• формат pdf
  • размер 136,37 МБ
  • добавлен 22 сентября 2014 г.
Ћирковић С., Историја средњовековне босанске државе
Београд: Српска књижевна задруга. 1964. - 415 с.
Историја средњовековне босанске државе је књига српског историчара Симе Ћирковића први пут издата у Београду 1964. године у којој је дат синтетички преглед, углавном политичке, историје средњовековне Босне. Књига је добила веома позитивне критике стручне и научне јавности и данас представља референтно дело за историју средњовековне Босне.
Пре овог дела Симе Ћирковића у историографији су постојала само два значајна дела у којима је обрађена цела историја средњовековне Босне. У питању су књиге Povjest Bosne do propasti kraljevstva (1882) хрватског историчара Вјекослава Клаића и Хисторија Босне (1940) српског историчара Владимира Ћоровића. Књига Владимира Ћоровића је стварана на основу богате грађе и дугогодишњих проучавања али је у методолошком смислу била превазиђена јер се није освртала на културну, привредну и друштвену историју. Ове недостатке Ћоровићевог дела отклонио је у својој књизи Сима Ћирковић. Осим тога Ћирковић је у ово дело унео и све резултате до којих је историографија о средњовековној Босни дошла у периоду до 1964. године. Његов научни рад који се односио на средњовековну Босну (посебно монографија о Стефану Вукчићу Косачи), темељно познавање објављених извора и литературе као и рад са необјављеним изворима из Дубровачког архива обезбедили су Историји средњовековне босанске државе актуелност коју је задржала до данас.
Хронолошки опсег којим се бави ова књига обухвата период од насељавања Словена на Балканско полуострво у
6. и
7. веку све до пада Босне под османску власт 1463, односно до пада Херцеговине
1481. године.