Информатика и вычислительная техника
  • формат pdf
  • размер 3,28 МБ
  • добавлен 13 октября 2014 г.
Іванкевич О.В., Кременецький Г.М., Мазур В.І. Інформаційні системи та структури даних: Навчальний посібник
К.: НАУ, 2006. - 232 с.
У посібнику викладено основні поняття та проблеми, пов’язані з інформаційними ресурсами та технологіями на підприємствах, розглянуто сучасні підходи до проектування та впровадження інформаційних систем, прогресивні технологічні засоби побудови інформаційних систем.
Як приклади практичного застосування на підприємствах розглянуто методи використання відомих програмних засобів, таких як Borland Delphi,
Microsoft SQL Server, мови структурованих запитів SQL.
В кінці кожного розділу наводяться контрольні питання з кожної теми, необхідні для самоконтролю та закріплення здобутих знань.
Для студентів третього та четвертого курсів спеціальності 8.091501 Комп’ютерні системи та мережі, денної та заочної форм навчання.
Книга буде корисною також студентам інших спеціальностей, пов’язаних з обчислювальною технікою.
Похожие разделы