• формат pdf
  • размер 430,78 КБ
  • добавлен 04 октября 2013 г.
Акулов В.М., Кулаков О.В., Райз Ю.М., Хоменко В.С. Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках
Навчальне видання /– Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2011. – 43 с.
Розділ
2. Пожежна профілактика в електроустановках. Електротехніка та запобігання аваріям в електроустановках.
Розділ
2. Запобігання аваріям в електроустановках. Пожежна профілактика в електроустановках.
Методичні вказівки до виконання контрольних (модульних) робіт. Навчальне видання призначено для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" у галузі знань 1702 "Цивільна безпека" за напрямами 6.170203 Пожежна безпека та 6.170201 Цивільний захист; перепідготовка фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 7.092801 "Пожежна безпека" на базі повної вищої освіти за спеціальностями технічного спрямування).
Загальні вказівки.
Перевірка відповідності нормативним вимогам виконання оболонки електричного обладнання.
Основні теоретичні положення
Контрольне завдання №1
Приклад розв’язання контрольного завдання №1 .
Перевірка відповідності номінальних параметрів апаратів захисту та перерізу жил кабельної продукції навантаженню електричної мережі.
Основні теоретичні положення
Контрольне завдання №2
Приклад розв’язання контрольного завдання №2
Контрольне завдання № 3
Приклад розв’язання контрольного завдання №3
Перевірка надійності спрацювання апаратів захисту при виникненні однофазного короткого замикання в кінці лінії, що захищається
Основні теоретичні положення
Контрольне завдання №4
Приклад розв’язання контрольного завдання №4
Перевірка правильності виконання штучного заземлювача.
Основні теоретичні положення
Приклад розв’язання контрольного завдання №5
Перевірка правильності виконання блискавковідводу
Основні теоретичні положення
Контрольне завдання №6
Приклад розв’язання контрольного завдання №6.
Література
Довідковий додаток.
Категорії та групи газо- пароповітряних сумішей за ГОСТ 12.1.011
Групи вибухонебезпечних сумішей за ГОСТ 12.1.011.
Технічні характеристики однополюсних (АЕ1000) та триполюсних (АЕ2000, АК50, А3710, АП50) автоматичних вимикачів.
Технічні характеристики плавких запобіжників напругою до 1000 В.
Технічні характеристики магнітних пускачів напругою 380 В .
Розрахунковий опір обмоток масляних трансформаторів при вторинній напрузі 400/230 В.
Активний та індуктивний опори жил проводів та кабелів
Питомі опори ґрунтів
Розрахунковий кліматичний коефіцієнт опору ґрунту
Коефіцієнт використання вертикальних електродів штучного заземлювача
Коефіцієнт використання горизонтального електрода штучного заземлювача