Антонюк А.О. Теоретичні основи захисту інформації

Антонюк А.О. Теоретичні основи захисту інформації
 • разное
 • pdf
 • 5.88 МБ
 • добавлен 13.01.2011
НТУУ "КПІ", ФТІ, кафедра Інформаційної безпеки, конспект лекцій, 233 с. язык: украинский.
Вступ.
Криза забезпечення безпеки інформації в сучасних інформаційно- телекомунікаційних системах.
Проблеми теорії захисту інформації.
Допоміжні поняття.
Інформація та її основні властивості.
Властивості інформації з точки зору ЗІ.
Мова, об’єкти, суб’єкти.
Ієрархічний метод.
Інформаційні потоки.
Цінність інформації.
Використання поняття ризику.
Моделювання доступів в ІТС.
Загроги інформації.
Поняття загрози інформації.
Види загроз.
Дестабілізуючі факторі.
Модель загроз для криптографічних середовищ.
Узагальнений підхід щодо побудови моделі загроз.
Політика безпеки.
Поняття політики безпеки.
Дискреційна політика безпеки.
Мандатна політика безпеки.
Рольова політика безпеки.
Монітор безпеки.
Доказовий підхід.
Моделі безпеки систем.
Модель АDEPT-50.
Модель HRU.
Модель Take-Grant.
Модель Белла-Лападула.
Загальні моделі.
Модель процесу захисту.
Модель системи захисту.
Модель функцій захисту.
Модель з повним перекриттям.
Інформаційно-аналітична модель з оцінки захисту інформації від загроз НСД.
Модель виявлення порушень.
Вартісна модель.
Модель функціонального профілю.
Об'єктно-концептуальна модель обчислювальної системи і РПЗ.
Модель взаємодії об'єктів обчислювальної системи з погляду безпеки.
Задача аналізу безпеки ПЗ.
Методи аналізу безпеки ПЗ.
Література та посилання.

Смотрите также


Задірака В.К, Олексюк О.С, Недашковський М.О. Методи захисту банківської інформації

Задірака В.К, Олексюк О.С, Недашковський М.О. Методи захисту банківської інформації

 • разное
 • pdf
 • 1.4 МБ
 • добавлен 15.09.2011
Навчальний посібник. К.: Вища шк., 1999, - 261 с. ISBN 5-11-004777-4

Викладено методи сучасної криптографії та застосування їх до проектування безпечних електронних банківських систем. Висвітлено найактуальніші сучасні проблеми: методи симетричної та асиметричної криптографії, криптографічні протоколи, методи цифрового ...
Главчев М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи Запис і читання секторів диска

Главчев М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи Запис і читання секторів диска

 • разное
 • pdf
 • 97.52 КБ
 • добавлен 25.01.2012
Необхідно розробити і налагодити програму заміни визначеної ділянки заданого сектора диска.

Виконати зміну інформації у місці мітки boot-сектора за допомогою програми написаною на низькорівневої мові програмування та перевірку інформації, що записана. У якості інформації, що записується, використати особливі ініціали ки...
DataLogic. Методичний посібник щодо створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах

DataLogic. Методичний посібник щодо створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах

 • разное
 • pdf
 • 1.13 МБ
 • добавлен 07.11.2010
Автор: DataLogic. Год: 2010. Страниц:
19. Размер: 1,13 Мб. Язык: Украинский.

Загальні відомості, призначення КСЗІ, проект КСЗІ в АС, порядок проведення робіт зі створення КСЗІ в АС, державна експертиза КСЗІ в АС, специфікація на роботи, перелік використаної та рекомендованої літератури.
Главчев М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи Шифрування та дешифрування даних за допомогою симетричних криптографічних алгоритмів

Главчев М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи Шифрування та дешифрування даних за допомогою симетричних криптографічних алгоритмів

 • разное
 • pdf
 • 165.04 КБ
 • добавлен 25.01.2012
Створення програм для шифрування та дешифрування інформації за допомогою групи шифрів.

Архив содержит:
1.метод.указания
2.архив с описанием используемых алгоритмов шифрования
Главчев М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи Стиснення даних

Главчев М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи Стиснення даних

 • разное
 • pdf
 • 139.49 КБ
 • добавлен 25.01.2012
Розробка програми стиснення інформації та повернення до початкового стану без втрат.

Архив содержит:
1.метод указания
2.архивный файл с описанием используемых алгоритмов сжатия
Главчев М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи Побудова цифрового підпису

Главчев М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи Побудова цифрового підпису

 • разное
 • pdf
 • 415.34 КБ
 • добавлен 25.01.2012
Створення програм для генерації цифрового підпису вказаної інформації.
програма побудови цифрового підпису з використанням визначеного алгоритму та приєднання його до файлу, а також перевірити наявність значної зміни цифрового підпису при незначній зміні вихідного файлу

Содержание файла:
1. методические указания...
Главчев М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи Запис і читання інформації в інженерні циліндри диска

Главчев М.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи Запис і читання інформації в інженерні циліндри диска

 • разное
 • pdf
 • 219.8 КБ
 • добавлен 25.01.2012
Придбання навичок роботи з нестандартними можливостями дисків на низькому рівні.

Необхідно розробити і налагодити програму що дозволяє виконати форматування інженерних секторів дискети, запис, читання і перевірку якості виконання операція з цими секторами.