ДСТУ 2688-94. Доменное и сталеплавильное производство. Капитальные и текущие ремонты. Общие требования безопасности

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 26 февраля 2016 г.
Введен в действие: с 01.07.1995 года. Издание: г. Киев, Госстандарт Украины, 14 страниц. Настоящий стандарт устанавливает общие требования безопасности при проведении капитальных и текущих ремонтов металлургических агрегатов и оборудования в доменном и сталеплавильном производствах (далее - агрегаты и оборудование). Требования настоящего стандарта являются обязательными.

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 149.07 КБ
 • добавлен 05 декабря 2010 г.
Цей стандарт установлює основні положення щодо організації, порядку проведення та оформлення результатів повірки засобів вимірювальної техніки. Стандарт є обов’язковим для підприємств (їх об’єднань), установ і організацій, незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які експлуатують, випускають з виробництва, ремонту та в продаж і видають напрокат засоби...

ДСТУ 2731-94 Сировина полімерна вторинна. Порядок збирання, зберігання і перероблення відходів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,11 МБ
 • добавлен 06 апреля 2014 г.
Утвержден и введен в действие Приказом Госстандарта Украины 29.07.1994г. №194 Разработан НИТИ приборостроения Министерства машиностроения, военно-промышленного комплекса, конверсии Украины, 14с. Устанавливает порядок сбора, хранения и переработки вторичного полимерного сырья

ДСТУ 2732: 2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,32 МБ
 • добавлен 21 марта 2011 г.
Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. - К.: ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ України, 2005. Цей стандарт розроблено на заміну ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення, щоб сформулювати однозначно встановлені терміни та визначення понять діловодства й архівної справи, відбити в його змісті сучасну спеціальну лексику цих галузей знань, узгодити її зі змістом інших національних та міжнародних стандартів у сфері інформ...

ДСТУ 2737-94 Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 3.18 МБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
ЗМІСТ Галузь використання Основні положення Загальні поняття інформації Поняття магнітного записування Поняття механічного записування Поняття оптичного записування Поняття фотографічного записування Поняття звукозаписування та відеозаписування Поняття записування даних Загальні технічні терміни, використані у цьому стандарті Абетковий покажчик українських термінів Абетковий покажчик німецьких термінів Абетковий покажчик англійських тер...

ДСТУ 2752-94 Устаткування метало - та деревообробне. Верстати металорізальнi. Вимоги безпеки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,81 МБ
 • добавлен 02 августа 2011 г.
Цей стандарт поширюється на всі групи металорізального устаткування

ДСТУ 2754-94 Устаткування метало - та деревообробне. Верстати металорізальнi. Методи оцінювання безпеки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,35 МБ
 • добавлен 04 июля 2011 г.
Цей стандарт поширюється на всі групи металорізального устаткування

ДСТУ 2807-94 Устаткування метало - i деревообробне. Загальнi вимоги безпеки i методи випробувань

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,95 МБ
 • добавлен 25 июля 2011 г.
Цей стандарт поширюється на всі групи метало- i деревообробного обладнання

ДСТУ 2834-94 Прокат тонколистовой из углеролистой качественной стали и обычного качества общего назначения. Технические условия

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 459,68 КБ
 • добавлен 07 января 2011 г.
Государственный стандарт Украины, Киев - 98, 17 страниц, украинский язык. ДСТУ 2834-94 Прокат тонколистовой из углеролистой качественной стали и обычного качества общего пназначения. Технические условия. Область применения. Нормативные ссылки. Классификация, основные параметры и розмеры. Общие технические требования. Правила приемки. Методы контроля. Транспортировка и хранение. Приложения.

ДСТУ 2839-94 Сплави алюмінієві ливарні. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 11 августа 2016 г.
Цей стандарт поширюється на алюмінієві сплави в чушках і у виливках, які виготовляються для потреб народного господарства і експорту.

ДСТУ 2846-94 Контакторы электромагнитные низковольтные. Общие технические условия

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 644,18 КБ
 • добавлен 04 июля 2011 г.
Настоящий стандарт распространяется на электромагнитные контакторы открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением

ДСТУ 2858-94 (ГОСТ 6651-94). Термоперетворювачі опору. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,37 МБ
 • добавлен 06 марта 2015 г.
48 стор. Держстандарт України. Київ. Затверджено та введено в дію наказом Держстандарту України № 290 від 23.11.1994 р. Стандарт поширюється на термоперетворювачі опору, електричний опір яких залежить від температури, які призначені для вимірювання температури і виготовлюютьсядял потреб народного господарства і експорту. Стандарт поширюється також на термоелектричні чутливі елементи і термометричні вставки розбірних термоперетворювачів опору стос...

ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 765,37 КБ
 • добавлен 05 апреля 2014 г.
Утвержден и введен приказом Госстандарта Украины от 09.12.1994г. №312 34с. Устанавливает термины и определения основных понятий тары

ДСТУ 29.4-2001. обкладинки та палiтурки

Стандарт
 • формат jpg
 • размер 12.47 МБ
 • добавлен 13 июня 2011 г.
Цей стандарт поширюється на обкладинки та палітурки, що випускаються поліграфічними підприємствами, і встановлює їхні типи. Стандарт не поширюється на обкладинки та палітурки факсимільних, експериментальних видань, видань, виготовлених за спеціальними художніми технічним вимогами.rn

ДСТУ 2941-94. Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 6,06 МБ
 • добавлен 19 декабря 2016 г.
Розроблено і внесено Інститутом програмних систем Національної Академії наук України. Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 333 від 28 грудня 1994 р. Розробники: Л. Бабко, В. Грищенко, О. Перевозчикова, В. Цимбал, К. Ющенко

ДСТУ 2972: 2010 Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги та методи випробування

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,74 МБ
 • добавлен 12 января 2013 г.
Київ:Держспоживстандарт України, 2011. - 11 с. Цей стандарт поширюється на засоби мийні синтетичні порошкоподібні, які містять мило та/або інші поверхнево-активні речовини, органічні та неорганічні комоненти, ризначені для прання. Стандарт установлює загальні технічні вимоги та методи випробувань.

ДСТУ 2980-95. Культури лісові. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат image
 • размер 47,97 МБ
 • добавлен 25 октября 2013 г.
К. : Держстандарт України, 1995. – 64 с. Офіційне видання від 25 січня 1995 року. Розроблено: Українським державним проектним і впрроваджувальним центром організації праці "Укрдержцентрпрацяліс". Внесено: Міністерством лісового господарства України. Затверджено та введено в дію наказом Держстандарту України № 31 від 25 січня 1995 р. Введено вперше. Розробники: А.Д. Миронюк, О.П. Політон, М.О. Задависвічка. Українською та російською мовами.

ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 442,44 КБ
 • добавлен 04 августа 2016 г.
Національний стандарт України, видання офіційне, Київ, ДП «УкрНДНЦ» 2016. - 31 с. Розробено: Український інститут науково-технічної і економічної інформації; Технічний комітет стандартизації «Інформація і документація» Розробники: В. Земцева; Ю. Поліщук, канд. фіз.-мат. наук; Р. Санченко, канд. техн. наук; Л. Шрамко; А. Ямчук (науковий керівник) Пийнято та надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-07-01 На заміну ДС...

ДСТУ 3013-95 Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,30 МБ
 • добавлен 20 марта 2011 г.
Цей стандарт поширюється на правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст та промислових підприємств і встагновлює порядок обстеження територій водозбірного басейна; оцінювання змивання речовин дощовими та сніговими стічними водами, а також правила контролю хімічного складу даної категорії стічних вод.

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 41,49 МБ
 • добавлен 12 декабря 2012 г.
Київ: КНДІРВА, 1995. - 74 с. Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі випробувань та контролю якості продукції.