Автоматизация
degree
  • формат doc, kompas
  • размер 1,24 МБ
  • добавлен 03 апреля 2015 г.
Автоматизація процессу обробки цегли-сирця в автоклавах
Технічний коледж НУВГП. Рівне, 2009
Спеціальність 5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
Пояснювальна записка і 4 креслення.
Зміст
Вступ
Техніко-економічне обґрунтування проекту
Технічні характеристики об'єкта
Коротка характеристика підприємства
Опис технологічної схеми процесу виробництва силікатної цегли
Енергозбереження
Система автоматизації
Аналіз існуючої системи автоматизації та оцінка рівня автоматизації
Основні відомості про процес автоклавної обробки
Пристрій автоклавів
Режим автоклавної обробки цегли-сирцю
Сигнально-блокувальні пристрої автоклавів
Опис функціональної схеми автоматизації
Розрахунок системи автоматичного регулювання
Складання математичної моделі об’єкта регулювання
Розрахунок оптимальних настрою вальних параметрів
регулятора
Коротка характеристика приладів, які використовуються
Розрахунок економічної ефективності
Техніко-економічне обґрунтування проектованого варіанту
Розрахунок капітальних затрат на автоматизацію
Визначення виробничої потужності після автоматизації
Розрахунок собівартості річного випуску продукції
Охорона праці
Основне законодавство з охорони праці
Організація профілактичної роботи по техніці
безпеки і охороні прац
Організація і проведення контролю по охороні праці
Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, характерні для цього виробництва, особливості їх дії на працівників
Характеристика небезпечних факторів, що є на виробництві
Безпека при експлуатації систем під тиском
Посудини, що працюють під тиском, та причини аварії і нещасних випадків при експлуатації систем, що працюють під тиском
Загальні вимоги до посудин, що працюють під тиском. Розміщення посудин, та реєстрація
Пожежна безпека
Висновок
Список використаної літератури
Перелік графічних листів:
Технологічна схема
Функціональна схема автоматизації
Схема зовнішніх під’єднань
Розрахунок САР
Похожие разделы