Информационные технологии в экологии
  • формат pdf
  • размер 9,76 МБ
  • добавлен 10 декабря 2016 г.
Андрейчук О.М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі
Львів : Простір-М, 2015. — 284 с. — ISBN 978-617-7363-00-1
В навчальному посібнику висвітлюються загальні принципи організації і функціонування географічних інформаційних технологій (ПС) та основні можливості використання методів ПС в природоохоронній справі та у дослідженні екологічних проблем. Велику увагу звернено на теоретичні основи геоінформаційнго моделювання та картографування, а також їх прикладного застосування. В посібнику також наведено можливості інтеграції даних, що поступають з різних джерел моніторингу стану навколишнього природного середовища. Актуальність навчального посібника визначається детальним аналізом сучасних напрямків та методологічних підходів до вивчення компонентів навколишнього природного середовища, їх комплексного аналізу засобами Г1С-технологій. Основним прикладним завданням посібника є здобуття знань та навиків у роботі студентів з геоінформаційними програмними продуктами та можливість їх практичного застосування в екологічних дослідженнях. Головна увага спрямована на застосування програмного пакету ESRi AreGIS Desktop.
Навчальний посібник рекомендується для працівників охорони природи, лісового господарства, студентів географічних, біологічних, лісівничих та геологічних факультетів за спеціальностями “Географія”, “Екологія і охорона навколишнього середовища”, “Охорона природи” та інших.