• формат pdf
  • размер 4,83 МБ
  • добавлен 29 марта 2013 г.
Ільченко Б.С. Діагностування функціонально-технічного стану газо-перекачувальних арегатів
Монографі. — Х.: ХНАМГ, 2011. — 228 с. — ISBN 978-966-695-201-4
Приведені методи діагностування показників і характеристик фактичного функціонально-
технічного стану відцентрових нагнітачів (ВЦН) і газотурбінних установок (ГТУ) парку
газоперекачувальних агрегатів (ГПА) газотранспортної системи. Науково обґрунтовані оцінки
фактичного функціонально-технічного стану газоперекачувальних агрегатів і методи їх
визначення на основі газодинамічної моделі і узагальненого нормованого дефекту проточної
частини відцентрових нагнітачів і газотурбінних установок. Отримані й експериментально
підтверджені фактичні характеристики функціонально-технічного стану парку відцентрових
нагнітачів магістральних газопроводів України.
Для наукових та інженерно-технічних фахівців з експлуатування газотранспортних систем,
студентів і аспірантів енергетичних спеціальностей.
Зміст
Передмова
Основні умовні позначення і скорочення
Вступ
Діагностичні методи й діагностовані оцінки функціонально-технічного стану газоперекачувальних агрегатів
Оцінка функціонально-технічного стану відцентрових нагнітачів (ВЦН) і газотурбінних установок (ГТУ)
Принципи розробки діагностичних методів
Ісходні (паспортні) характеристики відцентрових нагнітачів
Діагностування функціонально-технічного стану відцентрових нагнітачів на основі газодинамічної моделі проточної частини
Знос проточної частини відцентрового нагнітача в процесі експлуатації
Метод діагностування функціонально-технічного стану відцентрового нагнітача на основі газодинамічного розрахунку проточної частини
Вплив зносу проточної частини відцентрового нагнітача на його функціонально-технічний стан
Діагностування функціонально-технічного стану відцентрових нагнітачів за даними штатних вимірювань
Узагальнений нормований дефект проточної частини відцентрових нагнітачів
Метод діагностування функціонально-технічного стану відцентрових нагнітачів на основі визначення узагальненого нормованого дефекту
Метод діагностування функціонально-технічного стану відцентрових нагнітачів за одиничним вектором штатних вимірювань і за серією вимірювань
Метод діагностування функціонально-технічного стану відцентрових нагнітачів при неповноті штатних вимірювань
Оцінка вірогідності результатів діагностування
Діагностування функціонально-технічного стану газотурбінних установок в умовах експлуатації
Оцінка функціонально-технічного стану газотурбінних установок на основі узагальнених нормованих дефектів
Дослідження вірогідності методу визначення функціонально-технічного стану газотурбінних установок
Результати оцінки точності визначення функціонально-технічного стану газотурбінних установок за допомогою повузлової моделі
Моніторинг функціонально-технічного стану газоперекачувальних агрегатів газотранспортної системи
Завдання моніторингу функціонально-технічного стану ГПА системи магістральних газопроводів України
Моніторинг функціонально-технічного стану газоперекачувальних агрегатів на рівні компресорної станції
Моніторинг функціонально-технічного стану газоперекачувальних агрегатів на рівні управління магістральними газопроводами і ДК «Укртрансгаз»
Література
Додаток
Похожие разделы