• формат pdf
  • размер 13,63 МБ
  • добавлен 01 марта 2015 г.
Антропова Т.О. Медсестринство в сімейній медицині
Підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації. — К.: Медицина, 2008. — 486 с.
Це видання для студентів вищих медичних навчальних закладів І—III рівнів акредитації
У підручнику розглянуто питання організації первинної медико-санітарної допомоги, етико-правові проблеми в роботі сімейної медсестри. Подано облікову і звітну документацію на дільниці сімейної медицини
Проаналізовано роль сімейної медсестри у формуванні здорового способу життя пацієнтів, профілактиці захворювань у дітей. Описано сучасні аспекти догляду за пацієнтами з ВІЛ і хворими на СНІД, організацію допомоги безнадійним пацієнтам
За кредитно-модульною системою наведено тести, ситуаційні задачі для самоконтролю і відповіді до них.
Поняття про сімейну медицину
Становлення і розвиток сімейної медицини у світ і
Організація первинної медико-санітарної допомоги у Великобританії
Організація первинної медико-санітарної допомоги в Канаді
Організація первинної медико-санітарної допомоги у країнах Центральної і Східної Європи
Організація первинної медико-санітарної допомоги в Україні
Етико-правові проблеми в роботі сімейної медсестри
Історія. Регламентувальні документи
Проблеми релігії і сімейна медсестра
Сімейна медсестра і ставлення до см ерті
Професійна таємниця
Сімейна медсестра і професійні помилки
Відповідальність медсестри. Ятрогенії
Професійна деформація медсестри
Тести
Еталони відповідей на тести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Організація роботи сімейної медсестри
Спеціальність « Медсестра загальної практики — сімейної медицини»
Положення про денний стаціонар
Положення про стаціонар удома
Матеріально-технічне оснащення на дільниці сімейної медицини
Тести
Еталони відповідей на тест и
Ситуаційна задача
Еталон відповіді на ситуаційну задачу
Облікова і звітна документація на дільниці сімейної медицини
Перелік облікової медичної документації закладу загальної практики — сімейної медицини
Перелік необов’язкової для ведення в закладі ЗПСМ
облікової медичної документації
Основні показники роботи дільниці сімейної медицини
Тести
Еталони відповідей на т ести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Родина і здоров’я. Робота медсестри з родинами як одна з характерних ознак сімейної медицини
Функції родини
Конфліктологія родинного життя
Розлучення
Правила спілкування в родині
Вплив родини на здоров’я її членів і процес одужання
Родина і алкоголізм
Родина і наркоманія
Домашнє насильство
Тести
Еталони відповідей на тести
Роль сімейної медсестри в розв’язанні проблем суспільного здоров’я. Санітарно-просвітня робота
Санологія і валеологія
Індивідуальне і суспільне здоров’я
Чинники ризику і здоров’я
Санітарно-просвітня робота на дільниці сімейної медицини
Медицина і засоби масової інформації
Тести
Еталони відповідей на тести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Участь сімейної медсестри у формуванні здорового способу життя
Рух і здоров’я
Загартовування організму
Роль сімейної медсестри в організації раціонального і лікувального харчування
Біологічно активні добавки (БАД) до їжі
Тести
Еталони відповідей на тести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Профілактична робота на дільниці сімейної медицини
Роль сімейної медсестри у проведенні профілактичних оглядів з метою виявлення
онкопатології
Роль сімейної медсестри у проведенні первинної і вторинної профілактики туберкульозу
Робота сімейної медсестри в туберкульозному осередку
Диспансеризація
Тести
Еталони відповідей на тести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Роль сімейної медсестри в охороні дитинства
Роль сімейної медсестри у профілактиці інфекційних захворювань у дітей
Роль сімейної медсестри у профілактиці гіпотрофії в дітей раннього віку
Роль сімейної медсестри у профілактиці рахіту в дітей
Тести
Еталони відповідей на тести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Робота сімейної медсестри з пацієнтами, які мають психосоматичні розлади
Психосоматичні захворювання
Неврозоподібні реакції особистості на хвороб у
«Приховані» неврози
Лікування психосоматичних розладів
Дії сімейної медсестри з профілактики
психосоматичних розладів
Приклади психологічних проблем у соматичних хворих
Тести
Еталони відповідей на тести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Сучасні аспекти догляду за пацієнтами,
які страждають на ВІЛ/СНІД
Епідеміологія ВІЛ-інфекції. Клініка
Дії сімейної медсестри в родині, в якій проживають ВІЛ-інфіковані
Тести
Еталони відповідей на тести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Роль сімейної медсестри в організації допомоги безнадійним пацієнтам
Емоційні стадії го ря
Роль сімейної медсестри в паліативному лікуванні
Роль хосписів у обслуговуванні безнадійних хворих
Сестринська допомога близьким безнадійного хворого і тим, які перенесли втрату близької людини
Тести
Еталони відповідей на тести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Репродуктивне здоров’я і планування сім’ї
Стан репродуктивного здоров’я населення Ук ра їни
Планування родини
Безплідна родина
Тести
Еталони відповідей на тести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Особливості роботи сімейної медсестри з пацієнтами похилого і старечого віку
Вікові зміни органів і систем в осіб похилого віку
Умови активного довголіття
Особливості організації геріартричної допомоги на дільниці сімейної медиц ини
Тести
Еталони відповідей на т ест и
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Біль у горлі. Кашель. Лихоманка. Кровохаркання
Біль у горлі
Кашель
Захворювання верхніх дихальних ш ляхів
Лихоманка
Кровохаркання
Тести
Еталони відповідей на тести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Больовий синдром у лівій половині грудної клітки
Причини больового синдрому
Ішемічна хвороба серця (ІХС)
Роль сімейної медсестри у профілактиці ІХС
Тести
Еталони відповідей на т ести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Гіпертензивний сидром
Роль сімейної медсестри у профілактиці гіпертонічної хвороби
Тести
Еталони відповідей на тести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Синдром порушення серцевого ритму
Тести
Еталони відповідей на т ести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Синдроми недостатності кровообігу
Синдром гострої судинної недостатності
Синдром гострої серцевої недостатності
Синдром хронічної недостатності кровообігу
Роль сімейної медсестри в лікуванні і профілактиці ХНК
Тести
Еталони відповідей на тести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Біль у животі
Етіологія болю в животі
Синдром гострого живота
Гострий апендицит
Синдром непрохідності киш ок
Гострий холецистит
Гострий панкреатит
Роль сімейної медсестри у профілактиці
жовчнокам’яної хвороби (Ж КХ )
Роль сімейної медсестри у профілактиці, хронічного панкреатиту
Роль сімейної медсестри у профілактиці хронічного гастриту
Роль сімейної медсестри у профілактиці виразкової хвороби
Тести
Еталони відповідей на т ести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Синдром шлунково-кишкових кровотеч
Роль сімейної медсестри у профілактиці шлунково-кишкових кровотеч
Тести
Еталони відповідей на тест и
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Синдром зоба, гіпер- і гіпотиреозу
Синдром зоба
Синдром гіпертиреозу
Синдром гіпотиреозу
Тести
Еталони відповідей на тести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Синдром гіпер- і гіпоглікемії
Синдром гіперглікемії
Синдром гіпоглікемії
Цукровий діабет і дитина
Спадковість цукрового діабету
Жінка і діабет
Фізичні навантаження і заняття спортом при Ц Д
Тести
Еталони відповідей на т ести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Суглобовий синдром
Ревматоїдний поліартрит (РА)
Роль сімейної медсестри у профілактиці РА
Ревматичне ураження суглобів
Ревматизм і вагітність
Тести
Еталони відповідей на тести
Ситуаційні задачі
Еталони відповідей на ситуаційні задачі
Додатки
Список літератури