Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 625 КБ
 • добавлен 30 сентября 2011 г.
Анализ нефтепродуктов
НАУ. 2011 год для специалистов "Химия топлива"
Ответы на госэкзамен по дисциплине "Анализ нефтепродуктов"
Види контролю якості палива для реактивних двигунів.
Види контролю якості авіаційних бензинів.
Види контролю якості авіаційних олив.
Види контролю якості авіаційних пластичних мастил.
Палива для реактивних двигунів. Метод визначення термоокиснювальної стабільності палив.
Види контролю якості технічних рідин.
Показники якості палив для реактивних двигунів та їх вплив на деталі паливної системи літака та двигуна. Як і чому ці властивості впливають на поведінку палива при проскачці через фільтри.
Властивості палива для реактивних двигунів, їх зв'язок з показниками якості та вплив на деталі паливної системи літака та двигуна. Як властивості і чому впливають на подачу палива трубопроводами.
Контроль якості паливно – мастильних матеріалів та технічних рідин під час надходження до авіаційного підприємства.
Перелік показників, які визначаються під час повного контролю та прийомоздаючого контролю якості РТ?
Перелік показників, які визначаються під час повного контролю та прийомоздаючого контролю якості для авіаційних бензинів?
Перелік показників, які визначаються під час повного контролю та прийомоздаючого контролю якості для технічних рідин?
Перелік показників, які визначаються під час повного контролю та прийомо-здатного контролю якості для авіаційних олив?
Відбір проб авіаційних паливно – мастильних матеріалів.
Підготовка авіаційних паливно – мастильних матеріалів для заправки повітряного судна.
Контроль якості авіаційних паливно – мастильних матеріалів при зберіганні та внутрішньоскладових перекачках.
Застосування спеціальних рідин (ПВК) для повітряних суден?
Застосування спеціальних рідин "Арктика 200", "Арктика" для повітряних суден?
Метод визначення густини олив при температурі 20оС.
Властивості палива для реактивних двигунів, їх зв'язок з показниками якості та вплив на деталі паливної системи літака та двигуна. Які властивості і чому впливають на подачу палива трубопроводами?
Палива для реактивних двигунів. Метод визначення густини при температурі 20оС.
Палива для реактивних двигунів. Метод визначення фракційного складу.
Палива для реактивних двигунів. Метод визначення в’язкості при температурі 20оС.
Палива для реактивних двигунів. Метод визначення кислотності.
Палива для реактивних двигунів. Метод визначення температури спалаху у закритому тиглі.
Палива для реактивних двигунів. Метод визначення температури початку кристалізації.
Палива для реактивних двигунів. Метод визначення вмісту фактичних смол.
Палива для реактивних двигунів. Метод визначення вмісту водорозчинних кислот та лугів.
Палива для реактивних двигунів. Метод визначення вмісту механічних домішок та води.
Авіаційні бензини. Метод визначення прозорості та кольору.
Авіаційні бензини. Метод визначення фракційного складу.
Метод визначення коксовності олив.
Метод визначення вмісту води в противодокристалізаційних рідинах методом Фішера.
Пластичні мастила. Метод визначення вмісту води.
Пластичні мастила. Метод визначення вмісту механічних домішок.
Пластичні мастила. Метод визначення температури краплепадіння.
Пластичні мастила. Метод визначення колоїдної стабільності.
Пластичні мастила. Метод визначення густини при температурі 20оС. Зовнішній вигляд.
Визначення зовнішнього виду протильодоутворюючих рідин "Арктика 200", "Арктика" та складу в них механічних домішок.
Кількісний метод визначення води в оливах методом Діна і Старха?
Якісний метод визначення води в оливах?
Метод визначення води в реактивних паливах?
Метод визначення якості противодокристалізаційної рідини "И" і її концентрації у паливі?
Метод визначення якості противодокристалізаційної рідини "ГТД - М" і її концентрації у паливі?
Метод визначення якості противодокристалізаційної рідини "ИМ" і її концентрації у паливі?
Метод визначення якості противодокристалізаційної рідини "НИКОСОЛЬ 37 – М" і її концентрації у паливі?
Пластичні мастила. Метод визначення числа пенетрації.
Метод визначення октанового числа?
Метод визначення цитанового числа?
Лабораторний контроль авіаційних паливно – мастильних матеріалів (прийомо – здатний контроль якості).
Лабораторний контроль авіаційних паливно – мастильних матеріалів (повний контроль якості).
Аеродромний контроль якості авіаційних палив та олив (початковий контроль якості).
Аеродромний контроль якості авіаційних палив та олив (проміжнийконтроль якості).
Методи визначення густини нафтопродуктів (ареометричний, пікнометричний, ваговий методи).
Метод визначення кислотного числа в оливах.
Визначення кольору та прозорості для бензинів.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Вопросы и ответы к ГОСам - для бухгалтеров

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 3.16 МБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
БФРУК, 2011, кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита, 132 билета, 226 страниц, Дисциплины - бухгалтерский учет, анализ и аудит Билеты разбиты на 3 группы - по бух. учету, анализу и аудитуrn

Госэкзамен по специальности Финансы и кредит (вопросы и ответы)

 • формат doc
 • размер 2.81 МБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
Микро-, макроэкономика (спрос, предложение, эластичность спроса, ВВП) История экономических учений (учения Фридмена, Кейнса, Кондратьева) Финансовый менеджмент (эффект финансового рычага; управление затратами, материально-производственными затратами, дебиторской задолженностью, основными фондам; амортизационная политика; финансовые риски) Рынок ценных бумаг (виды ценных бумаг, опционы, фьючерсы) Деньги. Кредит. Банки (денежная, валютная системы;...

Готовые ответы к ГОСу по специальности бухгалтерский учёт, анализ и аудит

 • формат doc
 • размер 232.46 КБ
 • добавлен 31 января 2010 г.
В архиве содержатся готовые ответы к гос. экзамену по 4 предметам: Финансовый учёт. Аудит. Бухгалтерская отчётность. Экономический анализ. УлГУ 2009г. спец. -БУА.

Ответы (в виде шпаргалок) к ГОСам по специальности Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Шпаргалка
 • формат docx, doc
 • размер 950.7 КБ
 • добавлен 22 апреля 2011 г.
2011 год, Тольятти. Бухгалтерский финансовый учет (36 вопросов). Бухгалтерский управленческий учет (16 вопросов). Бухгалтерская финансовая отчетность (14 вопросов). Аудит (34 вопроса). Анализ финансовой деятельности (50 вопросов). Задачи.

Ответы ГОСЫ в МЭСИ Бух учет 2011

Шпаргалка
 • формат doc, docx
 • размер 417.81 КБ
 • добавлен 23 апреля 2011 г.
МЭСИ БУАиА Ответы к госам. 1)Теория бухгалтерского учета. Бухгалтерское дело. Бухгалтерский (финансовый) учет. Управленческий учет. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. МСФО. Налоговый учет. 2)Аудит, международные стандарты аудита. 3)Анализ финансовой отчетности. Комплексный экономический анализ. Управленческий анализ в отраслях производственной сферы.

Ответы к ГОСу по экономическому анализу

pottee
 • формат doc, rtf, html
 • размер 109.18 КБ
 • добавлен 14 февраля 2009 г.
Вопросы по Экономическому анализу к Государственной аттестации студентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" Предмет, объекты и цель экономического анализа деятельности организаций как прикладной экономической науки. Экономический анализ как база обоснования и принятия управленческих решений. Стандартные (традиционные) методы финансового анализа и условия их применения. Приемы моделирования исходный факторных систем (коэффициентов) и их р...

Ответы к государственному экзамену по дисциплине теория экономического анализа

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 259.69 КБ
 • добавлен 30 января 2012 г.
СГЭУ, Самара, 2012. 30 ответов на вопросы, разбиты на отдельные файлы. Научные основы экономического анализа, место его в системе экономических наук. Методология и методика экономического анализа деятельности предприятий. Методы анализа статических и динамических характеристик хозяйственной деятельности. Моделирование как способ изучения хозяйственной деятельности. Применение ЭММ в решении аналитических задач. Система комплексного экономического...

Финансы предприятий, экономический анализ

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 531.12 КБ
 • добавлен 03 февраля 2011 г.
Экономическая сущность финансов и их функции. Организация безналичной системы расчетов и их формы. Прогнозирование выручки и финансовых результатов организаций Роль, значение и виды прибыли. Состав, структура и источники формирования оборотных средств в организаций. Экономическая сущность кредита, формы и виды. Порядок выдачи и погашения краткосрочного кредита. Финансовое планирование, виды, цель и задачи. Экономическая сущность капитальных вложе...

Шпоры к ГИА по математике. Специальность: Учитель математики с доп.спец. информатика, 4-х летний срок обучения, Елец, 2010 год

pottee
 • формат doc
 • размер 2.68 МБ
 • добавлен 24 июня 2010 г.
Ответы на билеты по предметам: Алгебра, Теория чисел, Математический анализ, Геометрия, Методика математики, + практика по всей математикеrn

Шпоры к ГОСу по анализу

pottee
 • формат doc
 • размер 61.16 КБ
 • добавлен 25 мая 2009 г.
1. Анализ структуры и ассортимента выпускаемой продукции 2. Система показателей, характеризующих производство и продажу продукции, их анализ 3. Оптимизация выручки, прибыли и расходов коммерческой организации на основе маржинального анализа 4. Анализ себестоимости по статьям калькуляции и по элементам затрат 5. Анализ себестоимости важнейших видов продукции предприятия 6. Анализ и оценка состояния основных производственных фондов предприятия 7....