Информатика и вычислительная техника
  • формат djvu
  • размер 1,66 МБ
  • добавлен 17 сентября 2012 г.
Абакумов В.Г. Теорія інформації та кодування. Часть 1
Навч. посібник. Київ: Національний технічний університет України КПІ. Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації, 2011. 98 с
У посібнику висвітлено базові поняття теорії інформації, розглянуто
властивості неперервних та дискретних повідомлень, основні підходи до вимірювання інформації з врахуванням її призначення та корисності для вирішення
конкретних задач. Докладно розглянуто процеси дискретизації та квантування
повідомлень, визначено джерела та наведено критерії оцінки похибок, що виникають. Наведено вирази для оцінювання втрат інформації внаслідок дії шумів та
інших факторів.
Для студентів напрямів підготовки 6.050803 «Акустотехніка», та
6.050903 «Телекомунікації» усіх форм навчання. Також може бути корисним для
студентів інших напрямів підготовки, спеціальності яких передбачають вивчення радіоелектронних інформаційних систем.