• формат pdf
  • размер 95,90 МБ
  • добавлен 11 марта 2015 г.
Історіографічні дослідження в Україні 2000 Вип. 10 (Ч2)
Науковий збірник ( = Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: 3бірник наукових праць та спогадів. – Число
5. – Ч. 2): На пошану академіка НАН України Валерія Андрійовича Смолія. – Вип. 10: Історіографічні дослідження в Україні. – Ч. 2: Історіографія / Відп. ред.: М. Ф. Дмитрієнко, Ю. А. Пінчук. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2000. – 476 с.
Зміст
Title
Пам'ятки історичної та суспільно-політичної думки
Короткі відомості про Малу Росію 1773 р. - перша опублікована пам'ятка вітчизняного українознавства
До питання про історіографічну цінність праці В.К.Винниченка "Відродження нації"
Біоісторіографія
Творча спадщина Домініка П'єра Де ля Фліза як джерело історико-етнографічних і краєзнавчих досліджень
Історіографічне значення мемуарів Надії Білозерської про Миколу Костомарова
Історіографія вивчення джерелознавчої спадщини В.С.Іконникова
Історичні погляди В.Б. Антоновича в інтерпретаціях істориків XX ст.
Олександр Оглоблин як історіограф (1920-1930-ті pp.)
Проблемна історіографія
Постать Івана Мазепи в художній літературі XVII-XX століть
Земства Лівобережної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху (Історіографія проблеми)
До питання про наукову розробку діяльності Бунду в Україні
Полонені вояки-українці царської армії у таборах Німеччини та Австро-Угорщини (1914-1920 pp.): історіографія і джерела
Історіографічна традиція вивчення національного та міжнародного аспекту діяльності селянських громадських об'єднань України у міжвоєнну добу
Грошові документи ОУН — УПА 1939-1952 pp.: історіографія проблеми та джерельна база
Дослідження проблем тоталітарного минулого у сучасній українській історіографії: до постановки проблеми
Регіональна історіографія
Проблеми історії Закарпаття в українській історіографії XIX - початку XX ст.
Актуальні проблеми історіографії історії соціально-економічного розвитку Донбасу кінця XIX - початку XX століття
Наукові товариства, інституції та часописи
Місце журналу "Киевская старина" в українській історіографії
Український Історичний Інститут: проект М.С.Грушевського 1928 року
Становлення науково-історичних товариств на Лівобережній Україні (70-ті pp. XIX ст. - 30-ті pp. XX ст.)
Історія історичної науки
Розгром ніжинської історичної школи
Українська зарубіжна історіографія 1945-1991 pp.: проблема поколінь та організація дослідницької праці
Методологія і теорія
Історія суспільної думки: проблеми визначення та дослідження
Українська історіографія в структурі історичної науки
Лики историографии: имена и смыслы
Схеми і періодизації історії України в українській історіографії 19-20 ст.: проблеми теорії та методології
Бібліографія та хроніка
Наукова, публіцистична та літературна спадщина Миколи Костомарова: перевидання 1987-1998 pp. (Матеріали до бібліографії)
Про авторів
Зміст