Балан П.Г., Вервес Ю.Г. Біологія. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень

 • формат pdf
 • размер 30.75 МБ
 • добавлен 27 января 2017 г.
Підручник. — К.: Генеза, 2011. — 304 с.: іл. Підручник «Біологія» для 11-го класу укладено відповідно до вимог Державного стандарту освіти та чинної програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Дорогі одинадцятикласники! Розмноження організмів. Типи розмноження організмів. Нестатеве розмноження. Статеве розмноження організмів. Будова статевих клітин. Гаметогенез. Лаборато...

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. и др. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 11 класс

 • формат djvu
 • размер 12,60 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — 5-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2010. — 283 с. — ISBN 978-5-358-08811-5. Учебник знакомит учащихся с важнейшими закономерностями живого мира. Он дает представление об эволюции органического мира, взаимоотношениях организма и среды. Учебник адресован учащимся 11 класса общеобразовательных учреждений. Содержание: Учение об эволюции органического мира. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение. История представлений о...

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. и др. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 11 класс

 • формат pdf
 • размер 31,17 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — 5-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2010. — 283 с. — ISBN 978-5-358-08811-5. Учебник знакомит учащихся с важнейшими закономерностями живого мира. Он дает представление об эволюции органического мира, взаимоотношениях организма и среды. Учебник адресован учащимся 11 класса общеобразовательных учреждений. Содержание: Учение об эволюции органического мира Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение История представлений о р...

Комплект дидактичних матеріалів з біології до розділу Еволюційне вчення

 • формат doc
 • размер 550.72 КБ
 • добавлен 23 сентября 2010 г.
Комплект дидактичних матеріалів призначено для поурочного контролю знань під час вивчення розділу загальної біології "Еволюційне вчення" у 11 класі. Завдання до кожної теми складено у відповідності до підручника "Загальна біологія, 10?11 клас" авторів М. Є. Кучеренка та Ю. Г. Вервеса

Кучеренко М. Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 • формат pdf
 • размер 63.11 МБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Загальна біологія: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / М. Є. Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, В. М. Войціцький. 3-є вид. – К.: Генеза, 2006. – 272 с.: іл. Підручник знайомить із сучасними досягненнями різних біологічних дисциплін. У ньому розглянуто основні закономірності життєвих явищ, особливості організації й функціонування всіх рівнів живої матерії. Особливу увагу приділено взаємозв’язку між живими організмами та їхнім с...

Кучеренко Н.Е., Вервес Ю.Г. и др. Общая биология. 11 класс

 • формат pdf
 • размер 68,71 МБ
 • добавлен 22 декабря 2013 г.
Кучеренко Н.Е., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войцицкий В.М. Учебник. — К.: Генеза, 2001. — 272 с. — ISBN 966-504-139-8. Учебник знакомит с современными достижениями различных биологических дисциплин. В нем рассмотрены основные закономерности жизненных явлений, особенности организации и функционирования всех уровней живой материи. Особое внимание уделено взаимосвязи между живыми организмами и их средой обитания, проблемам охраны природы, историческим...

Лисов Н.Д., Камлюк Л.В., Лемеза Н.А. и др. Общая биология. 11 класс

 • формат pdf
 • размер 27,02 МБ
 • добавлен 26 января 2017 г.
Учебник. — Под ред. Н.Д. Лисова. — Минск: Беларусь, 2002. — 279 с. — ISBN 985-04-0553-8. Учебное пособие для 11-го класса 11-летней общеобразовательной школы для базового и повышенного уровней Вид — единица существования живых организмов. Вид. Критерии вида. Популяция — структурная единица вида. Характеристика популяции. Генетическая структура популяции. Динамика численности популяций и ее регуляция. Взаимоотношения видов, популяций с окружающей...

Лисов Н.Д., Камлюк Л.В., Лемеза Н.А. и др. Общая биология. 11 класс

 • формат djvu
 • размер 10.31 МБ
 • добавлен 30 сентября 2016 г.
Учебник. — Под ред. Н.Д. Лисова. — Минск: Беларусь, 2002. — 279 с. — ISBN 985-04-0553-8. Учебное пособие для 11-го класса 11-летней общеобразовательной школы для базового и повышенного уровней Вид — единица существования живых организмов. Вид. Критерии вида. Популяция — структурная единица вида. Характеристика популяции. Генетическая структура популяции. Динамика численности популяций и ее регуляция. Взаимоотношения видов, популяций с окружающей...

Маглыш С.С., Каревский А.Е. Биология. 11 класс

 • формат pdf
 • размер 23.44 МБ
 • добавлен 23 октября 2016 г.
Учебник. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск: Народная асвета, 2016. — 261 с. — ISBN 978-985-03-2521-1. От авторов. Организм и среда. Уровни организации живых систем. Экология как наука. Факторы среды и их классификация. Закономерности действия факторов среды на организм. Взаимодействие экологических факторов. Лимитирующий фактор. Свет в жизни организмов. Температура как экологический фактор. Влажность как экологический фактор. Понятие о среде жизни...

Маглыш С.С., Каревский А.Е. Биология. 11 класс

 • формат djvu
 • размер 9.65 МБ
 • добавлен 30 января 2017 г.
Учебник. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск: Народная асвета, 2016. — 261 с. — ISBN 978-985-03-2521-1. От авторов. Организм и среда. Уровни организации живых систем. Экология как наука. Факторы среды и их классификация. Закономерности действия факторов среды на организм. Взаимодействие экологических факторов. Лимитирующий фактор. Свет в жизни организмов. Температура как экологический фактор. Влажность как экологический фактор. Понятие о среде жизни...

Маглыш С.С., Каревский А.Е. Биология. 11 класс

 • формат pdf
 • размер 18.54 МБ
 • добавлен 01 ноября 2016 г.
Учебник. — Минск: Народная асвета, 2010. — 232 с. От авторов. Организм и среда. Уровни организации живых систем. Экология как наука. Факторы среды и их классификация. Закономерности действия факторов среды на организм. Взаимодействие экологических факторов. Лимитирующий фактор. Свет в жизни организмов. Температура как экологический фактор. Влажность как экологический фактор. Понятие о среде жизни. Водная среда. Наземно-воздушная и почвенная среды...

Маглыш С.С., Каревский А.Е. Биология. 11 класс

 • формат djvu
 • размер 7.8 МБ
 • добавлен 26 сентября 2016 г.
Учебник. — Минск: Народная асвета, 2010. — 232 с. От авторов. Организм и среда. Уровни организации живых систем. Экология как наука. Факторы среды и их классификация. Закономерности действия факторов среды на организм. Взаимодействие экологических факторов. Лимитирующий фактор. Свет в жизни организмов. Температура как экологический фактор. Влажность как экологический фактор. Понятие о среде жизни. Водная среда. Наземно-воздушная и почвенная среды...

Маглыш С.С., Карэўскі А.Я. Біялогія. 11 клас

 • формат pdf
 • размер 12,62 МБ
 • добавлен 05 октября 2015 г.
Падручнік. — Мінск: Нар. асвета, 2010. — 231 с.: іл. — ISBN 978-985-03-1462-8. Ад аўтараў. Арганізм і асяроддзе. Узроўні арганізацыі жывых сістэм. Экалогія як навука. Фактары асяроддзя і іх класіфікацыя. Заканамернасці ўздзеяння фактараў асяроддзя на арганізм. Узаемадзеянне экалагічных фактараў. Лімітуючы фактар. Святло ў жыцці арганізмаў. Тэмпература як экалагічны фактар. Вільготнасць як экалагічны фактар. Паняцце пра асяроддзе жыцця. Воднае ася...

Маглыш С.С., Карэўскі А.Я. Біялогія. 11 клас

 • формат pdf
 • размер 15,36 МБ
 • добавлен 11 июля 2016 г.
Падручнік. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мінск: Народная асвета, 2016. — 261 с. Вучэбны дапаможнік для 11-га класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. Арганізм і асяроддзе. Від і папуляцыя. Экасістэмы. Эвалюцыя арганічнага міру. Паходжанне і эвалюцыя чалавека. Паводзіны як вынік эвалюцыі. Біясфера — жывая абалонка планеты.

Маҳмадзиёев А.М., Савлатов С.Х., Султонов С.С. Биологияи умумӣ. Синфи 11

 • формат pdf
 • размер 13,82 МБ
 • добавлен 01 октября 2016 г.
Душанбе: ТоРус, 2011. — 288 с. Қонуниятҳои тагйирпазирӣ. Асосҳои селексия. Назарияҳо дар бораи эволютсияи олами органикӣ. Оқибатҳои биологии мутобиқати пайдошуда дар организмҳо. Таърихи инкишофи замин ва олами органикӣ. Пайдоиши одам. Бионика. Муносибати тарафайни организмҳо ва муҳит. Ҳаёт дар ҷамоаҳо. Асосҳои экология. Биосфера ва инсон. Ноосфера.

Межжерін С.В., Межжеріна Я.О. Біологія. 11 клас: рівень стандарту, академічний рівень

 • формат pdf
 • размер 27,67 МБ
 • добавлен 23 августа 2012 г.
Підручник. — К.: Освіта, 2011. — 336 с.: іл. У цьому підручнику ви ознайомитесь із розділом біології, до вивчення якого готувалися всі попередні роки. Адже тільки опанувавши курси ботаніки, зоології, анатомії, фізіології та біохімії, можна приступити до вивчення наук XXI століття - генетики й екології.

Межжерин С.В., Межжерина Я.А. Биология. 11 класс: уровень стандарта, академический уровень

 • формат pdf
 • размер 35.86 МБ
 • добавлен 30 декабря 2013 г.
Учебник. — К.: Освіта, 2011. — 336 с. Содержание: Организменный уровень жизни. Размножение организмов. Закономерности наследственности. Закономерности изменчивости. Генотип как целостная система. Индивидуальное развитие организмов. Надорганизменные уровни организации жизни. Популяция. Экосистема. Биосфера. Историческое развитие органического мира. Основы эволюционного учения. Историческое развитие и разнообразие органического мира. Предметный ука...

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А. и др. Биология. 11 класс. Базовый уровень

 • формат pdf
 • размер 43,80 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Учебник. — 3-е изд., перераб. — М.: Вентана—Граф, 2013. — 240 с. В учебнике завершается начатое в 10 классе рассмотрение свойств живой материи на разных уровнях её организации: организменном, клеточном и молекулярном. Учебный материал разделён на два образовательных компонента: обязательный (при изучении предмета 1 час в неделю) и дополнительный (при изучении предмета 2 часа в неделю)....

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. 11 класс. Базовый уровень

 • формат fb2
 • размер 5,72 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — М.: Дрофа, 2013. — 208 с.: ил. — ISBN 978-5-358-11541-5. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников. Учебник адресован учащимся 11 класса и рассчитан на преподавание предмета 1 или 2 часа в неделю. Современное оформление, многоуровневые вопросы и задания, дополнительная...

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. 11 класс. Базовый уровень

 • формат rtf
 • размер 6,53 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — М.: Дрофа, 2013. — 208 с.: ил. — ISBN 978-5-358-11541-5. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников. Учебник адресован учащимся 11 класса и рассчитан на преподавание предмета 1 или 2 часа в неделю. Современное оформление, многоуровневые вопросы и задания, дополнительная...

Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология. Биологические системы и процессы. 11 класс

 • формат pdf
 • размер 124,10 МБ
 • добавлен 18 декабря 2013 г.
Учебник. — М.: Владос, 2012. — 199 с. Учебник содержит: двухуровневый текст, предусматривающий изучение биологии в разном объеме и с разной степенью глубины; цветные иллюстрации, дополняющие содержание текста; таблицы, схемы, задания, позволяющие вычленить главное и систематизировать изученный материал; дополнительные тексты, позволяющие расширить объем знаний, а также подготовиться к сдаче экзамена экстерном. Оглавление: Как пользоваться учебни...

Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология. Биологические системы и процессы. 11 класс (профильный уровень)

 • формат pdf
 • размер 96,51 МБ
 • добавлен 08 мая 2013 г.
Учебник. — 2-е изд., испр. — М.: Мнемозина, 2012. — 400 с. Учебник предназначен для изучения предмета «Биология» в 11 классе на профильном уровне. Материал учебника раскрывает содержание биологических знаний, необходимых для формирования представлений о структурно-функциональной организации живого на популяционно-видовом, биогеоценотическом (экосистемном) и биосферном уровнях. С целью обеспечения подготовки к сдаче ЕГЭ по биологии в учебник включ...