Бойцов М., Шукуров Р. История средних веков

 • формат doc
 • размер 10.39 МБ
 • добавлен 10 сентября 2010 г.
Учебник для VII класса средних учебных заведений. - М.: МИРОС, 1995 - 416 с.: ил. Экспериментальный учебник, посвящённый истории средневековой Европы, отличается от традиционных не только структурой учебного материала, но и тем, что в нём большое внимание уделяется культуре того времени.

Бонь О.І., Іванюк О.Л. Всесвітня історія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 68,00 МБ
 • добавлен 27 декабря 2015 г.
Підручник. — К.: Літера ЛТД, 2015. — 272 с. Матеріал підручника охоплює історію Старого Світу (Європи, Азії, частини Африки) доби Середньовіччя (ІІ-ХV ст.). Навчальний матеріал структурований за проблемно-тематичним принципом. Особливу увагу приділено формуванню в учнів уявлень та знань про еволюцію політичних структур середньовічної Європи, зародження європейського парламентаризму, становлення європейського права, контакти та взаємовплив христия...

Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс

 • формат fb2
 • размер 20,74 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — М.: Дрофа, 2013. — 256 с.: ил. — ISBN 978-5-358-11264-3. В учебнике освещаются политика и дипломатия, экономика и культура первого периода Нового времени (конец XV — конец XVII века). История предстает как единый процесс, в котором, наряду с великими открытиями и страшными войнами, социальными преобразованиями и революциями, была и повседневная жизнь с ее тревогами и заботами, надеждами и радостями. Вопросы, карты, высказывания совреме...

Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс

 • формат rtf
 • размер 23,58 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — М.: Дрофа, 2013. — 256 с.: ил. — ISBN 978-5-358-11264-3. В учебнике освещаются политика и дипломатия, экономика и культура первого периода Нового времени (конец XV — конец XVII века). История предстает как единый процесс, в котором, наряду с великими открытиями и страшными войнами, социальными преобразованиями и революциями, была и повседневная жизнь с ее тревогами и заботами, надеждами и радостями. Вопросы, карты, высказывания совреме...

Гісем О.В. Всесвітня історія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 40,00 МБ
 • добавлен 12 января 2016 г.
Підручник. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2015. — 320 с. Підручник містить систематизований виклад всесвітньої історії для учнів 7-го класу. Матеріал відповідає новій програмі Міністерства освіти і науки України. Для вчителів історії, учнів 7-х класів ЗНЗ.

Гісем О.В., Мартинюк О.О. Всесвітня історія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 31,32 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. — Х.: Ранок, 2015. — 224 с. Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. До методичного апарату входять фрагменти історичних джерел та запитання до них, додаткова інформація, а також різнорівневі завдання та запитання на осмислення й закріплення вивченого матеріалу. Карти, схеми та ілюстрації підручника допоможуть краще засвоїти основні факти й поняття курсу.

Данилов Д.Д., Кузнецов А.В. и др. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 68,86 МБ
 • добавлен 01 ноября 2013 г.
Учебник. — М.: Баласс, 2012. — 304 с. Учебник предназначен для 7-го класса общеобразовательной школы. Соответствует федеральному компоненту государственного общего образования и программе, утвержденной Министерством образования и науки РФ. Раскрывает основные проблемы всеобщей истории раннего Нового времени и составляет единый методический комплект с учебником "Российская история. XVI-XVIII века" авторов: Д.Д. Данилова, Д.В. Лисейцева, Н.С. П...

Данилов Д.Д., Сизова Е.В. и др. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 25,16 МБ
 • добавлен 18 июня 2016 г.
Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Кузнецов А.В., Кузнецова C.С., Репников А.В., Рогожкин В.А. Учебник. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Баласс, 2015. — 304 с.: ил. — (Образовательная система «Школа 2100»). — ISBN 978-5-905683-67-1. Учебник «Всеобщая история. История Нового времени» для 7 класса соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. Является продолжением непрерывного курса истории и составной ч...

Д’ячков С.В. Всесвітня історія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 34,95 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. — Х.: Ранок, 2015. — 224 с. Підручник містить шість розділів. Кожний розділ починається зі вступу, у якому розкрито особливості й значення присвячених йому подій, а також коротко знайомить із важливими датами відповідного періоду, які вказані на «лінії часу». Розділи складаються з параграфів. У свою чергу, параграфи поділено на пункти, назви яких пояснюють, про що йдеться в цій частині теми. Особливу увагу варто звернути на вступ до ко...

Карліна О.М. Історія середніх віків. 7 клас

 • формат djvu
 • размер 102,49 МБ
 • добавлен 30 августа 2013 г.
Підручник. — 2-ге вид., доопрацьоване. — К.: Генеза, 2004. — 272 с.: іл., карти. — ISBN 966-504-346-3. У підручнику висвітлено історію Середньовіччя, яке охоплює період від V до XV століття. Основну увагу звернуто на розвиток цивілізаційних процесів у Європі, які також вплинули на суспільні зміни в усьому середньовічному світі. Матеріал розміщено за хронологічно-проблемним принципом.

Крижановский О.П., Хирная Е.О. История средних веков. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 13,89 МБ
 • добавлен 13 июня 2015 г.
Учебник. — Львов: Оріяна-Нова, 2007. — 271 с. Русский язык обучения. Учебник согласован с новыми государственными стандартами и новой учебной программой по истории средних веков. Вступление. Что такое «история средних веков»? Хронология и периодизация истории средних веков. Наследство средневековья. Откуда берутся наши знания о средних веках? Рождение и развитие средневекового мира, его особенности. Религиозно-церковная и культурная жизнь среднев...

Крижановський О.П., Хірна О.О. Історія середніх віків. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 65,93 МБ
 • добавлен 23 августа 2013 г.
Підручник. — Львів: Оріяна-Нова, 2007. — 271 с. — ІSBN 978-966-2128-00-0. Підручник для сьомого класу з історії середніх віків написано професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Крижановським О.П. та вчителем-методистом СШ №25 м. Києва Хірною О.О. Простою і доступною для сприйняття мовою автори знайомлять учнів з середньовіччям — важливою й цікавою сторінкою історії людства. Підручник узгоджено з новими державними ст...

Ліхтей І.М. Всесвітня історія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 32,05 МБ
 • добавлен 30 сентября 2015 г.
Підручник. — К.: Грамота, 2015. — 264 с. Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі зі всесвітньої історії. Він містить навчальний матеріал із всесвітньої історії починаючи від середини І тис. до кінця XV ст. Різноманітні рубрики, уривки з історичних документів, карти, схеми й ілюстрації допоможуть учням глибше осягнути багатовікову історію світу. Методичний апарат охоплює різнорівневі запитання та завдання, що сприятиму...

Машимбаев С.М., Тортаев С.А., Маженова М., Ткаченко В.С. Всемирная история средних веков. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 19,85 МБ
 • добавлен 07 января 2016 г.
3-е изд., перераб. — Алматы: Атамұра, 2012. — 232 с. Всемирная история средних веков охватывает период от уничтожения рабовладельческого строя до распада феодальных отношений. В учебнике для 7 класса подробно раскрыты причины формирования, расцвета и распада феодальных отношений в странах Европы, Азии и Африки.

Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая история. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 4,21 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — 2-е изд., испр. — М.: Вентана-Граф, 2011. — 320 с. В учебнике в увлекательной форме рассказывается о важнейших событиях и жизни людей в странах Европы, Америки и Азии с конца XV до конца XVIII в., от начала Великих географических открытий до восхождения «политической и военной звезды» Наполеона Бонапарта. Большое внимание уделяется международным отношениям и мировой политике в указанный период. Методический аппарат учебника ориентирова...

Подаляк Н.Г. Історія Середніх віків. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 57.34 МБ
 • добавлен 05 января 2012 г.
Издательство: Генеза, 2007 г - 240 стр. / ISBN: 978-966-504-569-5 Язык: Украинский У підручнику висвітлюється історія Середньовіччя - доби, яка тривала від середини V до кінця XV століття. Історія окремих країн і народів розглядається у тісному поєднанні з визначними подіями Середньовіччя. Особливу увагу приділено матеріальному, культурному, духовному життю середньовічної людини. Матеріал розміщено за хронологічно-проблемним принципом.

Подаляк Н.Г., Лукач І.Б., Ладиченко Т.В. Всесвітня історія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 33,15 МБ
 • добавлен 21 сентября 2015 г.
Підручник. — К.: Генеза, 2015. — 240 с. У підручнику висвітлюється історія Середньовіччя – доби, яка тривала від середини V до кінця ХV століття. Історія окремих країн і народів розглядається у тісному поєднанні з визначними подіями Середньовіччя. Особливу увагу приділено матеріальному, культурному, духовному життю середньовічної людини.

Пометун О.І., Малієнко Ю.Б. Всесвітня історія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 30,04 МБ
 • добавлен 13 сентября 2015 г.
Підручник. — К.: Освіта, 2015. — 261 с. Підручник, підготовлений відповідно до нової програми з всесвітньої історії для загальноосвітніх навчальних закладів, що є концептуальним продовженням лінійки компетентнісно орієнтованих підручників для середньої школи, допоможе учням скласти чітке уявлення про історію Середніх віків, навчить працювати творчо, визначати своє ставлення до історичних подій. Особлива увага в підручнику приділяється питанням ду...

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 16,17 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — 14-е изд. — М.: Просвещение, 2009. — 304 с. В учебнике рассматриваются основные вехи мировой истории с 1500 по 1800 г.: Великие географические открытия, Возрождение, Реформация, первые революции Нового времени и др. Значительное внимание уделено культуре, быту и нравам эпохи. От Средневековья к Новому времени. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. Технические открытия и выход к Мировому...

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс

 • формат djvu
 • размер 21,28 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2017. — 319 с. — ISBN: 978-5-09-046462-8. Учебник переработан в соответствии с ФГОС основного общего образования. С учётом современных научных исследований рассматриваются основные вехи мировой истории 1500— 1800 гг.: Великие географические открытия, Возрождение, Реформация, первые революции Нового времени и др. Значительное внимание уделено культуре, быту и нравам эпохи. В учебнике использована разноуровнев...

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс

 • формат djvu
 • размер 13,18 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — 14-е изд. — М.: Просвещение, 2009. — 304 с. В учебнике рассматриваются основные вехи мировой истории с 1500 по 1800 г.: Великие географические открытия, Возрождение, Реформация, первые революции Нового времени и др. Значительное внимание уделено культуре, быту и нравам эпохи. От Средневековья к Новому времени. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. Технические открытия и выход к Мировому...

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 73,59 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 319 с. — ISBN 978-5-09-015937-Х. Данное издание учебника переработано в соответствии с ФГОС основного общего образования. С учётом современных научных исследований рассматриваются основные вехи мировой истории 1500-1800 гг.: Великие географические открытия, Возрождение, Реформация, первые революции Нового времени и др. Значительное внимание уделено культуре, быту и нравам эпохи. В учебнике использова...

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс

 • формат pdf
 • размер 50,13 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебник. — 17-е изд. — М.: Просвещение, 2012. — 304 с. — ISBN 978-5-09-028704-3. В учебнике рассматриваются основные вехи мировой истории с 1500 по 1800 г.: Великие географические открытия, Реформация в Европе, Английская и Великая французская революции, война английских колоний в Северной Америке за независимость. Значительное внимание уделено культуре, быту и нравам. От Средневековья к Новому времени. Мир в начале Нового времени. Великие геогра...

Pometun O.I., Malienko Iu.B. Istoria universală. Clasa a 7-a / Пометун О.І., Малієнко Ю.Б. Всесвітня історія. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 142,37 МБ
 • добавлен 04 мая 2016 г.
Підручник румунською мовою. — Чернівці: Букрек, 2015. — 224 с.: іл. Moştenirea civilizaţiei Lumii antice (recapitulare). Ce şi cum se studiază la cursul de istorie a Evului Mediu. Constituirea Europei Medievale. Imperiul lui Carol cel Mare. Imperiul Bizantin. Lumea arabă. Lecţie practică. Influenţa Bizanţului, a Imperiului lui Carol cel Mare şi a Califatului Arab asupra constituirii Europei Medievale. Ne pregătim de lecţii de totalizare şi evalua...