Правила и техника безопасности (ПБ и ТБ)Требования безопасности при работе на тракторе

Требования безопасности при работе на тракторе

разное
Автор не известен, выходные данные не приведены. Текст представлен на 12 страницах и содержит следующие разделы:
1. Общие положения
2. Техника безопасности при работе с аккумуляторными батареями
3. Техника безопасности при подготовке тракторов и автомобилей к работе и пуске двигателя
4. Меры безопасности при раск...
02.02.2012 в 23:43 41.12 КБ docx 34 раза


Організація охорони праці на лінії виробництва хліба українського домашнього

Організація охорони праці на лінії виробництва хліба українського домашнього

разное
Проблеми охорони праці будь-якого виробництва негативно впливають на стан здоров’я працівників і на організацію роботи самого підприємства. Тому сучасні підприємства значну увагу приділяють проблемам організації охорони праці, які виникають в процесі роботи технологічних операцій.
В даній розрахунковій роботі ми будемо розгл...
01.02.2012 в 09:57 41.01 КБ docx 11 раз
Билеты - Екзаменаційні білети

Билеты - Екзаменаційні білети

билеты
Екзаменаційні білети для інженерно-технічних працівників газової промисловості. 20 білетів. В кожному білеті 10 питань з відповідями, з посиланнями на державні нормативно-правові акти з охорони праці. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідійма...
30.01.2012 в 13:23 215.79 КБ doc 73 раза
Таблица Шкала интенсивности шума

Таблица Шкала интенсивности шума

справочники
Шкала интенсивности шума в дБ
24.01.2012 в 00:33 39.5 КБ doc 19 раз
Вопросы с ответами Ростехнадзора по ОЛИМП-ОКС: Магистральные нефтепродуктопроводы МТ 111.1

Вопросы с ответами Ростехнадзора по ОЛИМП-ОКС: Магистральные нефтепродуктопроводы МТ 111.1

билеты
Экзаменационные вопросы с ответами в системе ОЛИМП-ОКС по состоянию на 19.01.2012:
"Магистральные нефтепродуктопроводы" Шифр по ОЛИМП-ОКС: МТ 111.1
Вопросы соответствуют билетам по системе ОЛИМП-ОКС
19.01.2012 в 16:15 73.71 КБ docx 97 раз
Вопросы с ответами Ростехнадзора по ОЛИМП-ОКС: Общие требования промышленной безопасности ПБ 111.15

Вопросы с ответами Ростехнадзора по ОЛИМП-ОКС: Общие требования промышленной безопасности ПБ 111.15

билеты
Экзаменационные вопросы с ответами в системе ОЛИМП-ОКС по состоянию на 19.01.2012:
"Общие требования промышленной безопасности". Шифр по системе ОЛИМП-ОКС: ПБ 111.15
19.01.2012 в 16:15 87.05 КБ docx 1326 раз
Лук’янченко Н.Д., Кисіль Н.П., Терещенко А.В. Методичні рекомендації й опорний конспект лекцій до вивчення курсу Охорона праці (на украинском языке)

Лук’янченко Н.Д., Кисіль Н.П., Терещенко А.В. Методичні рекомендації й опорний конспект лекцій до вивчення курсу Охорона праці (на украинском языке)

разное
Донецьк, ДонНУ- 2000, - с.58

Для бакалаврів денної, заочної і прискореної форм навчання. Дано методичні вказівки до вивчення курсу, наведені опорний конспект лекцій, плани, контрольні питання, запропоновані ситуаційні задачі і тести. Рекомендовано список літератури.

Поняття охорони праці. Фактори формування у...
18.01.2012 в 21:55 930.12 КБ pdf 30 раз
Охорона працІ

Охорона працІ

разное
ЖДТУ, Реферат 13 страниц 2012рік

Вступ
Охорона здоров’я працівників та їх гарантії
Техніка безпеки працівників. Інструктаж з техніки безпеки
Технічні і ергономічні вимоги до організації робочого місця
Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи
Міжнародне законодавство про охорону праці
12.01.2012 в 14:35 72 КБ doc 24 раза
Нет изображения

Правила безопасности

руководства
Правила безопасности в прокатном производстве
Правила разработаны на основе действующего законодательства, государственных стандартов, изучения опасных и вредных производственных факторов, возникающих при процессах термической обработки металлов.
Содержат основные требования безопасности при проведении термической обрабо...
10.01.2012 в 17:56 11.18 МБ jpg 11 раз
Нет изображения

Инструкция по охране труда

руководства
Инструкция по охране труда для работников, занятых на погрузке и вы-грузке различных грузов с помощью кранов
Общие требования безопасности изложены в инструкции "Общие требования безопасности по охране труда для рабочих, занятых на лесоскладских работах".
Допущенный к самостоятельной работе стропальщик (зацепщик) долже...
10.01.2012 в 17:55 47 КБ doc 21 раз
Межотраслевые правила по охране труда

Межотраслевые правила по охране труда

разное
Межотраслевые правила
по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
Список принятых в межотраслевых правилах по охране труда (правилах
безопасности) при эксплуатации электроустановок сокращений

Общие положения
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ ...
10.01.2012 в 17:54 294 КБ doc 20 раз
Презентация - Інструктажі, їх види та характеристика

Презентация - Інструктажі, їх види та характеристика

рефераты
Презентация по Охране труда на украинском языке на тему Инструктажи, их виды и характеристика.
10.01.2012 в 10:23 2.18 МБ pptx 30 раз
Реферат - Тактика тушения электроустановок, находящихся под напряжением

Реферат - Тактика тушения электроустановок, находящихся под напряжением

рефераты
Предисловие; общие положения; тушение электроустановок под напряжением; правила техники безопасности при тушении электроустановок под напряжением; последовательность выполнения работ при тушении электроустановок под напряжением до 220 кв; литература
05.01.2012 в 22:26 92.5 КБ doc 17 раз
Контрольная работа: Разработка системы обеспечения безопасных условий труда (СОБУТ)

Контрольная работа: Разработка системы обеспечения безопасных условий труда (СОБУТ)

лабараторные
ОГАСА,ОдессаУкраина,преп.БеспаловаА.В., 13стр., 4 курс
Дисциплина:ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОХРАНЫ ТРУДА
Опасные и вредные производственные факторы. Общие понятия.
Исходные данные. Характеристика места производства работ
Проектирование системы
Построение модели СОБУТ на момент времени «t»
21.12.2011 в 21:25 275.5 КБ doc 28 раз
Реферат-Требования по организации безопасной эксплуатации электроустановок

Реферат-Требования по организации безопасной эксплуатации электроустановок

рефераты
САМГУПС, г.Орск,2011,27 ст
Введение
Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок
Требования к работникам
Оперативное обслуживание
Выполнение работ
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ
Перечень основных мероприятий
Работники, ответственные за безопа...
19.12.2011 в 23:24 42.98 КБ docx 94 раза
Нет изображения

Разработка системы удаления и очистки сточных вод нефтебазы

разное
Амурский государственный университет (АмГУ), 5 курс, 1 семестр, Системы защиты среды обитания (СЗСО). Представлена система удаления и очистки сточных вод образующихся в процессе эксплуатации нефтебазы. Изучены технологические процессы распределительной нефтебазы. Рассмотрены виды сточных вод нефтебазы. Подробно рассмотрены элеме...
17.12.2011 в 12:54 428.13 КБ docx 21 раз
Курсовая работа по системе защиты среды обитания

Курсовая работа по системе защиты среды обитания

курсовые
Курсовая по теме система защиты атмосферы на примере применения различных видов электрофильтров.включая расчет и выбор электрофильтра
содержание:
введение.
общая характеристика электрофильтров
классификация электрофильтров
достоинства и недостатки
расчет и выбор электрофильтров
01.12.2011 в 16:50 500 КБ doc 92 раза
Справочник Эксплуатация предохранительных поясов

Справочник Эксплуатация предохранительных поясов

справочники
Автор не указан

примерная форма Журнала учета средств защиты
примерная форма Инструкция о безопасной эксплуатации предохранительных поясов
27.11.2011 в 13:06 312.86 КБ pdf 54 раза
НПАОП 10.0-1.01-10. Правила безопасности в угольных шахтах

НПАОП 10.0-1.01-10. Правила безопасности в угольных шахтах

разное
[Текст]: НПАОП 10.0-1.01-10 / ред. комис.: С.А. Сторчак (пред.) [и др.]. – К.: Госгорпромнадзор Украины, 2010. – 432 с. (русскоязычная часть Правил, С. 213-432)

Правила распространяются на действующие и строящиеся, реконструируемые, закрывающиеся и закрытые гидрозащитные шахты, предприятия и организации, которые выполня...
24.11.2011 в 07:49 29.74 МБ pdf 608 раз
Учебное пособие по изучению Правил безопасности систем газопотребления и газораспределения г. Тверь 2005г

Учебное пособие по изучению Правил безопасности систем газопотребления и газораспределения г. Тверь 2005г

лекции
Основные понятия.
Газовые горелки.
Подземные газопроводы.
Надземные газопроводы.
Внутренние газопроводы.
Газовая служба.
Растопка и останов котлов.
18.11.2011 в 00:14 371.5 КБ doc 49 раз
Лекции по ПБ в газовом хозяйстве

Лекции по ПБ в газовом хозяйстве

лекции
Физико-химические свойства природного газа
Опасные свойства газа
Условия для взрыва газа.
Осушка газа. (очистка газа).
Происхождение газа
Методы обнаружения утечек неодорированного газа
Горение газа
Газопроводы.
Техническое обслуживание газопроводов.
Категории газопроводов и оборудования по да...
15.11.2011 в 00:37 19.09 МБ doc 375 раз
Лекции, презентации и экзаменационные билеты

Лекции, презентации и экзаменационные билеты

лекции
В состав файла входят: лекции по технике безопасности, методические указания (оценка концентрации пыли в воздухе рабочей зоны весовым методом), трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г., презентации (пожаровзрывобезопасность, кладка фундаментов, оказание первой медицинской помощи, охрана труда, проект производст...
18.09.2011 в 15:11 22.19 МБ djvu 86 раз
Учебное пособие по изучению Правил безопасности систем газопотребления и газораспределения г. Тверь 2005г

Учебное пособие по изучению Правил безопасности систем газопотребления и газораспределения г. Тверь 2005г

лекции
Основные понятия.
Газовые горелки.
Подземные газопроводы.
Надземные газопроводы.
Внутренние газопроводы.
Газовая служба.
Растопка и останов котлов.
18.11.2011 в 00:14 371.5 КБ doc 49 раз
Нет изображения

Инструкция по охране труда

руководства
Инструкция по охране труда для работников, занятых на погрузке и вы-грузке различных грузов с помощью кранов
Общие требования безопасности изложены в инструкции "Общие требования безопасности по охране труда для рабочих, занятых на лесоскладских работах".
Допущенный к самостоятельной работе стропальщик (зацепщик) долже...
10.01.2012 в 17:55 47 КБ doc 21 раз
Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

руководства
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (далее по тексту Правила), устанавливают требования к проектированию, устройству, изготовлению, реконструкции, наладке, монтажу, ремонту, техническому диагностированию и эксплуатации сосудов, цистерн, бочек, баллонов, барокамер, работающих под избыточ...
13.10.2010 в 09:33 1.14 МБ doc 71 раз
Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов

Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов

руководства
Настоящие правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждения аварий, случаев производственного травматизма при эксплуатации технологических трубопроводов.
13.10.2010 в 09:34 732.5 КБ doc 31 раз
Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями нпаоп 0.00-1.30-01

Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями нпаоп 0.00-1.30-01

руководства
Нормативно правовой акт по охране труда, регламентирующий работу с инструментами и приспособлениями. Используется практически во всех отраслях промышленной деятельности. РАЗРАБОТАН: Институтом электроэнергетики Украинской академии наук национального прогресса. Утверждён приказом Министерства труда и социальной политики Украины 0...
21.04.2010 в 14:54 1.1 МБ doc 207 раз
Нет изображения

Правила безопасности

руководства
Правила безопасности в прокатном производстве
Правила разработаны на основе действующего законодательства, государственных стандартов, изучения опасных и вредных производственных факторов, возникающих при процессах термической обработки металлов.
Содержат основные требования безопасности при проведении термической обрабо...
10.01.2012 в 17:56 11.18 МБ jpg 11 раз
Правила безопасности в газовом хозяйстве

Правила безопасности в газовом хозяйстве

руководства
Издание 3-е с изменениями № 1 и № 2, утвержденными Госгортехнадзором России 11.02.92 г. и 14.12.92 г.
Настоящие Правила устанавливают требования к проектированию, строительству и эксплуатации систем газоснабжения природными газами (газовых и газонефтяных месторождений) с избыточным давлением не более 1,2 МПа (12 кгс/см2), сж...
24.08.2010 в 23:09 812.44 КБ pdf 55 раз
Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом

Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом

руководства
Правила безопасности при перевозки взрывчатых материалов автомобильным транспортом

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
2. Подготовка ВМ к перевозке. Упаковка. Маркировка. Знаки опасности
3. Погрузка и выгрузка ВМ
4. Порядок выбора и согласования маршрута перевозки ВМ
5. Организация передвижения транспортн...
07.08.2011 в 13:55 423 КБ docx 42 раза
Правила безопасности при строительстве подземных сооружений

Правила безопасности при строительстве подземных сооружений

руководства
Правила безопасности при строительстве подземных сооружений

Предисловие
1. Общие положения
2. Маркшейдерское обеспечение
3. Строительная площадка
4. Строительство подземных сооружений открытым способом
5. Строительство подземных сооружений закрытым способом
6. Специальные способы и виды работ
07.08.2011 в 13:55 520.38 КБ docx 29 раз
Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб

Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб

руководства
Правила обязательны для должностных лиц (специалистов) всех организаций, осуществляющих строительство эксплуатацию, обследование, ремонт и ликвидацию, а также других организаций, выполняющих для них соответствующие виды работ, контролирующих органов на предприятиях подконтрольных Госгортехнадзору России независимо от их ведомств...
18.03.2010 в 19:00 28.63 КБ doc 19 раз
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления

Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления

руководства
Правила устанавливают специальные требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, монтажу, реконструкции и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления природными газами, используемыми в качестве топлива, а также к применяемому в этих системах оборудованию
18.03.2010 в 18:50 183.52 КБ doc 28 раз
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления 12-529-03

Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления 12-529-03

руководства
Основные термины и определения
02.11.2009 в 00:15 969.5 КБ doc 51 раз
Правила безпеки у вугільних шахтах

Правила безпеки у вугільних шахтах

руководства
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, 2010г. , 185 страниц, украинский язык.
Правила безпеки у вугильних шахтах.
Общие положения. Определение сроков. Сокращения и понятия. Основные положения. Требования к оборудованию, материалам, технологиям. Протиаварійний захист. Вимоги ...
11.02.2011 в 19:06 1.39 МБ doc 64 раза
Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд

Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд

руководства
Затверджено наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України 27.11.97 № 32/
288. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 р. за № 423/2863. 18 с. На укр. языке.
Зміст (содержание): 1 - загальні положення; 2 - терміни та визначення; 3 - орг...
29.06.2011 в 13:27 243.04 КБ pdf 90 раз
Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов

Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов

руководства
Правила устанавливают требования, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность, и направлены на предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на опасных производственных объектах. Правила предназначены для применения при проведении акустико-эмиссионного контроля емкостного, колонного, реакторного, теп...
20.03.2010 в 18:33 40.65 КБ rtf 12 раз
Правила охраны труда на предприятиях массового питания

Правила охраны труда на предприятиях массового питания

руководства
Приказ от 28 июня 1993 г. N
43. Требования безопасности при эксплуатации весоизмерительной техники и контрольно-кассовых машин. Паровые и водогрейные котлы. Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха.
08.11.2010 в 19:22 620 КБ doc 15 раз
Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

руководства
Москва 1993. Содержат основные требования техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Приведены основные положения системы управления охраной труда; изложена техника безопасности при работе на дорожных машинах, при строительстве автомобильных дорог, начиная с подготовительных работ, земляног...
28.03.2010 в 04:02 161.2 КБ doc 48 раз
Нет изображения

Правила перевезення небезпечних вантажів

руководства
Показники та критерії класифікації небезпечних вантажів відповідно до ДСТУ 4500-3 Вантажі небезпечні. Класифікаціяrn
15.01.2011 в 20:47 1.57 МБ doc 63 раза
Пособие - Иллюстрированное пособие стропальщика

Пособие - Иллюстрированное пособие стропальщика

разное
Госгортехнадзор - Иллюстрированное пособие стропальщика.
Основные типы и маркировка стропов.
Элементы стропов.
Виды концевых креплений каната.
Нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений.
Выбор грузозахватного приспособления.
Эксцентриковые захваты.
Клещевые захваты.
Травесы.
Тара и в...
10.01.2010 в 18:58 8.74 МБ djvu 771 раз
Долин П.А. Справочник по технике безопасности

Долин П.А. Справочник по технике безопасности

разное
М.: Энергоатомиздат, 1984. - 824 с. (6-е изд.)

В справочнике приведен официальный нормативный документ по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности на промышленных предприятиях.
22.04.2011 в 15:03 26.37 МБ djvu 2102 раза
Межотраслевая инструкция по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве

Межотраслевая инструкция по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве

разное
Общая часть. Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия. Внезапная смерть. Состояние комы. Артериальное кровотечение. Ранение конечностей. Проникающее ранение груди. Термические ожоги. Травмы глаз. Переломы костей конечностей. Поражение электрическим током. Падение с высоты. Автодорожные присшествия. Утопле...
17.04.2009 в 20:28 3.63 МБ djvu 301 раз
Нет изображения

Программа - Знаки безопасности

программы
Электронный справочник по знакам безопасности для производственной, общественной и иной хозяйственной деятельности людей, производственных, общественных объектов и иных мест, где необходимо обеспечение безопасности.rn
06.01.2010 в 22:47 447.47 КБ exe 186 раз
Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями нпаоп 0.00-1.30-01

Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями нпаоп 0.00-1.30-01

руководства
Нормативно правовой акт по охране труда, регламентирующий работу с инструментами и приспособлениями. Используется практически во всех отраслях промышленной деятельности. РАЗРАБОТАН: Институтом электроэнергетики Украинской академии наук национального прогресса. Утверждён приказом Министерства труда и социальной политики Украины 0...
21.04.2010 в 14:54 1.1 МБ doc 207 раз
Калинина В.М. Безопасность жизнедеятельности - Техника безопасности. Безопасность труда. Учебно-практическое пособие

Калинина В.М. Безопасность жизнедеятельности - Техника безопасности. Безопасность труда. Учебно-практическое пособие

разное
Пособие предназначено для студентов всех специальностей, изучающих дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» и «Безопасность труда».
В учебно-практическом пособии представлены основные аспекты, характеризующие безопасную эксплуатацию производственного оборудования; сосудов, аппаратов и холодильных установок, работающих под...
13.04.2010 в 17:17 2.28 МБ doc 192 раза
НАОП 1.1.10 - 5.05 - 86 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

НАОП 1.1.10 - 5.05 - 86 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

разное
Первая помощь направлена на восстановления или сохранения жизни и здоровья пострадавшему. От того насколько умело и быстро она оказана, зависит жизнь пострадавшего, и как правило, успех последующего лечения. Поэтому каждый должен знать, как оказывать первую помощь, и уметь оказать ее пострадавшему и себе.
Инструкция содержит...
24.08.2010 в 17:52 604.37 КБ djvu 257 раз
Мартынов А.П. Безопасность жизнедеятельности - Гигиена труда. Безопасность труда. Учебно-практическое пособие

Мартынов А.П. Безопасность жизнедеятельности - Гигиена труда. Безопасность труда. Учебно-практическое пособие

разное
В учебно-практическом пособии представлены основные аспекты, характеризующие вопросы гигиены труда на предприятии.
В учебно-практическом пособии представлены данные об основных неблагоприятных санитарно-гигиенических факторах – промышленном микроклимате, шуме, ультразвука, инфразвука, вибрации, токсических веществах – пылях ...
13.04.2010 в 17:14 1008.5 КБ doc 152 раза
Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Гигиена труда. Безопасность труда

Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Гигиена труда. Безопасность труда

разное
В учебно-практическом пособии представлены данные об основных неблагоприятных санитарно-гигиенических факторах – промышленном микроклимате, шуме, ультразвука, инфразвука, вибрации, токсических веществах – пылях и газах, освещении, психофизиологических факторах.
Московский государственный университет технологий и управления,...
02.02.2009 в 22:56 718.55 КБ pdf 128 раз
Нет изображения

Лазарев С.В. Психология безопасности профессиональной деятельности

разное
Москва, 2007.

Книга о психологии безопасности в процессе деятельности - как нужно работать с персоналом (представителями опасных профессий), чтобы добиться стойкого снижения несчастных случаев, травм и аварий по вине персонала и свести к минимуму ошибки в процессе их деятельностиrn
09.07.2009 в 14:23 1.39 МБ doc 120 раз
Правила технической эксплуатации нефтебаз

Правила технической эксплуатации нефтебаз

руководства
Разработаны: СКБ "Транснефтеавтоматика" по заказу Главнефтепродукта ГП "Роснефть"
Утверждены: Главным управлением по госпоставкам и коммерческой деятельности ГП "Роснефть" 7 сентября 1993 г.
Переработаны и дополнены: согласно Изменению № 1, утвержденному Главным управлением по госпоставкам и коммерческой деятельности ОАО...
11.05.2010 в 04:18 374.5 КБ doc 127 раз
Презентация - Техника безопасности при кровельных работах

Презентация - Техника безопасности при кровельных работах

рефераты
Презентация с картинками по технике безопасности при кровельных работах в соответствии с ГОСТ 12.3.040-86 «Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности»
19.02.2010 в 18:06 628.25 КБ pptx 145 раз
Захаров Л.Н. Техника безопасности в химических лабораториях

Захаров Л.Н. Техника безопасности в химических лабораториях

разное
2-е изд., ререраб. и доп. - Л.: Химия, 1991. - 336 с.
Рассмотрены безопасные методы работы в химических лабораториях с вредными, пожаро-и взрывоопасными веществами, электрооборудованием, газовыми баллонами и т. д.
Кратко описаны методы предотвращения опасных ситуаций, наиболее эффективные средства защиты.
Для работн...
30.12.2009 в 16:28 6.25 МБ djv 234 раза
Вопросы с ответами Ростехнадзора по ОЛИМП-ОКС: Общие требования промышленной безопасности

Вопросы с ответами Ростехнадзора по ОЛИМП-ОКС: Общие требования промышленной безопасности

билеты
Экзаменационные вопросы с ответами в системе ОЛИМП-ОКС по состоянию на 21.10.2011:
"Общие требования промышленной безопасности"
Вопросы соответствуют билетам по системе ОЛИМП-ОКС
21.10.2011 в Краснодарском крае проверено при сдаче 11 билетов (сдано больше - были повторения)
При сдаче экзамена было допущено 5 ошиб...
23.10.2011 в 22:45 168 КБ doc 553 раза
Калинина В.М. Безопасность жизнедеятельности. Техника безопасности. Безопасность труда

Калинина В.М. Безопасность жизнедеятельности. Техника безопасности. Безопасность труда

разное
В учебно-практическом пособии представлены основные аспекты, харак- теризующие безопасную эксплуатацию производственного оборудования; со- судов, аппаратов и холодильных установок, работающих под давлением; а так- же электроустановок напряжением до 1000В.
Московский государственный университет технологий и управления, 2004
02.02.2009 в 23:00 719.26 КБ pdf 144 раза
Нет изображения

Плакаты учебные - Безопасность грузоподъемных работ

разное
Безопасность грузоподъемных работ. Пять плакатов.

Выбор стропа. - предосмотр.
Обвязка и зацепление груза. - предосмотр.
25.02.2011 в 13:51 4.96 МБ jpg 98 раз
Нет изображения

Плакаты учебные по технике безопасности - Оказание первой помощи

разное
Оказание первой помощи при ожогах, отравлениях, обморожениях, кровотечениях, электротравмах, перенос пострадавших, транспортная иммобилизация, техника реанимации.

Издательство СОУЭЛО 2002 г.rn
20.04.2011 в 13:36 15.79 МБ jpg 122 раза
ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

разное
Правила, устанавливают требования к проектированию, устройству, изготовлению, реконструкции, наладке, монтажу, ремонту, техническому диагностированию и эксплуатации сосудов, цистерн, бочек, баллонов, барокамер, работающих под избыточным давлением.
Правила распространяются на:
сосуды, работающие под давлением воды с темпе...
18.03.2010 в 17:58 149.55 КБ rtf 75 раз
ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, Работающих под давлением

ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, Работающих под давлением

разное
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, устанавливают требования к проектированию, устройству, изготовлению реконструкции, наладке, монтажу, ремонту, техническому диагностированию и эксплуатации сосудов, цистерн, бочек, баллонов, барокамер, работающих под избыточным давлением
05.08.2011 в 12:30 215.34 КБ doc 80 раз
Нет изображения

Плакаты учебные - Проверка технического состояния автотранспортных средств

разное
Проверка технического состояния автотранспортных средств. Пять плакатов.

Тормозные системы. Рулевое управление. - предосмотр.
Внешние све...
25.02.2011 в 13:51 6.07 МБ jpg 92 раза