Aday bach akhăr Chăm birau, tapŭk 1-3 / Em học vần: quyển 1-3

 • формат pdf
 • размер 21,30 МБ
 • добавлен 07 февраля 2016 г.
Date: 1970. Publisher: Department of Education. Publisher Place: Saigon, Vietnam. Extent: 3 booklets 64, 96, 160 pages. Language: Eastern Cham. Сборник учебных текстов по чамскому языку, части 1-3 (на чамск. яз.) J'ka mai. Amek J'ka mai. Ai thong amek J'ka mai. J'ka muk kan ni. J'ka thong ai muk kan ka amek.

Aymonier É. Grammaire de la langue chame

 • формат pdf
 • размер 6,81 МБ
 • добавлен 08 февраля 2016 г.
Saigon, Viet Nam: Imprimerie Coloniale, 1889. — 100 p. Эмонье Э. Грамматика чамского языка (на франц. яз.) Table des matières: Introduction. Consonnes. Voyelles. Chiffres, Numération. Differences dialectales. Formation des mots. Les Noms. Les Pronoms. Qualificatifs et Démonstratifs. Les Verbes. Les Particules. Syntaxe. Chronique Royale.

Baumgartner N.I. A Grammar Sketch of Western (Cambodian) Cham

 • формат pdf
 • размер 1,56 МБ
 • добавлен 17 января 2016 г.
David Thomas, ed.; Papers in Southeast Asian linguistics No. I S: Further Chamic Studies, 1 -20, Pacific Linguistics, A-89, 1998. — 20 p. Баумгартнер Н. И. Грамматический очерк западного (камбоджийского) диалекта чамского языка (на англ. яз.) Contents: Introduction. Clauses. Phrases. Sentences.

Day srăm baik akhăr Chăm, saphơu gru, pađơm srăm / Em học vần tiếng Chàm, lớp vỡ-lòng: Phần chỉ-nam

 • формат pdf
 • размер 27,50 МБ
 • добавлен 20 февраля 2016 г.
Date: 1974. Publisher: Department of Education. Publisher Place: Saigon, Vietnam. Extent: 257 pages. Language: Western Cham. Author: unknown. Чамский язык в начальной школе, книга для учителя (на чамск. яз.) Автор: неизвестен. Bruk sram pabaik mapiah phun sram ha sa ha sa dalam Saphou Sram Baik Akhar Cham mada khan tong bih dalam saphou ni. Phun sram ha sa ha sa mada doa gah: Ha gah yau gauk hong banah dalam saphou seh, ha gah tra gaik mapiah tac...

Day srăm baik, akhăr Chăm: Saphơu 2, pađơm srăm / Em học vần, tiếng Chàm: Quyển 2, lớp vỡ-lòng

 • формат pdf
 • размер 7,79 МБ
 • добавлен 07 февраля 2016 г.
Saigon, Vietnam: Department of Education, 1974. — 110 p. Книга для чтения для начальных школ, часть 2 (на чамск. яз.) Автор: неизвестен. Play Ali hu labang kluc pak labik. Mu Ali mai mong puh nao rao le lam labang kluc. Ali ba lamo nao rao lam labang kluc. Mu Ali laik: "Ro nao. Nuk ba jal ka kau, lam labang kluc ni hu kan lo lo." Bloh Ali ba lamo nao chek di sang. Ali ba jal nao ka mu trah. Mu Ali trah hu kan lo lo. Ai Ali dok rao lamo moh sang....

Inrasara. Tự học tiếng Chăm

 • формат pdf
 • размер 1,33 МБ
 • добавлен 18 января 2016 г.
Hồ Chí Minh: Nxb.Văn hóa Dân tộc, 2003. — 95 p. Инрасара. Самоучитель чамского языка (на вьет. яз.) Качество страниц: отличное. Contents: Bảng chữ cái và dấu âm tiếng Chăm. Các bài học. Ngữ pháp tiếng Chăm. Từ vựng củng cố. Bài đọc thêm.

Jayam Padra, Jakhwa Cauk. Tuyển tập Lời bài hát Chăm / Anthology of the Cham Literature

 • формат pdf
 • размер 1,31 МБ
 • добавлен 25 января 2016 г.
Ho Chi Minh, Viet Nam: Urang Cam Club, 2009. — 114 p. Джаям Падра, Джахва Тяу (сост.) Антология чамской литературы Вьетнама (на чамск. и вьетнамск. яз.) Чамские тексты даны в оригинальной графике. Качество страниц: отличное. Muc luc: Loi Mo Dau. Dan Ca. Khuc Hat Que Huong. Tinh Ca. Bai Hat Sinh Hoat. Khuc Nhac Hoi. Nhac Loi Viet. Ca Khuc Thieu Nhi. Phu Luc.

Sram akhar Cham, tapuk 1, 2 / Học tiếng Chàm, tập 1, 2

 • формат pdf
 • размер 839,33 КБ
 • добавлен 13 февраля 2016 г.
Publishing Date: 1962. Publishing Place: Saigon, Vietnam. Publisher: Department of Education, Bo Quoc-Gia Giao-Duc Xuat-Ban. Number of Pages: 30 and 25. Author: unknown. Source Language: Vietnamese. Target Language: Eastern Cham. Букварь чамского языка для начальных школ, части 1 и 2 (на чамск. и вьет. яз.) Автор: неизвестен. Trong nhien the-ky qua, chu Cham nguyen-thuy da duoc coi nhu la mot phuong-tien de chuyen-ta van-chuong cua ho. Cuon Sach...

Tapŭk khĭk prưn-yawa: Tăl tha / Sách vệ sinh: Lớp một

 • формат pdf
 • размер 7,15 МБ
 • добавлен 02 февраля 2016 г.
Date: 1971. Publisher: Department of Education. Publisher Place: Saigon, Vietnam. Extent: 127 pages. Language: Eastern Cham, Vietnamese. Учебник по гигиене для 1 класса чамских школ (на чамск. и вьет. яз.) Nok roh: Pahachih Di Rup-pabhap. Dih, Paday, Ngak. Kaya Bang, Munhum. Gaup-pakru. Pahachih Di Thang Dok. Chaga Ruak Pahabak. Khik-chaga Tam-greng Thong Dong-paklah Urang Tam-greng.

Tapŭk pato adăt: Tăl tha / Em tập tính tốt: Lớp một

 • формат pdf
 • размер 8,62 МБ
 • добавлен 12 января 2016 г.
Date: 1971. Publisher: Department of Education. Publisher Place: Saigon, Vietnam. Extent: 151 pages. Language: Eastern Cham, Vietnamese. Учебник по этике для 1 класса чамских школ (на чамск. и вьет. яз.) Nok-Roh: Aday Sram Munuh Siam. Than-pajan aday dalam munga-wom. Than-pajan Aday Di Thang Bach. Lingiu Jalan.

Tapŭk tana-rakun Chăm / Phong-tục tập quán của người Chàm

 • формат pdf
 • размер 10,90 МБ
 • добавлен 04 января 2016 г.
Saigon, Vietnam: Department of Education, 1974. — 166 p. Пособие для студентов по культуре и фольклору чамского народа (на чамск. и вьет. яз.) Nok roh: Dalikan ka kabao thong atheh. Kadha doh. Dalikan ka ak. Mu-in tiaup ak. J'gila nao darak. Panoch padao. Murat bach. Muh jung ula. Dalikan muja pagat munuk. Mu-in kuk daup. Dom pakal pioh ngak li-ua. Bruk ngak li-ua. Munus prong bang. Bruk ngak kanhi, etc.

Thomas D., Lee E.W., Dang Liem N. (ed.) Chamic Studies

 • формат pdf
 • размер 9,23 МБ
 • добавлен 29 января 2016 г.
Canberra: The Australian National University, Papers in South East Asian Linguistics No. 4, 1977. — 124 p. Томас Д., Ли Э.У., Данг Льем Н. (ред.) Исследования по чамским языкам (на англ. яз.) Contents: Introduction. Haroi Phonemes. Register in Western Cham Phonology. Clause and Sentence Final Particles in Cham. A Three-Dimensional Analysis of Cham Sentence. Chru Phonemes. Devoicing, Aspiration, and Vowel Split in Haroi: Evidence for Register (Con...

Thurgood Graham. A Preliminary Sketch of Phan Rang Cham

 • формат pdf
 • размер 107,13 КБ
 • добавлен 24 января 2016 г.
California State University: The Austronesian Languages of Asia and Madagascar, ed. by K. A. Adelaar and N. Himmelmann, Curzon Press. — 25 p. Саргуд Грэхэм. Грамматический очерк чамского языка округа Фанранг (на англ. яз.) Contents: Introduction. Phonology. Basic Morphosyntax. Complex predicates and sentences.

Ts. Po Dharma. Quatre lexiques malais-cam anciens rédigés au Campā / Bốn từ vựng Mã Lai-Chăm cổ sáng tác tại Champa

 • формат pdf
 • размер 902,26 КБ
 • добавлен 24 января 2016 г.
EFEO – École française d'Extrême-Orient, 1999. — 112 p. Ц. По Дхарма. Выдержки из четырех старинных малайско-чамских словарей, составленных в королевстве Чампа и переведенных на французский язык (на чамск., малайск. и франц. яз.) Lời của Ban Biên Tập Champaka: Chúng tôi xin đăng nguyên văn bằng tiếng Pháp nội dung của bốn Ina Lang Jawa Hoak do Ts. Po Dharma thực hiện. Trong phần này, từ “đứng” viết đậm là từ Mã Lai cổ, từ “nằm” viết đậm là từ tiế...

Ts. Po Dharma. Từ điển Chăm-Việt

Словарь
 • формат pdf
 • размер 2,23 МБ
 • добавлен 17 января 2016 г.
Viet Nam: Bùi Khánh Thế TPHC, 1995. — 287 p. Ц. По Дхарма. Чамско-вьетнамский словарь. Снабжен оригинальной чамской графикой, транскрипцией, переводом на вьетнамский язык и практическими примерами. Качество страниц: отличное. Tự Điển Phổ Thông Chăm-Pháp là chương trình nghiên cứu của Viện Viễn Đông Pháp đặt dưới sự điều hành của Ts. Po Dharma. Đây là từ điển khoa học tập trung tất cả từ vựng viết trên tất cả văn bản Chăm cổ lưu trử tại thư viện P...

Tự-điển Chăm-Việt / Чамско-вьетнамский словарь

Словарь
 • формат xls
 • размер 277,78 КБ
 • добавлен 03 февраля 2016 г.
Выходные данные: неизвестны. Автор: неизвестен. Содержит 9145 слов. A a hey — hoan ho - hay. ak — qua. acar — thay dao ba ni. acaow — chu chan. acung — trai. ajah — giong. ajal — tro ngai. ajin — qui.