• формат pdf
  • размер 2,43 МБ
  • добавлен 09 ноября 2012 г.
Асенов А.Измерване разход на флуиди
Учебно пособие, Технически университет- София, България, 2007 г., 125 стр.
На български език
Основно съдържание:
Избор на система за измерване на разход
Сравняване на различни измервантелни системи
Първоначален избор
Терминология
Уреди за измерване на разход
-магнитноиндуктивно измерване на разход
- вихрови разходомери
- ултразвукови разходомери
- измерване разход на флуиди, чрез дроселиращи устройства
-скоростомерни тръби
-обемни разходомери
- ротаметри
- турбинни разходомери
- напречни корелатори
- термоанемометрични разходомери
-Измерване на масов разход – кориолисови разходомери
-Измерване на разход в открити канали
-Лазерен Доплеров анемометър
-Сигнализатори за поток.