Белорусский языкБарсуков В.В. Беларуская мова. Конспект первокурсника

Барсуков В.В. Беларуская мова. Конспект первокурсника

разное
Издатель: ООО "Интерпрессервис" Минск
Год выпуска: 2002
Количество страниц: 148
Формат: DJVU
Язык курса: Белорусский
В данной книге автор попытался собрать материал, необходимый студенту для сдачи экзамена или зачёта по белорусскому языку. Книга написана белорусском языке.
06.02.2012 в 18:36 858.7 КБ djvu 107 раз


Бадзевіч З.І. (аўт.-склад.) Беларуская мова: хрэстаматыя

Бадзевіч З.І. (аўт.-склад.) Беларуская мова: хрэстаматыя

разное
Вучэбны дапаможнік. — Мн.: Изд-во Юнипресс, 2005.

У хрэстаматыю ўключаны выбраныя працы па ўсіх раздзелах курсаў«Сучасная беларуская мова» і «Стылістыка і культура мовы», якія будуць садзейнічаць трываламу засваенню і грунтоўнаму асэнсаванню асноўных тэарэтычных пытанняў беларускага мовазнаўства.
Хрэстаматыя прызнач...
17.01.2012 в 16:20 3.65 МБ pdf 37 раз
Курсавая праца - Публітыстычны дыскурс у індывідуальным стылі І. Шамякіна

Курсавая праца - Публітыстычны дыскурс у індывідуальным стылі І. Шамякіна

разное
Курсавая праца - Публітыстычны дыскурс у індывідуальным стылі І. Шамякіна
Институт журналистики БГУ, 2011 г., Зеленко С.В., 24 стр.

Дисциплина - Стилистика


Рода-відавыя і жанравыя характарыстыкі публіцыстыкі
Праблема вызначэння зместу паняцця публіцыстыка
Віды публіцыстыкі: іх асаблівасці і адр...
06.01.2012 в 13:38 273 КБ doc 27 раз
Старавойтава Н.П. Беларуская мова

Старавойтава Н.П. Беларуская мова

разное
Учебник. г. Минск
Змест
Прадмова
Тэма
Беларуская мова — нацыянальная мова беларускага народа
Фiласофска-этычны аспект бiлiнгвiзму
Асноўныя прынцыпы бiлiнгвiзму
Вiды беларуска-рускага бiлiнгвiзму
Тэма
Беларуская мова сярод iншых моваў свету
Тэма
Развiццё беларускай мовы ў святле гiсто...
04.01.2012 в 18:39 352.83 КБ doc 63 раза
Пивоварчик И.В. Шпаргалки по профессиональной лексике (белорусский язык)

Пивоварчик И.В. Шпаргалки по профессиональной лексике (белорусский язык)

разное
ГрГУ им. Янки Купалы, г.Гродно/РБ, 2011, 4 страницы.
Паняцце мовы. Гіпотэзы паходжання мовы.
Функцыі мовы ў грамадстве.
Месца беларускай мовы сярод іншых славянскіх моў.
Паходжанне беларускай мовы і асноўныя этапы яеразвіцця.
Дзяржаўная мова ў ВКЛ. Старажытныя рукапісы і друкаваныя помнікі на беларускай мов...
30.12.2011 в 13:37 60.99 КБ docx 112 раз
Презентация - Беларуская Арфаграфія

Презентация - Беларуская Арфаграфія

рефераты
Презентация по теме "Беларуская Арфаграфія".

Раскрыты следующие темы:
- Спалучэнні галосных у запазычаных словах;
- Нескладовае ў і у складовае;
- Правапіс абрэвіятур.
21.12.2011 в 01:59 170.06 КБ pptx 37 раз
Антанюк Л.А., Плотнiкаў Б.А. Беларуская мова: прафесiйная лексіка: Курс лекцый

Антанюк Л.А., Плотнiкаў Б.А. Беларуская мова: прафесiйная лексіка: Курс лекцый

разное
3-е выданне. – Мн.: Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2005. –240 с.
Курс лекцый прызначаны для студэнтаў сістэмы адкрытай адукацыі Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, якія навучаюцца па спецыяльнасці "Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка".
20.12.2011 в 17:45 1.31 МБ doc 27 раз
Маршэўская В.В. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Практыкум

Маршэўская В.В. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Практыкум

разное
Вучэбны дапам. - Гродна: ГрДУ, 2000. – 131 с.

Дапаможнік разлічаны на студэнтаў нефілалагічных спецыяльтасцей (матэматычных).
Вучэбны дапаможнік змяшчае звесткі аб літаратурнай норме, моўных сродках і правілах іх выкарыстання. Практычныя заданні з улікам мовы матэматыкі разлічаны на паглыбленне тэарэтычных ведаў пра...
20.11.2011 в 01:13 496.95 КБ pdf 129 раз
Шамякіна Т.І. Міфалогія і беларуская літаратура

Шамякіна Т.І. Міфалогія і беларуская літаратура

разное
Мінск: Маст.літ.-ра, 2008.
Кніга створана на аснове факультатыўнага школьнага курса Міфалогія і літаратура, але з разлікам не толькі на школьнікаў, а і на больш шырокае кола чытачоў – студэнтаў, настаўнікаў, усіх, хто цікавіцца станаўленнем беларускай літаратурнай традыцыі ў яе анталагічна-міфалагічных вытоках. Упершыню канц...
19.11.2011 в 02:19 1.49 МБ pdf 15 раз
Шпаргалка по белорусскому языку

Шпаргалка по белорусскому языку

шпаргалки
УО "Могилёвский государственный педагогический университет" 2 курс факультет ПиПД 3 семестр.
Гiстарычныя этапы стана?лення i развiцця беларускай мовы.
Беларсукая мова на сучасным этапе. Аспекты дзяржа?нага бiлiнгвiзму.
Сучасная моўная сітуацыя на Беларусі.
Праблемы беларуска-рускай iнтэрферэнцыi.
Мiжмо?ная iн...
11.11.2011 в 09:52 222.5 КБ doc 161 раз
Рамза Т. Трасянка: национально - прецедентный феномен или ключевое слово текущего момента? (Статья)

Рамза Т. Трасянка: национально - прецедентный феномен или ключевое слово текущего момента? (Статья)

разное
Статья напечатана в журнале "Беларуская думка" №7, 2010 год.

Аннотация:
Прошло более 20 лет с тех пор, как слово трасянка прочно вошло в лексикон, наверное, каждого белоруса. Появившись и стойко «закрепившись» сначала в публицистическом дискурсе, а потом и во Всемирной паутине, оно плавно перекочевало в научный диск...
09.11.2011 в 18:27 335.04 КБ pdf 10 раз
Историческая грамматика белорусского языка

Историческая грамматика белорусского языка

разное
У вучэбным дапаможніку прапануюцца разнастайныя практыкаванні па графіцы і арфаграфіі, фанетыцы і словаўтварэнню, марфалогіі і сінтаксісу.
01.11.2011 в 11:45 7.03 МБ pdf 37 раз
Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. 3. Структура ўласных мужчынскiх iмен

Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. 3. Структура ўласных мужчынскiх iмен

разное
"Навука і тэхніка" Мiнск, 1982. -320 с.
У кнізе разглядаецця структура мужчынскіх хрысціянскіх імён XVI—XVIII стст., імён, рэканструяваных па сучасных беларускіх прозвішчах, і сучасных мужчынскіх беларускіх імён, Паказаны асаблівасці адаптацыі кананічных імён на аснове беларускай мовы, дэталёва апісана словаўтваральная струк...
26.10.2011 в 16:53 10.53 МБ pdf 61 раз
Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. 2. Прозвiшчы, утвораные ад апелятыўнай лексiкi

Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. 2. Прозвiшчы, утвораные ад апелятыўнай лексiкi

разное
"Навука і тэхніка" Мiнск, 1969 - 505 с.
У кнізе разглядаецця этымалогія прозвішчаўтвараючых асноў і структура сучасных беларускіх прозвішчаў, якія ўзніклі на базе апелятыўнай лексікі і на аснове ўласных імен цюркскага і літоўскага паходжання.
Праца зацікавіць не толькі специялістаў-мовазнауцаў, але і пісьменнкаў, гісторы...
26.10.2011 в 14:23 14.57 МБ pdf 49 раз
Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. Уласныя iмёны, iмёны-мянушкi, iмёны па бацьку, прозвiшчы

Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. Уласныя iмёны, iмёны-мянушкi, iмёны па бацьку, прозвiшчы

разное
Мiнск, 1966. – 328 c.

Работа прысвечана вывучэнню двух асноўных класау бєларускай антрапанімічнай сістэмы — уласных асабовых імён і утвораных ад іх прозвішчаў. На вялікім фактычным матэрыяле разглядаюцца поуныя афіцыйныя, поуныя размоўна-бытавыя і памяншальныя змацыянальнаацэначныя формы мужчынскіх і жаночых імён, імёны...
26.10.2011 в 14:16 11.25 МБ pdf 44 раза
Васючэнка П. Сучасная беларуская драматургія

Васючэнка П. Сучасная беларуская драматургія

разное
Дапаможнік для настаўнікаў. Мн.: Маст. літ., 2000. – 158 с.

Аўтар разглядае беларускую драматургію ў шырокім гістарычным кантэксце, ад яе вытокаў да п’есы абсурду. Аналізуе творы Я.Купалы, К.Крапівы, А.Макаёнка, У.Караткевіча, А.Петрашкевіча, А.Дударава і інш., напісаныя ў розных жанрах: гістарычная п’еса, драма,
тр...
09.10.2011 в 01:18 1.15 МБ pdf 32 раза
Носович И.И. (Сост.) Сборник белорусских пословиц

Носович И.И. (Сост.) Сборник белорусских пословиц

разное
Сборник белорусских пословиц, составленный И. И. Носовичем и удостоенный от императорского Русского географического общества золотой медали.

Издано Отделением русского языка и словесности императорской Академии наук.
Том XII, №2.
Спб., тип. Акад. наук, 1874. VI, 232 с.

Белоруские пословицы
Белорусс...
06.10.2011 в 03:50 6.61 МБ pdf 30 раз
Claudia Hurtig. Kurze belarussische Grammatik in Tabellen f?r deutschsprachige Studenten

Claudia Hurtig. Kurze belarussische Grammatik in Tabellen f?r deutschsprachige Studenten

разное
Minsk, "Technalohija", 2001. Кляўдыя Гуртыг. Кароткая граматыка беларускай мовы ў табліцах для нямецкамоўных навучэнцаў. Мінск, «Тэхналогія», 2001. - 91 с.
Die vorticgcnde Ausgabe enth?lt grundlegende grammatische Strukturen der modernen belarussischen Sprache, welche in tabellarischer Form mit deutschen Kommentaren dargebot...
13.09.2011 в 11:31 7.98 МБ pdf 28 раз
Протчанко В.У. и В.П. Решебник по белорусскому языку 10 класс

Протчанко В.У. и В.П. Решебник по белорусскому языку 10 класс

разное
Решебник по белорусскому языку 10 (9) класс (В.У. и В.П. Протченко) (с 161 упражнения)
Пособие включает в себя решения домашних заданий по белорусскому языку за весь курс 9 (по новой программе) класса., Сер-Вит.
30.06.2011 в 23:10 77.28 МБ pdf,jpg 42 раза
Белорусская литература. Сборка книг белорусских писателей

Белорусская литература. Сборка книг белорусских писателей

разное
А. Вярцінскі. Жыццё даецца, каб жыццё тварыць. Рэквіем па кожным чацвёртым. Косім траву, яна не крычыць.
А. Дудараў. Князь Вітаўт.
А. Дудараў. Чорная панна Нясвіжа.
А. Куляшоў. Вершы.
Г. Бёль. Дом без гаспадара (у скарачэнні).
З. Бядуля. Бондар.
І. Мележ. Людзі на балоце.
І. Навуменка. Семнаццатай вяс...
10.06.2011 в 13:47 6.84 МБ pdf,doc 112 раз
Лекции по белорусскому языку (профессиональная лексика)

Лекции по белорусскому языку (профессиональная лексика)

лекции
Беларуская мова ў сістэме славянскіх моў. Асаблівасці фанетычнай сістэмы сучаснай беларускай мовы. Беларуская графіка. Нормы сучаснага беларускага вымаўлення. Марфалагічныя асаблівасці беларускай мовы. Назоўнік, прыметнік, лічэбнік, займеннік, дзеяслоў, дзеепрыметнік, дзеепрыслоўе, прыслоўе. Службовыя часціны мовы. Паняцце аб сп...
01.06.2009 в 16:56 246.69 КБ doc 672 раза
Правила белорусского языка

Правила белорусского языка

руководства
Арфаграфія.
Правапіс галосных.
Правапіс зычных.
Правапіс мяккага знака і апострафа.
Правапіс абрэвіятур.
Правапіс некаторых марфем.
Правапіс вялікай і малой літар.
Правілы напісання разам, праз злучок і асобна.
Правілы пераносу.

Пунктуацыя.
Кропка.
Пытальнік.
Клічнік.
Шмат...
17.11.2009 в 02:07 863.5 КБ doc 328 раз
Презентация - Беларуская Арфаграфія

Презентация - Беларуская Арфаграфія

рефераты
Презентация по теме "Беларуская Арфаграфія".

Раскрыты следующие темы:
- Спалучэнні галосных у запазычаных словах;
- Нескладовае ў і у складовае;
- Правапіс абрэвіятур.
21.12.2011 в 01:59 170.06 КБ pptx 37 раз
Реферат - Белорусазнаўства. Дзяржаўная мова

Реферат - Белорусазнаўства. Дзяржаўная мова

рефераты
На беларускай мове.
Кожная мова можа ўжывацца у розных сферах жыцця грамадства. Гэтыя сферы найперш падзяляюцца на дзве буйныя часткі - афіцыйную і побытавую. Афіцыйнай (ад. лац. оfiicialis звязаны з урадам, з пасадай) называюць мову, на якой працуюць дзяржауныя і адміністрацыйна-гаспадарчыя органы, грамадскія арганізацыі, у...
29.09.2009 в 12:15 12.75 КБ doc 53 раза
Реферат - Псіхалінгвістыка

Реферат - Псіхалінгвістыка

рефераты
Псіхалінгвістыка (psycholinguistics) - самастойны навуковы напрамак, які ўзнік на стыку лінгвістыкі і псіхалогіі. Псіхалінгвістыка ўзнікала для вырашэння праблем, якія не могуць быць вырашаны ні ў псіхалогіі, ні ў лінгвістыцы. Аб'яднанне гэтых двух дысцыплін у адну памежную дысцыпліну дазваляе выкарыстоўваць паняційны апарат лін...
12.01.2011 в 15:43 53.5 КБ doc 40 раз
Ответы на билеты по белорусскому языку

Ответы на билеты по белорусскому языку

шпаргалки
Беларуская мова сярод славянскіх моў.
Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.
Формы беларускай нацыянальнай мовы.
Нормы беларускай литаратурнай мовы.
Арфаэпія. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення.
Правапіс галосных.
Правапіс зычных.
Правапіс мяккага знака і апострафа. Правапіс ы, і, й пысля...
07.12.2009 в 04:56 554 КБ doc 448 раз
Шпаргалка - Белорусоведение

Шпаргалка - Белорусоведение

шпаргалки
На беларускай мове.
Прадмет і задачы курса "Беларусазнаўства".
Узнікненне і развіцце беларусазнаўства.
Этнас і этнагенез. Канцэпцыя паходжання беларусаў.
Узнікненне беларускай мовы. Старабеларуская мова- дзяржаўная мова ў ВКЛ.
Фарміраванне новай беларускай літаратуры у канцы 19-20ст.
Палітыка беларусізац...
29.09.2009 в 12:13 37.25 КБ doc 62 раза
Шпаргалка по белорусскому языку

Шпаргалка по белорусскому языку

шпаргалки
УО "Могилёвский государственный педагогический университет" 2 курс факультет ПиПД 3 семестр.
Гiстарычныя этапы стана?лення i развiцця беларускай мовы.
Беларсукая мова на сучасным этапе. Аспекты дзяржа?нага бiлiнгвiзму.
Сучасная моўная сітуацыя на Беларусі.
Праблемы беларуска-рускай iнтэрферэнцыi.
Мiжмо?ная iн...
11.11.2011 в 09:52 222.5 КБ doc 161 раз
Шпаргалки к зачету по белорусскому языку

Шпаргалки к зачету по белорусскому языку

шпаргалки
Мова і соцыум; Функцыі мовы ў грамадстве; Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы; Лексіка паводле паходжання. Асноўныя прыкметы іншамоўных слоў; Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжывання (дыялектызмы, прафесіяналізмы, тэрміны, жарганізмы); Спецыяльная лексіка. Адрозненне тэрміналагічнай і прафесійнай лексікі....
08.05.2010 в 02:01 132.09 КБ docx 688 раз
Шпоры - Профессиональная лексика БТЭУ ПК

Шпоры - Профессиональная лексика БТЭУ ПК

шпаргалки
Мова і соцыум. Функцыі мовы ў грамадстве.
Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.
Лексіка паводле паходжання. Асноўныя прыкметы іншамоўных слоў.
Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжывання (дыялектызмы, прафесіяналізмы, тэрміны, жарганізмы).
Спецыяльная лексіка. Адрозненне тэрміналагічнай і праф...
06.04.2011 в 12:33 92.11 КБ docx 181 раз
Chris Marchant. Fundamentals of Modern Belarusian

Chris Marchant. Fundamentals of Modern Belarusian

разное
This book was written with the assumption that the reader is already moderately familiar with either Russian or Ukrainian. Little explanation is given of noun gender and cases, or verb aspect and tenses. The reader should consult either a Russian or Ukrainian grammar for more details on these principles. In this book are describ...
20.03.2011 в 17:48 420.45 КБ pdf 15 раз
Claudia Hurtig. Kurze belarussische Grammatik in Tabellen f?r deutschsprachige Studenten

Claudia Hurtig. Kurze belarussische Grammatik in Tabellen f?r deutschsprachige Studenten

разное
Minsk, "Technalohija", 2001. Кляўдыя Гуртыг. Кароткая граматыка беларускай мовы ў табліцах для нямецкамоўных навучэнцаў. Мінск, «Тэхналогія», 2001. - 91 с.
Die vorticgcnde Ausgabe enth?lt grundlegende grammatische Strukturen der modernen belarussischen Sprache, welche in tabellarischer Form mit deutschen Kommentaren dargebot...
13.09.2011 в 11:31 7.98 МБ pdf 28 раз
Агароднікава С.В. Беларуская мова. Зборнік практыкаванняў і тэсты для студэнтаў эканамічных ВНУ

Агароднікава С.В. Беларуская мова. Зборнік практыкаванняў і тэсты для студэнтаў эканамічных ВНУ

разное
Мн: БГЭУ, 2006 г. , 71 стр.
Содержание.
Род назоўніка.
Лік назоўнікаў.
Складаныя назоўнікі.
Правапіс суфіксаў назоўнікаў.
Правапіс склонавых канчаткаў назоўнікаў I скланення.
Склонавыя канчаткі назоўнікаў II скланення.
Склонавыя канчаткі назоўнікаў III скланненя.
Склонавыя канчаткі назоўнікаў ...
04.02.2011 в 14:14 669.5 КБ doc 94 раза
Агароднікава С.В. Перакладаем тэксты па эканомiцы на беларускую мову

Агароднікава С.В. Перакладаем тэксты па эканомiцы на беларускую мову

разное
Мн: БГЭУ. , 2008 г. , 75 стр.
Вучэбны дапаможнік па дысцыпліне Беларуская мова. Професійная лексіка
Ён складзены ў адпаведнасці з праграмай по курсе Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Дапаможнік складаецца з дзвюх частак. У першай змяшчаюцца эканамічныя тэксты на рускай мове для перакладу на беларускую (26 тэкстау). П...
04.02.2011 в 14:31 619.5 КБ doc 93 раза
Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 1

Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 1

разное
Падручнік для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў
Пад агульнай рэдакцыяй Л. М. Грыгор'евай
Выданне трэцяе, перапрацаванае і дапоўненае
Мінск, "Вышэйшая школа", 1998.

Беларуская мова. Гістарычныя ўмовы яе ўтварэння і развіцця
Фанетыка
Арфаэпія
Графіка
Арфаграфія
Лексікалогія
Фразеалогі...
05.10.2010 в 16:59 2.66 МБ djvu 236 раз
Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 2

Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 2

разное
Падручнік для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў
Пад агульнай рэдакцыяй Л. М. Грыгор'евай
Выданне трэцяе, перапрацаванае і дапоўненае
Мінск, "Вышэйшая школа", 1998.

Словазлучэнне
Сказ. Тыпы сказаў
Просты сказ
Складаны сказ
Простая, ускосная і няўласна-простая мова
Пунктуацыя
05.10.2010 в 17:02 1.64 МБ djvu 158 раз
Аляксандраў С.Э., Мыцык Г.В. Говори со мной по-белорусски. Базовый курс классического белорусского языка

Аляксандраў С.Э., Мыцык Г.В. Говори со мной по-белорусски. Базовый курс классического белорусского языка

разное
Базовый курс белорусского языка (орфография - классическая).
Менск, 2000. -260 с.

В самой доступной форме, на образном, изобилующем рисунками фоне показаны индивидуальность, своеобразие белорусского языка с богатством его фонетических, грамматических и лексических особенностей.
29.07.2009 в 16:16 5.11 МБ djvu 135 раз
Антанюк Л.А., Плотнiкаў Б.А. Беларуская мова: прафесiйная лексіка: Курс лекцый

Антанюк Л.А., Плотнiкаў Б.А. Беларуская мова: прафесiйная лексіка: Курс лекцый

разное
3-е выданне. – Мн.: Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2005. –240 с.
Курс лекцый прызначаны для студэнтаў сістэмы адкрытай адукацыі Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, якія навучаюцца па спецыяльнасці "Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка".
20.12.2011 в 17:45 1.31 МБ doc 27 раз
Антанюк Л.А., Плотнікаў Б.А. Беларуская мова: спецыяльная лексіка

Антанюк Л.А., Плотнікаў Б.А. Беларуская мова: спецыяльная лексіка

разное
Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. - Мінск, 2001. - 188 с.
Курс лекцый прызначаны для студэнтаў, якія ўжо маюць пэўныя веды аб беларускай мове згодна з праграмай сярэдняй агульнаадукацыйнай школы.
Змест курса «Беларуская мова (спецыяльная лексіка)» арыентуе на практычнае валоданне беларускай мовай у с...
16.03.2011 в 12:44 1.26 МБ doc 124 раза
Антанюк. Л.А., Кныш М.В., Бадзевіч З.І., Саматыя І.М. Беларуская мова. Вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў,якія забеспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання

Антанюк. Л.А., Кныш М.В., Бадзевіч З.І., Саматыя І.М. Беларуская мова. Вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў,якія забеспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання

разное
Мінск, Нацыянальны інстытут адукацыі, 2005
Паўтарэнне вывучанага ў V-VIII класах
Сінтаксіс і пунктуацыя
Сказ
Просты сказ. Двухсастаўныя неразвітыя сказы
Аднасастаўныя сказы
Няпоўны сказ
Ускладнены сказ
Сказы са звароткамі, пабочнымі словамі і выклічнікамі. Словы-сказы
Адасобленыя члены сказа
05.10.2010 в 17:46 1.79 МБ pdf 43 раза
Шпаргалки к зачету по белорусскому языку

Шпаргалки к зачету по белорусскому языку

шпаргалки
Мова і соцыум; Функцыі мовы ў грамадстве; Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы; Лексіка паводле паходжання. Асноўныя прыкметы іншамоўных слоў; Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжывання (дыялектызмы, прафесіяналізмы, тэрміны, жарганізмы); Спецыяльная лексіка. Адрозненне тэрміналагічнай і прафесійнай лексікі....
08.05.2010 в 02:01 132.09 КБ docx 688 раз
Лекции по белорусскому языку (профессиональная лексика)

Лекции по белорусскому языку (профессиональная лексика)

лекции
Беларуская мова ў сістэме славянскіх моў. Асаблівасці фанетычнай сістэмы сучаснай беларускай мовы. Беларуская графіка. Нормы сучаснага беларускага вымаўлення. Марфалагічныя асаблівасці беларускай мовы. Назоўнік, прыметнік, лічэбнік, займеннік, дзеяслоў, дзеепрыметнік, дзеепрыслоўе, прыслоўе. Службовыя часціны мовы. Паняцце аб сп...
01.06.2009 в 16:56 246.69 КБ doc 672 раза
Ответы на билеты по белорусскому языку

Ответы на билеты по белорусскому языку

шпаргалки
Беларуская мова сярод славянскіх моў.
Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.
Формы беларускай нацыянальнай мовы.
Нормы беларускай литаратурнай мовы.
Арфаэпія. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення.
Правапіс галосных.
Правапіс зычных.
Правапіс мяккага знака і апострафа. Правапіс ы, і, й пысля...
07.12.2009 в 04:56 554 КБ doc 448 раз
Нет изображения

Занкавіч А.П., Капусціч Т.М. і др. Дапаможнік па курсу Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Для очн. и заочн. 1, 2 курса

разное
Дапаможнік па курсу Беларуская мова. Прафесійная лексіка падрыхтаваны на аснове тыпавой праграмы Беларуская мова. Прафесійная лексіка і базавай Беларуская мова. Прафесійна-справавыя зносіны. Прызначаецца студэнтам дзённага і завочнага аддзяленняў І і ІІ курсаў усіх факультэтаў.rn
12.03.2009 в 12:06 156.14 КБ doc 356 раз
Правила белорусского языка

Правила белорусского языка

руководства
Арфаграфія.
Правапіс галосных.
Правапіс зычных.
Правапіс мяккага знака і апострафа.
Правапіс абрэвіятур.
Правапіс некаторых марфем.
Правапіс вялікай і малой літар.
Правілы напісання разам, праз злучок і асобна.
Правілы пераносу.

Пунктуацыя.
Кропка.
Пытальнік.
Клічнік.
Шмат...
17.11.2009 в 02:07 863.5 КБ doc 328 раз
Беларуская мова. Прафесійная лексіка: дапаможнік для студэнтаў усіх спецыяльнасцей

Беларуская мова. Прафесійная лексіка: дапаможнік для студэнтаў усіх спецыяльнасцей

разное
У дапаможніку разглядаюцца гістарычныя этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы, гісторыі мовы, стылістычная дыферэнцыяцыя лексікі, з’ява білінгвізму і моўнай інтэрферэнцыі, асаблівасці навуковага стылю мовы, структура і моўная арганізацыя навуковага тэксту, сістэма жанраў навуковай літаратуры. Практычныя заданні арыентаван...
25.10.2009 в 17:08 756.92 КБ pdf 284 раза
Беларуская мова. Прафесійная лексіка

Беларуская мова. Прафесійная лексіка

разное
Дапаможнік па курсе «Беларуская мова. Прафесійная лексіка» для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцяў.
Гродна: ГрГУ імя Я. Купалы, - 2008.
19.01.2010 в 01:51 1.97 МБ pdf 308 раз
Беларуская мова: спецыяльная лексіка

Беларуская мова: спецыяльная лексіка

разное
Гістарычныя этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў.
Этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы. Білінгвізм. Моўная інтэрферэнцыя. Сутнасць і асаблівасці білінгвізму. Моўная інтэрферэнцыя і яе віды. Спецыфічныя рысы беларускай мовы ў параўнанні з рускай. Сінтаксічныя асаб...
21.06.2010 в 22:20 134.57 КБ doc 200 раз
Ламака С.В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка

Ламака С.В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка

разное
Вучэбна-метадычны дапаможнік змяшчае тэарэтычныя пытанні курса “Беларуская мова. Прафесійная лексіка”, практычныя заданні, а таксама тэсты да кожнага з раздзелаў. Разгледжаны асноўныя этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы, сутнасць і асаблівасці навуковага і афіцыйна-справавога стыляў, асобая ўвага звернута на лексіку на...
30.01.2009 в 23:00 1.6 МБ pdf 233 раза
Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 1

Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 1

разное
Падручнік для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў
Пад агульнай рэдакцыяй Л. М. Грыгор'евай
Выданне трэцяе, перапрацаванае і дапоўненае
Мінск, "Вышэйшая школа", 1998.

Беларуская мова. Гістарычныя ўмовы яе ўтварэння і развіцця
Фанетыка
Арфаэпія
Графіка
Арфаграфія
Лексікалогія
Фразеалогі...
05.10.2010 в 16:59 2.66 МБ djvu 236 раз
Кривицкий А.А., Подлужный А.И. Учебник белорусского языка

Кривицкий А.А., Подлужный А.И. Учебник белорусского языка

разное
Кривицкий А. А., Подлужный А. И. Учебник белорусского языка: Для самообразования. — Минск: Вышэйшая школа, 1994. — 349 с.

Книга включает поурочно изложенный материал по фонетике и грамматике белорусского языка, подробные сведения о нормах оформления деловой документации на белорусском языке (приводятся образцы деловых б...
28.09.2010 в 03:57 4.69 МБ djvu 246 раз
Шпоры - Профессиональная лексика БТЭУ ПК

Шпоры - Профессиональная лексика БТЭУ ПК

шпаргалки
Мова і соцыум. Функцыі мовы ў грамадстве.
Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.
Лексіка паводле паходжання. Асноўныя прыкметы іншамоўных слоў.
Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжывання (дыялектызмы, прафесіяналізмы, тэрміны, жарганізмы).
Спецыяльная лексіка. Адрозненне тэрміналагічнай і праф...
06.04.2011 в 12:33 92.11 КБ docx 181 раз
Іўчанкаў В. І. Новая рэдакцыя правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі

Іўчанкаў В. І. Новая рэдакцыя правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі

разное
Некалькі гадоў лінгвісты распрацоўвалі папраўкі да правілаў беларускай мовы. З 1 верасня 2010 года перапрацаваны закон пачне дзейнічаць, а значыць, усе, хто карыстаецца беларускай мовай, павінны звярнуць увагу на змены.
У прэзентацыі ў сціслым выглядзе са шматлікімі прыкладамі пададзена тое, што змянілася.
Аўтар - Віктар...
04.05.2010 в 19:41 1.32 МБ ppt 108 раз
Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 2

Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 2

разное
Падручнік для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў
Пад агульнай рэдакцыяй Л. М. Грыгор'евай
Выданне трэцяе, перапрацаванае і дапоўненае
Мінск, "Вышэйшая школа", 1998.

Словазлучэнне
Сказ. Тыпы сказаў
Просты сказ
Складаны сказ
Простая, ускосная і няўласна-простая мова
Пунктуацыя
05.10.2010 в 17:02 1.64 МБ djvu 158 раз
Протчанка В.У, Протчанка В.П. Беларуская мова. Падручнік для 10 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання

Протчанка В.У, Протчанка В.П. Беларуская мова. Падручнік для 10 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання

разное
Мінск, "Нацыянальны інстытут адукацыі", 2004

Паўтарэнне вывучанага ў V-IX класах
Складаныя сказы: будова, значэнне, ўжыванне
Складаназлучаныя сказы: будова, значэнне, ўжыванне
Складаназалежныя сказы: будова, значэнне, ўжыванне
Бяззлучнікавыя складаныя сказы: будова, значэнне, ўжыванне
Складаныя сказы...
05.10.2010 в 18:15 1002.99 КБ pdf 102 раза
Аляксандраў С.Э., Мыцык Г.В. Говори со мной по-белорусски. Базовый курс классического белорусского языка

Аляксандраў С.Э., Мыцык Г.В. Говори со мной по-белорусски. Базовый курс классического белорусского языка

разное
Базовый курс белорусского языка (орфография - классическая).
Менск, 2000. -260 с.

В самой доступной форме, на образном, изобилующем рисунками фоне показаны индивидуальность, своеобразие белорусского языка с богатством его фонетических, грамматических и лексических особенностей.
29.07.2009 в 16:16 5.11 МБ djvu 135 раз
Вайнила Н.Г. Беларуская мова. Навуковы тэкст. Тэрминалагичная лексика

Вайнила Н.Г. Беларуская мова. Навуковы тэкст. Тэрминалагичная лексика

разное
Выданне змяшчае тэарэтычны матэрыял аб марфалагічных і сінтаксічных асаблівасцях навуковага стылю мовы, структуры і моўным афармленні, навуковых тэкстаў, тэрміналагічнай і прафесійнай лексіцы, а так сама аўтарскі практычны матэрыял для выпрацоўкі ўмення і навыкаў ужывання моўных сродкаў навуковага стылю і профільныя тэксты для н...
30.01.2009 в 23:22 481.48 КБ pdf 108 раз
Асіпчук А.М., Маршэўская В.В., Садоўская А.С. Беларуская мова. Прафесійная лексіка: дапаможнік па курсе Сучасная беларуская мова для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцяў

Асіпчук А.М., Маршэўская В.В., Садоўская А.С. Беларуская мова. Прафесійная лексіка: дапаможнік па курсе Сучасная беларуская мова для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцяў

разное
Гродна: ГрДУ, 2009. – 271 с.
У дапаможніку змяшчаюцца звесткі пра суадносіны мовы і соцыуму, аб гісторыі мовы, з’яве білінгвізму і моўнай інтэрферэнцыі, стылістычнай дыферэнцыяцыі лексікі, асаблівасцях навуковага стылю мовы, лексічным складзе навуковага стылю, структуры і моўнай арганізацыі навуковага тэксту, сістэме жанраў ...
14.04.2011 в 20:55 1.85 МБ pdf 148 раз
Маршэуская В.В. Беларуская мова(прафесiйная лексiка) у сiнтаксiчным и стылiстычным аспектах

Маршэуская В.В. Беларуская мова(прафесiйная лексiка) у сiнтаксiчным и стылiстычным аспектах

разное
Вучэбны дапаможнiк - Гродна, ГрДУ, 2002 - 115с.
19.01.2010 в 14:00 599.84 КБ pdf 145 раз
Пятроуская Л.А., Бондар А. і др. Беларуская мова. Матэрыялы для практычных заняткаў

Пятроуская Л.А., Бондар А. і др. Беларуская мова. Матэрыялы для практычных заняткаў

разное
У выданні прыводзяцца тэарэтычныя звесткі пра агульнае і спецыфічнае ў сістэмах рускай і беларускай моў, раскрываюцца асаблівасці беларуска-рускага двухмоўя. Даюцца заданні і практыкаванні, накіраваныя на засваенне і замацаванне тэарэтычнага матэрыялу.
30.01.2009 в 23:47 491.25 КБ pdf 75 раз