Сельское хозяйство, агропромHoff Annette. Recht und Landschaft

Hoff Annette. Recht und Landschaft

разное
Walter De Gruyter Inc, 2006 - 456 p. Language: German

Annette Hoff examines agricultural information contained in the oldest Danish, Swedish, English, Irish and Frankish law books to present an important study of the development of cultivation systems, forms of settlement and land use in Northwestern Europe from about 6...
03.02.2012 в 00:38 2.92 МБ pdf 14 раз


Нет изображения

Вальднер Н.К. Методика испытаний сушильных установок сельскохозяйственного назначения

разное
Издание второе, перераб. и доп. - М.: Отдел научно-технической информации, 1970. - 190 с.
Методика проведения и обработки результатов испытаний сушильных установок различного типа сельскохозяйственного назначения и их вспомогательного оборудования.
Архив jpeg документовrn
01.02.2012 в 02:28 49.44 МБ jpg 63 раза
Литвинов Б.М., Євтушенко М.Д. Сільськогосподарська ентомологія

Литвинов Б.М., Євтушенко М.Д. Сільськогосподарська ентомологія

разное
Висвітлено історію розвитку сільськогосподарської ентомології в Україні,
дано характеристику методів і сучасної концепції інтегрованого захисту
рослин. Охарактеризовано систематичний стан, діагностичні ознаки, поши-
реність у межах України шкідливих видів комах, їх біологію, екологію, еконо-
мічні пороги шкодочин...
23.01.2012 в 05:17 7.57 МБ pdf 378 раз
Макрушин М.М., Макрушина Є.М., Петерсон Н.В. Фізіологія рослин

Макрушин М.М., Макрушина Є.М., Петерсон Н.В. Фізіологія рослин

разное
У підручнику висвітлюються основні фізіологічні та біохімічні процеси,
що відбуваються в рослинах: функції основних компонентів у клітині, обмін
речовин, фотосинтез, дихання, водообмін, мінеральне живлення, фізіологія
онтогенезу, стійкість рослин щодо несприятливих факторів зовнішнього се-
редовища (зимостійкість...
23.01.2012 в 05:17 3.26 МБ pdf 243 раза
Ромащенко М.І., Доценко В.І. Системи краплинного зрошення

Ромащенко М.І., Доценко В.І. Системи краплинного зрошення

разное
Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки
бакалаврів і магістрів напряму 0926 „Водні ресурси і її складовій – програмі навчальних
дисциплін „Основи гідромеліорацій , „Сільськогосподарські меліорації, „Експлуатація
водогосподарських об'єктів і „Гідромеліоративні системи.
Розгл...
23.01.2012 в 05:00 4.03 МБ pdf 93 раза
Примак І.Д., Примак О.І. (ред.) Введення до спеціальності

Примак І.Д., Примак О.І. (ред.) Введення до спеціальності

разное
Навч. посіб. / за ред. Примака І. Д., Примак О. І. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.
ISBN 978-966-364-973-3

У навчальному посібнику стисло викладено зміст поняття про сільське господарство, агрономію, землеробство, ґрунт та його родючість, культурні рослини, екологічні проблеми в аграрному секторі еконо...
20.01.2012 в 00:21 1.69 МБ pdf 52 раза
Проблемы аридизации Юго-Востока Европейской части России (материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Краснокутской селекционно-опытной станции, 29 июня - 30 июня 2009 г.)

Проблемы аридизации Юго-Востока Европейской части России (материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Краснокутской селекционно-опытной станции, 29 июня - 30 июня 2009 г.)

разное
Под общей редакцией: д.с.-х.н. А.И. Прянишникова. - Саратов: Российская академия сельскохозяйственных наук. Государственное научное учреждение научно–исследовательский институт сельского хозяйства Юго–Востока, 2009. – 286 с.

Материалы печатаются в авторской редакции.
Разделы:
Селекция и семеноводство – 24 доклад...
15.01.2012 в 17:35 3.97 МБ pdf 25 раз
Реферат: Охорона праці в сільському господарстві

Реферат: Охорона праці в сільському господарстві

рефераты
Реферат "Охорона праці в сільському господарстві"
ДонГУУ, Донецк, Украина
1. Контроль за дотриманням законодавчих актів у сфері сільського господарства.
2. Інституціональні принципи охорони праці в сільському господарстві.
3. Умови праці та заходи щодо їх поліпшення.
4. Робочий час і час відпочинку працівникі...
14.01.2012 в 22:49 203.5 КБ doc 140 раз
Krezhova D. (ed.) Recent Trends for Enhancing the Diversity and Quality of Soybean Products

Krezhova D. (ed.) Recent Trends for Enhancing the Diversity and Quality of Soybean Products

разное
InTech. 2011. 546 p.

This book presents new aspects and technologies for the applicability of soybean and soybean products in industry (human food, livestock feed, oil and biodiesel production, textile, medicine) as well as for future uses of some soybean sub-products. The contributions are organized in two sections con...
06.12.2011 в 23:31 22.14 МБ pdf 10 раз
Frewer L.J., Norde W., Fischer A., Kampers F. (Eds.) Nanotechnology in the Agri-Food Sector: Implications for the Future

Frewer L.J., Norde W., Fischer A., Kampers F. (Eds.) Nanotechnology in the Agri-Food Sector: Implications for the Future

разное
Wiley-VCH, Weinheim, 2011, 312 pages

Providing an overview of nanotechnology in the context of agriculture and food science, this monograph covers topics such as nano-applications in teh agri-food sector, as well as the social and ethical implications.
Following a review of the basics, the book goes on to take an ...
05.12.2011 в 21:17 3.1 МБ pdf 12 раз
Krezhova D. (ed.) Soybean - Genetics and Novel Techniques for Yield Enhancement

Krezhova D. (ed.) Soybean - Genetics and Novel Techniques for Yield Enhancement

разное
InTech. 2011. 336 p.

This book presents the importance of applying of novel genetics and breading technologies. The efficient genotype selections and gene transformations provide for generation of new and improved soybean cultivars, resistant to disease and environmental stresses. The book introduces also a few recent m...
03.12.2011 в 21:36 18.47 МБ pdf 14 раз
El-Shemy H.A. (ed.) Soybean Physiology and Biochemistry

El-Shemy H.A. (ed.) Soybean Physiology and Biochemistry

разное
InTech. 2011. 498 p.

Worldwide, soybean seed proteins represent a major source of amino acids for human and animal nutrition. Soybean seeds are an important and economical source of protein in the diet of many developed and developing countries. Soy is a complete protein and soyfoods are rich in vitamins and minerals.So...
03.12.2011 в 21:26 26.93 МБ pdf 16 раз
Реферат - классификация почв

Реферат - классификация почв

рефераты
Советская и зарубежная классификация почв.

Классификация почв в додокучаевский период.
Классификация почв В. В. Докучаева и Н. М. Сибирцева.
Основные направления развития классификации почв в последокучаевский период.
Зарубежные классификации.
Новейший период классификации почв в отечественном по...
25.11.2011 в 19:12 81.5 КБ doc 111 раз
Харсун Олексій. Методика оцінки майбутнього урожаю для кредитування господарств виробників зернових та олійних сільгоспкультур

Харсун Олексій. Методика оцінки майбутнього урожаю для кредитування господарств виробників зернових та олійних сільгоспкультур

разное
2-е видання, оновлене та доповнене

Розробник:
Олексій Харсун (agrofon(собачка)narod.ru), експерт з фінансів й управління с/г підприємств, м. Глобине

За редакцією:
Курдицький Сергій Олексійович (kurditskiy(собачка)cugp.com.ua) – керівник блоку з кредитування та ринкової інформації Проекту «Якість з...
05.11.2011 в 12:02 883.51 КБ pdf 42 раза
Момот В.В., Ба­лабанов В.В., Сорокин О.В., Строков В.А. Механизация процессов хранения и переработки плодов и овощей: Справочник

Момот В.В., Ба­лабанов В.В., Сорокин О.В., Строков В.А. Механизация процессов хранения и переработки плодов и овощей: Справочник

разное
М.: Агро­промиздат, 1988. - 271 с.: ил.

ISBN 5-10-000105-4.

В справочнике рассмотрена механизация процессов товародвижения плодоовощной продукции, начиная с приемки и заканчивая реализацией. Приведены технологические характеристики тары, средств пакетирования, подвижного состава, оборудования для механизации nо...
02.11.2011 в 01:06 27.86 МБ pdf 96 раз
Галушко В.П. Артиш В.І Світове сільське господарство та продовольчі ресурси

Галушко В.П. Артиш В.І Світове сільське господарство та продовольчі ресурси

разное
Навчальний посібник.Київ, 2008. - 50 с.
Предмет, метод та завдання курсу
Формування, розвиток і склад світового господарства
Загальне світове сільське господарство та машинобудування
Екологія та якість продовольчої продукції
Глобалізація розвитку і загальносвітові проблеми забезпечення людства продовольств...
17.10.2011 в 20:36 359.5 КБ doc 51 раз
Царенко О.М., Руденко В.П. Управління якістю агропромислової продукції

Царенко О.М., Руденко В.П. Управління якістю агропромислової продукції

разное
Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 431 с.
У навчальному посібнику на базі системного підходу висвітлюються найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики управління якістю агропромислової продукції. На основі міжнародних та державних стандартів України розглядаються система управління якістю (ISO 9000)...
12.10.2011 в 02:19 18.22 МБ pdf 73 раза
Отчет о производственной практике по сбору и обработке экономической информации в ООО Мясокомбинат Аполлон

Отчет о производственной практике по сбору и обработке экономической информации в ООО Мясокомбинат Аполлон

дипломы
Содержание

Ведение 3
Глава
1. Общие вопросы организации и планово-учетная работ
предприятия 6
Глава
2. Учет кассовых операций и денежных документов 8
Глава
3. Учет операций по банковским счетам 14
Глава
4. Учет товарно - материальных ценностей 21
Глава
5.Учет готовой продукции...
12.10.2011 в 00:01 75.63 КБ docx 40 раз
Курсовой проект - Проект комплексной механизации животноводческой фермы

Курсовой проект - Проект комплексной механизации животноводческой фермы

курсовые
Курсовой проект выполнен в следующей последовательности:
1. На основании задания рассчитано количество скотомест на ферме по группам животным;
2. Выбраны типовые здания для содержания животных всех групп;
3. Разработан и вычерчен на листе формата А2 генеральный план фермы;
4. Для одного из производственных зданий...
01.10.2011 в 22:50 967 КБ doc 129 раз
Чернишов С.І., Кулєшов М.М. Система і технологія моніторингу при страхуванні врожаїв сільськогосподарських культур

Чернишов С.І., Кулєшов М.М. Система і технологія моніторингу при страхуванні врожаїв сільськогосподарських культур

разное
/С.І.Чернишов, М.М.Кулєшов, С.А.Бережний, О.В.Буцький, Н.М.Гаджиєва. - Харків: 2011. - 49 с.
Озима пшениця
Методи визначення життєздатності озимих культур після перезимівлі
Метод монолітів
Водяний метод
Цукровий метод (розроблений інститутом рослинництва ім. В.Я.Юр'єва)
Метод барвників
Метод біо...
28.09.2011 в 17:42 377.58 КБ pdf 26 раз
Лекції з агролісомеліорації / Автор невідомий

Лекції з агролісомеліорації / Автор невідомий

лекции
Агролісомеліорація як наука.
Поняття про ліс. Таксація лісу.
Вирощування посадкового матеріалу.
Вплив лісу на навколишнє середовище.
Створення та вирощування полезахисних смуг.
Лісомеліоративні заходи по боротьбі з ерозією ґрунтів.
Система захисних насаджень – гарантія високих врожаїв сільськогосподарськи...
04.02.2011 в 21:56 644.52 КБ pdf 49 раз
Контрольная работа по аграрной политике

Контрольная работа по аграрной политике

лабараторные
Частная собственность на землю и мотивация деятельности в сельском хозяйстве
Механизм привлечения в АПК негосударственных инвестиций
Список используемой литературы
04.01.2011 в 00:00 71.5 КБ doc 27 раз
Реферат - Аграрная трагедия России

Реферат - Аграрная трагедия России

рефераты
Предпосылки, причины, проявления аграрных проблем России в историческом анализе.
Возможные варианты их решения на современном этапе.
15.10.2010 в 23:14 40.33 КБ docx 25 раз
Реферат - Біогеліоенергія - наше енергетичне майбутнє

Реферат - Біогеліоенергія - наше енергетичне майбутнє

рефераты
Вступ
Кліматичні умови вирощування міскантуса
Спосіб розмноження
Удобрення міскантуса
Догляд за посівами
Енергетичні плантації на радіоактивних землях
05.04.2011 в 02:02 12.03 КБ doc 18 раз
Реферат - Захист сільськогосподарських тварин і рослин від ураження

Реферат - Захист сільськогосподарських тварин і рослин від ураження

рефераты
Способи захисту тварин
Захист сільськогосподарських рослин
Захист сільськогосподарської продукції
08.11.2010 в 01:44 51 КБ doc 25 раз
Реферат - классификация почв

Реферат - классификация почв

рефераты
Советская и зарубежная классификация почв.

Классификация почв в додокучаевский период.
Классификация почв В. В. Докучаева и Н. М. Сибирцева.
Основные направления развития классификации почв в последокучаевский период.
Зарубежные классификации.
Новейший период классификации почв в отечественном по...
25.11.2011 в 19:12 81.5 КБ doc 111 раз
Реферат - Міскантус гігантеус як джерело енергетичної сировини сільськогосподарського походження

Реферат - Міскантус гігантеус як джерело енергетичної сировини сільськогосподарського походження

рефераты
Альтернативні джерела енергії;
Нетрадиційні поновлювані енергоджерела України;
Ботанічна характеристика і походження міскантуса;
Кліматичні вимоги міскантуса гігантеуса;
Розмноження міскантуса гігантеуса;
Технологія вирощування міскантуса гігантеуса.
05.04.2011 в 01:29 63.71 КБ docx 24 раза
Реферат - Правовое регулирование охраны окружающей среды в сельском хозяйстве

Реферат - Правовое регулирование охраны окружающей среды в сельском хозяйстве

рефераты
Реферат на тему Правовое регулирование охраны окружающей среды в сельском хозяйстве, Казанский ГАУ, кафедра права, дисциплина - аграрное право,
34 страниц, 2010 год, включает введение и заключение, 17 источников использованной литературы, 4 главы:
Общие экологические требования
Основополагающие положения
Разме...
14.06.2010 в 12:52 138.5 КБ doc 86 раз
Нет изображения

Реферат - Сельское хозяйство: общий обзор

рефераты
Сельское хозяйство - отрасль народного хозяйства, которая занимается выращиванием растений (растениеводство) и разведением животных (животноводство).
Сельское хозяйство связано со многими отраслями промышленности (пищевой, химической и др. ), образуя агропромышленный комплекс, основной задачей которого является надежное обе...
01.02.2011 в 09:42 15.3 КБ htm 80 раз
Реферат: Охорона праці в сільському господарстві

Реферат: Охорона праці в сільському господарстві

рефераты
Реферат "Охорона праці в сільському господарстві"
ДонГУУ, Донецк, Украина
1. Контроль за дотриманням законодавчих актів у сфері сільського господарства.
2. Інституціональні принципи охорони праці в сільському господарстві.
3. Умови праці та заходи щодо їх поліпшення.
4. Робочий час і час відпочинку працівникі...
14.01.2012 в 22:49 203.5 КБ doc 140 раз
Дипломная работа - Генетическая основа устойчивости линий и сортов озимой мягкой пшеницы к возбудителю бурой листовой ржавчины puccinia recondita Rob ex Desm f. sp. tritici

Дипломная работа - Генетическая основа устойчивости линий и сортов озимой мягкой пшеницы к возбудителю бурой листовой ржавчины puccinia recondita Rob ex Desm f. sp. tritici

дипломы
Дипломная работа изложена на 54 страницах машинописного текста, включает 7 таблиц, 1 рисунок. Список литературы включает 75 работ, из них 48 зарубежных авторов.
Цель дипломной работы – установить генетическую основу устойчивости озимой мягкой пшеницы сортов Bayden, Tomo, Welton, и линий 5/37-91 и 2-3/99 к Puccinia recondita ...
10.06.2011 в 22:24 429.5 КБ doc 33 раза
Дипломная работа - Проблемы увеличения объема и повышение эффективности производства зерна

Дипломная работа - Проблемы увеличения объема и повышение эффективности производства зерна

дипломы
Проблемы увеличения объема и повышение эффективности производства зерна остаются одними из главных общегосударственных задач в развитии экономики Украины. Формирование и развитие зернового рынка имеет особенное значение как для государства в целом, так и для Луганской области.
В дипломной работе рассмотрены теоретические и п...
03.11.2010 в 22:04 686 КБ doc 146 раз
Курсовая работа - Социальная инфраструктура и ее роль в развитии сельского хозяйства

Курсовая работа - Социальная инфраструктура и ее роль в развитии сельского хозяйства

курсовые
Введение.
Сущность и значение социальной инфраструктуры.
Понятие, состав, роль и значение социальной инфраструктуры.
Основные составные части социальной инфраструктуры.
Особенности формирования социальной инфраструктуры в связи с переходом к рыночным отношениям.
Современное состояние социальной инфраструктуры...
25.05.2011 в 00:24 244.5 КБ doc 67 раз
Курсовий проект - Проект механізації водопостачання для свиноферми з розробкою вітроустановки

Курсовий проект - Проект механізації водопостачання для свиноферми з розробкою вітроустановки

курсовые
Львівський національний університет, 2008р. , 23 ст. , 4 джерела, 3 листи (компас. сdw). Титулка
Завдання
Вступ
Проектування технології водопостачання
Конструкторська розробка вітроустановки
Заходи по охороні праці
Технічне обслуговування
Висновки та пропозиції
Бібліографічний список
Підвище...
12.11.2010 в 01:13 207.97 КБ cdw,doc 61 раз
Курсовой проект - Организация и перспективы развития производства и сбыта молока в ЗАО Любань Тосненского района Ленинградской области

Курсовой проект - Организация и перспективы развития производства и сбыта молока в ЗАО Любань Тосненского района Ленинградской области

курсовые
Организационно – экономическая характеристика ЗАО «Любань»
Ленинградской области.
Природно-экономические условия.
Размеры производства и специализация.
Обеспеченность основными средствами и экономическая эффективность их использования.
Трудовые ресурсы и их использование, производительность и оплата труда.
08.04.2011 в 00:04 152.99 КБ docx 71 раз
Курсовой проект - Проект комплексной механизации животноводческой фермы

Курсовой проект - Проект комплексной механизации животноводческой фермы

курсовые
Курсовой проект выполнен в следующей последовательности:
1. На основании задания рассчитано количество скотомест на ферме по группам животным;
2. Выбраны типовые здания для содержания животных всех групп;
3. Разработан и вычерчен на листе формата А2 генеральный план фермы;
4. Для одного из производственных зданий...
01.10.2011 в 22:50 967 КБ doc 129 раз
Курсовой проект - Противоэрозионная организация территории АО Маяк бригада III

Курсовой проект - Противоэрозионная организация территории АО Маяк бригада III

курсовые
Санкт-Петербургский Государственный Аграрный Университет, Руководитель: Е. А. Степанова, 2008 г., дисциплина- противоэрозионная организация территории - 35 стр.
1 Подготовительные работы
1.1. Значение и содержание подготовительных работ
1.2. Природно-климатические и экономические условия хозяйства
1.3. Составлени...
11.10.2010 в 15:53 156 КБ doc 41 раз
Курсовой проект - Система целей предприятия АПК

Курсовой проект - Система целей предприятия АПК

курсовые
ЧГАА.
Факультет заочного образования.
Кафедра: Управление сельскохозяйственным производством.
Задания:
Анализ деятельности ОАО «ПСХ».
Анализ внутренней среды предприятия.
26.12.2010 в 00:27 460.5 КБ doc 44 раза
Нет изображения

Отчет о преддипломной практике в ОАО Новобелицкий комбинат хлебопродуктов

дипломы
БГЭУ, ФМ, ЭАПК, год сдачи - 2007, 53 стр. , 10 таблиц, 3 рисунка, 4 приложения.
Содержание:
Организационная характеристика ОАО «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов».
Инженерное обеспечение предприятия.
Экологическая оценка предприятия.
Организационная структура управления предприятием.
Трудовые ресурсы и...
15.12.2010 в 12:03 376.94 КБ doc 210 раз
Нет изображения

Отчет о преддипломной практике в ОАО Слуцкий мясокомбинат

дипломы
БГЭУ, ФМ, ЭАПК, год сдачи - 2007, 34 стр. , 5 таблиц, 2 рисунка, 4 приложения.
Содержание:
Организационная характеристика ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
Производственно-технологический потенциал предприятия и эффективность его использования.
Производственные показатели ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
Управление каче...
15.12.2010 в 11:48 110.72 КБ docx 318 раз
Колобова А.И. Организация производства на предприятиях АПК

Колобова А.И. Организация производства на предприятиях АПК

разное
Учебное пособие. 3-е изд., доп. и перераб. - Барнаул: Издательство АГАУ, 2008. – 397 с.
(учебное пособие для высших учебных заведений)
Раскрываются сущность и необходимость организации производства сельхозтоваропроизводителями интенсивными методами как основы повышения конкурентоспособности; основные процессы интенсивно...
07.12.2009 в 15:02 2.46 МБ doc 436 раз
Отчет о преддипломной практике на предприятии хлебозавод Автомат КУП Минскхлебпром

Отчет о преддипломной практике на предприятии хлебозавод Автомат КУП Минскхлебпром

дипломы
БГЭУ, ФМ, ЭАПК, год сдачи - 2007, 33 стр. , 8 таблиц, 4 рисунка, 5 приложений.
Содержание:
Организационная характеристика хлебозавода «Автомат».
Производственный потенциал предприятия и эффективность его использования.
Характеристика производственной деятельности хлебозавода «Автомат».
Организационная характе...
15.12.2010 в 11:33 505.5 КБ doc 476 раз
Нормативно-справочные материалы по планированию механизированных работ в сельскохозяйственном производстве: Сборник

Нормативно-справочные материалы по планированию механизированных работ в сельскохозяйственном производстве: Сборник

разное
Сборник содержит нормативно-справочные материалы по планированию технического оснащения системы земледелия, определению потребности в технике; технические характеристики и нормативно-справочные материалы по сельскохозяйственной технике, ее техническому обслуживанию и ремонту, по нормированию труда на механизированных полевых раб...
10.08.2010 в 23:45 3.33 МБ pdf 471 раз
Энциклопедия сельского хозяйства

Энциклопедия сельского хозяйства

разное
Коллектив редакции Большой Российской энциклопедии.
Москва, Изд. «Большая Российская энциклопедия», 1998 г.1227c.

Научно-справочное издание, в котором в алфавитном порядке содержатся разносторонние сведения по сельскому хозяйству. В Словаре около 4000 статей. Многие статьи снабжены библиографией, куда включены наибо...
03.04.2010 в 13:41 2.02 МБ doc 365 раз
Нет изображения

Отчет о преддипломной практике в ОАО Слуцкий мясокомбинат

дипломы
БГЭУ, ФМ, ЭАПК, год сдачи - 2007, 34 стр. , 5 таблиц, 2 рисунка, 4 приложения.
Содержание:
Организационная характеристика ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
Производственно-технологический потенциал предприятия и эффективность его использования.
Производственные показатели ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
Управление каче...
15.12.2010 в 11:48 110.72 КБ docx 318 раз
Нет изображения

Водянников В.Т. Практикум по организации и управлению производством на сельскохозяйственных предприятиях

разное
Практикум подготовлен в соответствии с программой одноименного курса и включает в себя учебные задания по всем его разделам. Цель практикума - закрепление теоретических знаний, усвоение методик и приемов по рационализации управления, планирования и организации производства на сельскохозяйственных предприятиях различных правовых ...
25.10.2010 в 08:45 15.47 МБ tif 316 раз
Отчет о преддипломной практике в УП Минский мясокомбинат

Отчет о преддипломной практике в УП Минский мясокомбинат

дипломы
БГЭУ, ФМ, ЭАПК, год сдачи - 2007, 35 стр. , 20 таблиц, 3 приложения.
Содержание:
Характеристика предприятия
краткая история
размещение предприятия и его основные объекты
охрана труда, мероприятия по технике безопасности и промышленной санитарии
экологическая оценка предприятия
Анализ организационной с...
15.12.2010 в 11:43 715.5 КБ doc 229 раз
Ресурсосбережение в агропромышленном комплексе: инновации и опыт

Ресурсосбережение в агропромышленном комплексе: инновации и опыт

разное
М: ФГНУ Росинформагротех, 2006. — 328 с
Изложены инновационные разработки и опыт ресурсосбережения в растениеводстве, животноводстве, перерабатывающих отраслях и техническом сервисе АПК России. Рассмотрены преимущества ресурсосберегающих технологий и машин, их экономическая и экологическая эффективность. Описаны альтернативн...
04.04.2010 в 04:17 2.22 МБ djvu 219 раз
Нет изображения

Отчет о преддипломной практике в ОАО Новобелицкий комбинат хлебопродуктов

дипломы
БГЭУ, ФМ, ЭАПК, год сдачи - 2007, 53 стр. , 10 таблиц, 3 рисунка, 4 приложения.
Содержание:
Организационная характеристика ОАО «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов».
Инженерное обеспечение предприятия.
Экологическая оценка предприятия.
Организационная структура управления предприятием.
Трудовые ресурсы и...
15.12.2010 в 12:03 376.94 КБ doc 210 раз
Отчет о преддипломной практике в УП Минский мясокомбинат

Отчет о преддипломной практике в УП Минский мясокомбинат

дипломы
БГЭУ, ФМ, ЭАПК, год сдачи - 2007, 43 стр. , 8 таблиц, 2 приложения
Содержание:
Организационная характеристика УП «Минский мясокомбинат».
Структура управления и кадровый состав УП «Минский мясокомбинат».
Производственно-технический потенциал предприятия, направления его совершенствования и эффективность использова...
15.12.2010 в 02:14 300.97 КБ docx 198 раз
Воротникова И.Л. ред. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Специалисты АПК нового поколения. Саратов 2010

Воротникова И.Л. ред. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Специалисты АПК нового поколения. Саратов 2010

разное
Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2010. – 264 с.

Содержание
Алексенко А. А., Исаева Т. А. Особенности оперативного контроля статей затрат
на производство продукции птицеводства
Анисимов А. В., Богданова М. С. Интенсификация работы оборудования для досушивания зерна
Анисимова А. Г., Афонин В. В. Наводн...
10.03.2011 в 22:58 2.86 МБ pdf 101 раз
Дипломная работа - Проблемы увеличения объема и повышение эффективности производства зерна

Дипломная работа - Проблемы увеличения объема и повышение эффективности производства зерна

дипломы
Проблемы увеличения объема и повышение эффективности производства зерна остаются одними из главных общегосударственных задач в развитии экономики Украины. Формирование и развитие зернового рынка имеет особенное значение как для государства в целом, так и для Луганской области.
В дипломной работе рассмотрены теоретические и п...
03.11.2010 в 22:04 686 КБ doc 146 раз
Варрон Марк Теренций. Сельское хозяйство

Варрон Марк Теренций. Сельское хозяйство

разное
Перевод с лат. Серегеенко М. Е.; Отв. ред. Крюгер О. О. - М.-Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1963. - 220 с.

Древнеримский трактат о сельском хозяйстве Марка Теренция Варрона.

Оглавление
Введение: М. Е. Сергеенко - Варрон и его "Сельское хозяйство".
Варрон - сельское хозяйство: книги 1-3
Коммент...
09.02.2011 в 19:52 11.63 МБ pdf 209 раз
Реферат - Правовое регулирование охраны окружающей среды в сельском хозяйстве

Реферат - Правовое регулирование охраны окружающей среды в сельском хозяйстве

рефераты
Реферат на тему Правовое регулирование охраны окружающей среды в сельском хозяйстве, Казанский ГАУ, кафедра права, дисциплина - аграрное право,
34 страниц, 2010 год, включает введение и заключение, 17 источников использованной литературы, 4 главы:
Общие экологические требования
Основополагающие положения
Разме...
14.06.2010 в 12:52 138.5 КБ doc 86 раз
Нет изображения

Реферат - Сельское хозяйство: общий обзор

рефераты
Сельское хозяйство - отрасль народного хозяйства, которая занимается выращиванием растений (растениеводство) и разведением животных (животноводство).
Сельское хозяйство связано со многими отраслями промышленности (пищевой, химической и др. ), образуя агропромышленный комплекс, основной задачей которого является надежное обе...
01.02.2011 в 09:42 15.3 КБ htm 80 раз
Полуэктов Р.А., Смоляр Э.И., Терлеев В.В., Топаж А.Г. Модели продукционного процесса сельскохозяйственных культур

Полуэктов Р.А., Смоляр Э.И., Терлеев В.В., Топаж А.Г. Модели продукционного процесса сельскохозяйственных культур

разное
СПб.: изд-во С-Петерб. ун-та, 2006. - 396 с.

Монография посвящена изложению вопросов, связанных с проблемой
компьютерного моделирования продукционного процесса в антропогенных экосистемах -
агроэкосистемах. Эта проблематика в течение последних 30 лет интенсивно
развивается в отечественной и западной литер...
29.03.2011 в 16:06 4.55 МБ djvu 111 раз
Гордеев А.С. Моделирование в агроинженерии

Гордеев А.С. Моделирование в агроинженерии

разное
Учебное пособие. - Мичуринск, 2007.
В пособии рассмотрены основы теории и методы компьютерного моделирования на базе современных пакетов прикладных программ Мanlab (динамические системы) и АnyLogic (дискретно-событийные системы). Приведены основы планирования и обработки результатов моделирования.
Приводится широкий кру...
11.10.2010 в 12:13 2 МБ doc 203 раза
Кундиус В.А. (ред.) и др. Алтайское село: история, современное состояние, проблемы и перспективы социально-экономического развития: материалы международной научно-практической конференции

Кундиус В.А. (ред.) и др. Алтайское село: история, современное состояние, проблемы и перспективы социально-экономического развития: материалы международной научно-практической конференции

разное
Барнаул: Азбука, 2009. – 560 с. Рассмотрены аспекты создания особо значимых аграрных территорий, в рамках проекта «Комплексное развитие Алтайского Приобья», актуальные вопросы аграрной науки: стратегическое развитие региональной экономики, социально-экономические аспекты развития алтайского села, интеграционные процессы и новые ...
01.08.2011 в 20:47 12.13 МБ pdf 64 раза
Чепурных Н.В., Новоселов А.Л., Мерзлов А.В. Региональное развитие. Сельская местность

Чепурных Н.В., Новоселов А.Л., Мерзлов А.В. Региональное развитие. Сельская местность

разное
Монография является первой научно-практической работой в области региональной экономики, в которой исследуются социально-экономические, природно-ресурсные и экологические проблемы регионального развития сельской местности. Формулируются основные проблемы, цели и задачи стратегического регионального развития. Для проведения анали...
03.04.2010 в 23:02 1.19 МБ doc 71 раз
Яцун С.С. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів

Яцун С.С. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів

разное
Підручник / О. М. Царенко, Д. Г. Войтюк, В. М. Швайко та ін.; За ред. С. С. Яцуна. — К.: Мета, 2003. — 448 с.: іл.

Висвітлено механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів, що є об’єктом дії на них засобів механізації в процесі вироб- ництва сільськогосподарської продукції. Розглянуто методики визн...
06.09.2010 в 01:07 4.93 МБ pdf 104 раза