АТПП, АСУТП, SCADA
Автоматизация
Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 1,01 МБ
  • добавлен 29 сентября 2011 г.
Автоматизація процесу пастеризації та охолодження пива
НУ "ЛП", каф. АТХП, пояснювальна записка до курсового проекту з дисципліни Автоматизація і оптимізація хіміко-технологічних процесівна тему: Автоматизація процесу пастеризації та охолодження пива , 37 стор.
Вступ
Аналіз технологічного процесу як об'єкту керування
Опис технологічного процесу
Теоретичні основи технологічного процесу в окремих технологічних апаратах і машинах
Тепловий баланс процесу охолодження пива
Обґрунтування технологічних параметрів з точки зору завдання на автоматизацію
Обґрунтування номінальних значень параметрів технологічного процесу та допустимих відхилень від цих значень
Складання структурної схеми взаємозв'язку між технологічними параметрами об'єкта
Синтез автоматизованої системи керування технологічним процесом
Аналіз структурної схеми взаємозв`язку між технологічними параметрами об`єкта
Визначення об’єму автоматизації технологічного процесу
Визначення функціональних ознак систем автоматизації
Порівняльний аналіз існуючих схем автоматизації технологічного процесу
Синтез оптимальної спрощеної системи автоматизації для заданих умов роботи об`єкта
Вибір технічних засобів автоматизації
Специфікація на засоби автоматизації
Опис ФСА
Програмне забезпечення систем керування
Оптимальне керування технологічним процесом
Складання математичної моделі об'єкта регулювання і розрахунок її параметрів
Вибір і обґрунтування вимог до перехідного процесу контуру регулювання
Визначення закону регулювання
Розрахунок оптимальних настроювальних параметрів регулятора
Розрахунок і побудова перехідного процесу САР
Висновки
Список літератури