АТПП, АСУТП, SCADA
Автоматизация
Статья
  • формат doc
  • размер 1,77 МБ
  • добавлен 22 января 2016 г.
Автоматизація систем теплогазопостачання та вентиляції
Системи автоматичного регулювання.
Вступ.
Основи проектування схем автоматизації.
Побудова схем автоматизації.
Схеми автоматичної сигналізації, захисту і блокування.
Системи автоматичного керування.
Системи автоматичного регулювання.
Програмне регулювання. Методи задання програми.
Вимірювання в системах тгв. Вимірювання вологості.
Особливості вимірювання вологості.
Сорбційно-кондуктометричний метод.
Психрометричний метод.
Метод точки роси.
Інші методи.
Вимірювання та контроль хімічного складу та фізичних властивостей газів.
Термомагнітні аналізатори О2.
Термокондуктометричний метод аналізу.
Оптико абсорбційні газоаналізатори.
Термохімічні газоаналізатори.
Іонізаційно-полум’яний метод вимірювання концентрацій горючих газів.
Вимірювання кількості енергоносіїв.
Вимірювання кількості тепла.
Будова та принцип роботи теплових лічильників.
Мікропроцесорні контролери.
Реміконт 130.
Технічна реалізація цифрових Аср.
Супервізорний принцип регулювання.
Виконавчі механізми та регулюючі органи систем автоматики.Призначення виконавчих механізмів та їх класифікація.
Електромагнітні виконавчі механізми.
Електромоторні виконавчі механізми.
Гідравлічні і пневматичні виконавчі механізми.
Регулюючі органи.
Автоматизація систем газопостачання.
Автоматичне регулювання тиску і витрати газу.
Автоматизація Грс (Грп).
Автоматизація об’єктів зберігання та розподілу зрідженого газу.
Автоматизація процесу горіння.
Автоматичне регулювання паленищ.
Принципи автоматизації котельних установок.
Автоматизація паливоспалюючих пристроїв мікрокотлів.
Автоматика безпеки котлів. .
Автоматизація вентиляційних систем.
Автоматизація витяжних систем.
Методи регулювання температури повітря.
Автоматизація припливних вентиляційних систем.
Автоматизація повітряних завіс.
Автоматизація систем кондиціювання повітря.
Технологічні основи систем кондиціювання повітря.
Автоматизація систем кондиціювання повітря.
Принципи і методи регулювання вологості в Скп.
Управління кондиціонером по температурі точки роси.
Автоматизація холодильних установок.
Автоматизація пристроїв утилізації викидного тепла.
Автоматизація автономних кондиціонерів.
Автоматизація теплових мереж і теплових пунктів.
Задача та принципи регулювання теплових мереж.
Автоматизація насосних підстанцій.
Автоматизація гідравлічного режиму теплових мереж.
Автоматизація мережних підігрівачів.
Автоматизація вузлів гарячого водопостачання.
Автоматизація водяних систем опалення.
Принципові схеми автоматичного регулювання витрати тепла на центральних та індивідуальних теплових пунктах.
Телемеханіка і диспетчеризація. Асктп.
Телемеханіка. Основні поняття.
Диспетчерські пункти. Задачі диспетчерського керування.
Автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСК ТП).