Учебные планы, программы и нормативная документация
Учебная программа
  • формат doc
  • размер 48,38 КБ
  • добавлен 20 июня 2012 г.
Інформаційні ресурси
Навчальна програма. — Одеса: ОНПУ, 2010. — 15 с.
Напрям підготовки - 7.020105 Документознавство та інформаційна діяльність.
Передмова
Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі
Структура і зміст дисципліни
Найменування тем, розподіл обсягу годин
Предмет, завдання, термінологічний апарат та нормативно-правова база дисципліни «Інформаційні ресурси»
Інформаційний ресурс та соціальна система
Властивості, функції, принципи функціонування та види інформаційних ресурсів
Генеративні й транзитні інформаційні системи та їх ресурси
Термінальні інформаційні системи. Інформаційний ресурс бібліотек
Термінальні інформаційні системи. Інформаційний ресурс архівів
Термінальні інформаційні системи. Інформаційний ресурс музеїв
Термінальні інформаційні системи. Інформаційний ресурс виставок та інформаційних центрів
Інформаційний ресурс персональних систем
Інформаційний ресурс мережі Інтернет
Захист інформаційних ресурсів

Найменування та зміст модулів і лекцій
Практичні заняття
Реферативна робота
Розподіл балів
Шкала оцінювання
Навчально-методичні матеріали
Рекомендована література
План-заявка дисципліни