) Розділ_1.7 Заземлення і захисні заходи Розділ 1.9 Зовнішня ізоляція електроустановок (ПУЕ). (ПУЕ) Розділ 2.4 та 2.5 Передавання електроенергії (ПУЕ) Розділ 6 Електричне освітлення

ПУЕ. Правила улаштування електроустановок (2014)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,15 МБ
 • добавлен 19 ноября 2015 г.
Київ, Міненерговугілля України, 2014 р., офіційне видання Розділ 1 за станом 22.08.2014 р., Міненерговугілля України, Офіційне видання , зміни до розділу 1 ПУЕ з сайту НЕК Укренерго, Глави 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 наказ від 20.07.2014 р. № 469;

ПУЕ. Правила улаштування електроустановок. 2016р

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 151,50 МБ
 • добавлен 13 июля 2016 г.
Правила без глав 3.1; 3.2; 4.4; 7.5; 7.7 Змінено глави: 1.4 які затверджено та введено в дію наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 30 липня 2015 року № 478; 2.1 ; 2.2 які затверджено та введено в дію наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 30 липня 2015 року № 479 Додаток А до глави 2.5 затверджено та введено в дію наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України ві...

Система управління якістю Посібник з вивчення правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 26,74 МБ
 • добавлен 06 ноября 2015 г.
НЕК "Укренерго" 2006 р. Книга є посібником для вивчення правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ГКД 34.20.507-2003). Містить коментарі та додаткові матеріали до розділу Правил 5.9.4 "Системи управління якістю". Призначено для керівних та інженерно-технічних працівників підприємств електроенергетики. (для печати: печатать ч.1 и на обратной стороне ч.2)

Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

Стандарт
 • формат htm, jpg, gif
 • размер 476.77 КБ
 • добавлен 15 октября 2010 г.
Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. Украина, 2003 год.rn

Типова інструкція з експлуатації комплектної розподільної установки елегазової (КРУЕ) напругою 110 кВ і вище

Стандарт
 • формат docx
 • размер 966.05 КБ
 • добавлен 29 октября 2011 г.
1.1 Цю Інструкцію застосовують підприємства, які будуть експлуатувати і експлуатують комплектні розподільні установки елегазові, сервісні організації, що надають послуги з монтажу і технічного обслуговування комплектних розподільних установок елегазових, та проектні організації. 1.2 Інструкція визначає загальний порядок і обсяги робіт під час експлуатації комплектних розподільних установок елегазових (приймання в експлуатацію, огляд, технічне обс...

Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах

Стандарт
 • формат doc
 • размер 24.79 КБ
 • добавлен 27 сентября 2010 г.
Ця Інструкція передбачає основні вимоги до організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах. Об'єкти - виробництва, цехи, установки, сховища, відділення, склади, агрегати, ємності

Інструкція з організації протипожежних тренувань на енергетичних обєктах України

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,23 МБ
 • добавлен 23 мая 2013 г.
Затверджена наказом Міністерства Енергетики та Вугільної промисловості України від 13.03.2012р. за №153. Викладені основні вимоги щодо проведення протипожежних тренувань на енергетичних обєктах України незалежно від їхнього підпорядкування та форм власності.